English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

3601. PInvoke-metoder kan ikke finnes i grensesnitt.
3602. Ugyldig forgrening på 1 byte ved plasseringen X. Forespurt forgrening var Y.
3603. Statuskode
3604. URL-adressen til samlingen som mislyktes var:
3605. Opprett en distribusjonspakke for sikkerhetspolicy
3606. Flagg som angir hvilken endringshendelse som skal overvåkes.
3607. Kan ikke skrive til registernøkkelen.
3608. Kan ikke bruke XML-serialisering for innstillingen: Innstilling.
3609. Klokker med CanSlip kan ikke ha overordnede med AutoReverse, AccelerationRatio eller DecelerationRatio.
3610. Kan ikke søke bakover for å overskrive data som tidligere fantes i en fil åpnet i tilføyingsmodus.
3611. Et svarresultat fra en HEAD-forespørsel har forskjellig hode for ETag.
3612. De binære dataene som er tilknyttet denne oppføringen i hendelsesloggen.
3613. Egenskapen Egenskapsnavn er ukjent.
3614. Kan ikke hente prosessidentifikator fra prosessreferansen.
3615. Parameterverdien må være et tall.
3616. Det finnes brukersertifikater. Serveren har angitt X utsteder(e). Søker etter sertifikater som samsvarer med utstederen.
3617. Formatstrengen kan bare være "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" eller "b".
3618. Skjul melding om opphavsrett for kompilator.
3619. HandoffBehavior-verdien er ugyldig.
3620. Objektet UnitySerializationHolder er utformet til å overføre informasjon om andre typer og kan ikke serialisere seg selv.
3621. Finner ikke modulen X.
3622. Kjøretiden for Common Language oppdaget et ugyldig program.
3623. Ugyldig etikett eller navn - X
3624. Console.Beep-frekvensen må ligge mellom X og Y.
3625. Kan ikke endre samlingsinformasjon.
3626. Samlingen for webleserfunksjoner er ikke installert.
3627. Den kolonnen kan ikke størrelsen endres på.
3628. Identitetstillatelser kan ikke være ubegrenset.
3629. Kan ikke kjøre en samling i systemdomenet.
3630. Får ikke tilgang til pennetjeneste som er fjernet.
3631. Samlinger har full tilgang til alle skrivere på nettverket og kan liste opp alle skriverne.
3632. Kan bare legge til objekter av typen CounterCreationData i en CounterCreationDataCollection.
3633. Typen implementerer ikke IMembershipCondition
3634. Ugyldig intern tilstand: Kan ikke opprette en "envoy"-mottaker for objektet.
3635. Angitt blokkstørrelse er ugyldig for denne algoritmen.
3636. Sender forespørsel på nytt.
3637. Kildefilen er for stor
3638. Kan ikke fastslå en URI for lydplasseringen.
3639. Fant ikke den forespurte nøkkelbeholderen.
3640. Diskkvoten begrenser mengden data gjeldende bruker av en samling kan lagre.
3641. En løst ServicePoint-vert kan feilaktig betraktes som en ekstern server.
3642. De beskyttede ressursene (bare tilgjengelig med full klarering) var:
3643. SelectionMode-verdien er ugyldig.
3644. Kan ikke angi både SetField og GetProperty.
3645. Finner ingen kjente sifre.
3646. Typen implementerer ikke IPermission
3647. Endret kodegruppe på nivået X.
3648. Ugyldig medlemsnavn.
3649. Forsøker å knytte URIen til en proxy.
3650. Filen er åpen for skriving. Lukk filen og åpne den på nytt før du prøver dette.
3651. Tillatelsen for sikkerhet er ubegrenset.
3652. CanSlip støttes bare for tidslinjer uten AutoReverse, AccelerationRatio eller DecelerationRatio.
3653. Funksjonen krever Windows XP eller senere.
3654. Forsøkte å kalle en metode deklarert for typen Typenavn for et objekt som eksponerer X.
3655. Verdien av X må være endelig eller NaN.
3656. Kulturnavnet X er ugyldig.
3657. Punktgrafikken har for mange skannelinjer for den angitte koderen.
3658. Angitt indeksposisjon er allerede i bruk. Koble fra underordnet Visual i den angitte indeksposisjonen først.
3659. Det oppstod en feil i de brukerdefinerte Register/Unregister-funksjonene:
3660. Tomt navn er ugyldig.
3661. Det må angis minst én egenskap for AddAutomationPropertyChangedHandler.
3662. Ugyldig \ på slutten av mønster.
3663. Forsøk på å laste ut AppDomain mislyktes.
3664. Flytt en side ned
3665. Angir tidsperioden i hele minutter, før informasjonskapselen utløper.
3666. Ugyldig verdi for attributtet X.
3667. Denne AnimationEffect er allerede knyttet til UIElement.
3668. Må angi bindingsflagg som beskriver den nødvendige startoperasjonen. (BindingFlags.InvokeMethod CreateInstance GetField SetField GetProperty SetProperty).
3669. Flytt regel ned
3670. MIME-typen som er registrert i systemet, stemmer ikke med MIME-typen til filen.
3671. Fant sertifikatet i lageret X.
3672. SIDer med en annen versjon enn 1, støttes ikke.
3673. Kan ikke angi både switchValue og switchName for kilden X.
3674. Beskrivelsesmeldingen for denne telleren.
3675. Kan ikke utføre en sikkerhetsoperasjon på et objekt som ikke har noen tilknyttet sikkerhet. Dette kan skje når man prøver å hente en ACL fra et anonymt kjerneobjekt.
3676. Veivisermodus. (Standard hvis ingen andre parametere er angitt.)
3677. MSBUILD : feil MSB1007: Angi en logger.
3678. Tråden som utfører kallet, må være STA fordi mange UI-komponenter krever dette.
3679. ByRef-returverdi støttes ikke i gjenspeilingsaktivering.
3680. Støtter ikke oppretting eller sletting av ytelsestellerkategorier på eksterne maskiner.
3681. Vil du klarere:
3682. Kan ikke hente typen Typenavn.
3683. Forespørselen (metode = Metodenavn) er ikke tilgjengelig i hurtigbufferen og vil mislykkes på grunn av gjeldende CachePolicy: X.
3684. X, Nøkkel = Y, Fjernoperasjonen mislyktes -> Status = Z.
3685. Algoritmen er utilgjengelig eller støttes ikke for denne operasjonen.
3686. Statuskoden må være nøyaktig tre sifre.
3687. Ukjent uforvaltet kallkonvensjon for funksjonssignatur.
3688. Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn lengden på strengen.
3689. Mappen X finnes ikke.
3690. Øk mikrofonvolum
3691. Registrets HKEY var utenfor gyldig område.
3692. Tillatelse for brukergrensesnitt:
3693. Maksimumsstørrelsen for arbeidssettet er ugyldig. Den må være større enn eller lik minimumsstørrelsen.
3694. Støtter ikke områdenavnet X.
3695. Argumentet X kan ikke være null eller tom.
3696. Metoden Metodenavn har en generisk deklarerende type Typenavn. Gi den deklarerende typen eksplisitt til GetTokenFor.
3697. Alternativet /asmpath støttes bare når en reg-fil genereres med alternativet /regfile
3698. Den angitte tastaturmottakeren eies allerede av et område.
3699. Overordnet enhet har ingen standardkonstruktør. Standardkonstruktøren må være eksplisitt definert.
3700. Neste-knapp

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions