English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

3401. Relativ bane må være en streng som inneholder delstrengen , .. eller ikke inneholder en rotkatalog.
3402. Kan ikke opprette en forekomst av X fordi det er et grensesnitt.
3403. Tråden ble opprettet med en ThreadStart-representant som ikke mottar parametere.
3404. En FontFamily kan ikke ha mer enn én FamilyTypeface med samme Style, Weight og Stretch.
3405. SortDescriptions som er lagt til, er ugyldige. Sannsynlige løsninger er å sette kolonnens CanUserSort til usann, bruke egenskapen SortMemberPath på kolonnen eller behandle Sorting-hendelsen på DataGrid.
3406. Gi samlinger &ubegrenset tilgang til socketer
3407. Veiviseren kan ikke tilbakestille denne sonen til standard sikkerhetsnivå på grunn av endringer i andre policynivåer.
3408. Objektet kan ikke være null.
3409. Parameterverdien X kan ikke være negativ.
3410. Støtter ikke elementtypen Typenavn.
3411. En absolutt URI i et skriftserienavn må ha oppsettet file://.
3412. Et BadImageFormatException har oppstått under analyse av signaturen. Dette skyldes sannsynligvis mangel på generisk kontekst. Kontroller at genericTypeArguments og genericMethodArguments er oppgitt og inneholder nok kontekst.
3413. Ugyldig etikettinnhold i ILGenerator.
3414. Listen X inneholder for mange elementer. Det er tillatt med maksimalt Y.
3415. Fjerner muligheten for standardkontoen for ASP.NET (basert på operativsystem) til automatisk å opprette databaser i SQL Server Express (SSE) fjerne kontoen fra rollen dbcreator.
3416. BitmapMetadata er ikke tilgjengelig for BitmapImage.
3417. Feil format for informasjonskapsel.
3418. Ugyldig lesetypeforespørsel X.
3419. X er ikke en gyldig type eller er ikke en gyldig verdi.
3420. Kan ikke konstruere en forespørsel om betinget område.
3421. Den UnmanagedType som ble sendt til DefineUnmanagedMarshal er ikke en enkel type. Ingen av følgende verdier kan brukes: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
3422. Gir interaksjon med Windows-hendelseslogger.
3423. Alternativet for representasjon ble valgt, men det ble ikke angitt et passord. Du må angi passordet for representasjonen. Endringene for representasjonen lagres ikke.
3424. X, Oppslagsoperasjonen mislyktes -> Y.
3425. Ødelagt.resources-fil. Strengen for navneindeksen X passerer slutten av filen.
3426. GUID kan ikke være null.
3427. Importer sterkt navn fra samling
3428. Kan ikke animere egenskapen X for en Y med Z. Se internt unntak hvis du vil ha mer informasjon.
3429. Bør ikke angi unntakstype for Catch-setning for filterblokk.
3430. Antall farger på paletten er større enn det største antallet som tillates av det angitte pikselformatet.
3431. Autoeksporterer X som Y.
3432. Det er ulovlig å gjenspeile de egendefinerte attributtene i en type lastet via ReflectionOnlyGetType (se Assembly.ReflectionOnly) -- bruk heller CustomAttributeData.
3433. Forventet type var ugyldig.
3434. Egenskapsverdien må være større enn eller lik null eller uendelig.
3435. Uinitialisert sertifikatobjekt.
3436. Denne tellerens type.
3437. Fant et høyt surrogattegn uten et etterfølgende lavt surrogat ved indeks: X. Det kan hende inndataene ikke er i denne kodingen eller at de ikke inneholder gyldige Unicode-tegn (UTF-16).
3438. Bare elementer er tillatt.
3439. Uventet type metadata.
3440. Undo-operasjonen støtte på en kontekst som er forskjellig fra den som gjaldt i den korresponderende Set-operasjonen. Dette kan skyldes at en kontekst ble "Set" for tråden, uten å bli tilbakestilt .
3441. Ikke samsvar mellom kilde- og måltyper.
3442. Objektet må være av typen Byte.
3443. Godkjenningen mislyktes. Se internt unntak.
3444. Svaret er gyldig basert på policyen = X.
3445. Flytt fokus opp
3446. Om prosessens feilutdata er skrevet til prosessforekomstens StandardError-medlem.
3447. Ugyldig XML. Kan bare analysere elementer fra første versjon.
3448. p: opprettholdt. Både øktstatusdata og de lagrede prosedyrene lagres i databasen ASPState.
3449. Postboksnavn ikke tillatt.
3450. Tillatelsen for brukergrensesnitt er ubegrenset.
3451. Forespørselen om å laste inn WAV-filen i minnet ble tidsavbrutt.
3452. Det mangler et argument for alternativet X.
3453. Manglende påkrevd element X.
3454. Støtter ikke operasjonen for en relativ URI.
3455. Rotelementet må tilsvare navnet på delen som refererer til filen File Name
3456. Får ikke tilgang til en lukket fil.
3457. Slettende Shape kan ikke være nullverdi.
3458. Forespørselbetingelse = If-None-Match: X.
3459. Behandlingen er allerede registrert med TrackingServices.
3460. Forsøkte å legge til tilbakekalling til en representant som ikke støtter Multicast.
3461. Unntaksblokker kan ha bare en Finally-setning.
3462. Operasjonen er ikke tillatt for socketer som ikke er koblet til.
3463. Opplistingen er allerede fullført.
3464. Kan ikke angi InstanceLifetime etter at forekomsten er initialisert. Du må bruker standardkonstruktøren og angi egenskapene CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime og ReadOnly manuelt før du angir RawValue.
3465. Malens TemplateContent-egenskap kan bare angis én gang.
3466. CreateInstance kan ikke brukes med et objekt av typen TypeBuilder.
3467. Sender kommando [X]
3468. Lengden på DSA-signaturen var ikke 40 byte.
3469. Objektet har ingen underliggende, tilknyttede COM-data.
3470. Hendelsbehandlingen som skal kjøres på en annen tråd når operasjonen starter.
3471. @@SOAP-programmelding
3472. Kommandolinjen er ufullstendig fordi ingen handling er angitt. Kjør aspnet_regsql.exe -? for hjelp.
3473. Verdien X er ugyldig for eventID Den må være mellom Y og Z.
3474. Navnet på maskinen som kjører prosessen.
3475. Kan ikke kode inndata som et gyldig sertifikat.
3476. Inndatastrengen inneholder ikke en gyldig koding for parameteren X Y.
3477. Administrasjonsverktøy for å installere og avinstallere ASP.NET-funksjoner på en SQL-server.
3478. Denne kodegruppen gir tillatelsessettet X til samlinger fra Y. Z. Denne kodegruppen er endret av veiviseren for justering av sikkerhet.
3479. MMC-versjon som ikke støttes.
3480. Det hurtigbufrede svaret støttes ikke for en forespørsel med innholdstekst.
3481. Entry-metoden er ikke definert i samme samling.
3482. X er ikke Visual eller Visual3D.
3483. Enumeratorverdien ConsoleColor var ikke definert for den opplistingen. Bruk en definert farge fra enumeratoren.
3484. Tokenet {0:x} er ikke et gyldig MethodBase-token i området for modulen {1}.
3485. ShellServices.ShellExpression.Parse() ble kalt med et feilformatert pattern: X.
3486. Bare feltverdien kan angis for å angi en feltverdi.
3487. Ugyldig CultureAndRegionModifiers-verdi.
3488. Verdien til X kan ikke endres mens treghetsprosessoren kjører.
3489. Kan ikke starte feilsøking. Kontroller at et feilsøkingsprogram for Microsoft (R) .NET Framework er fullstendig installert.
3490. Den midlertidige mappen X finnes ikke. Bruker den forrige verdien.
3491. Samlinger har bare tilgang til utklippstavlen for å lime inn innhold fra samme programdomene. Muligheten til å kopiere og klippe ut fra utklippstavlen er ubegrenset.
3492. Bruken av grensesnitt av typene IKeyComparer og IHashCodeProvider/IComparer kan ikke blandes. Bruk en av typene.
3493. Ugyldig signaturformat.
3494. Mengden CPU-tid tråden har brukt utenfor operativsystemkjernen.
3495. Kan ikke lese sikkerhetspolicy.
3496. Angir krypteringstypen som skal brukes for informasjonskapsler.
3497. Den angitte verdien er ugyldig.
3498. Den angitte GUIDen representerer en knapp, så isButton må være sann.
3499. Prosessens navn.
3500. Delegater kan ikke formidles fra opprinnelig kode til et annet domene enn deres eget domene.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions