English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

2101. Demp mikrofonvolum
2102. Slett valgt nøkkel/verdi for AppSetting.
2103. &Tilkoblingsstrengbehandling
2104. Objektet må være av typen UInt64.
2105. Pekepenninndata støtte på en feil.
2106. Bindingspolicy
2107. Finner ikke en egenskap for attributtet Attributt.
2108. Svaret er null så denne forespørselen vil mislykkes.
2109. Antall elementer i denne samlingen må være større enn null.
2110. Brukerdefinerte ACE må ikke ha en velkjent ACE-type.
2111. Det angitte ressursnavnet X finnes ikke i ressursfilen.
2112. Samme webområde.
2113. Lesetidsavbruddet i millisekunder.
2114. Objektet kan ikke settes til DBNull.
2115. Skyggedataflyten må være skrivbar.
2116. Kan ikke opprette kanalmottaker for å koble til URL-adressen X. Riktig kanal er sannsynligvis ikke registrert.
2117. Kjøretidsfeil: X
2118. BitmapImage er ikke initialisert. Kall BeginInit-metoden, angi riktige egenskaper, og kall deretter EndInit-metoden.
2119. StartItem er ikke gyldig.
2120. AssemblyName.Name kan ikke være null eller en tom streng.
2121. Kan ikke kalle metoden X når en annen Y-operasjon venter.
2122. X er allerede ferdig.
2123. Velg samling fra avhengige samlinger
2124. Punktgrafikken inneholder ingen miniatyr.
2125. Typen som ble sendt, må være avledet fra System.Attribute eller System.Attribute.
2126. Oppdater hurtigbufrede hoder.
2127. Størrelsen på lesebufferen i byte. Dette er det maksimale antallet byte som kan bufres for lesing.
2128. Utvidelsesleverandøren X er ikke kompatibel med typen Y.
2129. Den angitte verdien kan ikke være negativ.
2130. Denne Visual er ikke koblet til en PresentationSource.
2131. Kan ikke lagre en midlertidig samling.
2132. Det oppstod en feil under forsøk på å skrive konfigurasjonen. Feilmeldingen er: X
2133. Indeksen og antallet må referere til en plasseringen i bufferen.
2134. Ukjent medlemskapsbetingelse - X.
2135. Formatstrengen kan bare være "G", "g", "X", "x", "F", "f", "D" eller "d".
2136. Viser aktiverte medlemskapsleverandører.
2137. Samlingen SelectedDates kan bare endres i modus for flere valg. Bruk SelectedDate i modus for enkeltvalg.
2138. Installerte kodeker støtter ikke mediefilformatet.
2139. Godta svaret basert på antall nye forsøk = X.
2140. Den angitte nummerkoden er ugyldig. Prøv å importere en nummerkode fra en samling.
2141. Det kan hende objektfeltet ikke er riktig initialisert.
2142. Pekeren som er sendt som String, kan ikke være en del av de 64 kilobytene nederst i prosessens adresseområde.
2143. Automatiseringsklient får ikke tilgang til brukergrensesnitt fordi programmet avsluttes.
2144. Tellertypen angir hvordan tellerverdien skal tolkes, for eksempel et faktisk antall eller en endringsfrekvens.
2145. Det er X klientsertifikater å velge mellom.
2146. Parameterne Year, Month og Day beskriver en DateTime som ikke kan representeres.
2147. Proxy-JScript-filen forårsaket et unntak under initialisering: X.
2148. En kanalmottaker kalte Store-metoden i mottakerstakken uten først å legge inn data i stakken.
2149. Maksimal bufferlengde må være innenfor faktisk bufferlengde.
2150. Finner ikke SMTP-verten.
2151. Kan ikke be om en egenskap eller et mønster som ikke er hurtigbufret.
2152. Serveren har avvist klientens legitimasjonsbeskrivelse.
2153. Kall Bind-metoden før du utfører denne operasjonen.
2154. Den eksterne, egendefinerte feilmodusen er allerede angitt.
2155. Støtter ikke kulturnavnet X.
2156. Fil-I/U
2157. Ugyldig sikkerhetstillatelsessone ble angitt.
2158. Angir om delen Identity er låst.
2159. &Standard URL-adresse for omadressering:
2160. Symbolskrifttype-URIen peker ikke til en tidligere registrert symbolskrifttype.
2161. Uventet streng-ID X. Streng-IDer må være sekvensielle.
2162. Kan ikke hente sikkerhetsbeskrivelse for denne rammen.
2163. Skrifttypeindeksen må være større enn eller lik null.
2164. Forespørselen mislyktes fordi det ikke ble funnet hurtigbufferoppføring (hurtigbuffernøkkel = X) og gjeldende CachePolicy er Y.
2165. Kan ikke laste inn RemoteRegAsm-typen som kreves for å utføre registreringen
2166. Lytteobjektet X som er lagt til i kilden Y, må ha et lytteobjekt med samme navn definert i hoveddelen Trace-lytteobjekter.
2167. Kjører en operasjon i en egen tråd.
2168. Ingen MemberInfo for objektet Objektnavn.
2169. Elementkoden X er ugyldig
2170. Rull en side til høyre
2171. Verdien må være ikke-negativ og mindre enn eller lik Int32.MaxValue.
2172. Sikkerhetsbeskrivelsen med et annet versjonsnummer enn 1 er ugyldig.
2173. Angitt parametermatrise kan ikke være større enn argumentmatrisen.
2174. X er ikke en gyldig ImeConversionMode.
2175. Ukjent sidetype
2176. Funksjonen for COM-registrering må være "static".
2177. Det nødvendige attributtet Attributt kan ikke være tomt.
2178. En anonym identitet kan ikke utføre en etterligning.
2179. Valgt sertifikat: X.
2180. Oppretter en ny nøkkel-/verdioppføring for AppSetting.
2181. Forsøker å deserialisere en tom dataflyt.
2182. Ingen tilgang: Kan ikke kalle metoder i programdomeneklassen eksternt.
2183. Ugyldig hodeverdi for Content-Length
2184. Denne operasjonen støttes bare av Windows Longhorn og senere.
2185. Hvis mottakerleverandørtypen Typenavn skal brukes fra en .config-fil, må den ha en konstruktør av typen X
2186. Kan ikke hente utløpstidspunktet fra SSPI-konteksten.
2187. Kan ikke sende en GCHandle på tvers av AppDomains.
2188. Kan ikke pakke en pakket "Overlapped" igjen.
2189. X er for stor. Kan ikke være lenger enn Y tegn.
2190. Tilføyingstilgang kan bare forespørres i skrivebeskyttet modus.
2191. Standard inndataflyt for prosessen.
2192. RegistryKey.SetValue støtter ikke matriser av typen Typenavn. Bare Byte[] og String[] støttes.
2193. Kan bare legge til TraceListeners i en TraceListenerCollection.
2194. Bevegelser godtar bare objekter av typen Typenavn.
2195. Det ble angitt en ugyldig fysisk adresse.
2196. Domenenavnet er for langt.
2197. Kan ikke angi en pikselshader som bruker Pixel Shader Model 2.0 fordi det brukes registre som bare er tilgjengelig i Pixel Shader Model 3.0.
2198. Angitt verdi inneholder ugyldige kontrolltegn.
2199. Egenskapsverdien X må være større enn eller lik null.
2200. Prosessen ble ikke startet av dette objektet. Forespurt informasjon kan ikke fastslås.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions