English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

3301. Ugyldig URI: En DOS-bane må ha en rot, for eksempel c:\.
3302. Ugyldig lengde på dataene som skal dekrypteres.
3303. StylusPointDescription-verdiene er ikke kompatible. Bruk metoden StylusPointDescription.GetCommonDescription til å finne en felles StylusPointDescription, og utfør deretter et kall til StylusPointCollection.Reformat for å returnere en kompatibel StylusPointCollection.
3304. Den godkjente konteksten støtter ikke datakryptering.
3305. Forekomsten X finnes ikke i kategorien Y.
3306. Kan ikke opprette innrammede TypedReference-, ArgIterator- eller RuntimeArgumentHandle-objekter.
3307. Sletter den valgte tilkoblingsstrengen.
3308. En av de serialiserte nøklene er null.
3309. Loggen X er allerede registrert som en kilde på datamaskinen Y.
3310. Kan ikke angi X som overordnet for Y fordi X allerede er underordnet Y. Kulturer kan ikke være sine egne overordnede.
3311. Ugyldig Xml - X.
3312. Angitt tilbakekalling for import av typebibliotek var ugyldig fordi den ikke støtter grensesnittet ITypeLibImporterNotifySink.
3313. Bekreft nytt passord.
3314. Dette var ikke en GET-, HEAD- eller POST-forespørsel.
3315. Importen mislyktes. Samlingen ser ikke ut til å ha et utgiversertifikat.
3316. Intern serverfeil
3317. Det kan bare utføres kall til NotifyWhenProcessed under OnStylusDown, OnStylusMove eller OnStylusUp.
3318. Bare FieldInfo, PropertyInfo og SerializationMemberInfo godkjennes.
3319. Serverobjekttypen kan ikke brukes sammen med den forespurte typen Typenavn.
3320. Egenskapen er skadet.
3321. X kan ikke konvertere fra Y.
3322. Minst ett element i den angitte matrisen var null.
3323. Ugyldige typeattributter. Reserverte biter angitt for typen.
3324. Ugyldig etikett.
3325. Programbeviset inneholder ikke en Fusion-aktiveringskontekst.
3326. Tekststraffemodulen ble fjernet tidligere.
3327. Elementet du prøver å legge til, finnes allerede. Hvis du vil endre verdien, velger du det eksisterende elementet og bruker rediger-knappen. X
3328. Kan ikke etterligne brukeren.
3329. Kan ikke løse gjeldende URI-XML-skjema for intern forespørsel. Forbigå hurtigbuffer bare for løsbare XML-skjemaer som http, ftp og file.
3330. Typer ikke tilgjengelige for ISerializable-objektet Objektnavn.
3331. Finner ingen ikke-nøytral kultur relatert til X.
3332. Parameter må være statisk.
3333. Hvilken databaseoppgave vil du utføre?
3334. MSBUILD : feil MSB1024: Bare ett skjema kan angis for å bekrefte prosjektet.
3335. MSBUILD: Loggerfeil X: Y
3336. X: Det oppstod et unntak (ignorert) for Y = Z.
3337. Intet gjeldende objekt å returnere.
3338. Støtter ikke denne protokollversjonen.
3339. Kommadelt liste over brukere.
3340. Typen arver ikke fra CodeGroup
3341. Den forespurte operasjonen er ugyldig når den kalles for en null-ModuleHandle.
3342. (tom streng)
3343. Samme funksjon er angitt mer enn én gang.
3344. Objektet kan ikke lagres i en matrise av denne typen.
3345. NeutralResourcesLanguageAttribute angir en ugyldig eller ukjent "fallback"-plassering for ultimat ressurs: X.
3346. Kodeken kan ikke bruke den angitte typen dataflyt.
3347. Bare de åtte første tegnene i et egendefinert loggnavn er vesentlige, og det finnes allerede et annet loggnavn i systemet med de samme åtte første tegnene. Angitt navn: X. Navn på eksisterende logg: Y.
3348. Tekstformateringsmotoren kan ikke klone avbruddspost på grunn av feil: X.
3349. Dataene som skal krypteres, overstiger grensen for denne modulen på X byte.
3350. Bør bare angi synlighetsflagg under oppretting av EnumBuilder.
3351. InvokeMember kan bare brukes for COM-objekter.
3352. Animasjonen(e) som brukes på egenskapen X, beregner den gjeldende verdien Y, som ikke er en gyldig verdi for egenskapen.
3353. Verdien for informasjonskapselen er X. Den overstiger den konfigurerte maksimumsgrensen Y.
3354. Kan ikke opprette forekomster av abstrakte klasser.
3355. Følgende kommando er *ikke* avhengig av IIS-metabasen fordi den eksplisitt angir den fysiske kildemappen for programmet:
3356. Kontonavnet er for langt.
3357. Denne AnimationEffect er ikke knyttet til Visual.
3358. Ugyldig tegn funnet i e-posthodet.
3359. Minimum klareringsnivå
3360. Innstillinger for egendefinerte feilmeldinger
3361. 100-Continue kan ikke angis med denne egenskapen.
3362. Det er bare gyldig å legge til ACEer med objektflagg og objekt-GUID for katalogobjekt-ACLer.
3363. Søket kan ikke inneholde ".." for å flytte opp i katalogstrukturen, og kan bare finnes internt i fil- og katalognavn, for eksempel "a..b".
3364. Finner ikke manifestressurs.
3365. Programmer kommuniserer med eksterne programmer via kommunikasjonskanaler. Hver kanal kan ha egenskaper som kan konfigureres.
3366. Metoden kan bare kalles for en type hvor Type.IsGenericParameter er sann.
3367. Vis alle tabellene som er aktivert for hurtigbufferavhengighet for SQL.
3368. Egenskapen Egenskapsnavn kan ikke være tom eller null.
3369. Parameterverdien X er ikke en gyldig ITextRangeProvider.
3370. Enumeratorverdien var utenfor gyldig område.
3371. Det oppstod en feil under dekoding av OAEP-utfylling.
3372. Syntaksfeil i parametere eller argumenter.
3373. Tidspunktet den tilknyttede prosessen ble avsluttet.
3374. Må være en matrisetype.
3375. Kapasiteten overstiger maksimumsgrensen.
3376. Ukjent gruppeoppbygning.
3377. Forespørsel om tillatelse av typen Typenavn mislyktes.
3378. Det må være mulig å analysere value til en DateTime, og resultatet må være større enn startAfter
3379. Parameteren må være av typen Int eller String.
3380. Kom til slutten på dataflyten.
3381. Enumerator har nådd slutten på samlingen.
3382. Grensesnittenes synlighet må være en av følgende: NestedAssembly, NestedFamANDAssem, NestedFamily, NestedFamORAssem, NestedPrivate eller NestedPublic.
3383. Ingen tilgang til RtsEnable hvis det er angitt RequestToSend eller RequestToSendXOnXOff for håndtrykk.
3384. Redigering på stedet av punktgrafikkmetadata er ikke tillatt fordi originalkilden ikke er skrivbar.
3385. Ugyldig IDN-kodet streng.
3386. Kan ikke kalle DragMove eller Activate før et vindu blir vist.
3387. Den angitte lengden overskrider maksimal kapasitet for SecureString.
3388. Kan ikke koble til ekstern maskin.
3389. PortName kan ikke være tomt.
3390. Uventet størrelse på pakke fra pennetjeneste.
3391. Den angitte GUIDen representerer ikke en knapp, så isButton må være usann.
3392. Det oppstod en feil under lasting av type.
3393. Ugyldig oppstilling av datatype ble funnet under en innlastings- eller lagringsinstruksjon.
3394. Noen eller alle identitetsreferanser kan ikke oversettes.
3395. Må være null.
3396. Tilordnet lagringsplass er overskredet.
3397. Den nye konsollvindustørrelsen vil tvinge konsollens bufferstørrelse til å bli for stor.
3398. Støtter ikke denne operasjonen.
3399. Tegnet X er utenfor Unicode-kodepunktområdet.
3400. Egenskapen Egenskapsnavn har den ugyldige verdien X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions