English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

3201. Det oppstod en ukjent mediefeil.
3202. Den binære formen av et ACE-objekt er ugyldig.
3203. Kan ikke kalle X på nytt når et foregående kall fremdeles pågår.
3204. Den tilordnede BitmapEncoder støtter ikke globale metadata.
3205. DragDropEffects X er ugyldig.
3206. Serveren mislyktes under passiv modus-forespørsel med statussvar (X).
3207. Token er ugyldig fordi det er på mer enn 250 tegn.
3208. Overflyt eller underflyt for antall for referanseinnsamling.
3209. Tekstformateringsmotoren kan ikke angi tabulatorstopp på grunn av feil: X.
3210. Kan ikke legge til element fordi elementet med nøkkelen allerede finnes i samlingen.
3211. Importen mislyktes. Kan ikke lese XML-filen.
3212. Klassebehandling kan bare registreres for UIElement og ContentElement og deres undertyper.
3213. Kan ikke lukke dataflyten før alle byte er skrevet.
3214. Forespørselsflyten bør være null når DispatchChannelSink kalles.
3215. X er ikke en gyldig ImeSentenceMode.
3216. Støtter ikke angitt metode.
3217. Slutt på dataflyt er nådd.
3218. Tillatelsen X=Y kan ikke legges til. Legg til en egen attributtsetning.
3219. HttpWebResponse er null.
3220. Alle samlinger som lastes inn som en del av AppDomain-initialiseringen, må være fullstendig klarert.
3221. En ugyldig IP-adresse ble angitt.
3222. Feil kommandorekkefølge.
3223. Kan ikke opprette egenskapen Egenskapsnavn fra standardverdien. Feilmelding: X
3224. Angi policysetningens LevelFinal-flagg
3225. Ugyldig XML. Mangler påkrevd attributt Attributt.
3226. EmitWriteLine støtter ikke dette feltet eller denne lokale typen.
3227. Argumentverdien som ble sendt for indeksen X, stemmer ikke med parametertypen.
3228. Delen X=Y i informasjonskapselen er ugyldig.
3229. Navnet på programmet som skrev oppføringen.
3230. Kapasiteten må være positiv.
3231. Ugyldig gruppenavn. Gruppenavn må begynne med en bokstav.
3232. (arvet)
3233. Banen til konfigurasjonsfilen som vises eller redigeres.
3234. Duplisert typenavn i en samling.
3235. Senk bass
3236. Visningsprogram for tillatelser (skrivebeskyttet)
3237. Metoden ble kalt med en nullmelding.
3238. Antall elementer i denne samlingen må være lik X.
3239. Den angitte typen for proxy-modul er ikke felles.
3240. Sonen må angis.
3241. MSBUILD : feil MSB1022: Svarfilen finnes ikke.
3242. For mange byte i det som skulle ha vært en 7-biters kodet Int32.
3243. Den nedre grensen for målmatrisen må være null.
3244. Finner ikke den angitte egendefinerte kulturen X.
3245. Metoden MethodRental.SwapMethodBody kan bare kalles for å bytte metodetekst i en dynamisk modul.
3246. Det oppstod en feil under analyse av policynivået X. Brukte standard policynivå i stedet.
3247. Finner ikke avsluttende klammeparentes.
3248. Kan ikke angi nullverdier eller tomme metoder i forespørsler.
3249. &Opprett en ny kodegruppe
3250. Finner ikke typen Typenavn i samlingen Samlingsnavn .
3251. En kanalmottaker kalte Store-metoden når mottakerstakken var tom.
3252. Kan ikke angi et konstant-felt.
3253. Operasjonen er ikke tillatt etter at den første forespørselen er gjort.
3254. Søker etter den private nøkkelen for sertifikatet: X.
3255. Funksjonen krever Windows 2000 eller senere.
3256. Støtter ikke standard startmetode med navngitte argumenter.
3257. Typen er lastet ut.
3258. Oppsettrekursjon nådde tillatte grense for å unngå stakkoverløp: X. Enten inneholder treet en løkke eller så er det for dypt.
3259. Målmatrisen er for liten.
3260. Det er ikke angitt en inndatafil
3261. Ugyldig {x,y} for x > y.
3262. Forsøk på å koble til en server ved hjelp av dens objekt-URI: X. Det må brukes en gyldig, fullstendig URL.
3263. Det forespurte elementet finnes ikke.
3264. Objektet kan ikke endres fra DBNull til andre typer.
3265. Tom streng er ikke tillatt.
3266. Parameteren X må representere en gyldig URI (se internt unntak).
3267. DelegateSerializationHolder-objekter er utviklet til å være representanter under serialisering og ikke serialisere seg selv.
3268. Kommando ikke implementert
3269. Desimalen kan bare rundes av til mellom 0 og 28 sifre.
3270. Forekomst av SQL Server (SQL Server 7.0 og høyere) å arbeide med.
3271. Feltet X som er definert for typen Typenavn er ikke et felt på målobjektet som er av typen Typenavn.
3272. Angitt MemberInfo tilsvarer ikke den forventede typen.
3273. Velg typen endringer du vil utføre:
3274. Ukjent Stroke i PropertyDataChangedEventArgs.Owner.
3275. Forekommer når en fil- og/eller katalogoppretting samsvarer med filteret.
3276. Nødvendig policyfil finnes ikke.
3277. Starter hver gang pinne endres for SerialPort.
3278. Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen.
3279. Fant ikke Property Get-metoden.
3280. Denne fabrikken støtter bare URIer med oppsettet X.
3281. FTP-forespørselen er konfigurert til å bruke en proxy via HTTP-protokollen. Støtter ikke ny validering av hurtigbuffer og delvis hurtigbufrede svar.
3282. Deaktiver språkfunksjoner for å gi bedre kodegenerering
3283. Samling kan ikke bestemmes for et programlager.
3284. Asynkron aktivering støttes ikke.
3285. Kan ikke fastslå rammestørrelsen eller det ble mottatt en skadet ramme.
3286. Verdien var enten for stor eller for liten for en UInt64.
3287. X er en ugyldig bane.
3288. Verktøyet for import av typebibliotek støtte på en feil under typeverifisering. Prøv å importere uten klassemedlemmer.
3289. L&okale egendefinerte feilmeldinger:
3290. Den underliggende listen er endret og opplistingen er utløpt.
3291. Verdien for svardatohodet er eldre enn den som finnes i hurtigbufferoppføringen.
3292. URI-parserforekomsten som ble sendt til parameteren uriParser er allerede registrert med skjemanavnet X.
3293. Pixel Shader Model 3.0 krever at flytpunktkonstantene er i registrene [0-233].
3294. Misformet \p{X} tegnavbrudd.
3295. Importer utgiversertifikat
3296. Omadressering - flere alternativer
3297. Den angitte RegistryValueKind er en ugyldig verdi.
3298. Du må angi en streng som ikke er tom, for et språknavn i konfigurasjonsdelen CodeDom.
3299. Ugyldig tellernavn. Lengden må være mell om X og Y. Doble anførselstegn, kontrolltegn og innledende eller etterfølgende mellomrom er ikke tillatt.
3300. Sent bundne operasjoner kan ikke utføres på felt med typer hvor Type.ContainsGenericParameters er sann.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions