English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

1801. Metoden er ikke implementert av denne klassen.
1802. ScrollBar-prosenten må være mellom 0 og 100.
1803. Tittelen på prosessens hovedvindu.
1804. Angitt filtype var ugyldig.
1805. Angi tilleggskataloger for søk i referanser
1806. Den angitte modulen er allerede lastet.
1807. Duplisert ressursnavn i en samling.
1808. Typen for argumenter som sendes til generiske sammenlignermetoder, er ugyldige.
1809. Forespørselbetingelse = If-Modified-Since: X.
1810. Start egenskapen som ble funnet før X avsluttes.
1811. Remoting-konfigurasjon mislyktes med unntaket X.
1812. Ugyldig verdi for åpnemodusen for FileObject. FileObject er skadet.
1813. Du kan ikke kalle BeginConnect når en annen asynkron operasjon pågår for samme socket.
1814. Verdien var mindre enn matrisens nedre grense i den første dimensjonen.
1815. Området må være PropertyTabScope.Document eller PropertyTabScope.Component
1816. Ugyldig endring fra X til Y.
1817. De angitte dataene er ugyldige. Se internt unntak hvis du vil ha mer informasjon.
1818. Kategorinavn for ytelsestellerens objekt.
1819. Dataobjektet må ha minst ett format.
1820. Ugyldig type for egenskapen X.
1821. Det må være angitt en avsenderadresse.
1822. Tekstformateringsmotoren kan ikke hente avbruddspost på grunn av feil: X.
1823. Nøkkelen X finnes ikke i appSettings-konfigurasjonsdelen.
1824. Kan ikke laste typen Typenavn som kreves for deserialisering.
1825. Kan ikke avregistrere denne kulturen fordi den er overordnet X. Prøv å avregistrere X først.
1826. Kan ikke sette det underklassede X-objektet til Y-objekt.
1827. Argumentet som ble sendt, var ikke fra samme ModuleBuilder.
1828. Avregistrering av typebiblioteket X er fullført
1829. Argumenttypen er ikke kompatibel med den generiske sammenligneren.
1830. Verdien for minLocalRequestFreeThreads kan ikke overskride verdien for minFreeThreads. Gjenoppretter den opprinnelige verdien.
1831. Bruk angitt kodeside-ID til å åpne kildefiler
1832. Forespørsel inneholder Authorization-hode og finner ikke direktivet s-maxage, proxy-revalidate eller public.
1833. Standardobjektet kan ikke angis to ganger.
1834. Uventet parameter: X.
1835. Databasen er opprettet eller endret.
1836. Kombinasjonen av argumenter til DateTime-konstruktøren er utenfor gyldig område.
1837. Forespurt PackagePart ikke funnet i målressurs.
1838. Kan ikke gjenopprette trådtoken etter godkjenning av webforespørsel.
1839. Attributtet X må ikke være et ikke-negativt heltall.
1840. Angitt verdi er ugyldig i opplistingen X.
1841. Pikselformatet støttes ikke.
1842. Hodeverdien for HTTP 1.0-svaret Last-Modified er eldre enn den som finnes i hurtigbufferoppføringen.
1843. Mottok en forespørsel med godkjenningsskjema som ikke samsvarer eller mangler. AuthenticationSchemes: X, Authorization: Y.
1844. Støtter ikke funksjonen for eksterne maskiner.
1845. Den forespurte ytelsestelleren er ikke en egendefinert teller, men den må startes som skrivebeskyttet.
1846. Ikke mer minne igjen i filvisning av egendefinerte tellere.
1847. Må koble fra angitt underordnet fra gjeldende overordnet Visual før tilknytting til ny overordnet Visual.
1848. Objektet med IDen X ble referert i en retting, men objektet finnes ikke.
1849. StylusPointDescription må inneholde minst X, Y og NormalPressure i den rekkefølgen.
1850. Filen er åpen for lesing. Lukk filen og åpne den på nytt før du prøver dette.
1851. Fjern en valgt egendefinert feilmelding.
1852. Omadressering - flyttet permanent
1853. Ikke nok skjermminne.
1854. Kan ikke opprette en forekomst av X fordi det er en abstrakt klasse.
1855. Lister opp sikkerhetspakker:
1856. Angir om den tilknyttede prosessen er avsluttet.
1857. Medlemskapsvilkåret Bare kode er True for alle samlinger som evalueres mot det. Samlinger som oppfyller dette medlemskapsvilkåret, blir gitt tillatelsene som er tilknyttet denne kodegruppen.
1858. Den navngitte parameteren må være en beholder-ACL.
1859. Kodegrupper må ha et tilknyttet tillatelsessett. Bruk et eksisterende sett, eller opprett et nytt.
1860. Funksjonen COM Unregister må ha en System.Type-parameter og en Void-returtype.
1861. Ugyldig område.
1862. Due to protocol mismatch hardware support is not available.
1863. Sporingsbehandleren av typen Typenavn er ikke registrert med Remoting-tjenester.
1864. Ikke importer standardbibliotek (mscorlib.dll) og endre standard for autoref til "off"
1865. Opprett en ny tilkoblingsstreng.
1866. Ugyldig søketype.
1867. X er en ugyldig verdi for intervallet. Den må være større enn Y.
1868. Verdien var enten for stor eller for liten for en desimal.
1869. Strengen ble ikke gjenkjent som en gyldig DateTime. Det er et ukjent ord som begynner ved indeks X.
1870. Verdien X er ugyldig fordi den ikke inneholder animasjoner.
1871. Klonen av en forekomst av typen Typenavn er nullverdi eller ikke en forekomst av Typenavn.
1872. Forventet lengde (0=ingen)= X.
1873. Matrisen kan ikke være null.
1874. Angi LastSynchronized =X.
1875. Antall elementer i type- og objektmatrisene må samsvare.
1876. Finner ikke det angitte feltet X.
1877. Validereren kan ikke kalles for policyen: X.
1878. En palett må angis ved bruk av indeksert pikselformat.
1879. Dekoderen er i en ukjent tilstand. Det kan være forårsaket av skadede data.
1880. MSBUILD : feil MSB1001: Ukjent bryter.
1881. Lytter ikke. Kall Start()-metoden før du kaller denne metoden.
1882. Valgbeholderen støtter ikke flere valg.
1883. Typen Typenavn er ikke en kjøretidstype. XamlReader.Load støtter ikke bruk av andre typer.
1884. Volumetiketter kan bare angis for skrivbare lokale volumer.
1885. Verdien kan ikke være infinity.
1886. Source-egenskapen ble ikke angitt før hendelsesloggen ble åpnet i skrivemodus.
1887. Ressursen X var ikke en streng - kall GetObject i stedet.
1888. Du bør ikke angi databasenavnet i tilkoblingsstrengen.
1889. Prosentvis fremdrift under operasjonen.
1890. X er ikke et støttet kodenavn.
1891. Behandling av medlemskap aktivert
1892. Kanal opp
1893. Verdien X er en ugyldig verdi for opplistingen Y.
1894. Importen mislyktes
1895. Ugyldig XML.
1896. Indeksen (nullbasert) må være større enn eller lik null og mindre enn størrelsen på argumentlisten.
1897. PixelShader godtar bare søkbare dataflyter.
1898. Tjenesten X finnes allerede i beholderen.
1899. Du redigerer andre konfigurasjoner som må brukes før du redigerer plasseringen. Vil du lagre endringene som ble gjort i andre vinduer og åpne et nytt vindu?
1900. Den angitte samlingen kan ikke være tom.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions