English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

701. Operasjonen er bare tillatt hvis du bruker en godkjent kontekst.
702. StylusPointPropertyInfo-verdier som er knapper, må være minst 0, men ikke mer enn 1.
703. Angitt argument var utenfor området for gyldige verdier.
704. Svar uten CacheControl og statuskode = X.
705. DisplayMode-verdien er ugyldig.
706. Parameterverdien må være mellom X og Y.
707. Porten er allerede åpen.
708. MSBUILD : feil MSB1015: MSBuild kan ikke kjøres på denne operativsystemversjonen. Det støtter bare Windows 2000, Windows XP og senere versjoner.
709. Kan ikke invertere matrisen fordi matrisen ikke kan inverteres.
710. Matriseelementtype er Object, dt-attributt er null.
711. Du har lagt til en samling i policysystemet som ikke er signert med et sterkt navn. Dette kan føre til innlastingsfeil og annen uventet virkemåte. Er du sikker på at du vil gjøre dette?
712. Serveren returnerte det ugyldige filnavnet (X).
713. Det maksimale antall strøk er to.
714. Fikk ikke angitt aktiverte bevegelser.
715. Ugyldig standardverdi.
716. Ressurstypen i ResourceScope-enumeratoren går fra en mer restriktiv ressurstype til en som er mer generell. Fra: X Til: Y
717. Verdien er større enn minimumstørrelsen.
718. Kan ikke skrive til en ytelsesteller på en ekstern maskin.
719. Hvis angitt, bygges det forhåndskompilerte programmet fullstendig på nytt. Alle tidligere kompilerte komponenter kompileres på nytt. Alternativet er alltid aktivert når targetDir er angitt.
720. X, Det oppstod en feil under sletting av et filnavn = Y.
721. Må overstyre både HostExecutionContextManager.SetHostExecutionContext og HostExecutionContextManager.Revert.
722. Filen er allerede åpen. Kall Close før du prøver å åpne FileObject på nytt.
723. Ventingen fullført på grunn av en avbrutt mutex.
724. Utilstrekkelige tillatelser til å angi konfigurasjonsegenskapen Egenskapsnavn.
725. PackageRelationship med angitt ID eksisterer ikke på Package-nivå.
726. GUIDen er ikke del av ExtendedPropertyCollection.
727. X er ikke et gyldig pikselformat.
728. Username kan ikke være tomt. Endringene for Username lagres ikke.
729. Operasjonen støttes ikke på denne plattformen.
730. Bildedimensjonene er utenfor området som støttes av denne kodeken.
731. Status som ikke er implementert.
732. Dette alternativet er ikke gyldig med alternativet X
733. Den aritmetiske operasjonen resulterte i en overflyt.
734. &Tidsavbrudd for informasjonskapsel:
735. Det oppstod et unntak under skriving av sporingsutdata til loggfilen File Name. X
736. Argumentet må være en streng i stedet for X.
737. TouchDevice er ikke aktivert.
738. Denne kodegruppen ble kopiert fra datamaskinens maskinpolicynivå av en veiviser. Ikke gi nytt navn eller endre.
739. Ugyldig gateway
740. Operasjonen ble avbrutt.
741. Ødelagt .resources-fil. Ressursnavnet utvides forbi enden av filen.
742. Støtter ikke funksjonen for tråder på eksterne datamaskiner.
743. Kan ikke angi Set for en egenskap og Invoke for en metode.
744. Metoden SetObjectUriForMarshal er allerede kalt for dette objektet eller objektet er allerede formidlet.
745. Feilen HRESULT E_FAIL er returnert fra et kall til en COM-komponent.
746. Kilden X må ha en bryter med samme navn definert i delen Switches.
747. Gjeldende CachePolicy er CacheOnly, men den forespurte ressursen finnes ikke i hurtigbufferen.
748. Stoppunktet for tekst ble fjernet tidligere.
749. Gjeldende mengde fysisk minne prosessen bruker.
750. Samlingen er eksportert til X og typebiblioteket er ferdig registrert
751. Operasjonen er ugyldig på en tom samling.
752. Typen Typenavn har ikke en Parse-metode.
753. Ikke en lokal bruker. Videresender til angitt bane.
754. Kodeken er lagt til mer enn én gang.
755. Prosessen har ingen tilgang til porten fordi den brukes av en annen prosess.
756. Finner ikke grensesnitt.
757. &Arvede autoriseringsregler:
758. Pixel Shader Model 3.0 krever at heltallskonstanter er i registrene [0-15].
759. Strøkene som erstattes, må finnes sammenhengende i gjeldende StrokeCollection.
760. Det kreves en konto for å lagre filer
761. Vil du tilbakestille dette policynivået til standardpolicy? Da mister du tilpassinger i dette policynivået.
762. Remoting-proxyen har ingen kanalmottaker, noe som betyr at serveren ikke har noen registrerte serverkanaler som lytter, eller dette programmet ikke har noen klientkanal som snakker med serveren.
763. Fullstendig bane til IIS-metabasen for programmet. Bryteren kan ikke kombineres med bryteren -v eller -p.
764. Ordlisten kan ikke være null.
765. Hjelp er ikke tilgjengelig.
766. Andre skriftserieindeksverdier enn null er bare gyldige for TrueType-samlinger (.ttc).
767. Prosessens unike ID.
768. Objektet må være av typen UInt32.
769. Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
770. Brukernavnet for kontoen som er tilknyttet med oppføringen i form av skriveprogrammet.
771. Dataflyten støtter ikke Flush.
772. Den angitte strengen har ikke formatet som kreves for en e-postadresse.
773. Kan ikke dynamisk opprette en forekomst av System.Void.
774. Guid-streng skal bare inneholde heksadesimale tegn.
775. Finner ikke medlemmet Medlem.
776. Innebygger den angitte ressursen
777. Tidligere-knapp
778. Ugyldig datoformat.
779. Versjonene av PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll eller D3d9.dll er ikke i samsvar. Kontroller at disse DLLene kommer fra samme kilde.
780. Bruker den bufrede referansen for legitimasjonsbeskrivelsen.
781. Kan ikke opprette referanse til en midlertidig modul fra en modul som ikke er midlertidig.
782. Angi policysetningens Exclusive-flagg
783. En X er gitt navnet YIkke gi ResourceDictionary-innhold navn fordi det forsinker forekomstopprettelsen.
784. Tabellnavnet mangler fra argumentene.
785. Flytt til slutt
786. Samlingen du har valgt, inneholder informasjon om utgiveren. Du kan velge å klarere alle programmer og samlinger fra den utgiveren.
787. Hovedmodulen for den tilknyttede prosessen.
788. Filnavnet X for CodeChecksumPragma inneholder ugyldige tegn i banen.
789. Angitt objekt-ID er i konflikt med forhåndsdefinert Package-objekt-ID.
790. Filnavn ikke tillatt
791. Ugyldig intern status.
792. Rull en side til venstre
793. Ikke nok heksadesimale sifre.
794. Objektet blir ikke initialisert.
795. Angitt OLE-variant var ugyldig.
796. MSBUILD : feil MSB1027: Bryteren /noautoresponse kan ikke angis i verken autosvarfilen MSBuild.rsp eller i andre svarfiler som autosvarfilen refererer til.
797. Enten X eller Y og Z må angis.
798. Metoden støttes ikke av denne klassen.
799. Ugyldig sone - X
800. X: Y Lukker gjeldende dataflyt for hurtigbuffer, type = Typenavn, nøkkel for hurtigbufferoppføring = Z.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions