English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

1201. Katalognavnet X er ugyldig.
1202. Egenskapen Egenskapsnavn må være X tegn lang eller kortere.
1203. OleAut-datoen ble ikke konvertert riktig til DateTime.
1204. FlipRememberedStack() ble kalt når stakken ikke var null.
1205. Dekrypteringsoperasjonen mislyktes. Se internt unntak.
1206. Parameter må være lesbar.
1207. Konstruktøren må ha en standard kallkonvensjon.
1208. Dette sonealternativet tilsvarer samlinger som ikke inneholder noen sonebevis.
1209. Med bitsettet AllowHexSpecifier i enumeratorbitfeltet, er de eneste andre gyldige bitene som kan kombineres med enumeratorverdien, verdiene i et delsett av de som finnes i HexNumber.
1210. Definisjonstypen for den globale funksjonen er ikke fullført.
1211. &Konfigurer SQL-server for programtjenester
1212. Kan ikke overvåke hendelseslogg. Det kan hende loggen ligger på en ekstern datamaskin.
1213. Kan ikke endre Visual-underordnet for denne noden fordi en tregjennomgang pågår.
1214. Rediger en valgt autoriseringsregel.
1215. ResourceReader-klassen vet ikke hvordan denne versjonen av .resources-filer skal leses. Forventet versjon: X Denne filen: File Name
1216. ANSI-strengen som ble sendt, kan ikke konverteres fra standard ANSI-kodeside til Unicode.
1217. Oppr&ett og kontroller programdomener
1218. Konsollens tittel er for lang.
1219. Ugyldige typeattributter. Ikke-nestet synlighetsflagg angitt for en nestet type.
1220. Kan ikke kjøre et program. Kommandoen som ble utført, var X.
1221. Det oppstod en feil under avregistrering av typebibliotek:
1222. Kan ikke hente fellesnøkkel for StrongNameKeyPair.
1223. Kategorinavnet må være 1 024 tegn eller mindre.
1224. Prosessen får ikke tilgang til filen fordi den brukes av en annen prosess.
1225. Ugyldig eller feilformatert serialiseringsinformasjon for meldingsobjektet.
1226. Returnerte ikke IAsyncResult-objektet fra tilsvarende asynkrone metode for denne klassen.
1227. Hodet i WAV-filen er skadet.
1228. Tillat kontroll av domenepolicy
1229. Det finnes ingen gamle konfigurasjonsfiler å gjenopprette.
1230. Objekt av typen Typenavn kan ikke konverteres til typen Typenavn.
1231. Angi bruker-ID eller bruk -E for klarerte tilkoblinger.
1232. Flytt til start
1233. Ugyldig tegn funnet i Base-64-dataflyten.
1234. Kan ikke endre denne egenskapen for Empty Rect3D.
1235. Windows Media Player versjon 10 eller senere er påkrevd.
1236. Klientrepresentanten hadde ikke et sertifikat, og det finnes ingen andre brukersertifikater. Må prøve å starte økten på nytt.
1237. Velg server og database
1238. ApplicationGesture-matrisen må inneholde minst ett medlem.
1239. Filen er utilgjengelig (for eksempel finner ikke filen, ingen tilgang)
1240. Angir servernavnet og porten der øktstatusen lagres eksternt. Dette kreves når modusen er StateServer.
1241. Stakken er tom.
1242. ModuleBuilder kan ikke lagres hvis den ble opprettet under en AssemblyBuilder. Kall Save for AssemblyBuilder i stedet.
1243. Flagg for å overvåke underkataloger.
1244. Tomme matriser er ikke en gyldig argumentverdi.
1245. [MaxAge] Kontroll av absolutt utløpstidspunkt (følsom for tidsforskyvning). Hurtigbufferen utløper: X.
1246. Kan ikke opprette gjennomsiktig proxy. Hvis en egendefinert RealProxy blir brukt, kontroller at den angir proxy-typen.
1247. Svar tillater uttrykkelig hurtigbufring = Cache-Control: X.
1248. Byte som erstatter mottatte byte med paritetsfeil.
1249. Gjeldende tråd er ikke i STA-modus (Single Thread Apartment. Hvis du starter en prosess med UseShellExecute satt til True, må gjeldende tråd være i STA-modus. Kontroller at STAThreadAttribute er merket for hovedfunksjonen.
1250. På grunn av sikkerhetsrestriksjoner kan ikke typen Typenavn åpnes.
1251. Statuslinje for oppføring = HTTP/X Y Z.
1252. Ugyldig OleAut-dato.
1253. Ikke en egenskap det kan skrives til.
1254. Mappen inneholder ingen webleserfiler: X.
1255. Operasjonen kan ikke utføres etter at forespørselen er sendt.
1256. Denne ikke-CLS-metoden er ikke implementert.
1257. Bare innebygde grupper kan brukes med dette alternativet.
1258. Objektet tilsvarer ikke måltypen.
1259. Kan ikke fullføre operasjonen. Mulig intern vranglås.
1260. Ugyldig katalog i URL-adressen.
1261. Finner ikke konstruktør for klassen Class Name.
1262. Definer symbol(er) for betinget kompilering
1263. Uventet slutt på filen.
1264. Angitt type må være synlig fra COM.
1265. Koden er generert av et verktøy.
1266. Rediger/legg til programinnstillinger
1267. Kan ikke lagre XML-fil
1268. ISO-2022-CN-kodingen (Kodeside 50229) støttes ikke.
1269. kapasiteten var mindre enn gjeldende størrelse.
1270. Binær serialisering støttes av LocalFileSettingsProvider.
1271. Mulig konstruktørrekursjon oppdaget.
1272. TcpListener må ikke lytte før operasjonen utføres.
1273. Returargumentet har en ugyldig type.
1274. Støtter ikke tilbakestilling for enumeratoren.
1275. Typen Typenavn inneholder mer enn én funksjon for COM-avregistrering.
1276. Attributtet X i XML-navneområdet navneområde er ukjent. Legg merke til at attributtnavn skiller mellom store og små bokstaver.
1277. Kan ikke lese forbi slutten av dataflyten.
1278. Forespørselen ble avbrutt: X.
1279. StylusPointCollection kan ikke være tom når den er knyttet til Stroke.
1280. Parameter kan ikke være statisk.
1281. Unntaket [X] = Y
1282. Kan ikke utføre denne operasjonen på et AutomationElement som bare inneholder hurtigbufrede data. Den forespurte operasjonen krever en Full- eller Lightweight-referanse.
1283. Minneadressen modulen ble lastet fra.
1284. Serverobjektet for URIen X er ikke registrert med "remoting"-infrastrukturen (den er kanskje frakoblet).
1285. Kolonneoverskrift: Visningsindeks: X
1286. Leseoperasjonen mislyktes. Se internt unntak.
1287. Støtter ikke ChangeType-operasjonen.
1288. Kan ikke bruke måltillatelsestypen.
1289. Delinnhold
1290. Kan ikke angi argumentet X flere ganger.
1291. Serveren kan ikke fjerne konfigurasjonsdeler fra delgruppene. må være underordnet .
1292. Kan ikke løse flere medlemmer med samme navn.
1293. Ukjent element.
1294. Verdien er skrivebeskyttet.
1295. Hevet hver gang et program skriver en oppføring til hendelsesloggen.
1296. Fant ikke litteral verdi.
1297. Kan ikke laste angitt fil.
1298. StandardOut er ikke omadressert eller prosessen har ikke startet ennå.
1299. Ugyldig gjeldende lokal variabel for å angi symbolinformasjon.
1300. Fargekonteksten har nullverdi.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions