English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

1101. Objektgrafikken kan ikke være null.
1102. RenameTo-filnavnet kan ikke være null eller tomt.
1103. Fant ingen Remoting-informasjon for dette objektet.
1104. Metoden RangeFromChild støttes ikke i denne implementeringen.
1105. Den angitte typen kan ikke ha en nullverdi.
1106. AuthenticationType og ServicePrincipalName kan ikke være angitt som null for SSPI Negotiation-moduler for servere.
1107. Forsøkte å flytte plasseringen før dataflyten begynte.
1108. LinkedList-noden tilhører ikke gjeldende LinkedList.
1109. Bildeformatet er ukjent.
1110. Ugyldig ObjRef angitt for X.
1111. CR må etterfølges av LF
1112. Antall parametere stemmer ikke overens.
1113. Forsøkte å opprette det kjente objektet med typen Typenavn. Kjente objekter må være avledet fra klassen MarshalByRefObject.
1114. Aktiver ekstern konfigurasjon
1115. B&ehandle leverandører...
1116. Finner ikke filen
1117. Finner ikke et tilsvarende anførselstegn for tegnet X.
1118. Angitt matrise må ha samme antall dimensjoner.
1119. Nøkkelen kan ikke være null.
1120. Mangler kontrolltegn.
1121. Det oppstod et problem ved avregistrering av kulturen X. Filen kan være i bruk, eller så har du ikke de nødvendige tillatelser.
1122. Finner ikke metoden Metodenavn.
1123. Objektet må være av typen Int64.
1124. X-oppføringer må inneholde et Y-attributt på formen typeName, assemblyName.
1125. Oppføringens meldingstekst
1126. Det oppstod en feil under registrering av det eksporterte typebiblioteket:
1127. Signaturtypens matrise inneholder ugyldige typer (det vil si null, void)
1128. Rekursivt kall til automatiseringsmotpart-API er ugyldig.
1129. Det er ulovlig å hente eller angi verdien for et felt i en type lastet via ReflectionOnlyGetType.
1130. Finner ikke den kjørbare filen File Name for kompilatoren.
1131. PixelFormat X støttes ikke for denne operasjonen.
1132. Kall til SSPI mislyktes. Se internt unntak.
1133. Tillatelsen for meldingskø er ubegrenset.
1134. Behandle medlemskapsleverandører...
1135. Ugyldig kalender for angitt kultur.
1136. Operasjonen førte til en ugyldig status.
1137. Utilstrekkelig tilstand for å deserialisere objektet. Feltet X mangler. Trenger mer informasjon.
1138. ApplicationId kan ikke ha en tom streng for navnet.
1139. Det pågår ingen asynkron leseoperasjon for dataflyten.
1140. Kan ikke hente datamaskinnavn.
1141. Den nødvendige Package-spesifikke Reference-koden mangler.
1142. Ugyldig typekode i dataflyten X.
1143. Hurtigbufferen er ikke oppdatert basert på forespørselsmetoden = Metodenavn.
1144. Ulovlig opplistingsverdi: X.
1145. AssemblyName kan ikke være null.
1146. Dekomprimering av pakkedata mislyktes.
1147. Tallet som angir kildens melding.
1148. Parameterne Members og Data må ha samme lengde.
1149. Viser egendefinerte feilmeldinger (HTTP-statuskode og feilmeldingssiden det omadresseres til) som er definert i konfigurasjonsfilen for noden.
1150. Ugyldig type for aktiveringskall via Invoke. Må være av typen IConstructionReturnMessage.
1151. Veiviseren oppdaget en feil under skriving til X. Kontroller om du har nok plass på harddisken, og at filen ikke brukes av et annet program.
1152. Ugyldig alternativ for X - Y.
1153. Uventet post i Baml-dataflyt. Prøver å legge til X som ikke er en samling og ikke har noen TypeConverter.
1154. Bare URIer i pakker fra opprinnelsessted støttes for medier.
1155. Mengden virtuelt minne koden krever, og data i modulfilen.
1156. Opprinnelig ressurs er allerede definert.
1157. Program kan ikke hindre at prosesser avbrytes med kontrollbrudd.
1158. Kan ikke utføre SetData på frosset OLE-dataobjekt.
1159. Fant et feil hodefelt X, lest = Y, forventet = Z.
1160. Egenskapen UseShellExecute må være satt til False for Process-objektet for å kunne omadressere IO-dataflyt.
1161. Den angitte innholdsfordelingen er ugyldig.
1162. Ingen sikkerhetsfil
1163. Finner ikke egenskapen.
1164. Det magiske nummeret i GZip-toppteksten er feil. Kontroller at du sender inn en GZip-dataflyt.
1165. Metoden Metodenavn som pågår, må fullføres først.
1166. OleAut rapporterte at det ikke var samsvar mellom typer.
1167. En medlemsretting ble registrert for et objekt som implementerer ISerializable eller som har et surrogat. I denne situasjoen må en forsinket retting brukes.
1168. Banen må være et gyldig filnavn.
1169. Telleren er ikke en enkelt forekomst. Du må angi et forekomstnavn.
1170. Salt er ikke på minst åtte byte.
1171. Liste over leverandører.
1172. Verdien var enten for stor eller for liten for en Int64.
1173. Angitt tilkoblingsstreng er ugyldig. Du kan ikke angi en database ved hjelp av AttachDBFilename eller nøkkelordene Initial File Name. Angi en database i tilkoblingsstrengen med nøkkelordet Database eller bruk kommandolinjealternativet -d.
1174. Enumeratoren er plassert før den første linjen eller etter den siste linjen i samlingen.
1175. Kulturen X kan ikke konverteres til et CultureInfo-objekt på denne datamaskinen.
1176. Finner ikke filen. Kontroller at riktig filnavn er angitt.
1177. Feltet X mangler.
1178. Serialisering av globale metoder (inkludert implisitt serialisering via bruken av asynkrone delegater) støttes ikke.
1179. Attributtet ConfigurationValidation må være avledet fra ConfigurationValidation.
1180. True hvis operasjonen ble avbrutt.
1181. Mer enn én enkelt eksklusiv gruppe er ikke tillatt.
1182. Målet er ikke WebBrowserPermissionLevel.
1183. Ingen tilgang for objektet Objektnavn for RequestCache.
1184. Feil i programmet.
1185. Minst én av følgende må angis: lineær hastighet (X eller Y), vinklet hastighet (Z) eller utvidelseshastighet (A eller B).
1186. En hurtigbufferoppføring er ufullstendig, og brukerforespørselen har ikke-null ContentOffset = X. Støtter ikke start på nytt fra ufullstendige hurtigbufferoppføringer.
1187. Matrix kan ikke inverteres.
1188. Kan ikke fastsette rekkefølgen for år, måned og dato fra X.
1189. Den angitte strengen har ikke formatet som kreves for et subjekt.
1190. Angir innholdskodingen for svar.
1191. IsManipulationEnabled er ikke satt til sann på det angitte elementet.
1192. Spørring om databaseliste mislyktes
1193. Fikk ikke initialisert GestureRecognizer.
1194. Angir om behandling av medlemskap er aktivert.
1195. Domenet for målprogrammet er lastet ut.
1196. Starter når arbeidsfunksjonen er fullført (vellykket, feil eller avbrudd).
1197. Ugyldig DigitSubstitution-verdi (X) i LDML-filen.
1198. MSBUILD : feil MSB1002: Denne bryteren godtar ingen parametre.
1199. Ugyldig meldingsobjekt.
1200. MSBUILD : feil MSB1012: Angi en svarfil.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions