English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

901. Lyd-API støtter bare avspilling av PCM-digitallydfiler.
902. Det oppstod et unntak under en angre-operasjon i en komponentkontekst
903. Typebiblioteket ble ikke avregistrert fordi samlingen ble importert fra COM
904. Rediger / legg til modulinnstillinger
905. Forsøkte å legge til NamedPermissionSet med et navn som ikke er unikt.
906. RoutedEvent Name X for OwnerType Typenavn er allerede brukt.
907. Opprett et Windows-program
908. For mange byte. Antall tegn i resultatet er for stort til at det kan returneres som et heltall.
909. Tekstformateringsmotoren kan ikke formatere en tekstlinje på grunn av feil: X.
910. AsyncFlowControl-objekter kan brukes til å gjenopprette flyten i bare den konteksten hvor dataflyten ble undertrykt.
911. Angitt type må være Enum.
912. Telleren X finnes ikke i angitt kategori.
913. &Gi samlinger tilgang til følgende socketer:
914. Støtter ikke æra.
915. Kanalen X kan ikke bli sikret. Vurder å bruke en kanal som implementerer ISecurableChannel
916. Eksisterende hurtigbufferoppføring er fjernet basert på forespørselsmetoden = Metodenavn.
917. Et sikkerhetskrav ble ikke oppfylt under godkjenning. Kreves: X, forhandlet: Y.
918. Kan ikke bruke egenskapen File med egenskapen ConfigSource.
919. Ugyldig Remoting-konfigurasjon. Mangler egenskapen ApplicationName.
920. Viser delsvar (206) fra hurtigbuffer, Content-Range:X.
921. Den angitte nøkkelen finnes ikke i ordlisten.
922. Kan ikke angi både Get og Set for et felt.
923. En ApplicationTrust må ha en programidentitet før den kan fastholdes.
924. Direkte kryptering og dekryptering som bruker RSA, er ikke tilgjengelig på denne plattformen.
925. Angi advarselsnivå (0-4)
926. Det oppstod en uventet feil under mottak
927. Kan ikke opprette angitt klasse.
928. Flettet visning av AppSettings.
929. Programobjektet blir slått av.
930. Banen kan bestå av en tom streng eller bare et mellomrom.
931. Målmatrisen er ikke lang nok til å kopiere alle de påkrevde dataene. Kontroller matrisens lengde og forskyvning.
932. Argumentet X er ugyldig.
933. X har sendt en forespørsel om et hurtigbuffersvar, men den hurtigbufrede dataflyten er null.
934. X har ingen gyldig InputManager.
935. Kan ikke bygge typeparameter for egendefinert attributt med en type som ikke støtter egenskapen AssemblyQualifiedName. Den medfølgende typeforekomsten var av typen Typenavn.
936. Kan ikke lese taster når programmet enten mangler en konsoll eller konsollinndataene har blitt omadressert fra en fil. Prøv Console.Read.
937. Verdien for argumentet X (Y) er ugyldig for Enum-typen Typenavn.
938. Det angitte elementet finnes ikke i denne KeyedCollection.
939. Det ble angitt et Unicode-tegn som er ugyldig etter IDN-standardene, i verten.
940. Trådens prioritetsnivå.
941. Ugyldig tegn i en Base-64-streng.
942. DateTime som representeres av strengen, støttes ikke i kalenderen X.
943. Fant duplisert AttributeUsageAttribute for attributtypen Typenavn.
944. Rebar Band
945. Tråden som kaller, har ikke tilgang til dette objektet fordi det eies av en annen tråd.
946. Ugyldig navn på dag i CultureAndRegionInfoBuilder.
947. Ukjent Stroke i Stroke.Invalidated-hendelsesargumenter.
948. Utvid merket område nedover
949. Fant ikke metode for egenskapssett.
950. Objektet kan ikke fremtvinges til den opprinnelige typen for den ByRef-VARIANT det ble hentet fra.
951. Legitimasjonsbeskrivelsen må identifisere en brukerkonto som har tillatelse til å opprette eller fjerne en database.
952. Kodingen som skal brukes under lesing og skriving av strenger.
953. Veiviseren må vite hvilken samling som er klarert, slik at sikkerhetspolicyen kan justeres på riktig måte.
954. Matrisen angir en ugyldig lengde.
955. MaximumKilobytes må være mellom 64 kB og 4 GB og må være i 64 k intervaller.
956. Denne operasjonen støttes bare av Windows 2000 SP3 eller senere operativsystemer.
957. Det ble gjort forsøk på å beregne adressen til et felt med verditype på et eksternt objekt. Dette skyldtes sannsynligvis et forsøk på direkte henting eller angivelse av verdien i et felt i den innebygde verditypen. Unngå dette, og oppgi og bruk heller tilgangsmetoder for hvert felt i objektet som det vil ønskes ekstern tilgang til.
958. En mottakerleverandør av typen Typenavn er uriktig merket som "formatter".
959. Tekstbryting må tillates i avsnitt med full tilpassing.
960. Det kreves alltid ny validering av svar, men hodene Last-Modified og ETag er ikke angitt for svaret.
961. Metoden Metodenavn har ingen metodetekst.
962. Ugyldig URI. URI-streng er for lang.
963. Verdien for egenskapen Log er ikke angitt.
964. Ugyldig hendelsesbehandling for hendelsen X.
965. Egenskapen X kan bare inneholde ASCII-tegn.
966. Endret kodegruppeattributter til X i nivået Y.
967. Ugyldig type.
968. UrlAttribute er det eneste attributtet som støttes for MarshalByRefObject.
969. Metoden som forårsaket feilen var:
970. &Gi samlinger tilgang til følgende webområder:
971. Navn på autoriseringsregler kan ikke inneholde tegnet X. Det ugyldige tegnet fjernes.
972. Kan ikke serialisere MemberInfo-typen Typenavn.
973. Strengen kan ikke inneholde et minustegn hvis basisen ikke er 10.
974. Binærflyten X inneholder ikke en gyldig BinaryHeader. Mulige årsaker er ugyldig dataflyt eller at objektversjonen er endret mellom serialiseringen og deserialiseringen.
975. HitTestParameters X støttes ikke for Y.
976. Argumentet er ikke et tillatelseselement.
977. Det oppstod en feil under analyse av informasjonskapselhodet for URI X.
978. Den serialiserte MaxCapacity-egenskapen til StringBuilder må være positiv og større enn eller lik strenglengden.
979. Kilden X finnes allerede på den lokale datamaskinen.
980. Mer informasjon om dette klareringsnivået
981. X må være ikke-negativt.
982. OperationCompleted er allerede kalt for denne operasjonen og flere kall er ulovlig.
983. Cache-Control for hurtigbuffer = X.
984. Bruk Egenskapen Blocking til å endre statusen for socket.
985. Forsøkte å hente data fra en tom kanalmottakerstakk.
986. Kan ikke opprette matriser for TypedReference-, ArgIterator-, ByRef- eller RuntimeArgumentHandle-objekter.
987. En tom GUID er ugyldig for X.
988. Lokale autoriseringsregler
989. Kan ikke legge til en kolonne med en ugyldig DisplayIndex i samlingen DataGrid.Columns.
990. Ugyldig SSPI-kontekst.
991. Banen kan ikke være null.
992. Det oppstod en feil under binding til målmetode.
993. Du må angi en kategori hvis du har angitt et maskinnavn.
994. X er en ugyldig virtuell bane.
995. Deaktiverer en tabell for hurtigbufferavhengighet. Krever alternativet -t.
996. Ingen tillatelser å kontrollere.
997. Finner ikke tillatelsessett med angitt navn.
998. Egenskapsverdien X må være større enn null.
999. Får ikke tilgang til en lukket registernøkkel.
1000. X, Hurtigbufferen er ikke oppdatert basert på gjeldende status for hurtigbufferprotokoll = Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions