English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

3901. Typen Typenavn ble lastet inn i ReflectionOnly-konteksten, men AssemblyBuilder ble opprettet som AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly.
3902. Kan ikke løse det eksterne navnet
3903. Det oppstod en feil under oppretting av modulene angitt i konfigurasjonsdelen i system.net/authenticationModules.
3904. Argumentet kan ikke ha en negativ verdi.
3905. Inndatastrengen var enten tom eller inneholdt bare mellomrom.
3906. Egenskapen OtherKeyAttribute er ikke tilgjengelig mottaker av ikke-KID-nøkkelavtale.
3907. Bare TreeScope.Element, TreeScope.Children og TreeScope.Descendants er gyldige for dette kallet.
3908. Tjeneste klar.
3909. MSBUILD : feil MSB1019: Loggerbryteren er misformet.
3910. ItemsSource for DataGridCellsPresenter er skrivebeskyttet.
3911. Kan ikke bruk strengserialisering for å angi: Innstilling.
3912. Forsøk på å tilbakestille URIen for et objekt fra X til Y.
3913. Kultur-IDen X (0xX) er en nøytral kultur. Kan ikke opprette et område fra denne kulturen.
3914. Bruk listen for bestemte roller.
3915. Elementet er allerede lagt til. Nøkkel i katalog: X. Nøkkelen som legges til: Y
3916. Kan ikke fastsette kallerens programidentitet.
3917. Datastørrelsen må være > 0 og < 0x3f0000
3918. Den merkede XML-filen er ugyldig.
3919. Ugyldig navn.
3920. Noen argumenter er ikke kompatible med hverandre.
3921. Z argumenter ble sendt til X::Y. Det var forventet A argumenter av denne metoden.
3922. Har allerede initialiseringsstatus.
3923. Kan ikke opprette CMS-konvolutt for tomt innhold.
3924. Antallet kan ikke være mindre enn -1.
3925. Angitt TypeInfo var ugyldig fordi den ikke støtter grensesnittet ITypeInfo.
3926. Mer informasjon om endringer på denne datamaskinen
3927. Settet [] er ikke avsluttet.
3928. Kan ikke blande synkrone og asynkrone operasjoner i prosessdataflyten.
3929. Kan ikke kalle metoden AsyncProcessResponse i forrige kanalmottaker fordi stakken er tom.
3930. Får ikke tilgang til et lukket ressurssett.
3931. Finner ikke følgende refererte samling på noen av plasseringene angitt via /asmpath: X
3932. switchType må være et gyldig klassenavn. Det kan ikke være tomt.
3933. Forsøk på å registrere en kjent eller aktivert tjeneste av typen Typenavn, X. Dette tillates ikke fordi typen allerede er omadressert for aktivering et annet sted.
3934. Null er en ugyldig verdi for X.
3935. Typen verdi må være XamlReader.
3936. Det oppstod en feil under deserialisering av OrderedDictionary. ArrayList inneholder ingen DictionaryEntries.
3937. Ugyldig format for forespørselsområdet: X.
3938. Hvert medlem i NativeDigits-matrisen må være ett enkelt tekstelement (ett eller flere UTF16-kodepunkter) med en Unicode Nd-egenskap (Nummer, Desimaltall) som indikerer at det er et siffer.
3939. Finner ingen konsoll.
3940. Feltet i TypedReferences kan ikke være bare "static" eller "init".
3941. Det finnes ikke noe inndatasett.
3942. Veiviseren kan ikke gjøre endringene du har bedt om.
3943. Dataflyt støtter ikke søk.
3944. Opprett-operasjonen mislyktes -> X.
3945. Aktiveringsattributter støttes ikke for COM-objekter.
3946. Objektet IWebProxy som er tilordnet forespørselen, tillot ikke at forespørselen fortsatte
3947. Kravet til gjensidig godkjenning oppfylles ikke av den eksterne serveren.
3948. [MaxAge] Kan ikke beregne MaxAge for hurtigbuffer. Bruker standard RequestCacheValidator.UnspecifiedMaxAge: X.
3949. Årsverdien må ligge mellom +/-10000.
3950. Operasjonen kan ikke utføres på et fullført asynkront resultatobjekt.
3951. Ugyldig verdiklasseattributt.
3952. Metoden Metodenavn kan ikke ha en metodetekst.
3953. Kan ikke slette ytelseskategorien fordi denne kategorien ikke er registrert eller er en systemkategori.
3954. Egenskapen Egenskapsnavn for innstillingene er av en ikke-kompatibel type.
3955. Verdien var enten for stor eller for liten for en usignert byte.
3956. X er ikke en støttet kodeside.
3957. CMS-meldingen er ikke signert av NoSignature.
3958. Ugyldig elementnavn X.
3959. Egenskap støttes ikke.
3960. &Øktstatusmodus:
3961. Ugyldig tillatelsestilstand.
3962. Angitt antall parametere tilsvarer ikke forventet antall.
3963. Ugyldig bruk av ILGenerator.
3964. Antall punkter må være større enn null.
3965. Du må angi en matrise med navn for kategorityper
3966. Registernøkkelen har undernøkler, og rekursive slettinger støttes ikke av denne metoden.
3967. Punktgrafikkmetadata er ikke kompatible med dette beholderformatet.
3968. Kan ikke opprette egenskapen Egenskapsnavn fra standardverdien fordi standardverdien er en annen type.
3969. Forsøkte å få tilgang til en bane som ikke finnes på disken.
3970. Kan ikke sette Content-Type-hodet til en Multipart-type for denne forespørselen.
3971. Kjøretidsversjon:
3972. MaxCapacity må være 1 eller større.
3973. Verdien var enten for stor eller for liten for en dublett.
3974. Ødelagt .resources-fil. Ressursnavnet for navneindeks X utvides forbi slutten på dataflyten.
3975. Egenskapssider
3976. Tekstformateringsmotoren kan ikke angi avbruddsbetingelser på grunn av feil: X.
3977. Lokalt variabelområde var ikke fullstendig lukket.
3978. MSBUILD : feil MSB1006: Egenskapen er ikke gyldig.
3979. InitialRadius må være et endelig tall, større enn eller lik 1.
3980. Den angitte strukturen må inneholde informasjon om oppsett.
3981. Etikett eller navn må peke til en kodegruppe
3982. &Beskyttelse for informasjonskapsel:
3983. Cache-Control-svar = private, og hurtigbufferen er public.
3984. Ukjent float-type i BAML-fil.
3985. Eksisterende hurtigbufferoppføring er fjernet basert på policyen = X.
3986. Trådens unike ID.
3987. Angav ikke logg som skulle slettes.
3988. Bildet kan ikke dekodes. Bildehodet kan være skadet.
3989. Kjente tjenesteoppføringer må inneholde et modusattributt med verdien Singleton eller SingleCall.
3990. En egendefinert kultur som overstyrer en innebygd kultur som X, kan ikke egenskapen Egenskapsnavn endres for.
3991. Ugyldig XML i filen File Name nær X og Y. I -delen må -koden ha nøyaktig 1 attributt kalt "navn", med en verdi som er et fullt kvalifisert samlingsnavn.
3992. Angitt leverandørnavn finnes allerede.
3993. Tekstmønster kan ikke hurtigbufres.
3994. Regelen du prøver å legge til eller redigere, finnes allerede. Ingen endringer utføres.
3995. Serveren returnerte en statuskode utenfor det gyldige området 100-599.
3996. Typen kan ikke være null.
3997. Attributtet X kan ikke være en tom streng.
3998. SDDL-formen av et sikkerhetsbeskrivende objekt er ugyldig.
3999. Skriver ut hjelpeteksten.
4000. Bevegelsesgjenkjenning mislyktes.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions