English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

4001. Den angitte verdien er et ugyldig GMT-tidspunkt.
4002. Databasenavn som skal brukes med programtjenester. Hvis det ikke er angitt databasenavn, brukes standarddatabasen aspnetdb.
4003. Metoden har allerede tekst.
4004. Det finnes ingen registrert CultureInfo med IetfLanguageTag X.
4005. Avbruddssekvensen \X er ukjent.
4006. Det eksterne objektet er allerede knyttet til en URI.
4007. Start å fjerne standardkontoen X for ASP.NET fra rollen Y.
4008. IComparer (eller IComparable-metodene den avhenger av) returnerte ikke null da Array.Sort kalte x. CompareTo(x). x: X x-typen: Typenavn IComparer: Y.
4009. Verdien X er ikke gyldig for denne bruken av typen Typenavn.
4010. Antall millisekunder mellom tidtakerhendelser.
4011. Det angitte navnet er ugyldig. Det kan være en gyldig port, men ikke en seriell port.
4012. Kan ikke hente navn på midlertidig fil
4013. Socket kan ikke være bundet eller tilkoblet.
4014. OleRevokeDragDrop mislyktes med returkoden X og vindusreferansen Y.
4015. Den angitte tidslinjen tilhører en annen tråd enn denne tidslinjen.
4016. Kan ikke opprette MarkupExtension-argumenter er vektor med feil lengde.
4017. Typografiske egenskaper er ugyldige.
4018. De ulike sikkerhetsnivåene bestemmer hva koden kan gjøre på din datamaskin.
4019. Du kan ikke bruke både -m- og -p-bryteren.
4020. X-oppføringer krever et Y-attributt.
4021. X, Nøkkel = Y, Sletteoperasjonen mislyktes -> Z.
4022. Brukerhendelsesbehandlingen som skal kalles for asynkron I/U med StandardError-dataflyt.
4023. Egenskapen IndentSize må være ikke-negativ.
4024. En ugyldig type ble brukt som argument, felt eller egenskap for egendefinert attributtkonstruktøren.
4025. Ugyldig tegn funnet i hodeverdien.
4026. TimeSpan-overflyt fordi varigheten er for lang.
4027. Kan ikke utføre CAS-deklarasjoner i sikkerhetsgjennomsiktige samlinger
4028. Kan ikke hente prosessinformasjon fra ytelsestelleren.
4029. Fant verdien X i appSettings-konfigurasjonsdelen for nøkkelen Y, og denne verdien er ikke en gyldig Z.
4030. Tillat hovedkontroll
4031. Områdenavn må angis.
4032. Indeksen var utenfor matrisegrensen.
4033. Navnet på maskinen hendelser skal leses fra eller skrives til.
4034. Målmatrisen er ikke kompatibel med objekter i X.
4035. Typen Typenavn kan ikke brukes som et typeargument.
4036. Angi standard for medlemmer som ikke er merket som "override" eller "hide"
4037. Programmet kjører allerede senderen.
4038. Alle intranettkoder kan lese fra installasjonskatalogen.
4039. Endret tillatelsessettet for kodegruppe til X i nivået Y.
4040. Angitt filnavn var ugyldig.
4041. Spill av/stans midlertidig
4042. Om prosessen vil ha en prioritetsforsterkning når brukeren samhandler med den.
4043. Type oppføring - informasjon, advarsel osv.
4044. Ti&dsavbrudd for kjøring av forespørsel (sekunder):
4045. Primær- og sekundærobjektene er allerede tilknyttet hverandre.
4046. Ugyldig kodingsformat.
4047. Kan ikke avslutte tidtaker.
4048. Kan ikke evaluere en sikkerhetsfunksjon.
4049. Overføringshastigheten som skal brukes for den serielle porten.
4050. Tekstformateringsmotoren kan ikke angi dokumentkontekst på grunn av feil: X.
4051. Kan ikke opprette X fordi det allerede finnes en fil eller katalog med samme navn.
4052. Udefinert attributtflagg angitt eller import-/eksportflagg angitt samtidig.
4053. Delt attributt i navneområdet 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml' kan bare brukes i kompilerte ressursordlister.
4054. Antall WaitHandles må være mindre enn eller lik 64.
4055. Uendelig medlemsverdi er ugyldig i Matrix.
4056. Angitt verdi inneholder ugyldige tegn i HTTP-hode.
4057. Objektet må være av typen DateTime.
4058. Får ikke tilgang til hurtigbufrede egenskaper på et mønster som ble returnert fra GetCurrentPattern.
4059. Finnes i øyeblikket ikke i en unntaksblokk.
4060. Henting fra bufferen mislyktes: X.
4061. Legg til og konfigurer en rollebehandlingsleverandør.
4062. Forekommer når intervallet er fullført.
4063. Funksjonen godtar ikke et flytpunkt som ikke har en tallverdi.
4064. Mengden CPU-tid tråden har brukt i operativsystemkjernen.
4065. Parameterverdien X er ikke et gyldig underordnet element for tekstleverandøren.
4066. Det oppstod en feil under gjenoppretting av sist lagrede sikkerhetspolicy. Sikkerhetspolicyen er ikke endret.
4067. Retting av en delvis tilgjengelig ValueType-kjede er ikke implementert.
4068. Datatilkoblingen ble utført fra en adresse som er forskjellig fra adressen FTP-tilkoblingen ble opprettet til.
4069. Angitt streng er et ugyldig HTTP-token.
4070. Det angitte bildet inneholder ingen palett.
4071. Ugyldig filnavn X.
4072. Velgeren inneholdt en syklus.
4073. Ugyldig verdi angitt for X. Bruker standardverdien.
4074. Lengden kan ikke være større enn kapasiteten.
4075. Set-metoden støttes ikke av denne egenskapen.
4076. For øyeblikket støttes bare proporsjonal utvidelse. X må være lik Y.
4077. Et annet mål er allerede koblet til denne HostVisual.
4078. Angitt element er allerede lagt til i samlingen.
4079. Det er ingen CodeDom-leverandør definert for språket.
4080. Tillater kjøring

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions