English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

2601. Svar LastModified= X, ContentLength= Y.
2602. Ugyldig modus. Se System.IO.FileMode.
2603. Brukerforespørselen inneholder et betinget hode.
2604. Forhåndsvisning
2605. Operasjonen er avbrutt.
2606. Må bruke en fast palettype. X støttes ikke her.
2607. Den angitte ConsoleFallbackUICulture kan ikke selv ha en annen reserve.
2608. Tokenet {0:x} er ikke et gyldig strengtoken i området for modulen {1}.
2609. Ugyldig eller ustøttet normaliseringsform.
2610. Angitt fillengde var for stor for filsystemet.
2611. Ukjent ConfigurationUserLevel angitt.
2612. element: X, kolonnevisningsindeks: Y
2613. Kan ikke starte fordi CategoryName mangler.
2614. Angitt typebibliotek var ugyldig fordi det ikke støttet ITypeLib-grensesnittet.
2615. Egenskapsverdien må være endelig og større enn eller lik null.
2616. Ugyldig kjedekontekstreferanse.
2617. Bindestreker er feilplassert i GUID-analysen.
2618. Støtter ikke nivået TokenImpersonationLevel.Anonymous for godkjenning.
2619. Finner ikke inndatasamlingen Samlingsnavn eller en av dens avhengigheter.
2620. X -> Filnavn = Y, Status = Z.
2621. Strukturen kan ikke være en verdiklasse.
2622. Omadressering - flyttet
2623. Endring av tillatelsessettet for en NetCodeGroup har ingen virkning.
2624. Angitt utfyllingsmodus er ugyldig for denne algoritmen.
2625. JScript Compiler-alternativer
2626. Delvis koding må angis ved hjelp av egenskapen SendChunked.
2627. Mottakerleverandører må ha elementnavnet "formatter" eller "provider".
2628. Verdien var enten for stor eller for liten for en UInt16.
2629. Kan ikke legge til en null-kolonne i kolonnesamlingen til et DataGrid.
2630. Angir standard URL-adresse en webleser skal omadresseres til hvis det oppstår en feil.
2631. Kan ikke endre skrivebeskyttet OrderedDictionary.
2632. Filnavnet X fantes allerede i samlingen.
2633. Det oppstod et unntak i løpet av en WebClient-forespørsel.
2634. Strøk som blir fjernet, finnes ikke i den gjeldende samlingen.
2635. Serveren støtter ikke sikre tilkoblinger.
2636. Er du sikker på at du vil fjerne funksjonene?
2637. Minst ett objekt må implementere IComparable.
2638. Antall elementer i tilgangsbanen må være det samme som antall kodenavn.
2639. Start fjerning av øktstatus.
2640. Angi nye metadata.
2641. Du må angi en registernøkkel hvis du vil gi tillatelser.
2642. Standard legitimasjonsbeskrivelser kan ikke angis for godkjenningsskjemaet X.
2643. Klienten har ikke tillatelse til å sende e-post til serveren.
2644. Typen Typenavn har mer enn én COM-registreringsfunksjon.
2645. BitmapCacheBrush støtter ikke RelativeTransform.
2646. Tekstformateringsmotoren kan ikke hente tekststraffemodul på grunn av feil: X.
2647. Domeneforvalteren som ble angitt av verten, kan ikke forekomstopprettes.
2648. Kan ikke gå inn i tekstformateringsmotoren igjen under optimal avsnittsformatering.
2649. Ugyldig URI. Kan ikke analysere data som filnavn.
2650. Bakbufferstørrelsen er for stor.
2651. Fordi alle GAC-samlinger alltid får fullstendig klarering, gir ikke lenger fullstendig klarering-listen mening. Du bør installere alle samlinger som brukes i sikkerhetspolicyen i GAC for å sikre at de er klarert.
2652. Aktiverer en tabell for hurtigbufferavhengighet. Krever alternativet -t.
2653. Flytt fokus en side opp
2654. Dag må være mellom 1 og X for måneden Y.
2655. Subjektidentifikatortypen Typenavn samsvarer ikke med verdidatatypen Typenavn.
2656. Verdien var enten for stor eller for liten for en Int16.
2657. Den angitte tegnverdien er ikke tillatt for egenskapen.
2658. Typeinitialiseringen for X forårsaket et unntak.
2659. GetContentStream() kan bare kalles en gang.
2660. Skrivingen ble tidsavbrutt.
2661. Egenskapen CurrentContext for LicenseManager kan bare låses opp ved hjelp av samme contextUser.
2662. Dataflyten er skadet på grunn av et ugyldig SSL-versjonsnummer i SSL-protokollhodet.
2663. Versjonsstrengdelen var for kort eller for lang.
2664. MSBUILD : feil MSB1003: Angi en prosjekt- eller løsningsfil. Gjeldende arbeidsmappe inneholder ingen prosjekt- eller løsningsfiler.
2665. BAML AssemblyId X er ukjent.
2666. Informasjonskapselen finnes allerede.
2667. Et søk etter ressursfilen File Name i samlingen Samlingsnavn , hvor det skilles mellom store og små bokstaver, fant flere oppføringer. Fjern like oppføringer eller angi riktig bokstavstørrelse.
2668. Objektet må være låst for lesing.
2669. Størrelsen på hurtigbufferoppføring = X er for stor. Kan ikke utføre en områdeforespørsel.
2670. Sertifikatnavn samsvarer ikke.
2671. Det ble ikke funnet noen informasjon om dette pikselformatet.
2672. Ugyldig tegn funnet i 7-biters dataflyten.
2673. Metoden mislyktes med uventet feilkode X.
2674. Kan ikke oppdatere hurtigbufferen med HEAD-svar hvis hurtigbufferoppføringen ikke finnes.
2675. Objekttypen må enten være __ComObject eller avledet fra __ComObject.
2676. Send kompileringsutdata i UTF-8-tegnkoder
2677. Vis hjelpeemnet for dette tillatelsessettet
2678. Det er ikke noe asymmetrisk nøkkelobjekt forbundet med dette formateringsobjektet.
2679. Kan ikke behandle forespørselen fordi tråden (X) er avsluttet.
2680. Dataflyt støtter ikke lesing.
2681. Kan ikke opprette ytelseskategorien med tellernavnet X fordi navnet er duplisert.
2682. Objektet må være av typen Int32.
2683. Angir om delen HttpRuntime er låst.
2684. Ikke samsvar mellom fargekontekstdimensjoner.
2685. Ugyldig intern tilstand: Et formidling etter ref-objekt skal ikke ha en proxy i sitt eget programdomene.
2686. Gi samlinger &ubegrenset tilgang til alle miljøvariabler
2687. Advarsel! Fant ubrukt nivåindikator X.
2688. Parameteren må være av typen PropertyDescriptor.
2689. Kvantifikatoren {x,y} etterfølger ingenting.
2690. Det oppstod en feil under oppretting av modulene angitt i konfigurasjonsdelen i 'system.net/webRequestModules.
2691. Angir URL-adressen for omadresseringen av forespørselen om pålogging hvis ingen gyldige informasjonskapsler for godkjenning finnes.
2692. Ugyldig nøkkel.
2693. Det finnes ingen fil ved X.
2694. Kan ikke analysere skalluttrykket X fordi det er feil formatert.
2695. Det oppstod en feil under verifisering av sterkt navn. Kan ikke laste inn filen eller samlingen Samlingsnavn . Hvis samlingen signeres forsinket, kontrollerer du at det hoppes over verifiseringen av fellesnøkkeltokenet.
2696. Generer SQL-skriptfilen for å legge til eller fjerne de angitte funksjonene, og ikke utfør den faktiske operasjonen. Kan brukes med følgende alternativer: -A, -R, -ssadd og -ssremove.
2697. Ugyldige tegn i banen.
2698. Angitt verdi inneholder ugyldige CRLF-tegn.
2699. Policyen refererer til en samling som ikke finnes i listen over samlinger som har fullstendig klarering.
2700. Forekomsten er skrivebeskyttet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions