English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

1401. Kan ikke hente returkode for et program som kjøres. Kommandoen som ble utført, var X.
1402. Er du sikker på at du vil slette denne bindingspolicyoppføringen?
1403. Du har ikke rettigheter til å legge til samlinger i samlingsbufferen. Kontakt systemansvarlig for å få hjelp.
1404. Flettet visning av innstillinger for tilkoblingsstreng.
1405. Deaktiver MaxStale (angi 0).
1406. Fjern samlingskonfigurasjon
1407. Dataflyten støtter ikke skriving.
1408. Argumentet kan ikke være null.
1409. Du må angi et mappenavn, ikke en relativ eller absolutt bane.
1410. Prosessen har ikke X-privilegiet som kreves for denne operasjonen.
1411. Kan ikke laste inn peker fra dataflyt.
1412. Åpne stan&dard policyfil for det valgte nivået
1413. Verdien var enten for stor eller for liten for en valuta.
1414. Grid-rader må angis mellom 0 og maksimalt antall rader.
1415. Det eksterne sertifikatet ble kontrollert og funnet gyldig av brukeren.
1416. Prosessens første arbeidskatalog.
1417. Undo-operasjon må utføres på tråden der den tilsvarende konteksten ble angitt.
1418. Endring av tillatelsessettet for en FileCodeGroup har ingen virkning.
1419. Konfigurasjonen er allerede åpen i et annet vindu. Bare et vindu kan være åpent om gangen. Vil du lagre endringene som ble gjort i det andre vinduet, lukke det og åpne et nytt vindu?
1420. Leverandøren X av typebeskrivelse har returnert null fra Y som er ugyldig.
1421. Kan ikke slette. Katalogen eller filer i katalogen kan være i bruk.
1422. Det trengs ikke ytterligere tillatelse for å angi "Loader"-informasjon.
1423. Svar==304 eller forespørsel var HEAD, oppaterer hurtigbufferoppføring.
1424. Vanlige innstillinger for kompilering, side og kjøring
1425. Avregistreringen av typebiblioteket X mislyktes
1426. Kan ikke tilføye en frosset DrawingGroup.Children-samling.
1427. Tidsrommet for egenskapen Egenskapsnavn overskrider det som maksimalt kan lagres i konfigurasjonen.
1428. DateTimeStyles-verdien RoundtripKind kan ikke brukes med verdiene AssumeLocal, AssumeUniversal eller AdjustToUniversal.
1429. Kan ikke legge til flere attributter av typen PKCS 9-signaturtidspunkt.
1430. Angitt tidspunkt støttes ikke av denne kalenderen. Det bør ligge i området fra og med X (gregoriansk dato) til og med Y (gregoriansk dato).
1431. Kan ikke vise endret spørringsinformasjon på grunn av sikkerhetsbegrensninger.
1432. Angitt initialiseringsvektor (IV) tilsvarer ikke blokkstørrelsen for denne algoritmen.
1433. Statuskoden må være i området 100 til 999.
1434. Serveren begikk et brudd på en protokoll
1435. Støtter ikke opplasting av delvis koding for protokollen HTTP/1.0.
1436. Angir HTTP-informasjonskapselen som skal brukes til godkjenning.
1437. En svarstatuskode er ikke 304 elle 206.
1438. Samlingen er skrivebeskyttet.
1439. Den angitte verdien X er ugyldig.
1440. Parameterverdien kan ikke være mindre enn X.
1441. Hendelsesloggen X på datamaskinen Y finnes ikke.
1442. Bitvektoren er full.
1443. Image som er sendt til ImageVisualManager, kan ikke fryses.
1444. Den totale ariteten som er angitt i X, samsvarer ikke med antall angitte TypeArguments. Det ble angitt Y TypeArguments.
1445. X: Socket kan ikke være bundet eller tilkoblet.
1446. Inndatabufferen inneholder utilstrekkelige data.
1447. Kobler den angitte ressursen til samlingen
1448. Kan ikke redigere en celle når DataGridColumn er i skrivebeskyttet modus.
1449. Får ikke tilgang til delt minne. AppDomain er lastet ut.
1450. OFB-modus (Output feedback) støttes ikke av denne implementeringen.
1451. Kommadelt liste over verb.
1452. Angitt operasjon støttes ikke i områder.
1453. Starter når arbeidstråden angir at det er fremdrift.
1454. MaxStale for klientpolicy = X.
1455. Opprett en ny egendefinert feilmelding.
1456. Get-metoden støttes ikke av denne egenskapen.
1457. Underliggende typeinformasjon om opplisting er ikke angitt.
1458. Kan ikke lese fra en lukket TextReader.
1459. De binære dataene må resultere i en DateTime med hakemerker mellom DateTime.MinValue.Ticks og DateTime.MaxValue.Ticks.
1460. Ukjent blokktype. Dataflyten er kanskje skadet.
1461. Tokenet X løses til den spesielle modultypen som representerer denne modulen.
1462. Strengen ble ikke gjenkjent som en gyldig DateTime fordi ukedagen var ugyldig.
1463. _Switch ViewingMode
1464. Det må være angitt en mottaker.
1465. Kan ikke legge til ressurs i midlertidig modul eller samling.
1466. Finner ikke typen Typenavn
1467. Ugyldig opprinnelse. Se System.IO.SeekOrigin.
1468. Bufret X byte.
1469. MemberData inneholder et ugyldig antall medlemmer.
1470. Banen må ikke være en stasjon.
1471. Det finnes ingen registrert modul for dette godkjenningsskjemaet.
1472. Leverandøren må implementere klassen Class Name.
1473. Operasjonen ble tidsavbrutt.
1474. Kan ikke legge tekst til X.
1475. Ugyldig URI. Ugyldig URI-skjema.
1476. Elementet finnes ikke eller er virtualisert. Bruk mønsteret VirtualizedItem hvis det støttes.
1477. Svaroppdatering er ikke innenfor grensene for angitt policy.
1478. Elementteksten X er ugyldig.
1479. UTF8-strengen som ble sendt, kan ikke konverteres til Unicode.
1480. Angir om delen Authentication er låst.
1481. Kan ikke legge til hendelsesbehandlingen fordi ingen felles tilleggingsmetoder finnes for hendelsen.
1482. Alle Internett-koder kan koble tilbake til det opprinnelige webområdet.
1483. FileObject er lukket. Prøv å åpne det på nytt.
1484. Kan ikke utføre retting.
1485. Målmatrisen var ikke lang nok. Kontroller destIndex og lengde samt matrisens nedre grenser.
1486. Erstatnings-StrokeCollection kan ikke være tom.
1487. koden genereres på nytt.
1488. Verdien for Content-Length må være større enn eller lik null.
1489. Ugyldige typeattributter. Det ble angitt ugyldig oppsettsattributt.
1490. Kan ikke hente ITextDocument fra RichEdit-kontroll.
1491. Støtter ikke den forespurte sikkerhetspakken.
1492. Varigheten kan ikke returneres for TimeSpan.MinValue fordi absoluttverdien for TimeSpan.MinValue overskrider verdien til TimeSpan.MaxValue.
1493. Finner ikke type for klassen Class Name.
1494. Angitt StrokeCollection er skrivebeskyttet.
1495. Hurtigmeny
1496. Det oppstod en feil under dekoding av PKCS1-utfylling.
1497. Sannsynlig I/U-løpsbetingelse oppdaget under kopiering av minne. I/U-pakken er ikke som standard trådsikker. I programmer med flere tråder må en dataflyt åpnes på en trådsikker måte, for eksempel ved hjelp av sikker tekstbryting returnert av synkroniserte metoder i TextReader eller TextWriter. Dette gjelder også for klasser som StreamWriter og StreamReader.
1498. Matriser med System.Void støttes ikke.
1499. Kan ikke utføre operasjonen når det sendes en melding.
1500. Typereferansen X og feltreferanse med deklarasjonstypen Typenavn er inkompatible. Hent RuntimeFieldHandle og deklarerende RuntimeTypeHandle fra samme FieldInfo.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions