English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

2301. Den angitte URIen er ugyldig.
2302. Modulene som er lastet av den tilknyttede prosessen.
2303. Angitt matrise hadde ikke forventet rangering.
2304. Ukjent tillatelsessett - X
2305. En lytter uten angitt typenavn refererer til delen sharedListeners og kan ikke ha andre attributter enn Name. Lytter: 'X'.
2306. Aktiveringsargumentene og programklareringene for programdomenet må samsvare med samme programidentitet.
2307. Erstatt samlingskonfigurasjon
2308. Angir om delen Compilation er låst.
2309. Finner ikke en del av banen.
2310. Finner ikke gjeldende sender.
2311. Legg til en ny samling
2312. Kan ikke utvide fra kildetype til måltype, enten fordi kildetypen ikke er en primitiv type eller fordi konverteringen ikke kan gjennomføres.
2313. FirstDayOfWeek-verdien er ugyldig.
2314. Kan ikke fortsette gjeldende operasjon. Minnetilordning for ytelsestellere er skadet.
2315. Dette klareringsnivået tillater ikke at samlinger kjøres.
2316. Aktiver en database for hurtigbufferavhengighet for SQL.
2317. Arvede autoriseringsregler
2318. En retting i et objekt som implementerer ISerializable eller som har et surrogat, ble oppdaget for et objekt som ikke har tilgjengelig SerializationInfo.
2319. Forventet at typene i samlingen var av typen Typenavn.
2320. Samlingen har ikke et samlingsnavn. Før en samling kan registreres for bruk med COM, må den ha et gyldig samlingsnavn.
2321. Matrisen X kan ikke inneholde nulloppføringer.
2322. Velg betingelsestype for denne kodegruppen:
2323. maximumThreshold kan ikke være mindre enn initialThreshold.
2324. Det angitte kulturnavnet (X) kan ikke brukes til å finne en ressursfil. Navn på ressursfiler må bestå av bare bokstaver, tall, bindestreker eller understrekinger.
2325. Angitt nøkkel er en kjent halvsvak nøkkel for X, og kan ikke brukes.
2326. Angitt tilbakemeldingsstørrelse er ugyldig.
2327. Vinduet er ikke registrert for pekepenninndata.
2328. En egenskap som forårsaket en ugyldig mottaker, ble funnet.
2329. Fil utilgjengelig (for eksempel fil opptatt)
2330. Uventet unntak i X.
2331. Policylagringen ble avbrutt
2332. En forekomst av typen Typenavn ble opprettet, og en gyldig lisens kan ikke gis til typen Typenavn. Kontakt produsenten av komponenten for å få mer informasjon.
2333. Den angitte RegistryKeyPermissionCheck-verdien er ugyldig.
2334. Ugyldig flytformat for MethodCall eller MethodReturn.
2335. Typen må ikke være importert fra COM.
2336. BAML TypeId X er ukjent.
2337. Kan ikke slette kilden X for hendelsesloggen fordi den har samme navn som loggen.
2338. Bildet har et skadet metadatahode.
2339. Omadressering - behold verb
2340. Den angitte tastaturmottakeren må være et UIElement.
2341. Ugyldig URI: Det ble forventet en port fordi det finnes et kolon (:), men porten kunne ikke analyseres.
2342. Kan ikke bestemme gitte tillatelser for domenet.
2343. For tidlig slutt på dataflyten.
2344. Programmet kan ikke bestemmes på et samlings- eller domenelager.
2345. CharacterMetrics er ugyldig. Den vannrette fremrykningen (definert som summen av BlackBoxWidth, LeftSideBearing og RightSideBearing) kan ikke være negativ.
2346. Gjeldende mengde minne som kan veksles til disken prosessen bruker.
2347. Forsøk på å få tilgang til en stasjon som ikke er tilgjengelig.
2348. Ugyldig lengde på en matrise med Base-64-tegn.
2349. Ukjent filformat for spillelister.
2350. Får ikke nødvendige tillatelser.
2351. Starter hver gang en feil mottas fra SerialPort.
2352. Det angitte feltet må deklareres på den generiske typedefinisjonen for den angitte typen.
2353. Får ikke tilgang til angitt fil.
2354. For lite minne til at de forventede kravene til en operasjon kan oppfylles. Prøv på nytt senere.
2355. Det oppstod en feil under lagring av X - LocalFileSettingsProvider støtter ikke lagring av endringer for programtilknyttede innstillinger.
2356. Typen i TypedReference kan ikke være null.
2357. Tråden hadde ugyldig status for operasjonen som ble utført.
2358. Grensen for meldingslengde er overskredet
2359. Øk diskant
2360. Kan ikke hente samlingsbyte.
2361. Opprett og kontroller programdomener
2362. Objektet må være av typen Decimal.
2363. Banen til slettestrøk kan ikke være nullverdi.
2364. Finner ikke angitt fil.
2365. Kan ikke eksplisitt legge til attributtet PKCS 9 i samlingen.
2366. Ukjent medlemstype.
2367. Ugyldige DEVMODE-byte
2368. Maskeverdien kan ikke være null eller tom.
2369. Det oppstod en feil under oppretting av web-proxyen angitt i konfigurasjonsdelen system.net/defaultProxy.
2370. MouseAction X som ikke støttes.
2371. Angir standardtemaet som skal brukes på alle sidene.
2372. Miljøblokken som brukes til å starte en prosess ikke kan være lengre enn 65 535 byte. Miljøblokken er X byte lang. Fjern noen miljøvariabler og prøv på nytt.
2373. Nummertabellens kapasitet fikk overflyt og dermed negativ verdi. Kontroller belastningsfaktor, kapasitet og gjeldende størrelse for tabellen.
2374. &Krever SSL
2375. Tidsavbruddet må være et positivt tall eller -1.
2376. Spørringsforespørselen etter metadata er ugyldig.
2377. Analysefeil. Gjeldende element er ikke kompatibelt med det neste elementet, X.
2378. X er en ugyldig referanse.
2379. Alternativet /X krever en verdi
2380. Hurtigbufret CacheControl = must-revalidate og hurtigbufferen er ikke oppdatert.
2381. Ugyldig identitet: ingen utstasjonering eller programidentitet er angitt.
2382. Kan ikke vise attributtet X når Y finnes.
2383. Utv. alfab. små bokstaver
2384. Det oppstod en feil.
2385. Kan ikke løse X-malreferansen: Y.
2386. Initialiseringsvektoren bør ha samme bytelengde som algoritmeblokken.
2387. Den eksterne serveren angav ikke et sertifikat.
2388. Navn på FTP-metode kan ikke være null eller tomt.
2389. Det oppstod en uspesifisert feil under gjengivelsestråden.
2390. Kan ikke inkludere klassen \X i tegnområdet.
2391. Angir om tidtakeren er aktivert til å starte hendelser ved et definert intervall.
2392. Samme katalog FileIO - X
2393. Initialisering av BitmapImage er ikke fullført. Kall metoden EndInit for å fullføre initialiseringen.
2394. Et utvidelsesnavn i konfigurasjonsdelen CodeDom, må være en streng som ikke er tom og som begynner med et punktum.
2395. Samlingen kan ikke være null.
2396. Manglende påkrevd attributt Attributt.
2397. Kombinasjon mellom FileMode: X og FileSystemRights: Y er ugyldig. FileMode.Truncate er bare gyldig brukt sammen med FileSystemRights.Write.
2398. Det ble referert til objektet med IDen X i en retting, men det er ikke registrert.
2399. Det er ikke støtte for varsling om systemhendelser i gjeldende kontekst. Serverprosesser støtter for eksempel ikke varsling om globale systemhendelser.
2400. Ugyldig syntaks på linjen X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions