English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

3701. Oppløsningen må være minst 0.0f.
3702. Installasjonen av samlingen for webleserfunksjoner, ASP.BrowserCapsFactory.dll, er fullført.
3703. Den angitte kjørbare filen er et ugyldig Win32-program.
3704. Proxy-attributter returnerte et inkompatibelt objekt under oppretting av en forekomst av typen Typenavn.
3705. Baneplasseringskonfigurasjoner som er definert i konfigurasjonsfilen for noden.
3706. Forsøkte å få tilgang til et programdomene som ikke er lastet inn.
3707. Kan ikke hente kontoinformasjon.
3708. Funksjonen støttes ikke enda for domener mellom programmer.
3709. Denne egenskapen kan ikke være en tom streng.
3710. Det aktiverte medlemmet støttes ikke i en dynamisk samling.
3711. t: midlertidig. Øktstatusdata lagres i databasen tempdb. Lagrede prosedyrer for behandling av økter installeres i databasen ASPState. Data opprettholdes ikke hvis du starter SQL-serveren på nytt. (Standard)
3712. Typenavnet: X i egenskapen: Egenskapsnavn for typen: Typenavn er et ugyldig språkuavhengig typenavn.
3713. Det aktiverte medlemmet støttes ikke i en dynamisk modul.
3714. Erstatter metadata for hurtigbufferoppføring med statuslinjen HTTP/1.1 200 OK for å oppfylle logikken for HTTP-hurtigbufferprotokollen.
3715. Et programspesifikt kategorinummer tilordnet til denne oppføringen.
3716. Opprett en biblioteksamling
3717. Kan ikke angi Owner-egenskap til et vindu som har blitt lukket.
3718. Den underliggende tilkoblingen X ble lukket.
3719. WebProxy kan ikke automatisk identifisere en URI for et proxyskript.
3720. Ugyldig innhold for informasjonskapsel = X.
3721. Angir om prosesskomponenten er knyttet til en faktisk prosess.
3722. Kan verken neste kall til BeginInit eller kalle BeginInit etter at JumpList har blitt endret.
3723. NeutralResourcesLanguageAttribute i samlingen Samlingsnavn angir et ugyldig kulturnavn: X.
3724. X må være større enn null.
3725. Vekslingsbetingelser kan ikke være kommentarer.
3726. Objektet kan ikke opprettes med denne konstruktøren.
3727. Skriftserie-URIen bør ha oppsettet file:// eller pack://application:.
3728. Oppfangingsnummer kan ikke være null.
3729. Antall underautoriteter må ikke overskride X.
3730. Ugyldig skrivetypeforespørsel X.
3731. Fargekonteksten for punktgrafikk er ugyldig.
3732. Typen inneholder ikke angitt metode.
3733. Modulens filnavn.
3734. Navnet X er for langt til å være et kultur- eller regionnavn, som ikke kan være på mer enn Y tegn.
3735. Indeksverdien er utenfor grensene for matrisen.
3736. Bassforsterking
3737. Finner ikke et komma eller lengden mellom forrige token og kommaet var null (det vil si "0x," osv.).
3738. Et 5XX-svar og Cache-Only i henhold til policy, viser fra hurtigbuffer.
3739. Neste side
3740. Du kan bare angi tidsavbrudd til System.Threading.Timeout.Infinite eller en verdi >= 0.
3741. Funksjonen COM Register må ha en System.Type-parameter og en Void-returtype.
3742. Summen av AccelerationRatio og DecelerationRatio må være mindre enn eller lik 1.
3743. Aktiverer modulen for rollebehandling.
3744. Den angitte punktgrafikken har ikke riktige mål.
3745. En av dataflytene er allerede brukt og kan ikke tilbakestilles til den opprinnelige.
3746. Legg til støtte for en funksjon. Du kan angi flere verdier sammen, for eksempel:
3747. UnmanagedMemoryStream-kapasiteten ville brytes rundt adresserommets største side.
3748. Ugyldig URI. Konstruksjonen username:password er ugyldig angitt.
3749. Utvid merket område oppover
3750. Kan ikke åpne registernøkkelen X på datamaskinen Y. Det er ikke sikkert du har tilgang.
3751. Sender forespørselen på nytt fordi hurtigbufferen ikke kan validere svaret.
3752. Det er angitt et ugyldig alternativ
3753. Dataflyten må leses/skrives.
3754. Kan ikke opprette en WaitHandle med det globale systemnavnet X. Det kan være at WaitHandle av en annen type har samme navn.
3755. Det oppstod et unntak for WebProxy under kjøring av skriptet ScriptReturn: X.
3756. Angir om egendefinerte feilmeldinger er aktivert, deaktivert eller bare vises til eksterne klienter.
3757. Tekstformateringsmotoren kan ikke spørre etter tekstinformasjon på grunn av feil: X.
3758. Senk mikrofonvolum
3759. Forventet heksadesimalverdien 0x i X.
3760. Angitt IAsyncResult-objekt tilsvarer ikke denne representanten.
3761. Samlingen Samlingsnavn er lagret.
3762. Kategorien X inneholder ingen forekomstinformasjon. Ingen nøyaktige data kan returneres.
3763. Uventet feil ved kall til en operativsystemfunksjon. Den returnerte feilkoden er 0x{0:x}.
3764. Månedsverdier må være mellom +/-120000.
3765. T&illat beviskontroll
3766. Tekstargumentet kan ikke være null eller en tom streng.
3767. Det eksterne sertifikatet er ugyldig i henhold til valideringsprosedyren.
3768. Denne .resources-filen skal ikke leses med denne leseren. Ressursleserens type er X.
3769. Finner ikke cvtres.exe
3770. Feltet som ble sendt, er ikke et formidlet medlem av typen Typenavn.
3771. Metoden Metodenavn for hurtigbufferprotokollen har returnert en uventet status: X.
3772. Utvider ikke unntak.
3773. Kan ikke levere fra bufferen, Range:X.
3774. &Arve egendefinerte feilmeldinger:
3775. Kommandoparameter ikke implementert.
3776. Sikkerhetsidentifikatoren får ikke være den primære gruppen for dette objektet.
3777. Pixel Shader Model 2.0 krever at flytpunktkonstantene er i registrene [0-31].
3778. Matrisens lengde må være i området fra og med X til og med Y.
3779. Navnet på programmet, dokumentet eller URL-adressen som skal startes.
3780. Støtte for øktstatustype:
3781. Merk til starten
3782. Støtter ikke kulturnavnet X eller Y.
3783. Deklarasjon mislyktes: Avbryt=Avslutt, Prøv på nytt=Feilsøk, Ignorer=Fortsett
3784. Støtter ikke GetPortNames på Win9x-plattformer.
3785. Telleren er en enkelt forekomst. Forekomstnavnet X er ugyldig for denne tellerkategorien.
3786. Kodeken kan ikke bruke den angitte typen URI.
3787. For mange )'s.
3788. Tillatelsen for isolert lagerfil er ubegrenset.
3789. Tillatt sett for den ufullstendige samlingen var:
3790. Gjeldende konfigurasjonssystem støtter ikke brukertilknyttede innstillinger.
3791. Støtter ikke typen.
3792. Lengden på ISF-data må være større enn null.
3793. Kanalen X er allerede registrert.
3794. Opplistingen er enten ikke startet eller er allerede ferdig.
3795. X er ikke en gyldig System.Windows.Automation.AutomationEvent.
3796. Kan ikke bruke funksjonsevaluering til å opprette et TypedReference-objekt.
3797. Innstillinger for serverstatus
3798. Vil du klarere denne samlingen eller alle samlinger fra denne utgiveren?
3799. Kan ikke generere tillatelsessettet. XML-inndataene kan være ugyldig formatert.
3800. Kan ikke redigere fullført signatur.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions