English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

801. Tiedostonimeä ei sallita
802. Virheellinen sisäinen tila.
803. Vieritä sivua vasemmalle
804. Heksadesimaalilukuja on liian vähän.
805. Objektia ei alusteta.
806. Määritetty OLE-muuttuja oli virheellinen.
807. MSBUILD : virhe MSB1027: Valitsinta /noautoresponse ei voi määrittää automaattiseen vastaustiedostoon MSBuild.rsp eikä mihinkään vastaustiedostoon, johon automaattinen vastaustiedosto viittaa.
808. X tai Y ja Z on määritettävä.
809. Tämä luokka ei tue tätä menetelmää.
810. Myönnä kokoonpanoille seur&aava käyttöoikeus tulostimiin:
811. Virheellinen alue: X
812. X: Y Suljetaan käynnissä olevaa välimuistivirtaa, laji Tyypin nimi, välimuistin merkinnän avain Z.
813. Resurssin kirjoitustoiminto on jo suljettu. Kohdetta ei voi muokata.
814. Poikkeuksien tarkistus on X
815. Polut, joiden alussa on \\?\GlobalRoot, ovat ytimen sisäisiä polkuja, joita hallittujen sovellusten ei tulisi avata.
816. Tätä ominaisuutta ei tällä hetkellä tueta.
817. Merkkijonon ensimmäinen merkki on Null-merkki.
818. Määritettyä kansiota X ei voi luoda.
819. Tapahtuu, kun tiedoston tai kansion uudelleennimeäminen vastaa suodatinta.
820. Elementin X asettelukoon korvauksen ei tulisi palauttaa DesiredSize-kokona PositiveInfinity-arvoa, vaikka Infinity siirrettäisiin käytettävissä olevana kokona.
821. Näytä tämän oikeuden ominaisuudet
822. Taulukon ulottuvuuksien määrä on pienempi kuin määritetty arvo.
823. IgnoreCase-lippua voi käyttää vain merkkijonoargumenttien kanssa.
824. Parametrin targetType on oltava IdentityReference-tyyppinen.
825. Menetelmää tai toimintoa ei ole toteutettu.
826. Tiedoston tallennuspolku X ei kelpaa.
827. Tuntematon tasotyyppi
828. Viittauksen on järjesteltävä tyyppi Tyypin nimi tässä kontekstissa.
829. Virheellinen yhdistelmä FileMode: X ja FileSystemRights: Y.
830. Hyväksy tämä vastaus kelvollisena uudelleenyritysten määrän X perusteella.
831. Polkua ei ole määritetty, tai se on tyhjä merkkijono. Varmista, että määrität polun.
832. Null-objektia ei voi muuntaa arvotyypiksi.
833. Tiedostonäkymää ei voi kartoittaa.
834. Tarvitaan polun nimi
835. Vaadittua objektitunnusta (OID) ei löydy.
836. Desimaalierotin ei voi olla tyhjä merkkijono.
837. WaitReason on käytettävissä vain, jos ThreadState-ominaisuuden arvo on Odotus.
838. Määritetyn avaimen koko ei ole sopiva tälle algoritmille.
839. Palvelin ei toteuttanut aluetta: X.
840. Lohkon pituus ei vastaa sen täydentäjää.
841. Palvelu ei ole käytettävissä, suljetaan tiedonsiirtokanava.
842. Tyypillä Tyypin nimi on ComUnregisterFunction, jota ei kutsuta, sillä tyypin rekisteröinnin poistaminen ei ole meneillään.
843. Tapahtuma epäonnistui.
844. Kohteen X arvoksi yritettiin määrittää liian pieni arvo. Tasoksi määritetään TraceLevel.Off
845. Keskeytystä ei voi palauttaa, koska keskeytystä ei ole pyydetty.
846. Tätä kokoonpanoa ei ole allekirjoitettu täydellä nimellä
847. Käyttöjärjestelmän kahvan sijainti ei ole FileStream-toiminnon odottama. Älä käytä kahvaa samanaikaisesti FileStream-kohteessa ja Win32-koodissa tai toisessa FileStream-kohteessa. Tällainen käyttö voi johtaa tietojen katoamiseen.
848. ServicePointManager ei tue mallin X välityspalvelimia.
849. endIndex ei voi olla suurempi kuin startIndex.
850. Objekti, jota käytetään EventLog-muutoksen seurauksena luotujen tapahtumakäsittelyn kutsujen järjestelemiseen.
851. Tapahtuu, kun tiedoston tai kansion muutos vastaa suodatinta.
852. Moduulin nimi.
853. Suoritusoikeuksia ei voi hankkia.
854. Vastaavuustietojen kokoa ei voi noutaa, kun kokoonpanoasetuksia alustetaan.
855. Kaikki vaaditut pyyntöotsikot ovat tarvittavat välimuistissa olevan Vary-vastausotsikon perusteella.
856. Toiminto ei ole tuettu vain luku -tyyppisessä InputGestureCollection-kohteessa.
857. Tyyppiä, jonka Type.ContainsGenericParameters on true, ei voi luoda.
858. Bittipeite, joka kuvaa suorittimia, joissa prosessin säikeitä voidaan suorittaa.
859. Liitettävää ominaisuutta Ominaisuuden nimi.X ei löydy.
860. Otsikkoa X ei voi muokata suoraan.
861. Parametrin arvon (X) on oltava suurempi kuin nolla.
862. Menetelmän on esitettävä yleinen menetelmän määritys yleisessä tyyppimäärityksessä.
863. Lisää kokoonpano kokoonpanovälimuistiin
864. Abstraktia luokkaa ei voi luoda.
865. Epäkelpo ModuleBuilder-virheenkorjaus.
866. X-tekstimääritearvon tyyppi on Tyypin nimi, vaikka odotettiin tyyppiä Tyypin nimi.
867. Järjestelmän tallennustila ei riitä.
868. &Evästeetön tila:
869. Taulukon SQL-välimuistiriippuvuus otetaan käyttöön.
870. Lokin X avaaminen tietokoneessa Y ei onnistunut. Windows ei ilmoittanut virhekoodia.
871. Haluatko luottaa tähän kokoonpanoon täysin?
872. Yli 2 Gt:n taulukoita ei tueta.
873. Portti on keskeytystilassa, eikä siihen voi kirjoittaa.
874. Kokoonpanon nimet eivät voi alkaa välilyönnillä tai sisältää merkkejä "/", "\" tai ":".
875. Määritetty DisplayIndex-arvo on alueen ulkopuolella. DisplayIndex-arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0 ja pienempi kuin Columns.Count.
876. Virheellinen välimuistin merkintä on poistettava. Sen tilakoodi on == 304 (NotModified).
877. EndRead voidaan kutsua vain kerran kutakin asynkronista toimintoa kohden.
878. Liittymämenetelmän on oltava abstrakti näennäisliittymä.
879. Välityspalvelimen nimeä ei voitu ratkaista
880. Virheellinen viikkosäännön arvo CultureAndRegionInfoBuilder-tiedoissa.
881. Resurssin tyyppi oli merkkijonon sijasta Tyypin nimi. Käytä GetObject-menetelmää.
882. Kentässä ei voi määrittää Set-komentoa ja kutsua menetelmää.
883. Toinen tämänniminen ominaisuus on jo luotu.
884. Oikeus muuttaa käytäntöä evättiin
885. Postilaatikko ei ole käytettävissä.
886. SoundPlayer-ohjelman LoadTimeout-ominaisuus ei voi olla negatiivinen.
887. Sertifikaatin vientitoiminto epäonnistui.
888. Käytäntötaso X ei pysty arvioimaan tätä kokoonpanoa. Y
889. Virheellinen kentän tyyppi määrityskentässä.
890. Ominaisuuden tietojen on oltava muun kuin viittausmuuttujan kanssa yhteensopivaa tyyppiä.
891. Global-elinkaaren sisältävää esiintymää voidaan käyttää vain PerformanceCounter-laskurista, jonka InstanceLifetime-määritys on PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
892. Kontekstikäytäntöjä ei ole.
893. Toisessa koneessa ei ehkä ole etähallinta käytössä, tai molemmissa koneissa ei ehkä ole käytössä etärekisteripalvelu.
894. Hajautustaulukon lisäys epäonnistui. Kuormituskerroin oli liian suuri.
895. Rekisterikomentosarjan X luominen onnistui
896. AsnEncodedData-objektilla ei ole kokoelmalle samaa OID-tunnusta.
897. Objektille Objektin nimi ei ole karttaa.
898. Edustajien on oltava samantyyppiset.
899. Vähennä äänenvoimakkuutta
900. Määritetyn COM-osaston tilan määritys epäonnistui.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions