English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

1001. Taulukkoja ei voi luoda TypedReference-, ArgIterator-, ByRef- tai RuntimeArgumentHandle-objektien perusteella.
1002. Tyhjä GUID-tunnus ei kelpaa kohteelle X.
1003. Paikalliset todennussäännöt
1004. DataGrid.Columns-kokoelmaan ei voi lisätä saraketta, jonka DisplayIndex ei kelpaa.
1005. SSPI-konteksti ei kelpaa.
1006. Polku ei voi olla arvo Null.
1007. Virhe muodostettaessa sidosta kohdemenetelmään.
1008. Sinun on määritettävä luokka, jos olet määrittänyt tietokoneen nimen.
1009. X ei ole kelvollinen näennäispolku.
1010. Poista taulukon SQL-välimuistiriippuvuus. Vaatii asetuksen -t käyttämistä.
1011. Tarkistettavia käyttöoikeuksia ei ole.
1012. Määritettyä nimeä vastaavaa oikeusryhmää ei löydy.
1013. Ominaisuuden arvon (X) on oltava suurempi kuin nolla.
1014. Ei voi käyttää suljettua rekisteriavainta.
1015. X, välimuistia ei ole päivitetty nykyisen välimuistiprotokollan tilan Y perusteella.
1016. Portti on suljettu.
1017. Virta ei tue samanaikaisia I/O-luku- tai kirjoitustoimintoja.
1018. X.CreateClock-metodi palautti ennestään olemassa olevan objektin eikä uutta TimelineClock-kohteesta polveutuvaa objektia.
1019. Tämä BackgroundWorker ilmoittaa, että se ei raportoi edistymistä. Muokkaa WorkerReportsProgress ilmoittamaan, että se raportoi edistymisen.
1020. Tyyppiä Tyypin nimi ei löydy.
1021. Sama komponentin nimi X havaittu. Komponenttien nimien on oltava yksilöllisiä. Nimissä ei oteta huomioon kirjainkokoa.
1022. NativeDigits-taulukossa on oltava täsmälleen kymmenen jäsentä.
1023. Määritetyn kentän on oltava määritetty yleistyypin määrityksessä.
1024. Tämän objektin omistaja ei voi olla suojaustunnus.
1025. Määrittää sekunteina ajan, jonka Web-palvelimen ja tilapalvelimen välinen TCP/IP-verkkoyhteys voi olla käyttämätön ennen istunnon hylkäämistä.
1026. Mikään löydetyistä tai määritetyistä osoitteista ei vastaa vastakeosoitejoukkoa.
1027. Odottamaton tyyppitunnus X. Tyyppitunnusten on oltava järjestyksessä.
1028. Tyypin on oltava johdettu Delegate-arvosta.
1029. Jäsentä ei löydy.
1030. --- Sisäisen poikkeuksen pinon jäljityksen loppu ---
1031. Pakkaustoimintoa ei voi alustaa.
1032. IIS-poimintakansiota ei saada.
1033. Lisää äänenvoimakkuutta
1034. Syntaksivirhe, komentoa ei tunnisteta
1035. Toiminto aiheutti pinon ylivuodon.
1036. Luo käyttöönottopaketti valitsemalla Valmis.
1037. Toiminto on monitulkintainen, koska määritettyä käyttöoikeutta vastaavia tunnistetietoja on useita.
1038. Sanaston luomiseen määritetty raja on alueen ulkopuolella.
1039. Tuntematon etäpalveluvirhe.
1040. X ei ole Visual3D.
1041. Ehtolauseke (?(...)) ei kelpaa.
1042. Varapuskurin käyttö ei täytä resurssin tyypin edellytyksiä.
1043. Määritetty peite sisältää virheellisiä merkkejä.
1044. Valitse päivämäärä
1045. Tunnistamaton käyttöjärjestelmän PlatformId-tunnus.
1046. MSBUILD : virhe MSB1018: Lokin tarkkuustaso ei kelpaa.
1047. Tunnussanoma {0:x} ei ole kelvollinen MemberInfo-tunnussanoma moduulin {1} alueella.
1048. Käyttöoikeusluettelon pituus ylitti sallitun enimmäisarvon.
1049. Virheellinen tyypin määrite. Tyyppi ei voi olla abstrakti ja lopullinen.
1050. Sertifikaatin avainalgoritmia ei tueta.
1051. Ominaisuuden hakemismenetelmä X palautti kohdetta Objektin nimi käsiteltäessä seuraavan poikkeuksen: Y
1052. Y ei ole kelvollinen arvo kohteelle X.
1053. Virheellinen otsikon nimi
1054. Määritettyä nimeä vastaavaa kahvaa ei ole.
1055. Virheellinen LDML-tiedostomuoto.
1056. Toiminto ei ole sallittu lajin Tyypin nimi objekteille. Käytä vain lajin Tyypin nimi objekteja.
1057. Assert-, Deny- ja PermitOnly-toimintoja ei tueta menetelmissä, joissa on Vararg-kutsukäytäntö.
1058. &Yhteysparametri:
1059. Virheellinen asetus: X
1060. URI on määritettävä.
1061. Indeksissä X on matala korvikemerkki ilman sitä vastaavaa korkeaa korvikemerkkiä. Syötettä ei ehkä tehty tätä koodausta käyttäen, tai se ei sisällä kelvollisia Unicode (UTF-16) -merkkejä.
1062. Järjestelmän tila tai järjestelmän ohjevastaus.
1063. OSVersion-toiminnon GetVersionEx-kutsu epäonnistui.
1064. Siirrä kohdistin seuraavalle sivulle
1065. Uudelleenohjausta HTTP- tai HTTPS-protokollista toisiin protokolliin ei voi käsitellä.
1066. Kohteiden X.Y ja Z.A välisiä suhteita ei tueta.
1067. OID-arvo ei kelpaa.
1068. Vastaketietojen määritetty arvo on virheellinen.
1069. Vastaanotettiin odottamaton tiedoston loppu tai 0 tavua siirtovirrasta.
1070. Kontekstin vuota ei voi palauttaa, jos sitä ei ole estetty.
1071. Klusterien vastintiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin edellisen määritteen.
1072. Tätä toimintoa ei tueta sisäkkäisissä SortedList-tyypeissä, koska kyseiset tyypit edellyttävät alkuperäisen SortedList-kohteen muokkaamista.
1073. Prosessin käynnistämisen jälkeen varatun fyysisen muistin koon suurin arvo.
1074. Source-ominaisuutta ei määritetty, ennen kuin tapahtumalokiin kirjoitettiin.
1075. Määritetty kansio X ei ole kohteen Y alikansio.
1076. Määrittää Win32-resurssitiedoston (.res)
1077. Määrittää, onko suojattu yhteys pakollinen todennusevästeen lähetyksessä.
1078. Määritetty puskurin koko on liian suuri. FileSystemWatcher-prosessi ei voi varata sisäiselle puskurille seuraavaa tavumäärää: X.
1079. Sellaisen mallin nykyisiä ominaisuuksia ei voi käyttää, jossa on vain välimuistiin tallennettuja olevia tietoja.
1080. XML-tiedoston luominen ei onnistu
1081. Tuntematon valitsin: X.
1082. Poista tietokannan SQL-välimuistiriippuvuus.
1083. Kielitunnisteen X on oltava tyhjä tai sen on oltava IETF:n RFC 3066 -standardissa määritetyn kieliopin mukainen.
1084. Välimuistia ei päivitetä, koska pyyntöön ei liity vastausta.
1085. Arvon on oltava vähintään nolla ja pienempi kuin konsolin puskurikoko kyseissä ulottuvuudessa.
1086. TimeSpan-arvon jäsentäminen ei onnistunut, koska ainakin jokin tunti-, minuutti- tai sekuntiosista on sallitun alueen ulkopuolella.
1087. FileName-ominaisuuden avulla määritetyssä asiakirjassa käytettävä verb-asetus.
1088. Taulukon pituuden on oltava X.
1089. Tietoturvavirhe.
1090. Lähteen Y tapahtumatunnuksen X kuvausta ei löydy. Paikallisessa tietokoneessa ei välttämättä ole tarvittavia rekisteritietoja tai DLL-sanomatiedostoja sanoman näyttämistä varten, tai sinulla ei välttämättä ole oikeuksia niiden käyttämiseen. Seuraavat tiedot ovat osa tapahtumaa:
1091. Järjestelemiskäskyt ovat virheelliset.
1092. Tähän laskuriin liittyviä ohjeita.
1093. Tyyppiä Tyypin nimi ei ole suoritettu loppuun.
1094. Virheellinen muoto X löytyi jäsennettäessä merkkijonoa Y.
1095. Kontekstin vuo on jo estetty.
1096. Määritä säännön tyypiksi Salli.
1097. Sovellusresurssiin X ei voi siirtyä WebBrowser-ohjausobjektin avulla. URI-siirtymisessä resurssin on oltava sovelluksen alkuperäisessä sijainnissa. Käytä etuliitettä pack://siteoforigin:,,,/, jotta voit välttää URI-tunnuksen koodaamisen kiinteästi.
1098. Yritettiin käyttää puuttuvaa menetelmää.
1099. Koodiryhmä myöntää intranetistä peräisin olevalle koodille intranet-oikeusryhmän mukaiset oikeudet. Kyseinen oikeusryhmä sallii intranet-koodille oikeudet eristetyn muistin käyttämiseen, täydet käyttöliittymän käyttöoikeudet, joitakin heijastusoikeuksia sekä rajoitetut ympäristömuuttujien käyttöoikeudet.
1100. Tapahtui virhe. Poikkeuksen lisätiedot:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions