English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

2501. eventId ei kelpaa. Käytä AddAutomationPropertyChangedEventHandler-toimintoa ominaisuusmuutosten kuunteluun.
2502. Säikeen käynnistämisen yhteydessä suoritetun funktion muistiosoite.
2503. Tunnus {0:x} ei ole kelvollinen tyypin tunnus moduulin {1} alueella.
2504. Tyyppiä Tyypin nimi ei voi ladata.
2505. ReadLine- ja WriteLine-kohteiden uuden rivin ilmaisemiseen käyttämä merkkijono.
2506. GenericArguments[X], Y kohteessa Z ei ole tyypin Tyypin nimi rajoitteen mukainen.
2507. Liittymä on määritettävä abstraktiksi.
2508. Määritetty konstruktori on määritettävä yleistyypissä.
2509. Konstruktori ei voi olla yksityinen tai staattinen.
2510. Tuonti epäonnistui. Julkaisijan sertifikaatit voidaan tuoda ainoastaan kokoonpanoista.
2511. EndInvoke voidaan kutsua vain kerran kutakin asynkronista toimintoa kohden.
2512. Seuraava raita
2513. Määritteen X on oltava määritettynä tunnisteessa Y.
2514. Tuetaan vain asymmetrisia avaimia, jotka toteuttavat seuraavan: ICspAsymmetricAlgorithm.
2515. Pituus vaaditaan
2516. Hajautus-jäsenyysehto on tosi kaikkien alla olevaa algoritmia vastaavien hajautusten omaavien kokoonpanojen kohdalla. Tämän jäsenyysehdon täyttäville kokoonpanoille myönnetään tähän koodiryhmään liittyvät oikeudet.
2517. Toiminto saattaa aiheuttaa suorituksenaikaisten tiedostojen virheitä.
2518. Suodatinehdoille on määritettävä Int32.
2519. SSL/TLS-suojatun kanavan luonti ei onnistu
2520. X-arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin Y.
2521. Kelvolliset matalat korvikemerkit ovat väliltä 0xdc00 - 0xdfff.
2522. EffectiveKeySize-arvon on oltava vähintään 40 bittiä.
2523. Puusta löytyi mahdollinen sykli muodostettaessa tapahtuman reittiä.
2524. Kahva on virheellinen.
2525. Taulukko ei ollut kolmiulotteinen taulukko.
2526. Määritettyä tiedostoa ei ole allekirjoitettu, tai sitä ei ole olemassa.
2527. Muokkaa valittua yhteysmerkkijonoa.
2528. Tämä toteutus ei sisälly Windows-ympäristön FIPS-tarkistettuihin salausalgoritmeihin.
2529. Ominaisuus ei voi olla tyhjäarvo Trigger-kohteelle.
2530. Värikontekstin on oltava sRGB tai scRGB tässä toiminnossa.
2531. Osittaista vastausta ei ole yhdistetty aiemmin luotuun välimuistin merkintään, välimuistin virran koko X, vastausalueen alku Y.
2532. nameType-arvo ei kelpaa.
2533. Tyyppiparametri ei voi olla Null, kun resurssin näkyvyys määritetään yksityiseksi tai kokoonpanossa näkyväksi.
2534. Virheellinen xml X
2535. I/O-virhe avattaessa tiedostoa File Name.
2536. Indeksin Y tavuja X ei voi muuntaa määritetystä koodisivusta Unicode-muotoon.
2537. Aloita SQL-komentosarjojen vieminen.
2538. Säikeen nykyinen prioriteettitaso.
2539. Tuo mukautettu jäsenyys XML-tiedostosta
2540. Strokes-ominaisuuksia on muutettu.
2541. Paikallinen virhe käsittelyssä
2542. Kättely epäonnistui odottamattoman pakettimuodon vuoksi.
2543. Pixel Shader Model 3.0 edellyttää, että mallivakiot ovat rekistereissä [0-7].
2544. Vahingoittunut .resources-tiedosto. Odottamaton EndOfStreamException yritettäessä lukea ResourceReader-otsikkoa.
2545. Laskurin nimeksi määritetty tyhjä merkkijono tai arvo Null ei kelpaa.
2546. CharacterMetrics-elementin Metrics-ominaisuudesta puuttuu pakollinen kenttä.
2547. Liian monta merkkiä. Tuloksena saatava tavujen määrä on suurempi kuin mitä voidaan palauttaa.
2548. Menetelmän tekstiä ei pitäisi olla olemassa.
2549. Päämaa-asetuksen on oltava tuettu maa-asetus. X ei tällä hetkellä ole asennettu maa-asetus.
2550. Nimetyt oikeusryhmät:
2551. RoutedEventArgs- ja EventRoute-määritteiden RoutedEvent-arvot eivät täsmää.
2552. Objektia ei voi rekisteröidä kahdesti.
2553. Kokoonpanon lataaminen ei onnistu: Kokoonpanon nimi
2554. Muunnospuskurin ylivuoto.
2555. Määritettyä ominaisuutta ei löytynyt.
2556. Menetelmää Menetelmän nimi ei löytynyt liittymästä tai tyypistä Tyypin nimi.
2557. Rekursiivinen varmistustoiminto ei ole sallittu merkille \u{0:X4}.
2558. Tapahtumalokien nimien on koostuttava tulostettavista merkeistä. Nimet eivät voi sisältää välilyöntejä tai seuraavia merkkejä: \, *, ?
2559. Estetään välimuistin päivitys, koska merkintä on synkronoitu alle minuutti sitten.
2560. Objektityypillä Tyypin nimi ei ole kokoonpanotunnusta.
2561. Arvon X on oltava äärellinen ja muu kuin negatiivinen.
2562. Kuvasta puuttuu kehys.
2563. Kaksinkertaiset ApplicationGesture-arvot eivät ole sallittuja.
2564. Ainakin yksi taso on määritettävä.
2565. Kopiointia ei voi suorittaa, jos ClipboardCopyMode-asetuksena on None.
2566. Luettelointi ei kelpaa, koska kokoelma muuttui.
2567. Palauta käytäntötaso X
2568. Hajautusavainta ei voi muuttaa sen jälkeen, kun virtaan on kirjoitettu ensimmäisen kerran.
2569. Kokoonpanoa Kokoonpanon nimi ei löydy.
2570. Tyypin selvittäminen ei onnistunut merkkijonosta X, joka oli upotettu mukautettuun blob-määritteeseen.
2571. Kokoelma ei saa olla tyhjä.
2572. Tunnustarkastuksen koko ei voi olla suurempi kuin 6 tavua.
2573. URI-johdettu luokka ei hyväksynyt syöttömerkkijonoa kelvolliseksi absoluuttiseksi URI-tunnisteeksi.
2574. Virheellinen CacheControl-otsikko X.
2575. Voit nähdä valitsimen syntaksin kirjoittamalla "MSBuild /help"
2576. Unicode-merkkiä \u{0:X4} indeksissä {1} ei voi muuntaa määritetyn koodisivun mukaiseksi.
2577. Lisätietoja nykyiseen käyttäjään vaikuttavista muutoksista
2578. Määrittää prosessin käynnistämisessä käytettävät tiedot.
2579. X sisältää kohdistimelle tunnisteen, joka ei ole tuettu.
2580. Käytännön muuttokehote on X
2581. Tätä otsikkoa on muokattava oikean ominaisuuden avulla.
2582. Järjestelmävirhe.
2583. Määritetty BitmapEncoder ei tue yleisiä pikkukuvia.
2584. GZip-virta ei voi sisältää yli neljää gigatavua tietoa.
2585. Timeline-objekteilla ei voi olla alemman tason tekstiobjekteja.
2586. Edustajia ei voi sarjoittaa hallitsemattomien toiminto-osoittimien, dynaamisten menetelmien tai edustajan luoneen kohteen kokoonpanon ulkopuolisten menetelmien avulla.
2587. Välimuistiprotokolla hylkäsi palvelimen vastauksen. Jos haluat sallia automaattisen pyyntöjen uusimisen, määritä request.AllowAutoRedirect-arvoksi true.
2588. Tyypin on oltava IdentityReference, kuten NTAccount tai SecurityIdentifier.
2589. Ominaisuuden Ominaisuuden nimi arvo X ei ole kelvollinen.
2590. Kokoonpanolle määritettyjä oikeuksia ei voi selvittää.
2591. Hae hajautus kokoonpanosta valitun algoritmin perusteella valitsemalla Tuo.
2592. Osumatestaus yhdellä MatrixCamera-elementillä ei ole tuettu.
2593. Odottamaton merkki: X.
2594. Algoritmin X hajautuskoko on Y tavua.
2595. CreateInstance-tyyppiä ei voi määrittää yhdessä jonkin muun oikeustyypin kanssa.
2596. Virhe laskettaessa PerformanceCounter-arvoa (0xX).
2597. Tyhjä merkkijono ei ole kelvollinen format-parametrin arvo.
2598. Paluutyyppi sisältää jonkin virheellisen tyypin (kuten Null tai ByRef)
2599. Odotettiin tyypin ILease palautusobjektia, mutta vastaanotetun objektin tyyppi oli X.
2600. Pyöristettävien desimaalien määrän on oltava välillä 0 - 15.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions