English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

2401. Määrittää kaikissa sivuissa käytettävän oletusteeman.
2402. Prosessin käynnistämisen ympäristölohkon pituus ei voi olla yli 65 535 tavua. Ympäristölohkosi pituus on X tavua. Poista joitakin ympäristömuuttujia ja yritä uudelleen.
2403. Hajautustaulukon kapasiteetin ylivuoto aiheutti negatiivisen arvon. Tarkista kuormitus, kapasiteetti ja taulukon nykyinen koko.
2404. Vaadi SS&L
2405. Aikakatkaisun on oltava positiivinen luku tai -1.
2406. Metatietojen kyselypyyntö ei kelpaa.
2407. Jäsennysvirhe. Nykyinen osa ei ole yhteensopiva seuraavan osan X kanssa.
2408. X ei ole kelvollinen kahva.
2409. Asetus /X edellyttää arvoa
2410. Välimuistin CacheControl = must-revalidate, ja välimuisti ei ole tuore.
2411. Virheelliset tunnistetiedot: Käyttöönoton tai sovelluksen käyttäjätietoja ei ole määritetty.
2412. Määritettä X ei voi esiintyä, kun Y on olemassa.
2413. Ext Alpha pienet kirjaimet
2414. On tapahtunut virhe.
2415. Malliviittausta X ei voi selvittää: Y.
2416. Alustusvektorin pituuden tulee olla sama kuin algoritmin lohkokoko tavuina.
2417. Etäpalvelin ei antanut sertifikaattia.
2418. FTP Method -nimet eivät voi olla null-arvoja tai tyhjiä.
2419. Määrittämätön virhe muuntosäikeessä.
2420. Merkistön alue ei voi sisältää luokkaa \X.
2421. Määrittää, käytetäänkö ajastinta tapahtumien käynnistämiseen tietyin väliajoin.
2422. Sama kansio FileIO - X
2423. BitmapImage-alustus on kesken. Viimeistele alustus kutsumalla EndInit-menetelmää.
2424. CodeDom-määritysosan laajennuksen nimen on oltava muu kuin tyhjä merkkijono, joka alkaa pisteellä.
2425. Kokoelma ei voi olla tyhjä.
2426. Pakollinen määrite Määrite puuttuu.
2427. Virheellinen yhdistelmä: FileMode: X ja FileSystemRights: Y. FileMode.Truncate on kelvollinen vain, jos sitä käytetään FileSystemRights.Write-toiminnon kanssa.
2428. Objektiin, jonka tunnus on X, viitattiin korjauksessa, mutta objektia ei ole rekisteröity.
2429. Järjestelmätapahtumien ilmoituksia ei tueta nykyisessä kontekstissa. Esimerkiksi palvelinprosessit eivät ehkä tue yleisten järjestelmätapahtumien ilmoituksia.
2430. Virheellinen syntaksi rivillä X.
2431. Asetusten tallentaminen ei onnistu: X
2432. Kuljetusyhteyden luominen ei onnistunut.
2433. Suorakulmio ei voi olla tyhjä.
2434. Kontekstiominaisuus ei hyväksynyt objektin aktivoimiseen ehdotettua kontekstia.
2435. Jos tämä on määritetty, virheenkorjaustiedot tulostetaan koostamisen aikana.
2436. Syntaksivirhe, komentoa ei tunnisteta.
2437. Rajoitetulta alueelta peräisin olevalle koodille ei myönnetä mitään käyttöoikeuksia.
2438. Määritetty näppäimistönielu ei ole tämän lähteen alemman tason objekti.
2439. Lisäysindeksi oli sallitun alueen ulkopuolella. Indeksi ei saa olla negatiivinen, ja indeksin koon on oltava kohdetta pienempi tai sen kanssa yhtä suuri.
2440. Palvelun luonti epäonnistui: X.
2441. Vieritä rivi kerrallaan
2442. Samaa jäsentä ei voi lisätä kahdesti SerializationInfo-objektiin.
2443. Lokia X ei löydy tietokoneesta Y.
2444. Arvo, jonka yhdistetty prosessi palautti prosessin lopettamisen yhteydessä.
2445. Etuliitteen X kuuntelu epäonnistui, koska se on ristiriidassa aiemman tietokoneessa olevan rekisteröinnin kanssa.
2446. Objektia ei voitu liittää tyhjään kohteeseen.
2447. Käsittelemätön virhe:
2448. X: Tunnetut objektit eivät voi järjestellä itseään konstruktorissa tai suorittaa mitään toimintoja, joiden seurauksena objektit järjesteltäisiin (objektit eivät voi esimerkiksi välittää this-osoitinta etämenetelmälle parametrina).
2449. Guid-arvossa on oltava 32 numeroa ja 4 viivaa (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
2450. Merkkijonon pituuden on oltava tarkalleen yksi merkki.
2451. FileLineEnumerator ei tue nollausta.
2452. Prosessi ei voi käyttää tiedostoa File Name, koska jokin toinen prosessi käyttää tiedostoa tällä hetkellä.
2453. Mediatiedostoa ei löydy.
2454. Luo uusi oikeusryhmä käytäntötasolle X
2455. Kokoonpanoilla ei ole käyttöoikeuksia mihinkään tulostimeen.
2456. TimeSpan-arvoksi ei voi määrittää liukulukuja, jotka eivät ole numeroita.
2457. Tämä BackgroundWorker ilmoittaa, että se ei tue peruuttamista. Muokkaa WorkerSupportsCancellation ilmoittamaan, että se tukee peruuttamista.
2458. BitmapEffect.GetOutput-toimintoa ei voi kutsua suoraan ContextInputSource-ominaisuudella. Anna kelvollinen BitmapSource.
2459. Ominaisuuden Y (Z) kohde X palautti nykyisen UnsetValue.Instance-arvon, joka ei kelpaa.
2460. Ominaisuutta ei ole asetettu.
2461. MSBUILD : virhe MSB1028: Lokitoiminnossa ilmeni odottamaton virhe.
2462. Indeksin ja pituuden on viitattava johonkin merkkijonon kohtaan.
2463. Lähettäminen vastaanottajalle ei onnistu.
2464. Täyden luottamuksen kokoonpanot:
2465. Aikakatkaisu odotettaessa ohjelman suorittamista. Suoritettava komento oli X.
2466. Määrittää, onko SessionState-osa lukittu.
2467. Määritettyä sähköpostiosoitetta ei tueta tällä hetkellä.
2468. Tätä toimintoa ei voi tehdä kontekstissa.
2469. Sen taulukon nimi, josta poistetaan tai johon lisätään SQL-välimuistiriippuvuus. Vaatii asetuksen -et tai -dt.
2470. MethodOverride-tekstiosan on oltava peräisin tästä tyypistä.
2471. Yhteys suljettiin odottamatta
2472. Vastakkeen käytön oikeus:
2473. Tyypin nimi oli liian pitkä. Täydellisen tyypin nimen enimmäispituus on 1 024 merkkiä.
2474. InnerRequest ei ole käytettävissä esiladatuissa paketeissa.
2475. Määritteen Määrite arvoa ei voi muuntaa oikeaksi lajiksi.
2476. Aloita ASP.NET-oletustilin X lisääminen rooliin Y.
2477. Vastakekahva ei kelpaa.
2478. SponsorshipTimeout-ominaisuus voidaan määrittää vain, jos varaus on alkutilassa. Tila on X.
2479. Välitetyn tyypin on oltava liittymä.
2480. Pituus ei voi olla pienempi kuin nolla.
2481. PerformanceCounterInstanceLifetime.Process ei ole kelvollinen yleisessä jaetussa muistissa. Jos resurssilaskuriluokka luotiin Frameworkin vanhemmalla versiolla, se käyttää yleistä jaettua muistia. Käytä PerformanceCounterInstanceLifetime.Global-luokkaa tai, jos vanhemmassa Framework-versiossa suoritettavien sovellusten ei tarvitse kirjoittaa luokkaan, poista se ja luo se uudelleen.
2482. Ominaisuuden Ominaisuuden nimi arvo ei kelpaa.
2483. Asynkroninen kutsu on jo meneillään. Se on tehtävä loppuun tai peruutettava, ennen kuin voit kutsua tätä menetelmää.
2484. Thread.ExceptionState ei voi käyttää toisen AppDomain-kohteen ExceptionState-kohdetta.
2485. Vanhenee (0 = ei mitään) = X.
2486. Tulosteen tavupuskuri on liian pieni koodatuille tiedoille. Koodataan X käyttämällä kohdetta Y.
2487. &Sisäänkirjautumisen URL-osoite:
2488. Xml-versio oli virheellinen.
2489. Aikakatkaisun välin on oltava alle 2^32-2.
2490. Muuta valitun solmun sijaintia luettelossa.
2491. Vahingoittunut .resources-tiedosto. Resurssin nimi ulottuu virran lopun ulkopuolelle.
2492. Järjestelmän näyttötila ei kelpaa.
2493. Ohjattu käyttöönottopaketin luominen luo Windows Installer -asennuspaketin (.msi-tiedoston), joka voidaan viedä Ryhmäkäytäntö-puuhun. Käytäntö asennetaan Windows 2000- ja Windows XP -asiakkaisiin kirjautumisprosessin aikana.
2494. Välityspalvelimen määritteitä tuetaan vain ContextBound-tyypeille.
2495. Algoritmin toteutuksessa ei tueta avainkokoa X.
2496. Tämä kokoelma sisältää vastausotsikoita, eikä se voi sisältää määritettyä pyyntöotsikkoa.
2497. X ei ole yksittäinen Unicode-merkki.
2498. XML-nimitilassa nimitila olevaa elementtiä X ei tunnisteta. Huomaa, että elementtien nimissä kirjainkoko on merkitsevä.
2499. Paketteja ei voi lähettää määrittelemättömään koneeseen, kun yhteys on muodostettu.
2500. Virhe luotaessa sovellustoimialuetta rekisteröintiä varten

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions