English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

3701. Rakenteen lopussa oleva merkki \ ei kelpaa.
3702. AppDomain-käytännön poistaminen muistista epäonnistui.
3703. Siirry seuraavalle sivulle
3704. Määrittää kokonaisina minuutteina ajan, jossa eväste vanhenee.
3705. Virheellinen määritteen X arvo.
3706. Tämä AnimationEffect on jo liitetty UIElement-elementtiin.
3707. Vaadittavaa käynnistystoimintoa kuvaavat sidosliput on määritettävä (BindingFlags.InvokeMethod CreateInstance GetField SetField GetProperty SetProperty).
3708. Siirrä sääntöä alaspäin
3709. Järjestelmään rekisteröity MIME-tyyppi ei vastaa tiedoston MIME-tyyppiä.
3710. Sertifikaatti löytyi säilöstä X.
3711. SID-tunnuksia, joiden versio ei ole 1, ei tueta.
3712. Lähteessä X ei voi olla määritettynä sekä switchValue että switchName.
3713. Tämän laskurin kuvausviesti.
3714. Suojaustoiminto ei voi suorittaa objektiin, johon ei ole liitetty suojausta. Näin voi käydä, kun yrität hankkia anonyymin ydinobjektin käyttöoikeusluettelon.
3715. Ohjattu tila. (Oletusarvo, mikäli muita parametreja ei ole määritetty.)
3716. MSBUILD : virhe MSB1007: Määritä lokitoiminto.
3717. Kutsuvan säikeen on oltava STA-tilassa, koska monet käyttöliittymän osat edellyttävät tätä.
3718. ByRef-paluuarvo ei tueta heijastuksen käytössä.
3719. Etätietokoneiden resurssilaskuriluokkien luomista ja poistamista ei tueta.
3720. Haluatko luottaa seuraaviin:
3721. Tyyppiä Tyypin nimi ei voi noutaa.
3722. Pyyntöä (menetelmä = Menetelmän nimi) ei voi toteuttaa välimuistista, ja se epäonnistuu käytössä olevan CachePolicy-käytännön X vuoksi.
3723. X, avain = Y, poistotoiminto epäonnistui -> tila = Z.
3724. Algoritmi ei ole käytettävissä, tai tämä toiminto ei tue sitä.
3725. Tilakoodissa on oltava kolme numeroa.
3726. Tuntematon funktioallekirjoituksen kutsumistapa, jota ei hallita.
3727. Indeksi oli alueen ulkopuolella. Arvo ei voi olla negatiivinen, ja sen on oltava merkkijonon pituutta pienempi.
3728. Kansiota X ei löydy.
3729. Lisää mikrofonin voimakkuutta
3730. Rekisterin HKEY on sallitun alueen ulkopuolella.
3731. Käyttöliittymän oikeus:
3732. Työjoukon enimmäiskoko ei kelpaa. Työjoukon enimmäiskoon on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin työjoukon vähimmäiskoon.
3733. Alueen nimeä X ei tueta.
3734. Argumentti X ei voi olla Null tai tyhjä merkkijono.
3735. Menetelmällä Menetelmän nimi on yleinen määrittävä tyyppi Tyypin nimi. Määritä GetTokenFor-toiminnolle erikseen määrittävä tyyppi.
3736. /asmpath-asetusta voi käyttää vain, jos rekisteritiedostoa luodaan /regfile-asetuksen avulla
3737. Määritetty näppäimistönielu on jo jonkin sivuston omistuksessa.
3738. Isännällä ei ole oletuskonstruktoria. Oletuskonstruktori on määritettävä.
3739. Seuraava-painike
3740. Tarkkuuden on oltava vähintään 0.0f.
3741. Selainominaisuuskokoonpanon ASP.BrowserCapsFactory.dll asennus onnistui.
3742. Määritetty suoritustiedosto ei ole kelvollinen Win32-sovellus.
3743. Välityspalvelimen määrite palautti yhteensopimattoman objektin luodessaan esiintymää, jonka tyyppi on Tyypin nimi.
3744. Tämän solmun määritystiedostossa määritetyt polkujen sijaintimääritykset.
3745. Yritettiin käyttää lataamatonta AppDomain-luokkaa.
3746. Tilitietojen hankkiminen ei onnistu.
3747. Tätä ominaisuutta ei tueta vielä sovellusten toimialuerajojen välillä.
3748. Tätä ominaisuutta ei voi määrittää tyhjäksi merkkijonoksi.
3749. Käytettyä jäsentä ei tueta tässä dynaamisessa kokoonpanossa.
3750. t: tilapäinen. Istuntotiladata tallennetaan tempdb-tietokantaan. Tallennetut istuntojen hallintatoimintosarjat asennetaan ASPState-tietokantaan. Dataa ei säilytetä, jos käynnistät SQL:n uudelleen. (Oletusarvo)
3751. Ominaisuuden Ominaisuuden nimi tyypin nimi X, jonka tyyppi on Tyypin nimi, ei ole kelvollinen kielestä rippumaton tyypin nimi.
3752. Tämä ohjattu toiminto tekee muutoksia siihen tietokoneesi suojauskäytännön osaan, joka on varattu nykyiselle käyttäjälle eli sinulle. Tämä asetus sopii yrityskäyttäjille, jotka haluavat muuttaa käytäntöä niin, että muutokset eivät vaikuta tietokoneen muihin käyttäjiin.
3753. Kutsuttua jäsentä ei tueta dynaamisessa moduulissa.
3754. Korvataan välimuistin merkinnän metatietoja tilarivillä "HTTP/1.1 200 OK", jotta HTTP-välimuistin protokollalogiikkaa noudatetaan.
3755. Tälle merkinnälle määritetty sovelluskohtainen luokan numero.
3756. Luo kirjastokokoonpano
3757. Owner-ominaisuutta ei voi määrittää ikkunalle, joka on suljettu.
3758. Taustalla oleva yhteys suljettiin: X.
3759. WebProxy ei pystynyt tunnistamaan välityspalvelimen komentosarjan URI-tunnistetta.
3760. Evästeen sisältö on virheellinen = X.
3761. Ilmaisee, onko prosessikomponentti liitetty todelliseen prosessiin.
3762. Ei voi määrittää sisäkkäisiä BeginInit-kutsuja tai suorittaa kutsua JumpList-kohteen muokkaamisen jälkeen.
3763. Kokoonpanon Kokoonpanon nimi NeutralResourcesLanguageAttribute-määritteessä on määritetty virheellinen maa-asetus: X.
3764. Arvon X on oltava suurempi kuin nolla.
3765. Vaihteluehdot eivät voi olla kommentteja.
3766. Objektia ei voi luoda tämän konstruktorin avulla.
3767. Fonttiperheen URI-tunnuksen mallin on oltava joko file://- tai pack://application:.
3768. Sieppausnumero ei voi olla nolla.
3769. Alihallintojen määrä ei voi olla suurempi kuin X.
3770. Virheellinen kirjoitustyyppipyyntö X.
3771. Bittikartan värikonteksti ei kelpaa.
3772. Tyyppi ei sisällä määritettyä menetelmää.
3773. Moduulin tiedostonimi.
3774. Nimi X on liian pitkä maa-asetuksen tai alueen nimeksi. Enimmäispituus on Y merkkiä.
3775. Indeksiarvo on taulukon rajojen ulkopuolella.
3776. Tehosta bassoa
3777. Pilkkua ei löytynyt, tai edellisen tunnuksen ja pilkun välinen ero oli nolla (esimerkiksi: 0x).
3778. Saatiin vastaus 5XX. Palvellaan välimuistista, koska käytäntö on Cache-Only-käytännön kaltainen.
3779. Seuraava sivu
3780. Aikakatkaisuksi voidaan määrittää vain System.Threading.Timeout.Infinite tai arvo >= 0.
3781. COM-rekisteritoiminnolle on oltava määritetty System.Type-parametri ja tyhjä palautustyyppi.
3782. Tuntematon virhe: X.
3783. AccelerationRatio- ja DecelerationRatio-arvojen summan on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin yksi.
3784. Ottaa roolinhallinnan moduulin käyttöön.
3785. Määritetyn bittikartan mitat ovat virheelliset.
3786. Jokin virroista on jo käytetty, eikä sitä voi palauttaa alkuperään.
3787. Lisää ominaisuuden tuki. Samaan aikaan voidaan määrittää useita arvoja. Esimerkki:
3788. UnmanagedMemoryStream-kapasiteetti sijoittuisi osoitetilan korkeiden arvojen ympärille.
3789. Virheellinen URI: Käyttäjänimen ja salasanan yhdistelmä on muodostettu väärin.
3790. Laajenna valintaa ylös
3791. Rekisteriavainta X ei voi avata tietokoneessa Y. Käyttäjällä ei ehkä ole tarvittavia käyttöoikeuksia.
3792. Lähetetään tämä pyyntö uudelleen, koska välimuisti ei pysty vahvistamaan vastausta.
3793. Määritettiin virheellinen asetus
3794. Virran on oltava luku/kirjoitus.
3795. WaitHandle-kohdetta, jonka järjestelmän laajuinen nimi on X, ei voi luoda. Erityyppisellä WaitHandle-kohteella voi olla sama nimi.
3796. WebProxy kohtasi poikkeuksen suorittaessaan ScriptReturn-komentosarjaa: X.
3797. Määrittää, ovatko mukautetut virheet käytössä, pois käytöstä vai ainoastaan etäasiakkaiden näkyvissä.
3798. Tekstin muotoilumoduuli ei voi kysellä tekstitietoja. Virhe: X.
3799. Vähennä mikrofonin voimakkuutta
3800. Odotettiin heksalukua 0x kohteessa X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions