English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

2301. Odottamaton Stroke-elementti PropertyDataChangedEventArgs.Owner-parametrissa.
2302. Ikkunalle on jo rekisteröity kynäsyöttö.
2303. WebClient ei tue samanaikaisia I/O-toimintoja.
2304. Määritettyä nimeä vastaavaa arvoa ei ole.
2305. Valitsimen X määritysarvo oli virheellinen.
2306. Voit käyttää tätä mukautettua istuntotilatietokantaa Web-sovelluksessa määrittämällä sen määritystiedoston \ -osassa allowCustomSqlDatabase- ja sqlConnectionString-attribuuteilla.
2307. Virrasta ei voi lukea.
2308. Vastaanotettiin odottamaton palvelimen vastaus
2309. Pyydetty toiminto on virheellinen DynamicMethod-kohteelle.
2310. StylusPointDescription tukee enintään 31 painiketta.
2311. Osan nimi ei vastaa sen sisältötyyppiä.
2312. Yritettiin uudelleenohjata tyypin Tyypin nimi, X aktivointia. Toimintoa ei sallita, koska kyseisen tyypin tunnettu palvelutyyppi on jo rekisteröity tai rekisteröidyllä tyypillä on aktivoitu palvelutyyppi.
2313. Toiminto ei ole sallittu elementille, jota ei ole otettu käyttöön.
2314. Otetaanko DTR (Data Terminal Ready) -linja käyttöön tietoliikenteen aikana.
2315. Leveyden on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin DrawingAttributes.MinWidth-arvo ja pienempi tai yhtä suuri kuin DrawingAttribute.MaxWidth-arvo.
2316. Laskinta X ei ole.
2317. Taulukon alarajojen on oltava samanlaiset.
2318. Vastauksen Cache-Control = private+Headers, poistetaan kyseiset otsikot.
2319. Menetelmän allekirjoitus ei voi olla Null.
2320. Tätä menetelmää ei voi kutsua kahdesti.
2321. Varalla olevan maa-asetuksen X satelliittikokoonpanoa Y ei löytynyt, tai sitä ei voi ladata. Tämä ongelma liittyy tavallisesti asennukseen. Harkitse sovelluksen asentamista uudelleen tai sen asennuksen korjaamista.
2322. Poistaa SQLServer-tilan istuntotilatuen.
2323. Yritettiin käyttää puuttuvaa jäsentä.
2324. Määritettyä maa-asetusta (tai neutraalia maa-asetusta) vastaavia resursseja ei löytynyt levyltä.
2325. Todennusasetukset
2326. ClockController.Seek-metodia kutsuttiin argumenteilla, joiden kuvaama etsintäkohde etsii alemman tason objektia, jolla on Slip-määrite mutta ei määritettyä kestoa. On epäselvää, etsitäänkö alemman tason objektia vai kohdistuuko etsintä sen keston jälkeiseen aikaan.
2327. OnDeserialization-menetelmää kutsuttiin, kun objektin sarjoitusta poistettiin.
2328. Tiedoston File Name luominen ei onnistunut.
2329. Palauttaa tämän prosessin alkuperäisen kahvan. Kahva on käytettävissä vain, jos prosessi käynnistettiin tämän komponentin avulla.
2330. Määritetty URI ei kelpaa.
2331. Yhdistetyn prosessin lataamat moduulit.
2332. Määritetty taulukko ei vastannut odotettua järjestystä.
2333. Tuntematon oikeusryhmä: X
2334. Kuuntelija, jolla ei ole lajin nimeä määritettynä, viittaa sharedListeners-osaan, eikä sillä voi olla muita määritteitä kuin Name. Kuuntelija: X.
2335. AppDomain-kohteen aktivointiargumenttien ja sovellusluottamuksen on vastattava samoja sovelluksen käyttäjätietoja.
2336. Korvaa kokoonpanomääritys
2337. Määrittää, onko Compilation-osa lukittu.
2338. Polun osaa ei löytynyt.
2339. Nykyistä ohjaustoimintoa ei löydy.
2340. Lisää kokoonpano
2341. Lähdetyyppiä ei voi muuttaa kohdetyypiksi, koska kohdetyyppi ei ole primitiivityyppi tai muuntoa ei voi tehdä.
2342. FirstDayOfWeek-arvo ei kelpaa.
2343. Nykyistä toimintoa ei voi jatkaa. Suorituskykylaskinten muistin kartoitus on vioittunut.
2344. Tämä luottamustaso ei salli kokoonpanojen suorittamista.
2345. Ota tietokannan SQL-välimuistiriippuvuus käyttöön.
2346. Perityt oikeussäännöt
2347. Havaittiin sellaisen objektin korjaus, joka toteuttaa ISerializable-toimintoa tai jolle on määritetty korvike mutta jonka SerializationInfo-tiedot eivät ole käytettävissä.
2348. Kokoelman lajien odotettiin olevan lajia Tyypin nimi.
2349. Kokoonpanolla ei ole kokoonpanon nimeä. Kokoonpanon rekisteröinti COM-käyttöön edellyttää kelvollista kokoonpanon nimeä.
2350. Taulukko X ei voi sisältää null-merkintöjä.
2351. Valitse tälle koodiryhmälle ehtotyyppi:
2352. maximumThreshold ei voi olla pienempi kuin initialThreshold.
2353. Määritettyä maa-asetuksen nimeä (X) ei voi käyttää resurssitiedoston etsimiseen. Resurssitiedostojen nimissä saa olla vain kirjaimia, numeroita, yhdysmerkkejä ja alaviivoja.
2354. Määritetty avain on tunnettu kohteen X osittain heikko avain. Avainta ei voi käyttää.
2355. Määritetty palautekoko ei kelpaa.
2356. Ikkunalle ei ole rekisteröity kynäsyöttöä.
2357. Löydettiin ominaisuus, joka aiheutti ketjuun virheellisen sink-kohteen.
2358. Tiedosto ei ole käytettävissä (se voi olla varattu)
2359. Odottamaton poikkeus kohteessa X.
2360. Käytännön tallennus keskeytetty
2361. Järjestelmä loi tyypin Tyypin nimi esiintymää, mutta kelvollista käyttöoikeutta ei voitu myöntää tyypille Tyypin nimi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä komponentin valmistajaan.
2362. Määritetty RegistryKeyPermissionCheck-arvo on virheellinen.
2363. MethodCall- tai MethodReturn-virran muoto ei kelpaa.
2364. Tyyppi ei voi olla COM-kohteesta tuotu.
2365. BAML-tyyppitunnusta X ei tunneta.
2366. Tapahtumalokin lähdettä X ei voi poistaa, koska lähteen nimi on sama kuin lokin nimi.
2367. Kuvan metatieto-otsikko on vioittunut.
2368. Uudelleenohjaus, toiminto säilytetään
2369. Määritetyn näppäimistönielun on oltava UIElement.
2370. Virheellinen URI: Odotettiin porttia, koska tunnuksessa on kaksoispiste (:), mutta porttia ei voitu jäsentää.
2371. Toimialueen oikeuksien selvittäminen ei onnistu.
2372. Virta loppui liian aikaisin.
2373. Sovelluksen selvittäminen kokoonpanon tai toimialueen säilössä ei onnistu.
2374. CharacterMetrics-elementti ei kelpaa. Vaakasuuntainen siirtyminen (joka on määritetty BlackBoxWidth-, LeftSideBearing- ja RightSideBearing-arvojen summaksi) ei voi olla negatiivinen.
2375. Prosessin käyttämän levylle sivutettavissa olevan muistin määrä.
2376. Yritettiin käyttää asemaa, joka ei ole käytettävissä.
2377. Virheellinen Base-64-merkkitaulukon pituus.
2378. Tunnistamaton soittoluettelon tiedostomuoto.
2379. Vaadittuja käyttöoikeuksia ei voi hankkia.
2380. Käynnistetään aina, kun virhe vastaanotetaan kohteesta SerialPort.
2381. Kenttä on määritettävä annetun tyypin yleisessä tyyppimäärityksessä.
2382. Määritetyn tiedoston käyttäminen ei onnistu.
2383. Käytettävissä oleva muisti ei riitä tämän toiminnon odottavissa olevien vaatimusten täyttämiseen. Yritä myöhemmin uudelleen.
2384. Virhe tallennettaessa X - LocalFileSettingsProvider ei tue sovelluksentasoisten asetusten muutosten tallentamista.
2385. TypedReference-kohteen tyyppi ei voi olla Null.
2386. Säikeen tila oli virheellinen suoritettavaa toimintoa varten.
2387. Sanoman pituuden raja ylitettiin
2388. Lisää diskanttia
2389. Kokoonpanojen tavujen noutaminen ei onnistunut.
2390. Luo ja ohjaa sovellustoimialueita
2391. Objektin tyypin on oltava Decimal.
2392. Poistopiirron polku ei voi olla tyhjäarvoinen.
2393. Määritettyä tiedostoa ei löydy.
2394. PKCS 9 -määritettä ei voi lisätä kokoelmaan eksplisiittisesti.
2395. Tuntematon jäsenen tyyppi.
2396. Virheelliset DEVMODE-tavut
2397. Peitteen arvo ei voi olla null tai tyhjä.
2398. Virhe luotaessa määritysosassa system.net/defaultProxy määritettyä Web-välityspalvelinta.
2399. MouseAction-toiminto X, joka ei ole tuettu.
2400. Virhe sovelluksen korjaamista yritettäessä.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions