English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

901. Virheellinen otsikko tai nimi
902. Määrittää, onko liukuva vanheneminen käytössä.
903. Laitteen suurin tiedonsiirtonopeus on X.
904. Käytäntö muutettu
905. Virheellinen sisäinen tila: Aktivointipalvelun alustus epäonnistui.
906. Etäsertifikaatilla ei ole virheitä.
907. Vähintään yksi parametri on määritettävä.
908. Määritetty yleinen toteutus on virheellinen.
909. Paketin URI ei ole sallittu pakettisäilössä.
910. IDN-nimien on oltava 1 - X merkin pituisia.
911. Kun todennusta yritetään asiakkaana tai palvelimena, uusien todennusyritysten on käytettävä samaa asiakkaan tai palvelimen roolia.
912. Virhe käsittelyssä.
913. Seuraavassa luettelossa on tähän etäsovellukseen liitetyt tunnetut objektit. Jos haluat muokata minkä tahansa tunnetun objektin tyyppiä, napsauta URL-osoitetta ja kirjoita uusi arvo.
914. Äänen API tukee vain PCM-aaltotiedostoja.
915. Komponentin kontekstiin kohdistuva Undo-toiminto aiheutti poikkeuksen
916. Tyyppikirjaston rekisteröintiä ei poistettu, koska kokoonpano on tuotu COM-kohteesta
917. Muokkaa moduulin asetuksia tai lisää niitä
918. Yritettiin lisätä NamedPermissionSet käyttämällä nimeä, joka ei ole yksilöllinen.
919. RoutedEvent-objektin Name-arvo X OwnerType-tyypille Tyypin nimi on jo käytössä.
920. Luo ikkunasovellus
921. Liian monta tavua. Tuloksena saatava merkkien määrä on suurempi kuin mitä voidaan palauttaa.
922. Tekstin muotoilumoduuli ei voi muotoilla tekstiriviä. Virhe: X.
923. AsyncFlowControl-objekteja voi käyttää vuon palauttamiseen vain kontekstissa, jossa vuo on estetty.
924. Määritetyn tyypin on oltava Enum.
925. Laskuria X ei ole määritetyssä luokassa.
926. &Myönnä kokoonpanoille seuraavien vastakkeiden käyttöoikeus:
927. Ajanjaksoa ei toimitettu.
928. Kanavaa X ei voi suojata. Harkitse ISecurableChannel-liittymän toteuttavan kanavan käyttämistä
929. Aiemmin luotu välimuistin merkintä poistetaan pyyntömenetelmän Menetelmän nimi perusteella.
930. Suojausvaatimusta ei täytetty todennuksen aikana. Vaadittu: X, neuvoteltu: Y.
931. File-ominaisuutta ei voi käyttää ConfigSource-ominaisuuden kanssa.
932. Etäpalvelun asetukset ovat virheelliset. ApplicationName-ominaisuus puuttuu.
933. Käsitellään osittainen vastaus (206) välimuistista, Content-Range:X.
934. Määritettyä avainta ei löytynyt sanastosta.
935. Kentässä ei voi määrittää sekä Get- että Set-komentoa.
936. ApplicationTrust-kohteella on oltava sovelluksen käyttäjätiedot, ennen kuin se voidaan määrittää pysyväksi.
937. Tässä ympäristössä ei voi käyttää suoraa RSA-salausta tai salauksen purkamista.
938. Suorituskykylaskurin oikeus on rajoittamaton.
939. Aseta varoitustaso (0 - 4)
940. Odottamaton virhe vastaanotossa
941. Määritetyn luokan luominen ei onnistu.
942. AppSettings-merkintöjen yhdistetty luettelo.
943. Application-objekti suljetaan.
944. Polku ei voi olla tyhjä merkkijono tai koostua pelkistä välilyönneistä.
945. Kohdetaulukko ei ole riittävän pitkä kaikkien tietojen kopioimista varten. Tarkista taulukon pituus ja siirtymä.
946. Argumentti X ei ole kelvollinen.
947. X on pyytänyt välimuistivastausta, mutta välimuistissa oleva merkkijono on null.
948. X: kelvollinen InputManager puuttuu.
949. Tyyppiparametria ei voi muodostaa mukautetulle määritteelle, joka ei tue AssemblyQualifiedName-ominaisuutta. Määritetyn tyyppiesiintymän tyyppi oli Tyypin nimi.
950. Näppäimien tilan lukeminen ei onnistu, jos sovelluksessa ei ole konsolia tai jos konsolin syöte on ohjattu uudelleen tiedostosta. Yritä käyttää Console.Read-toimintoa.
951. Argumentin X arvo (Y) ei kelpaa luettelointilajille Tyypin nimi.
952. Määritettyä kohdetta ei ole tässä KeyedCollection-kokoelmassa.
953. IDN-standardien mukaan virheellinen Unicode-merkki määritettiin isännässä.
954. Säikeen prioriteettitaso.
955. Epäkelpo merkki Base-64-merkkijonossa.
956. Merkkijonon ilmaisemaa DateTime-arvoa ei tueta kalenterissa X.
957. Määritetyypissä Tyypin nimi havaittiin kaksi samaa AttributeUsageAttribute-asetusta.
958. Rebar Band
959. Kutsuva säie ei voi käyttää tätä objektia, koska toinen säie omistaa sen.
960. Virheellinen päivän nimi CultureAndRegionInfoBuilder-tiedoissa.
961. Tunnistamaton Stroke-elementti Stroke.Invalidated -tapahtuma-argumenteissa.
962. Laajenna valintaa alas
963. Ominaisuuden määritysmenetelmää ei löytynyt.
964. Objektia ei voi pakottaa siihen ByRef-VARIANT-tyyppiin, josta se on peräisin.
965. Valtuustietojen on vastattava käyttäjätiliä, jolla on oikeus luoda tai poistaa tietokanta.
966. Merkkijonojen lukemisessa ja kirjoittamisessa käytettävä koodaus.
967. Ohjatun toiminnon täytyy tietää, mihin kokoonpanoon luotetaan, jotta suojauskäytäntöä voidaan muuttaa oikealla tavalla.
968. Taulukossa määritetty pituus ei ole kelvollinen.
969. MaximumKilobytes-arvon on oltava 64 kt - 4 Gt, ja se on määritettävä 64 kilotavun lisäyksin.
970. Tätä toimintoa tuetaan vain Windows 2000 SP3 -käyttöjärjestelmissä ja sitä uudemmissa käyttöjärjestelmissä.
971. Yritettiin laskea etäobjektin arvotyyppikentän osoitetta. Tämä johtui luultavasti siitä, että tämän upotetun arvotyypin sisältämän kentän arvo yritettiin noutaa tai määrittää suoraan. Vältä tällaisia toimia ja käytä ja määritä niiden sijasta käyttömenetelmiä kullekin objektin etäyhteyden kautta käsiteltävälle kentälle.
972. Sink provider -tyypillä Tyypin nimi on virheellinen määritys Formatter.
973. Kappaleen rivitys on sallittava käytettäessä täysin sopivaa muotoilua.
974. Vastauksen uudelleenvahvistus vaaditaan aina, mutta vastauksessa ei ole määritetty Last-Modified- tai ETag-otsikkoa.
975. Menetelmällä Menetelmän nimi ei ole runkotekstiä.
976. Virheellinen URI: URI-merkkijono on liian pitkä.
977. Lokin ominaisuusarvoa ei ole määritetty.
978. Tapahtuman X tapahtumakäsittely ei ole kelvollinen.
979. Ominaisuus X voi sisältää vain ASCII-merkkejä.
980. Muutettu koodiryhmän määritteiksi X tasolla Y.
981. Virheellinen tyyppi.
982. UrlAttribute on ainoa määrite, jota tuetaan MarshalByRefObject-objekteissa.
983. Virheen aiheuttanut menetelmä oli seuraava:
984. &Myönnä kokoonpanoille seuraavien Web-sivustojen käyttöoikeus:
985. Oikeussäännön nimi ei voi sisältää merkkiä X. Virheellinen merkki poistetaan.
986. MemberInfo-tyyppiä Tyypin nimi ei voi sarjoittaa.
987. Merkkijono ei voi sisältää miinusmerkkiä, jos perusosa ei ole 10.
988. Binaarivirta X ei sisällä kelvollista BinaryHeader-määritystä. Syy voi olla se, että virta on virheellinen tai objektin versio on muuttunut sarjoituksen ja sarjoituksen poistamisen välillä.
989. HitTestParameters-määritteet X eivät ole tuettuja kohteessa Y.
990. Argumentti ei ollut oikeuselementti.
991. Virhe jäsennettäessä evästeen otsikkoa kohteelle Uri X.
992. StringBuilder-kohteen sarjoitetun MaxCapacity-ominaisuuden on oltava positiivinen ja vähintään yhtä suuri kuin merkkijonon pituus.
993. Lähde X on jo paikallisessa tietokoneessa.
994. Lisätietoja tästä luottamustasosta
995. X ei voi olla negatiivinen arvo.
996. Tälle toiminnolle on jo kutsuttu OperationCompleted. Myöhempiä kutsuja ei sallita.
997. Avainkokoelman sanastosta johdettujen osien muuttaminen ei ole sallittua.
998. Välimuistin Cache-Control on X.
999. Käytä Blocking-ominaisuutta vastakkeen tilan muuttamiseen.
1000. Tyhjästä kanavatoiminnon pinosta yritettiin hakea tietoja.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions