English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

3201. Mukautettuja kalentereita ei tueta tällä hetkellä.
3202. Arvo-objektin tyyppi ei vastaa määritettyä RegistryValueKind-asetusta, tai objektin muuntaminen ei onnistunut.
3203. MSBUILD : virhe MSB1016: Määritä lokin tarkkuustaso.
3204. Tyyppi Tyypin nimi ladattiin ReflectionOnly-kontekstissa, mutta sitä ei luotu AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly-muodossa.
3205. Tätä ominaisuutta ei voi määrittää kirjoittamisen aloittamisen jälkeen.
3206. Tyyppien rekisteröinnin poistaminen onnistui
3207. NaN ei ole kelvollinen arvo Matrix-jäsenelle.
3208. Määritettyä porttia ei ole.
3209. Tämä alue sisältää kaikki yrityksesi intranetissä olevat sovellukset.
3210. &HTTP-evästeen nimi:
3211. Aiheen tunnistetyyppi Tyypin nimi ei kelpaa.
3212. BeginFigure on kutsuttava ennen tätä API-liittymää.
3213. Sarjoitetulla jäsenellä ei ole ParameterInfo-asetusta.
3214. Poikkeuslohkon virheellinen koodinluonti.
3215. Perusprioriteetti, joka lasketaan sen prioriteettiluokan mukaan, jonka suhteen säikeet suoritetaan.
3216. Elementin X asettelukoon korvauksen ei pitäisi palauttaa DesiredSize-kokona NaN-arvoja.
3217. Mikään nykyinen tapahtumalokin tietue ei ole käytettävissä. Kohdistimen sijainti on ennen luettelon ensimmäistä osaa tai luettelon viimeisen osan jälkeen.
3218. Level-arvo on määrittävä TraceLevel-luettelossa.
3219. Kohteen X lataaminen epäonnistui, sillä se ei ole kelvollinen .NET-kokoonpano
3220. Prosessi on lopetettava, ennen kuin pyydetyt tiedot voidaan selvittää.
3221. #nonclient-luokkanimeä ei voi käyttää lippujen tai kuvan nimen kanssa.
3222. Todennus epäonnistui.
3223. Vastaus voidaan sijoittaa välimuistiin, vaikka se tulee aina edellyttämään uudelleenvahvistamisen.
3224. Kokoonpanoilla on oikeudet vain suojattuihin ali-ikkunoihin piirtämistä varten, ja ne voivat käyttää vain kyseisen ali-ikkunan ohjausobjekteja (esimerkiksi painikkeita ja pudotusvalikoita). Selaimessa suoritettava koodi on esimerkki suojatusta ali-ikkunasta.
3225. Objektin tunnus (OID) on tuntematon.
3226. Jos tämä on määritetty, strong-name-kokoonpano sallii osittain luotetut kutsujat.
3227. InputProviderSite on jo poistettu.
3228. Metodia ei voi kutsua.
3229. Yritettiin uudelleenohjata tyypin Tyypin nimi, X aktivointia. Kohde on jo uudelleenohjattu.
3230. Palvelimen vastauksesta vastaanotettiin virhekoodi X.
3231. Tämän algoritmin salauspalvelua ei löytynyt.
3232. Luetteloi perityt mukautetut virheet.
3233. &Tallenna käytännön muutokset ja luo Windows Installer -asennuspaketti
3234. Tietokannan SQL-välimuistiriippuvuus poistetaan.
3235. SQL-välimuistiriippuvaisten taulukoiden luettelo:
3236. Argumentin X muoto ei ole kelvollinen.
3237. Kuvan tai äänen toistoon ei ole käytettävissä riittävästi videoresursseja.
3238. Tapahtui tuntematon mediavirhe.
3239. ACL-objektin binaarimuoto on virheellinen.
3240. Kohdetta X ei voi kutsua uudelleen, kun aiempi kutsu on yhä meneillään.
3241. Määritetty BitmapEncoder ei tue yleisiä metatietoja.
3242. DragDropEffects-toiminto X ei kelpaa.
3243. Palvelin ei pystynyt suorittamaan passiivisen tilan pyyntöä, tilavastaus (X).
3244. Tunnus ei kelpaa, koska se sisältää yli 250 merkkiä.
3245. Kahvakäsittelijän määrän yli- tai alivuoto.
3246. Tekstin muotoilumoduuli ei voi asettaa sarkainkohtaa. Virhe: X.
3247. Kohdetta ei voi lisätä, sillä avaimen sisältävä kohde on jo kokoelmassa.
3248. Tuonti epäonnistui. XML-tiedostoa ei voi lukea.
3249. Luokan käsittelytoimintoja voidaan rekisteröidä vain UIElement- tai ContentElement-elementeille ja niiden alityypeille.
3250. Virtaa ei voi sulkea, ennen kuin kaikki tavut on kirjoitettu.
3251. Pyynnön virran on oltava tyhjä, kun DispatchChannelSink-kutsu suoritetaan.
3252. X ei ole kelvollinen ImeSentenceMode-arvo.
3253. Määritettyä menetelmää ei tueta.
3254. Saavutettiin virran loppu.
3255. Ominaisuutta X=Y ei voi lisätä. Lisää erillinen Attribute-lauseke.
3256. HttpWebResponse on null.
3257. Kaikkien AppDomain-alustuksen osana ladattujen kokoonpanojen on oltava täysin luotettuja.
3258. Määritetty IP-osoite ei ole kelvollinen.
3259. Komentojen järjestys on virheellinen.
3260. Ominaisuutta Ominaisuuden nimi ei voi luoda sen oletusarvosta. Virhesanoma: X
3261. Aseta käytäntölauseen LevelFinal-lippu
3262. Virheellinen XML. Pakollinen määrite Määrite puuttuu.
3263. EmitWriteLine ei tue tätä kenttää tai paikallistyyppiä.
3264. Indeksissä X välitetty argumentin arvo ei vastaa parametrin tyyppiä.
3265. Evästeen osa X=Y ei ole kelvollinen.
3266. Tämän merkinnän luoneen sovelluksen nimi.
3267. Kapasiteetin on oltava positiivinen.
3268. Ryhmän nimi ei kelpaa: Ryhmän nimien ensimmäisen merkin on oltava kirjain.
3269. (peritty)
3270. Tarkasteltavan tai muokattavan määritystiedoston polku.
3271. Kokoonpanossa on toistuva tyypin nimi.
3272. Vähennä bassoa
3273. Oikeuksien tarkastelu (vain luku)
3274. Menetelmää kutsuttiin tyhjällä viestillä.
3275. Tähän kokoelmaan sisältyvien elementtien määrän tulisi olla yhtä suuri kuin X.
3276. Määritetyn välityspalvelinmoduulin laji ei ole julkinen.
3277. Alue on määritettävä.
3278. MSBUILD : virhe MSB1022: Vastaustiedostoa ei ole.
3279. Liian monta tavua kohteessa, jonka olisi pitänyt olla 7-bittisesti koodattu Int32-kohde.
3280. Kohdetaulukon alarajan on oltava nolla.
3281. Määritettyä mukautettua maa-asetusta X ei löydy.
3282. MethodRental.SwapMethodBody-menetelmää voidaan kutsua vain dynaamisen moduulin menetelmän tekstin muuttamiseksi.
3283. Virhe jäsennettäessä käytäntötasoa X. Oletuskäytäntötasoa käytettiin.
3284. Jälkimmäistä aaltosuljetta ei löytynyt.
3285. Pyynnölle ei voi määrittää Null-menetelmää tai tyhjää menetelmää.
3286. L&uo uusi koodiryhmä
3287. Tyyppiä Tyypin nimi ei löydy kokoonpanosta Kokoonpanon nimi .
3288. Kanavatoiminto kutsui Store-menetelmää, kun sink-pino oli tyhjä.
3289. Vakiokenttää ei voi määrittää.
3290. Toiminto ei ole sallittu sen jälkeen, kun ensimmäinen pyyntö on tehty.
3291. Paikannetaan sertifikaatin yksityistä avainta: X.
3292. Ominaisuus vaatii Windows 2000:n tai uudemman.
3293. Oletusmenetelmän kutsumista nimetyillä argumenteilla ei tueta.
3294. Tyypin lataus on poistettu.
3295. Asettelurekursio saavutti pinon ylivuodon välttämiselle sallitun rajan: X. Puu sisältää silmukan tai on liian syvä.
3296. Kohdetaulukko on liian pieni.
3297. Syötetiedostoa ei määritetty
3298. Funktio {x,y} ei kelpaa, koska x > y.
3299. Yritetään muodostaa yhteys palvelimeen käyttämällä sen objekti-URI:tä: X. Kelvollinen, kokonainen URL-osoite on määritettävä.
3300. Pyydettyä kohdetta ei ole.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions