English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

3801. Määritetty IAsyncResult-objekti ei vastaa tätä edustajaa.
3802. Kokoonpano Kokoonpanon nimi on tallennettu.
3803. Luokka X ei sisällä esiintymien tietoja. Tarkkoja tietoja ei voi palauttaa.
3804. Odottamaton virhe kutsuttaessa käyttöjärjestelmän toimintoa. Palautettu virhekoodi on 0x{0:x}.
3805. Kuukausien arvon on oltava +/-120000.
3806. Salli ohjaus &määritysten perusteella
3807. Tekstiargumentti ei voi olla tyhjäarvoinen tai tyhjä merkkijono.
3808. Etäsertifikaatti ei kelpaa tarkistusprosessin mukaan.
3809. Tätä .resources-tiedostoa ei tulisi lukea tällä lukuohjelmalla. Resurssin lukuohjelman tyyppi on X.
3810. Tiedostoa cvtres.exe ei löydy
3811. Välitetty kenttä ei ole tyypin Tyypin nimi järjestelty jäsen.
3812. Merkkijonon pituus ei voi olla nolla.
3813. Välimuistiprotokollamenetelmä Menetelmän nimi palautti odottamattoman tilan: X.
3814. Ei laajenna poikkeusta.
3815. Välimuistista ei voi palvella, alue: X.
3816. Perityt mukautetut vir&heet:
3817. Komennon parametria ei ole toteutettu.
3818. Suojaustunniste ei ole sallittu tämän objektin pääryhmäksi.
3819. Pixel Shader Model 2.0 edellyttää, että liukulukuvakiot ovat rekisterissä [0–31].
3820. Taulukon pituuden on oltava X - Y.
3821. Käynnistettävän sovelluksen, asiakirjan tai URL-osoitteen nimi.
3822. Istuntotilatuen tyyppi:
3823. Valitse alkuun
3824. Maa-asetuksen nimeä X tai Y ei tueta.
3825. Vahvistaminen epäonnistui: Keskeytä=Lopeta, Yritä uudelleen=Virheenkorjaus, Ohita=Jatka
3826. Win9x-ympäristöt eivät tue GetPortNames-kohdetta.
3827. Laskuri on yksittäinen esiintymä. Esiintymän nimi X ei ole kelvollinen tämän laskuriluokan nimi.
3828. Pakkauksenhallinta ei voi käyttää määritettyä URI-tyyppiä.
3829. Liian monta )-merkkiä.
3830. Eristetyn säilötiedoston oikeus on rajoittamaton.
3831. Epäonnistuneen kokoonpanon myönnetty asetus oli:
3832. Nykyinen määritysjärjestelmä ei tue käyttäjätason asetuksia.
3833. Tyyppiä ei tueta.
3834. ISF-tietojen pituuden on oltava suurempi kuin nolla.
3835. Kanava X on jo rekisteröity.
3836. Luettelointi joko ei ole vielä alkanut tai se on jo päättynyt.
3837. X ei ole kelvollinen System.Windows.Automation.AutomationEvent-määrite.
3838. Funktion evaluointia ei voi käyttää TypedReference-objektin luomiseen.
3839. Tilapalvelimen asetukset
3840. Luotetaanko tähän kokoonpanoon vai kaikkiin kokoonpanoihin?
3841. Oikeusryhmän luominen ei onnistunut; XML-syötteen muoto voi olla virheellinen.
3842. Valmista allekirjoitusta ei voi muokata.
3843. SSL ei saa olla käytössä poimintakansioiden toimitustavoille.
3844. Määritettyjen IP-osoitteiden määrän on oltava suurempi kuin 0.
3845. Kokoonpanojen riippuvuussuhteet
3846. Vahvistusmenetelmä Menetelmän nimi() palautti virheen tälle pyynnölle.
3847. Objektiin on jo liitetty CCW.
3848. Tämä AnimationEffectCollection on jo toisen UIElement-elementin käytössä.
3849. CompareOption.Ordinal-asetusta ei voi käyttää muiden asetusten kanssa.
3850. Välimuistin CacheControl = no-cache.
3851. Kohde-elementti kuuluu käyttöliittymään, joka ei ole enää käytettävissä (esimerkiksi siksi, että pääikkuna on suljettu).
3852. ByRef-tyypin TypeToken-arvon hankkiminen ei onnistunut.
3853. Määrittää, tarkkaileeko prosessikomponentti yhdistetyn prosessin loppumista ja kutsuuko prosessikomponentti Exited-tapahtumaa.
3854. Nimetyn parametrin on oltava hakemisto-objektin käyttöoikeusluettelo.
3855. Objekti määrittää epäkelvon tunnuksen.
3856. CMS-viesti ei ole salattu.
3857. UIkoinen komponentti on aiheuttanut poikkeuksen.
3858. Välimuistikäytäntö ei kelpaa.
3859. Taulukkojen ValueType-korjausta ei tueta.
3860. Virhe käsiteltäessä kohdetta IsolatedStorage.
3861. Muokkaa yhteysmerkkijonoa tai lisää se
3862. SelectedDate-arvo ei kelpaa.
3863. Vastauksen Cache-Control = public.
3864. Päivitetään välimuistimerkinnän viimeisimmän synkronoinnin aika: X.
3865. Näppäimistökäsittely voi käsitellä vain näppäimistösanomia.
3866. Tiedosto on liian suuri. Tämä toiminto tukee korkeintaan 2 gigatavun kokoisia tiedostoja.
3867. Argumentti X on määritetty ja vaatii jonkin seuraavista argumenteista määritettäväksi: Y
3868. Taulukon tai osoittimen tyypit eivät ole kelvolliset.
3869. Pyydetyn version pitää olla yksittäinen versionumero, jonka muoto on "Pääversio.Aliversio.Koontiversio.Muutosversio". Esimerkiksi:
3870. Alkuperäinen UserDomainName-kutsu epäonnistui.
3871. Pyydetty TextDecorationCollection-merkkijono ei kelpaa: X.
3872. Otsikon nimi on virheellinen
3873. Pyydetty URI on virheellinen tälle FTP-komennolle.
3874. Desimaaliluvun skaalausarvon on oltava 0 - 28.
3875. Määritteiden määrä ylittää määritetyn VisualCollection- kapasiteetin.
3876. NetworkStream ei tue 0 millisekunnin aikakatkaisua. Käytä sen sijaan aikakatkaisulle arvoa, joka on suurempi kuin nolla.
3877. Lisättävä sijainti on jo olemassa. X
3878. Aiemmin luotu välimuistissa oleva merkintä poistetaan, koska uudelleenkäynnistettyä vastausta muutettiin palvelimessa, välimuistin LastModified-päiväys on X, uusi LastModified-päiväys on Y.
3879. Luetteloi oikeussäännöt, jotka tämän solmun määritykset perivät. Näitä ei voi muokata tässä.
3880. Aiemmin luotu välimuistin merkintä poistetaan, koska se todettiin virheelliseksi.
3881. Määrittää vahvan nimen avainsäilön.
3882. Objektin tyypin on oltava Char.
3883. Kunkin arvotaulukon osan arvon on oltava välillä 1 - 9 lukuun ottamatta viimeistä osaa, jonka arvo voi olla nolla.
3884. Kaikkiin RoutedEventArgs-määritteisiin on oltava liitettynä RoutedEvent-ominaisuus, jonka arvo on muu kuin tyhjäarvo.
3885. Luetetulta alueelta peräisin olevalle koodille myönnetään Internet-oikeusryhmän oikeudet. Tämä oikeusryhmä sallii eristetyn muistin käytön ja käyttöliittymän rajoitetun käyttämisen.
3886. Kohteen X arvoa ei voi muuttaa tavujen noutamisen jälkeen.
3887. Mukautetun tietokannan nimi, mikäli -sstype on "c".
3888. WebProxy kohtasi poikkeuksen ladatessaan/kääntäessään välityspalvelimen komentosarjaa: X.
3889. Tuo &allekirjoitetusta tiedostosta...
3890. Välimuistissa oleva versio on virheellinen, oletetaan versioksi HTTP 1.0.
3891. BinaryReader havaitsi epäkelvon merkkijonon pituuden, joka oli X merkkiä.
3892. Yhden tunnistetun kohteen muoto ei ollut kelvollinen.
3893. Loki X on jo rekisteröity paikallisen tietokoneen lähdelokiksi.
3894. Virhe jäljityskytkimessä X: Kytkimen arvon on oltava kokonaisluku.
3895. ClockController.SkipToFill-metodia ei voi kutsua Clock-kohteelle, jonka Duration- tai RepeatDuration-arvo on Forever, koska tämä Clock-kohde ei koskaan saavuta täyttöjaksoaan.
3896. Tavualuepyyntö epäonnistui.
3897. Parametrin nimi: X
3898. &Myönnä kokoonpanoille seuraavien hakemistopalvelun polkujen käyttöoikeus:
3899. Pinon koko on liian suuri. Argumentteja saattaa olla liikaa.
3900. Valitsinta -delaysign voidaan käyttää vain, jos avaintiedosto tai avainsäilö on määritetty.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions