English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

1401. Löytyi useita saman tyypin mukautettuja määritteitä.
1402. Tämä toiminto sallitaan vain kerran kunkin objektin kohdalla.
1403. Kohdetta IL Generator ei voi käyttää, kun järjestelmässä on sulkemattomia poikkeuksia.
1404. Liian monta samanaikaista muutosta kansiossa: X.
1405. Virheellistä XML-koodia tiedostossa File Name lähellä osaa X. Osa tukee ainoastaan -tunnisteita.
1406. Pyydetty URI-malli, joka sisältää kohteen ";component", on "AssemblyName;Vxxxx;PublicKey;component", jossa Vxxxx on kokoonpanoversio ja PublicKey on 16 merkkiä pitkä merkkijono, joka vastaa kokoonpanon julkisen avaimen tunnusta. Vxxxx ja PublicKey ovat valinnaisia.
1407. Varattu tallennustila ylitettiin (nykyisen kansion tai tietojoukon)
1408. Kohteen X käytännön tallentaminen ei onnistu. Sinulla ei ole oikeuksia muokata tiedostoa.
1409. Null ei ole kelvollinen vakion arvo tälle tyypille.
1410. Tällä objektilla on keskeneräinen DrawingContext-ominaisuus. DrawingContext on suljettava tai poistettava ennen Open- tai Append-kutsujen tekemistä.
1411. Sovellukselle myönnetyn käyttöoikeuden selvittäminen ei onnistunut.
1412. Ehdollista Range-pyyntöä kohteessa Http <= 1.0 ei ole toteutettu.
1413. Jonon kasvukertoimen on oltava välillä X - Y.
1414. Tätä toimintoa ei voi tehdä vastauksen lähettämisen jälkeen.
1415. Käännös ei kelpaa.
1416. Tämä luokka ei tue tätä ominaisuutta.
1417. CPU-aika, jonka prosessi käytti käyttöjärjestelmän ytimessä.
1418. Yritettiin suorittaa toiminto taulukolle, jonka ulottuvuuksien määrä ei kelpaa.
1419. Selainominaisuuksien kokoonpanon asennusta ei voida poistaa. Varmista, että se ei ole muiden prosessien käytössä. Tämä toiminto saattaa vaatia lisäoikeuksia.
1420. From-parametrin arvo ei voi olla pienempi kuin To-parametrin arvo.
1421. Suoritettavan ohjelman palautuskoodin hankkiminen ei onnistunut. Suoritettava komento oli X.
1422. Haluatko varmasti poistaa tämän sidontakäytäntömerkinnän?
1423. Sinulla ei ole oikeuksia lisätä kokoonpanoja kokoonpanovälimuistiin. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan hankkiaksesi oikeudet.
1424. Yhteysmerkkijonoasetusten yhdistetty luettelo.
1425. Poista MaxStale käytöstä (määritä arvoksi 0).
1426. Poista kokoonpanojen määritys
1427. Tämä virta ei tue kirjoittamista.
1428. Argumentti ei voi olla nolla.
1429. Sinun on määritettävä kansion nimi, ei suhteellista tai absoluuttista polkua.
1430. Prosessille ei ole myönnetty käyttöoikeutta X, jota tämä toiminto tarvitsee.
1431. Kohdistimen lataaminen virrasta epäonnistui.
1432. Avaa valitun tason &oletuskäytäntötiedosto
1433. Currency-arvo oli liian suuri tai liian pieni.
1434. Grid-rivi on asetettava välille 0 - rivin enimmäisarvo.
1435. Käyttäjä vahvisti etäsertifikaatin kelvolliseksi.
1436. Prosessin käynnistyksessä käytettävä työkansio.
1437. Undo-toiminto on suoritettava säikeessä, jossa sitä vastaava konteksti on määritetty.
1438. FileCodeGroup-kohteen käyttöoikeusryhmän muuttamisella ei ole vaikutusta.
1439. Tämä määritys on jo avattu toisessa ikkunassa. Vain yksi ikkuna voi olla avoinna kerrallaan. Haluatko tallentaa toisessa ikkunassa tehdyt muutokset, sulkea sen ja avata uuden ikkunan?
1440. Lajinkuvauspalvelu X on palauttanut arvon null kohteesta Y. Tätä ei sallita.
1441. Poistaminen ei onnistu. Kansio tai kansion tiedot saattavat olla käytössä.
1442. Lisäkäyttöoikeuksia ei tulisi määrittää lataajan tietojen asettamiseksi.
1443. Vastaus == 304 tai pyyntö oli HEAD, päivitetään välimuistin merkintää.
1444. Yleiset kooste- ja sivutusasetukset sekä suorituksenaikaiset asetukset
1445. Liittäminen jäädytettyyn DrawingGroup.Children-kokoelmaan ei onnistu.
1446. Ominaisuuden Ominaisuuden nimi aikaväli ylittää määrityksiin tallennettavan enimmäisarvon.
1447. DateTimeStyles-arvoa RoundtripKind ei voi käyttää arvojen AssumeLocal, AssumeUniversal tai AdjustToUniversal kanssa.
1448. Useita PKCS 9 -allekirjoituksen aikamääritteitä ei voi lisätä.
1449. Määritettyä aikaa ei tueta tässä kalenterissa. Ajan on oltava gregoriaaninen päivämäärä välillä X - Y.
1450. Muuttokehotteen näyttäminen ei onnistu suojausrajoitteiden vuoksi.
1451. Määritetty alustusvektori (IV) ei vastaa tämän algoritmin lohkokokoa.
1452. Tilakoodin on oltava välillä 100 - 999.
1453. Palvelin teki protokollavirheen
1454. HTTP/1.0-protokolla ei tue koodattujen lohkojen viemistä.
1455. Suojaustarkistuksia ei tehdä, ja ohjelmat voivat käyttää kaikkia tietokoneesi resursseja. Älä käytä tätä asetusta, jos et ole varma, että mitään mahdollisesti vahingollisia tai virhetilanteita aiheuttavia sovelluksia ei suoriteta valitulta alueelta.
1456. Määrittää todennukseen käytettävän HTTP-evästeen.
1457. Vastauksen tilakoodi ei ole 304 tai 206.
1458. Kokoelma on vain luku -tyyppinen.
1459. Määritetty arvo ei ole kelvollinen X.
1460. Parametrin arvo ei voi olla pienempi kuin X.
1461. Tapahtumalokia X ei ole tietokoneessa Y.
1462. Bittivektori on täynnä.
1463. ImageVisualManager-elementtiin siirretty Image-objekti ei voi olla jäädytetty.
1464. Kohteessa X määritetty hyväksyttyjen kohteiden kokonaismäärä ei vastaa annettujen TypeArguments-argumenttien määrää. TypeArguments-argumentteja annettiin Y.
1465. X: Vastake ei saa olla sidottu tai yhdistetty.
1466. Syöttöpuskurissa ei ole riittävästi tietoja.
1467. Linkittää määritetyn resurssin tähän kokoonpanoon
1468. Solua ei voi muokata, kun DataGridColumn on vain luku -tilassa.
1469. Jaettua muistia ei voi käyttää. AppDomain-käytäntö on poistettu muistista.
1470. Tämä toteutus ei tue OFB-tilaa.
1471. Pilkulla eroteltu verbiluettelo.
1472. Alueet eivät tue määritettyä toimintoa.
1473. Käynnistetään, kun työsäie ilmaisee edistymistä tapahtuneen.
1474. Asiakaskäytännön MaxStale = X.
1475. Jäsentä Jäsen ei löydy.
1476. Luo uusi mukautettu virhe.
1477. &Ota julkaisijakäytäntö käyttöön (käytössä oletusarvoisesti)
1478. Tässä ominaisuudessa ei tueta get-menetelmää.
1479. Luetteloinnin pohjana olevia tyyppitietoja ei ole määritetty.
1480. Kun haluat tarkastella oikeuden lisätietoja, valitse oikeus ja valitse Näytä oikeus.
1481. Tietoja ei voi lukea suljetusta TextReader-kohteesta.
1482. Binaaritietojen tuloksen on oltava DateTime, jonka Ticks-arvot ovat DateTime.MinValue.Ticks- ja DateTime.MaxValue.Ticks-arvon välillä.
1483. Tuntematon lohkolaji. Virta saattaa olla vioittunut.
1484. Tunnussanoma X määrittää tätä moduulia esittävän erityismoduulityypin.
1485. Merkkijonoa ei tunnistettu kelvolliseksi DateTime-arvoksi, koska viikonpäivä oli virheellinen.
1486. _Switch ViewingMode
1487. Vastaanottaja on määritettävä.
1488. Resurssia ei voi lisätä lyhytaikaiseen moduuliin tai lyhytaikaiseen kokoonpanoon.
1489. Lajia Tyypin nimi ei löydy
1490. Virheellinen alkuarvo. Lisätietoja kohdassa System.IO.SeekOrigin.
1491. Puskuroitiin X tavua.
1492. MemberData sisältää virheellisen jäsenten määrän.
1493. Polku ei voi olla asema.
1494. Tälle todennusmallille ei ole rekisteröityä moduulia.
1495. Palvelun on toteutettava luokka Class Name.
1496. Toiminto aikakatkaistiin.
1497. Tekstiä ei voi lisätä kohteeseen X.
1498. Virheellinen URI: URI-malli ei ole kelvollinen.
1499. Elementtiä ei ole, tai se on virtualisoitu. Käytä VirtualizedItem-mallia, jos sitä tuetaan.
1500. Vastauksen tuoreus ei ole määritettyjen käytännön rajojen sisällä.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions