English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

2201. Nimetty parametritaulukko ei voi olla suurempi kuin argumenttitaulukko.
2202. X ei ole kelvollinen ImeConversionMode-arvo.
2203. Sivun laji on tuntematon
2204. COM-rekisteröintitoiminnon on oltava staattinen.
2205. Pakollinen määrite Määrite ei voi olla tyhjä.
2206. Anonyymit tunnistetiedot eivät voi suorittaa tekeytymistä.
2207. Valittu sertifikaatti: X.
2208. Luo uusi AppSetting-merkinnän avain/arvo.
2209. Yritettiin purkaa tyhjän virran sarjoitusta.
2210. Käyttö estetty: AppDomain-luokan menetelmiä ei voi kutsua etäkutsujen avulla.
2211. Content-Length-otsikkoarvo on virheellinen
2212. Tätä toimintoa tuetaan vain Windows Longhorn -käyttöjärjestelmässä ja sitä uudemmissa käyttöjärjestelmissä.
2213. Sink provider -tyypillä Tyypin nimi on oltava muotoa X oleva konstruktori, jotta sitä voidaan käyttää .config-tiedostosta
2214. SSPI-kontekstin vanhentumisaikaa ei saada.
2215. GCHandle-kohdetta ei voi välittää AppDomain-luokkien välillä.
2216. Pakattua päällekkäistä kohdetta ei voi pakata uudelleen.
2217. X on liian pitkä. Pituus voi olla enintään Y merkkiä.
2218. Lisäysoikeuksia voi pyytää ainoastaan vain kirjoitus -tilassa.
2219. Prosessin vakiosyötevirta.
2220. RegistryKey.SetValue ei tue taulukkoja, joiden tyyppi on Tyypin nimi. Tuetut taulukkotyypit ovat Byte[] ja String[].
2221. Vain TraceListeners-kohteita voidaan lisätä TraceListenerCollection-kokoelmaan.
2222. Liike hyväksyy vain objektit, joiden tyyppi on Tyypin nimi.
2223. Määritettiin virheellinen fyysinen osoite.
2224. Toimialueen nimi on liian pitkä.
2225. Pixel Shader Model 2.0:aa käyttävää kuvapisteiden varjostustoimintoa ei voi määrittää, koska käytössä ovat vain Pixel Shader Model 3.0:ssa käytettävissä olevat rekisterit.
2226. Määritetyssä arvossa on virheellisiä ohjausmerkkejä.
2227. Ominaisuuden arvon (X) on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin nolla.
2228. Tämä objekti ei ole käynnistänyt prosessia. Pyydettyjä tietoja ei voi selvittää.
2229. Tietokantanimi puuttuu. Se on määritettävä, jos -sstype on "c".
2230. ThreadPool-kohteessa ei ollut riittävästi vapaita säikeitä toiminnon suorittamiseksi.
2231. Suodatinehdoille on määritettävä merkkijono.
2232. Tyyppi on määritettävä abstraktiksi, jos jokin menetelmistä on abstrakti.
2233. StandardIn ei ole uudelleenohjattu.
2234. Kokoonpanon tunnistetietojen selvittäminen ei onnistunut.
2235. X on jo kokoelmassa.
2236. Virhe käytäntötoiminnon suorittamisen aikana.
2237. MSBUILD : virhe MSB1020: Lokitoimintoa ei löydy. Tarkista, että seuraavat ehdot toteutuvat: 1.) Määritetty lokitoiminnon nimi on sama kuin lokitoiminnon luokka. 2.) Lokitoiminnon luokka on "public", ja se tukee Microsoft.Build.Framework.ILogger-rajapintaa. 3.) Lokitoiminnon kokoonpanon polku on oikein, tai lokitoiminto voidaan ladata annetun kokoonpanon nimen perusteella.
2238. Aloita sähköpostin syöttäminen. Lopeta seuraavasti: ..
2239. Kokoonpanon lataaminen kohteessa X ei onnistu. Caspol voi osittain määrittää, mitä tähän kokoonpanoon liittyy. Jos sen määrittämiä tietoja käytetään, tulokset eivät välttämättä ole tarkkoja tai täydellisiä. Haluatko jatkaa tämän toiminnon suorittamista määritettyjen tietojen pohjalta? (kyllä/ei)
2240. Kohteelle X on määritetty virheellinen aikaväli. Edellistä arvoa käytetään.
2241. SSL/TLS-suojatun kanavan luottamussuhteen muodostaminen ei onnistu
2242. X: ResourceSetistä johdettujen luokkien on määritettävä String-tiedostonimen edellyttävä konstruktori sekä konstruktori, joka edellyttää virtaa.
2243. Asemaa X ei löydy. Asema ei ole ehkä valmis, tai sitä ei ole yhdistetty.
2244. Menetelmä on määritettävä annetun tyypin yleisen tyypin määrityksessä.
2245. Myönnä kokoonpanoille seuraavien ympäristömuuttujien käyttöoike&us:
2246. Vaikutusalueen on oltava UIElement tai ContentElement.
2247. Kullekin yleiselle parametrille on määritettävä yleiset argumentit, ja kunkin yleisen argumentin on oltava RuntimeType.
2248. Polun käyttäminen on estetty.
2249. Valittu etäsovellus on seuraavassa &URL-osoitteessa:
2250. Mikrofoni käyttöön / pois käytöstä
2251. Käynnistetään aina, kun tietoja vastaanotetaan kohteesta SerialPort.
2252. Heikko viittaus ei ole enää voimassa.
2253. Tukeeko työprosessi peruuttamista.
2254. Käynnistyskutsun palauttaman ObjRef-kohteen InternalUnmarshal palautti arvon Null.
2255. Pehmennyksen varapuskuri edellyttää IDirect3DDevice9Ex-laitetta.
2256. Microsoft .NET Framework virheenkorjaustoiminnon käynnistys epäonnistui
2257. Tiedoston koodauksen purku ei onnistu.
2258. Vähintään kaksi ehtoa täytyy määrittää.
2259. SMTP-palvelin palautti virheellisen vastauksen.
2260. Määritetyllä Visual-elementillä ja tällä Visual-elementillä ei ole samaa ylätason elementtiä, joten näiden kahden Visual-elementin välistä kelvollista muuntoa ei ole.
2261. Ominaisuuden tyypin on vastattava määritettyä ConstructorInfo-arvoa.
2262. Määritettyä lajia Tyypin nimi ei ole johdettu oikeasta peruslajista Tyypin nimi.
2263. FindItemByProperty-ominaisuutta ei voi kutsua tässä ItemsControl-kohteessa, koska määritettyä ominaisuutta ei tueta.
2264. Prosessin käyttämän sivutettavan järjestelmämuistin kokonaismäärä tavuina.
2265. Fyysinen polku, johon sovellus koostetaan. Jos tätä ei ole määritetty, sovellus koostetaan nykyiseen sijaintiin.
2266. Määritettyä Visual-elementtiä ei voi irrottaa.
2267. Tämä ohjattu toiminto on määrittänyt koodiryhmät, jotka myöntävät oikeudet kokoonpanolle.
2268. Muokkaa valittua mukautettua virhettä.
2269. Tiedoston lukemisessa käytettävä koodaus. Oletus on UTF-8.
2270. Ei voi käyttää poistettua objektia.
2271. Virheellinen URI: URI-kohteen muotoa ei voitu selvittää.
2272. puuttui oletusarvoinen konstruktori.
2273. Tyypin konstruktori aiheutti poikkeuksen.
2274. Tulosta virheenkorjaustiedot
2275. Arvo X ei ole tyyppiä Tyypin nimi, joten sitä ei voi käyttää tässä yleisessä kokoelmassa.
2276. classToProxy-määritteen on oltava johdettu MarshalByRef-tyypistä.
2277. Content-Length-pituutta ei voi määrittää toiminnolle, joka ei kirjoita tietoja.
2278. Virta ei ole kelvollinen resurssitiedosto.
2279. Toiminto ei ole sallittu muille kuin virroille suunnatuille vastakkeille.
2280. Tämä pakkauksenhallinta ei tue määritettyä ominaisuutta.
2281. Tämän merkinnän järjestysnumero tapahtumalokissa.
2282. Virhe kokoonpanon lataamisessa
2283. Varapuskurin varanto ei täytä resurssin tyypin edellytyksiä.
2284. Joku toinen käyttäjä on jo lukinnut LicenseManager-prosessin CurrentContext-ominaisuuden.
2285. Välimuistin merkinnän viimeisin synkronointiaika: X.
2286. Tilapäistiedostoa ei voi luoda latausta varten.
2287. Osoittimen startIndex-arvo ja pituus eivät viittaa kelvolliseen merkkijonoon.
2288. Sovelluksen nimi (lähdenimi), jota käytetään, kun tapahtumalokiin kirjoitetaan tietoja.
2289. Johdettujen luokkien on tarjottava toteutus.
2290. Vähennä diskanttia
2291. Välimuistiprotokolla palautti välimuistissa olevan vastauksen, mutta välimuistimerkintä on virheellinen, koska sillä on null-virta. (Välimuistiavain = X).
2292. Luettelointia ei ole aloitettu. Kutsu MoveNext-toimintoa.
2293. Polun X käyttö estetty.
2294. Vastauslohkon muoto on virheellinen
2295. Virheellinen Unicode-koodikohta indeksissä X.
2296. Alustamattomia merkkijonoja ei voi luoda.
2297. Palvelu sulkee tiedonsiirtokanavan.
2298. Tapahtumasanoman dll-kirjastossa sanoman tunnistava koko numero.
2299. Virhe salaustoiminnon aikana.
2300. Objektin tyypin on oltava Double.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions