English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

3601. Annettu portin nimi ei ala merkeillä COM/com, tai sitä ei ratkaista kelvolliseksi sarjaportiksi.
3602. Kynän tai hiiren on oltava alhaalla kutsuttaessa palautustoimintoa.
3603. Objektin synkronointimenetelmää kutsuttiin synkronoimattomasta koodijoukosta.
3604. Määritetty kapasiteetti ei voi olla pienempi kuin nykyinen kapasiteetti.
3605. Menetelmän käyttämisyritys epäonnistui.
3606. SelectedDate-ominaisuutta ei voi määrittää, kun valintatilana on None.
3607. Pyynnön alue (ei vielä välimuistissa): X.
3608. Yhdistelmää ei tueta.
3609. Vanha salasana on virheellinen.
3610. Objektien tunnusten on oltava suurempia kuin nolla.
3611. Palvelin palautti virheellisen vastauksen todennuksen kättelyssä.
3612. Tämä luokka ei tue valintatilaa X.
3613. Asetusten tallentaminen ei onnistu: määritysosaa ei voi käyttää.
3614. URL-osoite ei kelpaa.
3615. Palvelintilan SSL-suojauksen on käytettävä sertifikaattia ja siihen liittyvää yksityistä avainta.
3616. Tiedostoon perustuvaa PolicyLevel-objektia ei voi palauttaa.
3617. Merkki ei kelpaa metatietojen kyselypyyntöön.
3618. OleRegisterDragDrop epäonnistui. Palautuskoodi: X. Ikkunakahva: Y.
3619. Lähdettä X ei ole rekisteröity lokissa Y. (Lähde on rekisteröity lokissa Z.) Lähteen ja lokin ominaisuuksien on vastattava toisiaan. Voit myös määrittää lokiksi tyhjän merkkijonon, joka määritetään automaattisesti vastaamaan Lähde-ominaisuutta.
3620. Kokoonpanojärjestelmä voidaan määrittää vain kerran. Kokoonpanojärjestelmä on jo määritetty
3621. Kohtauksessa on liian monta muunnettavaa merkkiajoa.
3622. Muokkaat määrityksiä, jotka on otettava käyttöön ennen tämän sijainnin muokkaamista. Haluatko tallentaa muissa ikkunoissa tehdyt muutokset, sulkea ne ja avata uuden ikkunan?
3623. Haun aloituskohta ei kelpaa.
3624. Välimuistin käyttämistä ei tueta muulle kuin binaarimuotoiselle FTP-pyyntötilalle.
3625. GetUninitializedObject-menetelmälle voi välittää vain järjestelmän toimittamia tiedostoja. X ei ole kelvollinen tyypin esiintymä.
3626. Säilön eristää ensin käyttäjä ja sitten kokoonpano. Kokoonpano voi käyttää tietoja sovelluksesta riippumatta, mutta tietojen on oltava saman käyttäjän käyttämiä.
3627. Määrittää sovelluksen oletusarvoisen todennustilan.
3628. Bittikartan metatietoja ei voi muuttaa.
3629. SSPI-kontekstin todellista aikaa ei saada.
3630. K&aikki saman julkaisijan kokoonpanot
3631. MethodInfon on oltava RuntimeMethodInfo.
3632. Vastauksen tila: X.
3633. Jos WatchForExit-ominaisuuden arvo on True, tätä tapahtumaa kutsutaan, kun yhdistetty prosessi lopetetaan.
3634. CMS-allekirjoitusta ei voi luoda tyhjään sisältöön.
3635. Malli kunkin vastaanotetun tavun pariteetin tarkistamiseen ja kunkin lähetetyn tavun merkitsemiseen.
3636. Käytä sääntöä tietyille käyttäjille.
3637. ReaderWriterLock.RestoreLock-kutsu ennen kaikkien ReleaseLock-kutsun jälkeisten lukitusten vapautusta.
3638. Valitsinta X on seurattava argumentti.
3639. Tämän säilön MaxSize-arvoa ei ole määritetty. Suoritettu toiminto edellyttää MaxSize-arvon käyttämistä. Luettelon APIen avulla hankittujen säilöjen MaxSize-arvot eivät ole tarkasti määritettyjä, koska säilöjen avaamisessa käytetään puutteellisia tietoja.
3640. PInvoke-menetelmiä ei voi olla liittymissä.
3641. Epäkelpo yksitavuinen haara kohdassa X. Pyydetty haara oli: Y.
3642. Tilakoodi
3643. Epäonnistuneen kokoonpanon URL-osoite oli seuraava:
3644. Luo suojauskäytännön käyttöönottopaketti
3645. Lippu, joka ilmaisee, mitä muutostapahtumaa valvotaan.
3646. Rekisteriavaimeen kirjoittaminen ei onnistu.
3647. Asetuksen Xml-sarjoittamista ei voi käyttää: Asetus.
3648. Kelloilla, joilla on CanSlip-arvo, ei voi olla ylätason elementtejä tai aiempia elementtejä, joilla on AutoReverse-, AccelerationRatio- tai DecelerationRatio-arvo.
3649. Append-tilassa avatussa tiedostossa ei voi etsiä taaksepäin ja korvata tietoja, joita tiedostossa oli aiemmin.
3650. HEAD-pyynnön tuloksena saadulla vastauksella on eri ETag-otsikko.
3651. Tähän merkintään tapahtumalokissa liitetyt binaaritiedot.
3652. Tuntematon ominaisuus Ominaisuuden nimi.
3653. Prosessitunnusta ei voi noutaa prosessikahvasta.
3654. Parametrin arvon on oltava numero.
3655. Käyttäjä on antanut sertifikaatit. Palvelin on määrittänyt X myöntäjän/myöntäjää. Etsitään sertifikaatteja, jotka vastaavat jotakin myöntäjistä.
3656. Muotoilumerkkijono voi olla vain D,d, N,n,P,p,B tai b.
3657. Älä näytä kääntäjän tekijänoikeussanomaa.
3658. HandoffBehavior-arvo ei kelpaa.
3659. UnitySerializationHolder-objekti on suunniteltu välittämään muihin tyyppeihin liittyviä tietoa. Itse objektia ei voi sarjoittaa.
3660. Moduulia X ei löydy.
3661. Yleinen käytönaikainen kielikirjasto havaitsi ohjelman, joka ei kelpaa.
3662. Virheellinen otsikko tai nimi: X
3663. Console.Beep-taajuuden on oltava X - Y.
3664. Kokoonpanotietoja ei voi muuttaa.
3665. Selainominaisuuskokoonpanoa ei ole asennettu.
3666. Sarakkeen kokoa ei voi muuttaa.
3667. Tunnistetietojen käyttöoikeudet eivät voi olla rajoittamattomia.
3668. Kokoonpanoa ei voi suorittaa järjestelmätoimialueessa.
3669. Poistettua kynäpalvelua ei voi käyttää.
3670. Kokoonpanoilla on täydet oikeudet kaikkiin verkon tulostimiin ja kyky luetteloida kaikki tulostimet.
3671. Vain CounterCreationData-lajin objekteja voidaan lisätä CounterCreationDataCollection-kokoelmaan.
3672. Tyyppi ei toteuta IMembershipCondition-liittymää
3673. Virheellinen sisäinen tila: Käsittelytoiminnon luominen objektille ei onnistunut.
3674. Määritetty lohkon koko ei ole kelvollinen tälle algoritmille.
3675. Lähetetään pyyntöä uudelleen.
3676. Lähdetiedosto on liian suuri
3677. Äänen sijainnin URI-tunnistetta ei voi selvittää.
3678. Pyydettyä avainsäilöä ei löytynyt.
3679. Levykiintiö rajoittaa tietomäärää, jonka kokoonpanon nykyinen käyttäjä voi tallentaa.
3680. Ratkaistua ServicePoint-isäntää saatetaan virheellisesti pitää etäpalvelimena.
3681. Seuraavat resurssit oli suojattu (käytettävissä vain täydellä luottamuksella):
3682. SelectionMode-arvo ei kelpaa.
3683. Ei voi määrittää sekä SetField- että GetProperty-komentoa.
3684. Tunnistettavia lukuja ei löytynyt.
3685. Tyyppi ei toteuta IPermission-liittymää
3686. Muutettu koodiryhmää tasolla X.
3687. Jäsenen nimi ei ole kelvollinen.
3688. Yritetään liittää URI välityspalvelimeen.
3689. Tiedosto on tällä hetkellä avoinna kirjoittamista varten. Sulje tiedosto ja avaa se uudelleen, ennen kuin yrität tätä.
3690. Suojauksen oikeus on rajoittamaton.
3691. CanSlip on tuettu vain aikajanoilla, joilla ei ole AutoReverse-, AccelerationRatio- tai DecelerationRatio-arvoa.
3692. Ominaisuus edellyttää Windows XP:n tai uudemman.
3693. Yritettiin kutsua tyypissä Tyypin nimi esitettyä menetelmää objektissa, joka esittää kohteen X.
3694. Arvon X on oltava äärellinen tai NaN.
3695. Maa-asetuksen nimi X ei kelpaa.
3696. Bittikartassa on liikaa pyyhkäisyviivoja määritetylle kooderille.
3697. Määritetty indeksi on jo käytössä. Katkaise ensin määritetyssä indeksissä olevan alemman tason Visual-elementin yhteys.
3698. Virhe käyttäjän määrittämien Register/Unregister-funktioiden sisällä:
3699. Tyhjiä nimiä ei sallita.
3700. AddAutomationPropertyChangedHandler-toiminnolle täytyy määrittää vähintään yksi ominaisuus.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions