English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

2801. Tässä luokassa ei ole toteutettu tätä ominaisuutta.
2802. Virheelliset tyypin määritteet. Sisäkkäinen näkyvyyslippu on määritetty tyypille, joka ei ole sisäkkäinen.
2803. Pinon jäljitys:
2804. FreezableCollection-ominaisuutta ei voi muuttaa CollectionChanged-tapahtuman aikana.
2805. Sisäinen virhe suoritettavassa tiedostossa.
2806. .NET Framework, tietokoneen koodin käyttämisen suojauskäytäntö
2807. Tuntematon hajautusalgoritmi: X.
2808. CFB-tilan palautteen koon on oltava 8 bittiä.
2809. Objektin ja luettelon tyyppien on oltava samat. Kohteessa välitetty tyyppi oli X; luettelon tyyppi oli Y.
2810. Tarkastele tai muokkaa määritystä
2811. Lähde- ja kohdepolkujen on oltava eri polut.
2812. Käsitteleekö työprosessi edelleen taustatoimintoa?
2813. PixelShader on määritettävä ShaderEffect-kohteessa.
2814. Samanlaiset objektit argumentissa.
2815. Tämän virtalajin tavujen määrä ei saa ylittää X tavua.
2816. Poistettua HTTP-tavualueen lataustoimintoa ei voi käyttää.
2817. Menetelmää Menetelmän nimi ei voi ratkaista, koska menetelmän kahvan X määrittävä tyyppi on yleinen. Määritä GetMethodFromHandle-toiminnolle erikseen määrittävä tyyppi.
2818. Hakemistopalvelut
2819. BitArray-taulukoihin kohdistuvan CopyTo-menetelmän ainoat tuetut taulukkotyypit ovat Boolean[], Int32[] ja Byte[].
2820. Virheellinen syntaksi riveillä X - Y.
2821. Virhe luettaessa kansiota X.
2822. Objektia Objektin nimi etäkäyttää välityspalvelin, joka ei tue liittymän selvittämistä. Tämänlaista etäkäytettyä objektia ei tueta.
2823. Tapahtumakäsittelyä ei voi poistaa, koska tapahtumalla ei ole yleistä poistamismenetelmää.
2824. ReadOnly-laskurit eivät käytä InstanceLifetime-arvoa.
2825. MSBUILD : virhe MSB1004: Määritä kohteen nimi.
2826. Tyyppien rekisteröinti onnistui
2827. &Uudelleenohjauksen URL-osoite:
2828. Kokoelma sisältää jo kohteen.
2829. Konstruktori on määritettävä annetun tyypin yleisen tyypin määrityksessä.
2830. Näyttää virheenkorjauksen lisätiedot, jotka voivat auttaa selvittämään tiettyjen olosuhteiden virheitä.
2831. Sisäinen virhe vasta muodostetuissa polkunumeroissa.
2832. XAML:ssä Timeline-elementin alemman tason elementin on oltava myös Timeline tai Timeline-elementistä johdettu luokka.
2833. Kaikelle luotetulle koodille myönnetään oikeus muodostaa yhteys sivustoon, josta koodi on peräisin.
2834. Rekisterin aliavainten ei tulisi olla 255 merkkiä pidempiä.
2835. Korvaavien merkkijonojen suurin sallittu määrä on 255.
2836. Seuraava komento koostaa sovelluksen /MyApp nykyiseen sijaintiin. Tämä tarkoittaa, että lisäkoosteita ei tarvita, kun sille lähetetään HTTP-pyyntöjä:
2837. MemberInfo-tietoja ei voi hankkia ISerialized-objektille Objektin nimi.
2838. Arvo ei voi olla Double.NaN.
2839. X ei voi poistaa (hylätä): avain Y, virhe Z.
2840. Poimintakansioksi sallitaan vain absoluuttisia kansioita.
2841. Resurssien haku siirtyi käyttämään satelliittikokoonpanon vararesursseja, mutta satelliittikokoonpanoa ei löytynyt, tai sitä ei voi ladata. Harkitse sovelluksen asentamista uudelleen tai sen asennuksen korjaamista.
2842. Maa-asetus X on neutraali. Asetusta ei voi käyttää muotoilussa ja jäsentämisessä, joten sitä ei voi määrittää säikeen oletusarvoiseksi maa-asetukseksi.
2843. Täysi nimi -jäsenyysehto on tosi alla olevaa täyttä nimeä vastaavan täyden nimen omaavien kokoonpanojen kohdalla. Tämän jäsenyysehdon täyttäville kokoonpanoille myönnetään tähän koodiryhmään liittyvät oikeudet.
2844. Varmista, että äänitiedosto on määritetyssä sijainnissa.
2845. Yritettiin suorittaa toiminto, johon ei ollut oikeuksia.
2846. Tietojen pituuden on oltava 16 tavun monikerta.
2847. Ainakin yksi lippu on asetettava.
2848. Prosessi on loppunut. Pyydetyt tiedot eivät ole käytettävissä.
2849. Koodiryhmä määrittää koko koodin luotetuksi ja muodostaa koodiryhmän rakenteen pääkansion.
2850. Käytä sääntöä kaikille käyttäjille.
2851. Odottamaton arvo. Lykättävä sisältö on määritettävä muodossa System.Stream tai System.Byte[].
2852. Määritä yksittäisiä oikeuksia oikeusryhmään
2853. Virheellinen perusosa.
2854. Odottamaton virhe lähetyksessä
2855. Pääoikeuksien pyytäminen epäonnistui.
2856. Merkkijonoa ei tunnistettu kelvolliseksi DateTime-arvoksi.
2857. Puskurin koko ei riitä.
2858. Tämän vastakkeen kutsua ei voi estää aiemman asynkronisen kutsun ollessa käynnissä.
2859. Määritetty ikkuna ei kuulu nykyiseen säikeeseen.
2860. Numeroiden korvaamiseen käytetyn CultureInfo-objektin on oltava määritetty maa-asetus, ei neutraali maa-asetus tai InvariantCulture.
2861. Aluedirektiivi X sisältää virheellisiä merkkejä. RegionText ei voi sisältää uuden rivin merkkejä.
2862. X ei ole kelvollinen arvo tälle ohjausobjektille.
2863. Joukko vanhenee X.
2864. Palvelutoimintojen asetukset.
2865. Virheellinen nimetty takaisinviittaus \k<...>.
2866. Palvelu ei ole käytettävissä, suljetaan ohjainyhteys
2867. Virta ei tue kirjoittamista.
2868. Määritetty objekti ei voi olla yleisen tyypin esiintymä.
2869. Tapahtuman X hakemismenetelmät puuttuvat.
2870. Asiakaskäytännön MinFresh = X.
2871. Kokoonpanossa on toistuva dynaamisen moduulin nimi.
2872. Valitsin on jo valittujen valitsimien luettelossa.
2873. Unicode-korvikemerkkejä ei saa kirjoittaa erikseen, vaan ne on kirjoitettava pareina samaan kutsuun. Harkitse merkkitaulukon käyttämistä.
2874. Määritteen X arvon on oltava kokonaisluku.
2875. Luo uusi oikeusryhmä
2876. Merkkijonon pituus ei voi olla nolla merkkiä.
2877. Hajautuksen on oltava valmis, ennen kuin hajautusarvo voidaan noutaa.
2878. Arvo ei kelpaa.
2879. Jotta maa-asetus voisi olla pääkohde, sen on pystyttävä palauttamaan epäsäännölliseen maa-asetuksen X vaiheen aikana. Valitettavasti maa-asetuksen Y palauttamisketju on liian syvä. Valitse eri maa-asetus.
2880. Kohteen X arvon on oltava NaN tai äärellinen arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 1.
2881. Resurssilaskuriobjektin esiintymän nimi.
2882. Välitettäessä FieldInfo-kohdetta sisäkkäisen tyypin korjaamista varten sisältävän objektin kelvollinen tunnus on myös välitettävä.
2883. Tähän ikkunaan on liitetty toinen HwndTarget.
2884. Koodiryhmä määrittää paikallisesta tietokoneesta peräisin olevan koodin täysin luotetuksi
2885. Käyttö estetty. Sinulla ei ehkä ole tämän toiminnon suorittamiseen tarvittavia järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksia. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan ja pyydä lisätietoja.
2886. Kohdetta X ei voi käyttää kanavatoiminnon tarjoajana. Liittymää Liittymätyyppi ei ole toteutettu kyseisessä kohteessa.
2887. Määrittää (O/S:n mukaisen) ASP.NET-oletustilille kyvyn luoda tietokantoja automaattisesti SQL Server Expressissä (SSE) lisäämällä tilin dbcreator-rooliin.
2888. IAsyncResult-objekti ei ole peräisin tätä tyyppiä vastaavasta asynkronisesta menetelmästä, tai EndWrite-kutsu esitettiin useita samaa IAsyncResult-objektia käyttäen.
2889. Tähän tiedostoon tehdyt muutokset saattavat aiheuttaa virheellistä toimintaa. Ne menetetään, jos
2890. Virheellinen URI: URI-malli on liian pitkä.
2891. Käyttäjän eristämä kokoonpano
2892. Pyyntö epäonnistui.
2893. Ominaisuuden arvon on oltava rajattu ja suurempi kuin nolla.
2894. Välitetty sijainti ei kuulu tähän ILGenerator-kohteeseen.
2895. Esiintymämenetelmän edustajan this-arvo ei voi olla Null.
2896. Ympäristömuuttujan nimessä ei voi olla yhtä suuri kuin -merkkiä.
2897. Suhteellista URI-tunnusta ei voi luoda, koska uriString-parametri ilmaisee absoluuttista URI-tunnusta.
2898. Kohdistimen koko on virheellinen. Sen on oltava prosenttiluku 1 - 100.
2899. &Roolienhallinta käytössä
2900. FileStream ei avaa Win32-laitteita, kuten levyn osioita ja nauha-asemia. Vältä merkkijonon "\\.\" käyttämistä polussa.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions