English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

301. Tulosteen merkkipuskuri on liian pieni koodatuille merkeille. Koodataan X käyttämällä kohdetta Y.
302. Kokoonpanon nimi X sisältää versiotietoja. Tämä ei ole sallittua merkinnöissä Y.
303. Maa-asetuksen X rekisteröintiä ei voi poistaa nyt. Maa-asetustiedosto on käytössä.
304. Protokollavirhe: SSPI-kättelyä ei voi jatkaa, koska vastaanotettiin tyhjä blob-arvo.
305. Ominaisuutta X ei voi animoida luokassa Y, koska IsAnimationProhibited-lippu on asetettu UIPropertyMetadata-elementille, jonka avulla ominaisuus on liitetty luokkaan.
306. Tunnistamaton sivellintyyppi BAML-tiedostossa.
307. Oikeusryhmälle ei annettu nimeä.
308. Käyttöjärjestelmä ei tue etätietokoneiden prosessien käyttämistä. Tämä ominaisuus edellyttää, että käytössä on Windows NT tai uudempi.
309. Koodiryhmää luotaessa kohdattiin virhe.
310. Odottamaton ominaisuustunnus X. Ominaisuustunnusten on oltava järjestyksessä.
311. Hwnd, jonka arvo on nolla, ei kelpaa.
312. Käyttöoikeussääntö ei ole oikean tyyppinen.
313. Kelvollinen tuoreuden vuoksi tai siksi, että välimuistikäytäntö on X.
314. Kokoelma hyväksyy vain objektit, joiden tyyppi on InputBinding.
315. Kellonaika, jolloin sovellus loi tämän merkinnän lokiin.
316. Lomaketodennus
317. Polun X osaa ei löydy.
318. Virhe sähköpostia lähetettäessä.
319. Etäkäyttöpalvelut
320. URI-tunnuksen on sisällettävä protokolla, esimerkiksi:
321. DynamicMethod-kohteen tyypin omistaja on virheellinen.
322. Kättely epäonnistui. Etäosapuoli on hylännyt virran.
323. Tämä VisualCollection on vain luku -tyyppinen, joten sitä ei voi muokata.
324. Indeksi X on sallitun alueen ulkopuolella.
325. BaseStream on käytettävissä vain, kun portti on auki.
326. Virhe tallennettaessa vietyä tyyppikirjastoa:
327. AutomationElement ei sisällä napsautettavissa olevaa pistettä.
328. Virheellinen lähetys kohteesta X kohteeseen Y.
329. Minkään viestin sarjoitusta ei poistettu ennen DispatchChannelSink-kutsua.
330. MIME-siirtokoodausta X ei tueta.
331. Kentän on oltava samassa tyypissä kuin määritetty ConstructorInfo.
332. Yleisen funktion tyypin määritystä ei ole suoritettu loppuun.
333. Ilmaisee, luetaanko prosessin komentosyötteet prosessin esiintymän StandardInput-jäsenestä.
334. ClockController.Seek-metodia kutsuttiin käyttämällä TimeSeekOrigin.Duration-määritettä seekOrigin-parametrina Clock-kohteelle, jonka keston arvo on Forever. Clock-kohteiden, joiden keston arvo on Forever, on käytettävä TimeSeekOrigin.BeginTime-määritettä.
335. Pyydettyjä rekisterinkäyttöoikeuksia ei myönnetty.
336. Tämä alue sisältää kaikki tietokoneeseesi asennetut sovellukset.
337. XML-käytäntömääritys ei kelpaa. Vaadittu tunniste X puuttuu.
338. Ominaisuutta X (Y) ei voi animoida, koska objekti on viimeistelty tai jäädytetty.
339. Edellinen raita
340. Arvo ei sisälly odotettuun alueeseen.
341. Siirtymän ja määrän summa on kohdetaulukon pituutta suurempi.
342. GZip-alatunnisteen CRC-arvo ei vastaa pakkaamattomasta tiedosta laskettua CRC-arvoa.
343. Määrittää esiintymän käyttöiän.
344. Välityspalvelimen tyyppiä ei tueta.
345. ParameterInfo-tietoja ei ole. Sijainti on jäsenen parametrin pituutta suurempi.
346. Objektille Objektin nimi ei ole koskaan määritetty objectID-tunnusta.
347. Vuoden on oltava jokin arvo 1 - 9999.
348. Internet-sovelluksille myönnetyt oletusoikeudet
349. Nykyinen säie täytyy asettaa STA (Single Thread Apartment) -tilaan, ennen kuin OLE-kutsuja voidaan tehdä.
350. SSL-versiota ei tueta.
351.
352. Tämä toiminto voidaan tehdä vain, kun FileObject on suljettu.
353. Objektin tyypin on oltava TimeSpan.
354. Jos haluat lisätietoja käyttämisestä, anna komento caspol -?
355. Paikallisen intranetin sovelluksille myönnetyt oletusoikeudet
356. Malliosa X ei ole kohteen Y esiintymä.
357. Kohdetta Regex ei voi jakaa osajoukkoihin. Toimintoa tuetaan vain, jos molemmat rakenteet ovat identtisiä.
358. Tämä ohjattu toiminto luo .msi-tiedoston, jota voidaan käyttää käytännön ottamiseksi käyttöön yrityksessäsi.
359. Osion kahvoja ei voi tyhjentää. Osio X on lukittu.
360. Virtaa ei voi käyttää, kun se on suljettu.
361. Tunniste X voi esiintyä vain kerran kussakin osassa.
362. Sijainnissa X oleva tiedosto ei ole kelvollinen aaltotiedosto.
363. Ikkunan sijainnin on oltava sellainen, että nykyisen ikkunan koko mahtuu konsolin puskuriin ja että numerot eivät ole negatiivisia.
364. Kun langID-tunnusta käytetään osittaisessa luottamussuhteessa, sen on oltava C#, VB, J# tai JScript, ja kielipalvelun on oltava yleisessä kokoonpanovälimuistissa.
365. Tämä API-liittymä edellyttää, että ApplicationBase on määritetty AppDomainSetup-parametrin avulla.
366. Objektin tyypin on oltava SByte.
367. Virta oli liian pitkä.
368. Vain paikallista tiedostopolkua tai paketin Uri-tunnusta tuetaan.
369. Alueen nimi X ei vastaa neutraalia maa-asetusta. Tarkka maa-asetuksen nimi on pakollinen.
370. Määrittää, käynnistetäänkö ajastin käyttöönoton yhteydessä uudelleen.
371. Aliavaimen rakennetta ei voi poistaa, koska aliavainta ei ole.
372. SMTP-isäntää ei määritetty.
373. Lisää uusi palvelutoiminto.
374. Odotettiin ominaisuutta X saatiin Y.
375. Versiotiedot, joita ei hallita, ovat liian suuret. Tiedot eivät ole voimassa.
376. Ladattavia tietoja ei ole.
377. Vastake on jo sidottu I/O-lopetusporttiin.
378. Lisättävä arvo ei kuulunut sallittuun alueeseen.
379. Jos AllGestures määritetään, sen on oltava ainoa ApplicationGesture ApplicationGesture-taulukossa.
380. Objektin, jonka tunnus on X, korjaus on rekisteröity, mutta objektia ei näy kaaviossa.
381. DragAction-toiminto X ei kelpaa.
382. Myöntää oikeuden vahvistuksen sivuuttamiseen
383. &Poista sovelluspalveluiden tiedot aiemmin luodusta tietokannasta
384. Tämän virran pituutta ei voi laajentaa virran kapasiteettia suuremmaksi.
385. Tunnus {0:x} ei kelpaa. Tunnus ei ole kelvollinen moduulin {1} alueella.
386. Aikaleima-arvot eivät saa pienentyä.
387. Yritettiin käyttää kenttää, jonka käyttäminen ei ole sallittua kutsun esittäjälle.
388. Tietoja ei voi kirjoittaa siirtoyhteyteen: X.
389. Näytönohjaimen on tuettava videokiihdytystä kuvan tai äänen toistoa varten.
390. Kokoelmaa muokattiin. Luettelointitoimintoa ei voi suorittaa.
391. Yhteyden muodostaminen etäpalvelimeen ei onnistunut
392. POST-vastaus ilman Cache-Control- tai Expires-otsikoita.
393. Tietovirta on yhä avoin.
394.
395. Lisää bassoa
396. Ohjelmien suorittamista ei ehkä sallita.
397. &Ota käyttöön liukuva vanheneminen
398. Pixel Shader Model 2.0 edellyttää, että mallivakiot ovat rekistereissä [0–3].
399. Siirrä sääntöä ylöspäin
400. Prosessille ei ole myönnetty joitakin tämän toiminnon tarvitsemia käyttöoikeuksia.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions