English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

2601. Kohteen X esiintymää ei voi luoda, koska Type.ContainsGenericParameters on true.
2602. Kansion muuttamisesta aiheutuvien tapahtumakäsittelyn kutsujen järjestelemiseen käytettävä objekti.
2603. Mukautustiedot.
2604. Sallii kaikkien sisäisten käyttöoikeuksien alaisten resurssien rajoittamattoman käytön
2605. &Myönnä kokoonpanoille seuraavien suorituskykylaskureiden käyttöoikeus:
2606. Tätä menetelmää ei tueta.
2607. Tietokantanimeä ei voi määrittää sekä yhteysmerkkijonossa että asetuksen -d avulla.
2608. Työfunktion tulos.
2609. Ominaisuudelle ei voi määrittää sekä Get- että Set-toimintoa.
2610. Ilmaisee, kirjoitetaanko prosessin tulosteet prosessin esiintymän StandardOutput-jäseneen.
2611. Jäsentä Jäsen ei voi noutaa.
2612. X, avain on Y, päivitystoiminto epäonnistui -> Z.
2613. Set-kutsua ei voi kohdistaa Null-kontekstiin
2614. Tyyppikirjasto X ladattiin ja rekisteröitiin onnistuneesti
2615. Käännetään lähdetiedostoa;;Käännetään: X
2616. Ruudukon sarake on asetettava välille 0 - rivin enimmäisarvo.
2617. Pituus ei täsmää.
2618. Määrän on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin tavukohtaisten bittien määrä ja suurempi kuin nolla.
2619. Maa-asetuksen X rekisteröinnin poistaminen ei onnistu, koska se on konsolin maa-asetuksen Y käyttöliittymän maa-asetuksen varmistus. Yritä poistaa ensin maa-asetuksen Y rekisteröinti.
2620. Poisto on virheellinen toiminto pinolle tai jonolle.
2621. Virheellinen tiedoston tai kansion määritearvo.
2622. Määritetty sisällön laji ei kelpaa.
2623. Menetelmä ei voi olla samaan aikaan staattinen ja virtuaalinen.
2624. StylusPoint ei tue määritettyä StylusPointProperty-ominaisuutta.
2625. Virheellinen DateTimeKind-arvo.
2626. Lykkäävä lataustoiminto X ei tue tallennustoimintoa.
2627. X on pyytänyt välimuistissa olevaa vastausta, mutta merkintää ei ole (Stream.Null).
2628. Kun ListSortDescriptionCollection on luotu, sitä ei voi muokata.
2629. HEAD-pyynnön tuloksena olevalla 304-vastauksella on eri Last-Modified-otsikko.
2630. Tekstin muotoilumoduuli ei voi luetteloida rivin sisältöä. Virhe: X.
2631. Palvelin palautti virheellisen vastauksen EHLO-komentoon.
2632. Määritetyssä arvossa ei ole erotinta ":".
2633. Myönnä kokoonpanoille &rajoittamattomat käyttöoikeudet tiedostopohjaisiin eristettyihin säilöihin
2634. Tämä API-liittymä ei tue PropertyInfo-tunnuksia.
2635. Resurssiluokkaa X ei voi luoda, koska se on jo olemassa.
2636. Vastauksen LastModified = X, ContentLength = Y.
2637. Virheellinen tila. Lisätietoja on kohdassa System.IO.FileMode.
2638. Käyttäjän pyyntö sisältää ehdollisen otsikon.
2639. Esikatselu
2640. Toiminto on peruutettu.
2641. Käytettävä kiinteää värivalikoimatyyppiä. X ei ole tuettu tässä.
2642. Määritetyllä ConsoleFallbackUICulture-ominaisuudella ei voi olla eri varmistusta.
2643. Tunnussanoma {0:x} ei ole kelvollinen merkkijonon tunnussanoma moduulin {1} alueella.
2644. Normalisointimuoto on virheellinen, tai sitä ei tueta.
2645. Määritetty tiedoston pituus on liian suuri käytössä olevalle tiedostojärjestelmälle.
2646. Tuntematon ConfigurationUserLevel määritetty.
2647. Kohde: X, Sarakkeen näyttöindeksi: Y
2648. Alustus ei onnistunut, koska CategoryName puuttuu.
2649. Määritetty TypeLib on virheellinen, koska se ei tue ITypeLib-liittymää.
2650. Ohjelmat eivät välttämättä pysty käyttämään useimpia suojattuja resursseja, kuten rekisteriä tai suojauskäytännön asetuksia, tai käyttämään paikallista tiedostojärjestelmää ilman käyttäjän suorittamia toimia. Ohjelmat pystyvät muodostamaan yhteyden alkuperäiseen saittiinsa, ratkaisemaan toimialuenimiä ja käyttämään kaikkia ikkunontiresursseja.
2651. Ominaisuuden arvon on oltava rajattu ja suurempi tai yhtä suuri kuin nolla.
2652. Ketjukontekstikahva on virheellinen.
2653. Viivat ovat väärässä kohdassa GUID-jäsennystä varten.
2654. TokenImpersonationLevel.Anonymous-tasoa ei tueta todennukselle.
2655. Syötekokoonpanoa Kokoonpanon nimi tai jotakin sen riippuvuutta ei löydy.
2656. X -> Tiedostonimi = Y, Tila = Z.
2657. Rakenne ei voi olla arvoluokka.
2658. Uudelleenohjaus siirretty
2659. NetCodeGroup-kohteen käyttöoikeusryhmän muuttamisella ei ole vaikutusta.
2660. Määritettyä täyttötilaa ei voi käyttää tämän algoritmin kanssa.
2661. JScript Compilerin valinnat
2662. Lohkojen koodaus on määritettävä SendChunked-ominaisuuden avulla.
2663. Sink provider -tarjoajilla on oltava osanimi Formatter tai Provider.
2664. UInt16-arvo oli liian suuri tai liian pieni.
2665. DataGrid-kohteen sarakekokoelmaan ei voi lisätä saraketta, jonka arvona on tyhjäarvo.
2666. Määrittää oletusarvoisen URL-osoitteen, johon selain ohjataan virheen sattuessa.
2667. OrderedDictionary on vain luku -muotoa, eikä sitä voi muokata.
2668. Tiedoston nimi X sisältyy jo kokoelmaan.
2669. Poikkeus WebClient-pyynnön aikana.
2670. Poistettavaa piirtoa ei ole nykyisessä kokoelmassa.
2671. Palvelin ei tue turvallisia yhteyksiä.
2672. Haluatko varmasti poistaa nämä ominaisuudet?
2673. Ainakin yhden objektin on toteutettava IComparable.
2674. Käyttöpolun osien määrän on oltava sama kuin tunnisteiden nimien määrän.
2675. Aloita istuntotilan poistaminen.
2676. Määritä uudet metatiedot.
2677. Määritä rekisteriavain, jos haluat myöntää oikeuksia.
2678. Oletusvaltuuksia ei voi myöntää käyttöoikeuden tarkistusmallille X.
2679. Asiakkaalla ei ole oikeuksia lähettää sähköpostia tähän palvelimeen.
2680. Tyypillä Tyypin nimi on useita COM-rekisteröintitoimintoja.
2681. BitmapCacheBrush ei tue RelativeTransform-määritystä.
2682. Tekstin muotoilumoduuli ei voi hakea tekstin poikkeusmoduulia seuraavan virheen vuoksi: X.
2683. Isännän määrittämää toimialueen hallintaohjelmaa ei voitu ottaa käyttöön.
2684. Tekstin muotoilumoduulia ei voi antaa uudelleen optimaalisen kappalemuotoilun aikana.
2685. Virheellinen URI: Tietoa ei voi jäsentää tiedostonimenä.
2686. Varapuskuri on liian suuri.
2687. Koska kaikki GAC-kokoonpanot määritetään aina täysin luotetuiksi, täydellisen luottamuksen luettelolla ei ole enää varsinaista merkitystä. Asenna suojauskäytännössä käytetyt kokoonpanot GAC-kohteeseen niiden luottamuksen varmistamiseksi.
2688. Ottaa taulukon SQL-välimuistiriippuvuuden käyttöön. Vaatii asetuksen -t käyttämistä.
2689. Siirrä kohdistin edelliselle sivulle
2690. Kuukauden Y päivän arvon on oltava välillä 1 - X.
2691. Aiheen tunnistetyyppi Tyypin nimi ei vastaa arvotietotyyppiä Tyypin nimi.
2692. Int16-arvo oli liian suuri tai liian pieni.
2693. Määritettyä merkkiarvoa ei sallita tälle ominaisuudelle.
2694. Kohteen X tyypin alustaja aiheutti poikkeuksen.
2695. GetContentStream() voidaan kutsua vain kerran.
2696. Kirjoitus aikakatkaistiin.
2697. LicenseManager-prosessin CurrentContext-ominaisuuden lukituksen voi poistaa vain käyttämällä samaa contextUser-arvoa.
2698. Virta on vioittunut virheellisen SSL-protokollaotsikon SSL-versionumeron vuoksi.
2699. Version merkkijono-osa oli liian lyhyt tai pitkä.
2700. MSBUILD : virhe MSB1003: Määritä projekti- tai ratkaisutiedosto. Nykyinen työkansio ei sisällä projekti- tai ratkaisutiedostoa.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions