English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

101. Haluatko varmasti poistaa tämän merkinnän?
102. CPU-aika, joka säie on käynnistämisensä jälkeen käyttänyt.
103. Tyyppiä ei ole vielä luotu.
104. AsyncFlowControl-objektia voidaan käyttää vain kerran Undo()-toiminnon kutsumiseen.
105. Muutosta ei voi tehdä tyypin luonnin jälkeen.
106. Vieritä sivua alas
107. Yhteys objektiin Objektin nimi on katkaistu, tai objektia ei ole palvelimessa.
108. Ominaisuuden X hakemismenetelmät puuttuvat.
109. FTP-vastauksen tila = X, Y.
110. Aaltosuljetta ei löytynyt, tai edellisen tunnussanoman ja aaltosulkeen välinen pituus oli nolla (esimerkiksi 0x).
111. Liittyvässä prosessissa suoritettavat säikeet.
112. Absoluuttisen polun tiedot vaaditaan.
113. Yhteysparametrit
114. Tällä nimellä on jo oikeusryhmä pyydetyllä tasolla.
115. Tämän menetelmän osoitin oli Null.
116. Ilmaisee, tarkkaileeko komponentti tapahtumalokissa tapahtuvia muutoksia.
117. Lisää kokoonpanon luottamuksen vähimmäistasoa liukusäätimen avulla.
118. Määritetty Visual on jo toisen Visual-elementin alemman tason elementti tai CompositionTarget-pääkohde.
119. Määrittää, käytetäänkö evästeettömiä istuntoja asiakasistuntojen tunnistamiseen.
120. Virhe jäsennettäessä asetuksen -C määrittämää yhteysmerkkijonoa. Virhe: X
121. Virhe lähetettäessä pyyntöä automaattisesti uudelleen.
122. FieldInfon on oltava RuntimeFieldInfo.
123. WebPermission-pyyntö epäonnistui URI-uudelleenohjauksessa.
124. Vakio ei vastaa määritettyä tyyppiä.
125. Ei voi lukea tietoja siirtoyhteydestä: X.
126. Tämä ohjattu toiminto on määrittänyt joukon oikeuksia, jotka myönnetään kokoonpanolle.
127. Tiedostonimi ei voi olla Null.
128. Unicode-alue ei kelpaa.
129. TypedReference-voi viitata ainoastaan sisäkkäisiin arvotyyppeihin.
130. Tyypin kahva X ja menetelmän kahva, jonka määrittävä tyyppi on Tyypin nimi, eivät ole yhteensopivia. Hanki RuntimeMethodHandle ja määrittävä RuntimeTypeHandle samasta MethodBase-kohteesta.
131. &Salli kaikille palveluntarjoajille tyhjien salasanojen käyttö
132. Yleistä menetelmää tai toisen moduulin kenttää ei voi tuoda.
133. Tyypin on oltava RuntimeType.
134. Tunnus X ei ole kelvollinen.
135. Arvo on suurempi kuin enimmäisarvo.
136. Koodia ei voi suorittaa dynaamisessa kokoonpanossa ilman suoritusoikeuksia.
137. Arvon lisäys tai vähennys luo DateTime-arvon, joka ei voi esittää.
138. Tämän pyynnön Content-Type-otsikkoa ei voi muuttaa sen oletusarvosta.
139. Tyyppiä Tyypin nimi ei ole rekisteröity aktivoimista varten.
140. Roolipalvelujen hallinta...
141. Tiedostonimessä ei voi olla polkumääritystä.
142. Syötekokoelma ei voi sisältää tyhjäarvoista kohdetta.
143. Tuntien, minuuttien ja sekuntien parametrit määrittävät DateTime-asetuksen, jota ei voi näyttää.
144. Prosessi ei voi käyttää porttia X, koska toinen prosessi käyttää sitä.
145. Toisistaan riippuvaisista näkymistä näyttää muodostuneen ääretön silmukka.
146. Tuntematon sarjoitusmuoto määritetty.
147. Kättely epäonnistui, katso sisempi poikkeus.
148. Objektin nimi: X.
149. Hajautusnimeä ei voi muuttaa ensimmäisen virtaankirjoituksen jälkeen.
150. Joukko ympäristömuuttujia, jotka liittyvät tähän prosessiin ja sen aliprosesseihin.
151. Kohteen X arvoksi yritettiin määrittää liian suuri arvo. Tasoksi määritetään TraceLevel.Verbose
152. Vastaanotettiin virheellinen yhdistämis- tai katkaisemissanoma.
153. Virta olisi pitänyt käyttää ennen nollaamista.
154. Objekti ei sisällä suojauskuvausta.
155. Funktioiden osoittimien esiintymiä ei voi luoda.
156. Virheellinen ObjectTypeEnum X.
157. Määritetyn tiedoston avaaminen ei onnistu.
158. Uudelleenohjauksen menetelmä
159. Osan on oltava -osa.
160. Palauta kaikki käytäntötasot
161. StandardError ei ole uudelleenohjattu.
162. RenewOnCallTime-ominaisuus voidaan määrittää vain, jos varaus on alkutilassa. Tila on X.
163. Luottamuksen hallintaohjelmaa ei voitu ladata tälle sovellukselle.
164. P&alvelutoimintojen hallinta...
165. Hiljainen tila. Ominaisuuden poistamisen vahvistusta ei näytetä.
166. Alfa-kynnyksen on oltava välillä 0 - 100.
167. Indeksien pituus ei vastaa taulukon tasoa.
168. &Tämä kokoonpano
169. Läpinäkyvän välityspalvelimen odotus ei onnistu.
170. DateTimeStyles-arvoja AssumeLocal ja AssumeUniversal ei voi käyttää samaan aikaan.
171. Cannot set 'X' to 'Y'. KeySpline values must be between 0.0 and 1.0.
172. Tiedostokarttaa ei voi luoda.
173. Viittaus määrittämättömään ryhmän numeroon X.
174. Siirtymän ja määrän summa ei voi olla suurempi kuin puskurin pituus.
175. Rakennekansion sijainnin hakeminen ei onnistu.
176. CacheRequest.Pop was called on a CacheRequest that was not the current top-of-stack request.
177. Sertifikaattia ei löydy LocalMachine- tai CurrentUser-säilöstä.
178. Tiedoston tietoja ei voi kysellä, jos tiedostoa ei ole.
179. Kuvatiedot aiheuttivat ylivuodon käsittelyn aikana.
180. WebProxy ei pystynyt jäsentämään välityspalvelimen komentosarjan automaattisesti tunnistettua sijaintia (X) URI-tunnisteeksi.
181. Parametri domainSid ei ole kelvollinen Windows-toimialueen SID-tunnus.
182. Suuremmat hakemistot ylittävät Int32.MaxValue-arvon suuren alarajan tai pituuden vuoksi.
183. Objektin tyypin on oltava Single.
184. "Löytyi tuntematon BAML-tietue X".
185. Aloita istuntotilan lisääminen.
186. Jokin aikajanan animaatioista on X, joten sillä ei voi animoida ominaisuutta, jonka tyyppi on Tyypin nimi.
187. Kohdesijainnin tila ei riitä tietojen kopioimiseen.
188. OID-arvo ei ollut kelvollinen.
189. Yleisten jäsenten on oltava staattisia.
190. Otsikon nimessä oli virheellinen merkki.
191. Alue-jäsenyysehto on tosi kaikkien alla luetellulta alueelta peräisin olevien kokoonpanojen kohdalla. Tämän jäsenyysehdon täyttäville kokoonpanoille myönnetään tähän koodiryhmään liittyvät oikeudet.
192. Perusvirrasta ei voi lukea.
193. Järjestelmän yhdistelmäfontteja ei voi ladata. Sijaintia ei löydy.
194. URI-etuliitettä ei tunnisteta.
195. Tämän laskurin nimi.
196. MetaData-toiminto epäonnistui.
197. Tekstin muotoilumoduuli ei voi luoda tekstin muotoilukontekstia. Virhe: X.
198. Menetelmä on jo määritetty.
199. Asetusten ominaisuutta Ominaisuuden nimi ei löydy.
200. Pyydettyä arvoa X ei löytynyt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions