English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

2001. Jotkin kalenterin arvot on muutettu. Määritä kalenteriluettelo AvailableCalendars-ominaisuuden tai LoadDataFromCultureInfo-menetelmän avulla.
2002. Soluvalintaa ei voi muuttaa, kun SelectionUnit-asetuksena on FullRow.
2003. Resurssilaskurin esiintymää ei voi poistaa. Tämä objekti on käynnistetty vain luku -tilassa.
2004. Määrittää, onko Globalization-osa lukittu.
2005. Käytössä on määrittämätön NumberStyles-arvo.
2006. LinkedList-solmu kuuluu LinkedList-kohteeseen.
2007. Taulukosta löytyi arvo Null.
2008. Tämä korvike ei tue PopulateData()-komentoa.
2009. Taulukoilla X ja Y on oltava sama koko.
2010. Kaikki ikkunat ja tapahtumat
2011. X, avain Y, varaustoiminto epäonnistui -> Z.
2012. Vahvan nimen avaintiedoston fyysinen polku.
2013. Positiivinen arvo vaaditaan.
2014. advanceWidths- ja glyphOffsets-arvot muodostavat koordinaatin, joka on liian suuri indeksissä X olevalle merkille. renderingEmSize-kohteen Y arvot voivat olla enintään Z.
2015. Käytä nykyisiä Windows-valtuuksia todennukseen.
2016. Ilmaisee Windowsin resurssilaskuriosaa.
2017. Kuvaa ei voi tallentaa ilman kehyksiä.
2018. CriticalHandle ei voi olla Null.
2019. X ei kelpaa Percent-arvoksi KeyTime-ominaisuudelle. Percent-arvon on oltava numero välillä 0,0 - 1,0.
2020. Protokollaa X ei tueta tässä luokassa.
2021. Menetelmä X epäonnistui, koska ominaisuutta Y, jonka piti sisältää objekti Z, ei määritetty eikä voitu johtaa maa-asetusmallista.
2022. MSBUILD : virhe MSB1026: Rakennetiedostoa ei ole.
2023. Vieritä sivua ylös
2024. Umpeutumispäivä - X
2025. Ei voi kirjoittaa suljettuun TextWriter-kohteeseen.
2026. X on palauttanut alueen välimuistivirran, siirtymä Y, pituus Z.
2027. Kutsun esittävän käytännön on oltava VarArgs.
2028. Konsolin puskurikoko ei voi olla pienempi kuin konsoli-ikkunan nykyinen koko ja sijainti tai suurempi tai yhtä suuri kuin Int16.MaxValue.
2029. Valitse sivun alareunaan
2030. Single-arvo oli liian suuri tai liian pieni.
2031. Seuraavat kaksi komentoa ovat identtiset ja vaativat IIS-metatietokannan. Koostettu sovellus siirretään kansioon c:\MyTarget:
2032. Määrittämätöntä DateTimeStyles-arvoa käytetään.
2033. LicenseManager-prosessin CurrentContext-ominaisuus on lukittu, eikä sitä voi muuttaa.
2034. X, mitään ei ole kirjoitettu virtaan. Älä vahvista kyseistä välimuistin merkintää.
2035. Indeksin X sisältävän sertifikaatin lisääminen epäonnistui.
2036. ParameterInfo-jäsenen tyyppi Attribute-luokassa on virheellinen.
2037. Erityinen URI-jäsennyspyyntö: X ei voi olla muiden URI-osan jäsennyslippujen yhteydessä: Y.
2038. Tyypin on oltava luotavissa COM-kohteesta.
2039. Yhteys on jo muodostettu.
2040. Määrän on oltava positiivinen ja viitattava johonkin merkkijonon, taulukon tai kokoelman sijaintiin.
2041. Seuraava toiminto epäonnistui:
2042. Pyydettyä FTP-komentoa ei tueta käytettäessä HTTP-välityspalvelinta.
2043. Toistuvat tiedostonimet.
2044. Asynkroninen lukutoiminto on jo käynnistetty virrassa.
2045. OleInitialize epäonnistui (X).
2046. DataGridColumn-kohteen, jonka Header-asetuksena on X, DisplayIndex-arvo on alueen ulkopuolella. DisplayIndex-arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0 ja pienempi kuin Columns.Count.
2047. Virheellinen URI: Merkkijonossa on virheellinen jakso.
2048. Vain LPArray tai SafeArray on sisältänyt järjestelyn, jota ei hallita.
2049. Avattavan tietoliikenneportin nimi.
2050. IAsyncResult-objekti ei ole peräisin tätä tyyppiä vastaavasta asynkronisesta menetelmästä, tai EndRead-kutsu esitettiin useita kertoja samaa IAsyncResult-objektia käyttäen.
2051. Selainominaisuuskokoonpanon asennuksen poistaminen onnistui.
2052. X ei ole kelvollinen KeyStore-nimi.
2053. Pääkansion yläpuolelle ei voi siirtyä alussa olevan merkkijonon .. avulla.
2054. Aika-arvo oli sallitun ajanjakson ulkopuolella.
2055. Kaappausryhmän lukujen on oltava enintään Int32.MaxValue.
2056. StandardOutputEncoding-koodausta tuetaan vain, kun vakiotuloste ohjataan uudelleen.
2057. Tietojen, joiden salaus puretaan, koko on suurempi kuin tämän modulusoperaattorin sallima enimmäiskoko, joka on X tavua.
2058. Korkeuden on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin DrawingAttributes.MinHeight-arvo ja pienempi tai yhtä suuri kuin DrawingAttribute.MaxHeight-arvo.
2059. Välimuistin päivittämistä ei tueta uudelleenkäynnistetyille FTP-vastauksille. Uudelleenkäynnistyksen siirtymä: X.
2060. SSPI:stä saatiin null-istuntoavain.
2061. Oikeaan menetelmään viittaavaa kutsua ei voitu selvittää.
2062. Win32-muokkauskomponentilla ei voi olla alitason elementtiä.
2063. Vain kelvollisen isäntänimen sisältäviä URI-etuliitteitä tuetaan.
2064. Etäsovelluksen X merkintää ei löydy.
2065. Sertifikaatin laji on X509Certificate2, ja se sisältää yksityisen avaimen.
2066. Varapuskurin asetusta ei voi muuttaa, kun puskuri ei ole tyhjä. Varapuskurissa on aiemman Convert()-kutsun seurauksena tietoja.
2067. Kerrallaan sallitaan vain yksi asynkroninen lukutoiminto.
2068. CPU-aika, jonka prosessi on käyttänyt käyttöjärjestelmän ytimen ulkopuolella.
2069. Yritettiin suorittaa toiminto, joka oli CLR-isännän kieltämä.
2070. Prosessin käynnistämisen jälkeen varaaman näennäismuistin suurin määrä.
2071. Save-toiminto voidaan kutsua Encoder-elementille vain kerran.
2072. Nimi X sisältää merkkejä, jotka eivät ole kelvollisia maa-asetukselle tai alueelle.
2073. Rivin enimmäispituus on liian pieni.
2074. STA-säikeiden useiden kahvojen WaitAll-toimintoa ei tueta.
2075. Poikkeama ja pituus eivät olleet taulukon rajoitusten mukaisia, tai määrä on suurempi kuin indeksistä lähdekokoelman loppuun laskettu osien määrä.
2076. Lippujen arvo on virheellinen.
2077. Määritetty yksiarvoinen kenttä on jo kokoelmassa. Sitä ei voi lisätä.
2078. Viestit, joiden tyyppi ei ole Message, tukevat vain synkronista kutsutyyppiä.
2079. Virhe käsiteltäessä WebResponse-vastausta.
2080. Älä päivitä välimuistissa olevia otsikoita.
2081. Kohdetaulukko ei ole riittävän pitkä kaikkien kokoelman kohteiden kopioimista varten. Tarkista taulukon indeksi ja pituus.
2082. Palautetaan tason X käytäntö
2083. Ensimmäisen epäonnistuneen käyttöoikeuden tyyppi oli seuraava:
2084. Lisää SQLServer-tilan istuntotilatuen.
2085. Rekisterin alirakennetta ei voi poistaa.
2086. Odotettiin: X, saatiin: Y.
2087. Tämä palveluesiintymä on jo alustettu.
2088. Odottamaton ominaisuuden tyyppi tai arvo.
2089. Kohteelle X on määritetty virheellinen arvo. Edellistä arvoa käytetään.
2090. Osittainen sisältövirta ei tue tätä toimintoa, tai jokin menetelmäargumentti ei ole alueella.
2091. &Jäsenyyspalvelun luokka:
2092. TextEmbeddedObject.Format-palautusarvo sisältää Width-ominaisuuden arvon, joka on alueen ulkopuolella.
2093. Määritetty ominaisuusnimi on jo olemassa.
2094. Lippuja ei voi asettaa.
2095. Argumentti välitettiin työkahvalle kohteesta BackgroundWorker.RunWorkerAsync.
2096. X on jo käynnistynyt.
2097. Välimuistiprotokolla on hylännyt palvelimen vastauksen. Jos haluat sallia automaattisen pyynnön uudelleenyrittämisen, määritä request.AllowAutoRedirect=true.
2098. I/O-virhe havaittiin.
2099. Asetus /X ei edellytä arvoa
2100. Seuraavat käyttöoikeudet evättiin:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions