English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

2101. Ehdottomaan pyyntöön saatiin 304-vastaus, mutta odotettu vastauskoodi on 200 tai 206.
2102. Välimuistissa olevalla merkinnällä on Authorization-otsikko, ja kyseisen merkinnän käytön sallivaa Cache-Control-direktiiviä ei ole.
2103. Julkinen avain on määritettävä.
2104. Kuva ei sisällä kehyksiä.
2105. Stop-bittien määrä lähetettyä/vastaanotettua tavua kohden.
2106. Määritetyt suodatinehdot eivät olleet kelvollisia.
2107. DataGrid-kohteen kohteiden päivitys epäonnistui. Syynä voi olla, että lisätyt SortDescriptions-kohteet eivät kelpaa. Tässä tapauksessa ongelma voidaan todennäköisesti ratkaista määrittämällä Column-kohteen CanUserSort-arvoksi epätosi, käyttämällä Column-kohteessa SortMemberPath-ominaisuutta tai käsittelemällä lajittelutapahtuma DataGrid-kohteessa.
2108. Maatunnukseen ei ole liitetty aluetta (Maatunnus: 0x7F).
2109. Edellinen toiminto on yhä meneillään.
2110. Tämä alue sisältää kaikki Internet Explorerin rajoitettujen saittien luettelossa mainittujen saittien sovellukset.
2111. X voidaan määrittää vain kerran kussakin AppDomain-kohteessa.
2112. Tälle pyynnölle on jo lisätty eri aluemääritys.
2113. Prioriteetti, jolla prosessin säikeitä suoritetaan.
2114. X ei ole kelvollinen arvo kohteelle Y.
2115. Vastaus 5XX, jonka aiemmin luotu välimuistimerkintä voi korvata.
2116. Objekti Objektin nimi on poistettu. Objektia ei voi enää käyttää.
2117. Selaa päivyriä
2118. HttpWebResponse-vastauksen päiväys on vanhempi kuin välimuistissa olevan.
2119. Siirtymiä ei tueta lähetettäessä FTP-pyyntö HTTP-välityspalvelimen kautta.
2120. Varapuskurin laite ei kelpaa.
2121. Sertifikaatin (indeksi X) poisto epäonnistui.
2122. Sarjatoimintovirhe.
2123. Edellinen sivu
2124. Prosessin käyttämä CPU-aika.
2125. HTTP-tilarivin välimuistin jäsennys ei onnistu: X.
2126. Etäpalvelujen sovellusnimi X oli jo määritetty.
2127. Mykistä mikrofoni
2128. Poista valittu AppSetting-merkinnän avain/arvo.
2129. &Yhteysmerkkijononhallinta
2130. Objektin tyypin on oltava UInt64.
2131. Kynäsyöttövirhe.
2132. Sidontakäytäntö
2133. Määritteen Määrite ominaisuutta ei löydy.
2134. Vastaus on null, joten tämän pyynnön pitäisi epäonnistua.
2135. Tämän kokoelman elementtien määrän on oltava suurempi kuin nolla.
2136. Käyttäjän määrittämät ACE-kohteet eivät voi olla tunnettuja ACE-tyyppejä.
2137. Määritettyä resurssinimeä X ei ole resurssitiedostossa.
2138. Sama saitin sivusto
2139. Lukemisen aikakatkaisu millisekunteina.
2140. Objektia ei voi liittää tyyppiin DBNull.
2141. Varjovirran on oltava kirjoitettava.
2142. Kanavatoiminnon luominen yhteyden muodostamiseksi URL-osoitteeseen X ei onnistu. Sopivaa kanavaa ei luultavasti ole rekisteröity.
2143. Suorituksenaikainen virhe: X
2144. BitmapImage-kohdetta ei ole alustettu. Kutsu BeginInit-menetelmää, määritä tarvittavat ominaisuudet ja kutsu sitten EndInit-menetelmää.
2145. StartItem ei kelpaa.
2146. AssemblyName.Name ei voi olla Null tai tyhjä merkkijono.
2147. Menetelmää X ei voi kutsua, kun toinen toiminto Y odottaa.
2148. X on jo valmis.
2149. Valitse kokoonpano riippuvuussuhteessa olevista kokoonpanoista
2150. Bittikartta ei sisällä pikkukuvaa.
2151. Annetun tyypin on oltava System.Attribute tai johdettu System.Attributesta.
2152. Päivitä välimuistissa olevat otsikot.
2153. Lukupuskurin koko tavuina. Tämä on puskuroitavien luettujen tavujen enimmäismäärä.
2154. Laajennuksentarjoaja X ei ole yhteensopiva tyypin Y kanssa.
2155. Määritetty arvo ei voi olla negatiivinen.
2156. Tätä Visual-elementtiä ei ole liitetty PresentationSource-lähteeseen.
2157. Lyhytaikaista kokoonpanoa ei voi tallentaa.
2158. Virhe kirjoitettaessa määritystä. Virhesanoma: X
2159. Indeksin ja määrän on viitattava johonkin puskurin kohtaan.
2160. Tuntematon jäsenyysehto: X.
2161. Muotoilumerkkijono voi olla vain G,g,X,x,F,f,D tai d.
2162. Tuo näkyviin luettelon käytössä olevista jäsenyyspalveluista.
2163. SelectedDates-kokoelmaa voidaan muuttaa vain monivalintatilassa. Käytä SelectedDate-ominaisuutta yhden valinnan tilassa.
2164. Asennetut pakkauksenhallinnat eivät tue mediatiedostomuotoa.
2165. Hyväksy tämä vastaus uudelleenyrityskerran (X) perusteella.
2166. Annettu hajautuskoodi on virheellinen. Tuo hajautuskoodi kokoonpanosta.
2167. Objektikenttiä ei ehkä ole alustettu oikein.
2168. Merkkijonona välitetyn osoittimen sijainti ei saa olla prosessin osoiteavaruuden viimeisten 64 kilotavun kohdalla.
2169. Automaatioasiakas ei voi käyttää käyttöliittymää, koska sovellusta ollaan sulkemassa.
2170. Laskurin tyypistä ilmenee, kuinka laskurin arvoa tulkitaan. Tyyppi voi ilmaista esimerkiksi, kuvaako laskurin arvo todellista arvoa vai arvojen muutosnopeutta.
2171. Valittavana on X asiakassertifikaattia.
2172. Vuoden, kuukauden ja päivän parametrit määrittävät DateTime-asetuksen, jota ei voi näyttää.
2173. Välityspalvelimen JScript-tiedostossa ilmeni poikkeus alustuksen aikana: X.
2174. Kanavatoiminto kutsui Store-menetelmää sink-pinossa ennen tietojen siirtämistä pinoon.
2175. Puskurin enimmäispituuden on oltava puskurin todellisen pituuden sisällä.
2176. SMTP-isäntää ei löydy.
2177. Sellaista ominaisuutta tai mallia ei voi pyytää, joka ei ole välimuistissa.
2178. Palvelin on hylännyt asiakkaan käyttäjätiedot.
2179. Sinun on kutsuttava Bind-menetelmää ennen tämän toiminnon suorittamista.
2180. Etäpalvelun mukautettu virhetila oli jo asetettu.
2181. Maa-asetuksen nimeä X ei tueta.
2182. Tiedoston I/O
2183. Virheellinen suojausasetusalue määritetty.
2184. Määrittää, onko Identity-osa lukittu.
2185. &Oletusarvoinen uudelleenohjaus-URL-osoite:
2186. Merkkifontin URI ei osoita aiemmin tallennettuun merkkifonttiin.
2187. Odottamaton merkkijonotunnus X. Merkkijonotunnusten on oltava järjestyksessä.
2188. Tämän kehyksen suojauskuvausta ei voi hakea.
2189. Fontin indeksin arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin nolla.
2190. Suojauskäytäntöön juuri tekemäsi muutokset saattavat estää .NET Framework -määritystyökalua käynnistymästä, kun seuraavan kerran tarvitset sitä. Tarkista tekemäsi muutokset ennen .NET Framework -määritystyökalun sulkemista.
2191. Pyyntö epäonnistui, koska välimuistimerkintää (CacheKey = X) ei löytynyt ja käytössä oleva CachePolicy on Y.
2192. Kokoelma on vain luku -muotoinen.
2193. Rekisteröinnissä tarvittavan RemoteRegAsm-tyypin lataaminen epäonnistui
2194. Lähteeseen Y lisätyllä kuuntelijalla X on oltava samanniminen kuuntelija määritettynä Trace-pääkuuntelijoiden osassa.
2195. Suorittaa toiminnon erillisessä säikeessä.
2196. Objektiin Objektin nimi liittyviä MemberInfo-tietoja ei ole.
2197. Virheellinen osan tunniste X
2198. Vieritä sivua oikealle
2199. Arvo ei saa olla negatiivinen, ja sen on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin Int32.MaxValue.
2200. Suojauskuvaus, jonka versio on muu kuin 1, ei ole sallittu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions