English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

1101. Ilmaisee, onko laskuri vain luku -tyyppinen. Etälaskurit ja muiden kuin tämän komponentin avulla luodut laskurit ovat vain luku -tyyppisiä.
1102. Suurempi kuin kokoelman koko.
1103. Objektin on oltava primitiivien taulukko.
1104. Etäkohteen suojausvaatimusta ei täytetty todennuksen aikana. Kokeile ProtectionLevel- ja/tai ImpersonationLevel-tason kasvatusta.
1105. Korvattavaa piirtoa ei ole nykyisessä kokoelmassa.
1106. Luokkaa X ei ole.
1107. LocalDataStoreSlot-muistia ei ole vapautettu.
1108. Lähde- ja kohdepolkujen pääkansioiden on oltava samat. Siirtotoimintoa ei voi käyttää asemien välillä.
1109. Poista valittu palvelutoiminto.
1110. päivämäärän valitsin
1111. Yritettiin käyttää kenttää, jota ei ole olemassa.
1112. Epästaattinen menetelmä edellyttää kohdetta.
1113. Aikakatkaisuja ei tueta tässä virrassa.
1114. Käytettävissä oleva muisti ei riitä tämän toiminnon odottavissa olevien vaatimusten täyttämiseen. Tämä saattaa johtua näennäisosoitteiden tilan pirstoutumisesta. Yritä uudelleen myöhemmin.
1115. Virheellinen URI: Kohdetta Authority/Host ei voitu jäsentää.
1116. Virheellinen Rotation-parameteri. Tuettuja ovat vain Rotate0, Rotate90, Rotate180 ja Rotate270.
1117. Välimuistin Age X ja MaxAge Y.
1118. Graph-objekti ei voi olla tyhjä.
1119. RenameTo-tiedostonimi ei voi olla null tai tyhjä.
1120. Tähän objektiin liittyviä etäpalvelutietoja ei löytynyt.
1121. RangeFromChild-metodi ei ole tuettu tässä toteutuksessa.
1122. Määritelty laji ei salli null-arvoa.
1123. AuthenticationType- ja ServicePrincipalName-arvot eivät voi olla null palvelimen SSPI Negotiation -moduulissa.
1124. Sijaintia yritettiin muuttaa virran alkukohdan edelle.
1125. LinkedList-solmu ei kuulu nykyiseen LinkedList-kohteeseen.
1126. Kuvan muoto on tunnistamaton.
1127. Virheellinen ObjRef-arvo määritetty kohteelle X.
1128. CR:n jälkeen on oltava LF
1129. Parametrien määrä on virheellinen.
1130. Yritettiin luoda tunnettua objektia, jonka tyyppi on Tyypin nimi. Tunnetut objektit on johdettava MarshalByRefObject-luokasta.
1131. Ota etäkokoonpano käyttöön
1132. Palvelu&toimintojen hallinta...
1133. Tiedostoa ei löydy
1134. Merkille X ei löydy vastaavaa lainausmerkkiä.
1135. Määritetyillä taulukoilla on oltava yhtä monta ulottuvuutta.
1136. Avaimen arvo ei voi olla Null.
1137. Puuttuva ohjausmerkki.
1138. Maa-asetuksen X rekisteröinnin poistamisessa ilmeni ongelma. Tiedosto saattaa olla käytössä, tai käyttöoikeutesi eivät riitä.
1139. Menetelmää Menetelmän nimi ei löydy.
1140. Objektin tyypin on oltava Int64.
1141. Merkintöjen X on sisällettävä määrite Y, jonka muoto on typeName, assemblyName.
1142. Tämän merkinnän viestin teksti
1143. Virhe rekisteröitäessä vietyä tyyppikirjastoa:
1144. Allekirjoitustyypin taulukko sisältää jonkin virheellisen tyypin (kuten Null tai void)
1145. Rekursiivinen kutsu vertaisautomaation API-liittymään ei kelpaa.
1146. ReflectionOnlyGetType-toiminnon avulla ladatun tyypin kentän arvon noutaminen tai määrittäminen ei ole sallittua.
1147. Kääntämistoiminnon suoritettavissa olevaa tiedostoa File Name ei löydy.
1148. PixelFormat-arvo X ei ole tuettu tässä toiminnossa.
1149. SSPI-kutsu epäonnistui, katso sisempi poikkeus.
1150. Sanomajonon oikeus on rajoittamaton.
1151. Jäsenyyspalvelun hallinta...
1152. Virheellinen kalenteri määritetylle maa-asetukselle.
1153. Toiminto aiheutti tilan, joka ei kelpaa.
1154. Tila ei ole kelvollinen objektin sarjoituksen poistamiseen. Kenttä X puuttuu. Lisätietoja tarvitaan.
1155. ApplicationId-kohteen nimi ei voi olla tyhjä merkkijono.
1156. Virrassa ei ole käynnissä asynkronista lukutoimintoa.
1157. Tietokoneen nimeä ei voitu selvittää.
1158. Virheellinen tyyppikoodi virrassa X.
1159. Välimuistia ei ole päivitetty pyynnön menetelmän Menetelmän nimi perusteella.
1160. Väärä luetteloarvo: X.
1161. AssemblyName ei voi olla Null.
1162. Pakettitietojen purku epäonnistui.
1163. Tämän lähteen viestien tunnistamiseen käytettävä numero.
1164. Members- ja Data-parametrien pituuksien on oltava samat.
1165. Luetteloi tämän solmun määritystiedostossa määritetyt mukautetut virheet (HTTP-tilakoodin ja uudelleenohjatun virhesivun).
1166. Suoritetun aktivointikutsun palautustyyppi on virheellinen. Tyypin on oltava IConstructionReturnMessage.
1167. Ohjattu toiminto kohtasi virheen kohteeseen X kirjoittamisen yhteydessä. Varmista, että levytilaa on tarpeeksi ja että mikään toinen sovellus ei käytä tiedostoa.
1168. Virheellinen asetus: X - Y.
1169. Odottamaton tietue BAML-virrassa. Yritetään lisätä kohteeseen X, joka ei ole kokoelma tai jolla on TypeConverter.
1170. Vain alkuperäissijainnin pakkausten URI-tunnukset ovat tuettuja mediassa.
1171. Moduulitiedoston koodin ja tietojen tarvitseman näennäismuistin määrä.
1172. Alkuperäinen resurssi on jo määritetty.
1173. Sovellukset eivät voi estää prosessin keskeytystä control-break-käskyn avulla.
1174. SetData-toimintoa ei voi suorittaa jäädytetylle OLE-tieto-objektille.
1175. Löydettiin väärä otsikkokenttä X. Luettu = Y, odotettu = Z.
1176. Prosessiobjektin UseShellExecute-ominaisuuden arvon on oltava False, jotta IO-virtoja voidaan uudelleenohjata.
1177. Määritetty sisällön sijainti ei kelpaa.
1178. Ei suojaustiedostoa
1179. Ominaisuutta ei löydy.
1180. GZip-otsikon tunnisteluku on virheellinen. Varmista, että välität GZip-virtaa.
1181. Meneillään oleva menetelmä Menetelmän nimi on ensin tehtävä valmiiksi.
1182. OleAut ilmoitti tyyppivirheestä.
1183. Jäsenen korjaus rekisteröitiin objektille, joka toteuttaa ISerializable-toimintoa tai jolla on korvike. Tässä tapauksessa on käytettävä viivästettyä korjausta.
1184. Polun on oltava kelvollinen tiedoston nimi.
1185. Laskuri ei ole yksittäinen esiintymä. Esiintymän nimi on määritettävä.
1186. Salt-arvo ei ole vähintään 8 tavua.
1187. Palvelutoimintojen luettelo.
1188. Int64-arvo oli liian suuri tai liian pieni.
1189. Määritetty yhteysmerkkijono on virheellinen: Tietokantaa ei voi määrittää AttachDBFilename- tai Initial File Name -avainsanoilla. Määritä tietokanta yhteysmerkkijonoon Database-avainsanalla tai käytä komentoriviasetusta -d.
1190. Luettelointi on sijoitettu ennen tiedoston ensimmäistä riviä tai sen viimeisen rivin jälkeen.
1191. Maa-asetusta X ei voi muuntaa CultureInfo-objektiksi tässä tietokoneessa.
1192. Tiedostoa ei löydy. Varmista, että annettu tiedostonimi on oikea.
1193. Kenttä X puuttuu.
1194. Yleisten menetelmien sarjoitusta (mukaan lukien sarjoitusta asynkronisten edustajien käytön avulla) ei tueta.
1195. ConfigurationValidation-määrite on johdettava kohteesta ConfigurationValidation.
1196. True, jos toiminto peruutettiin.
1197. Yksityisiä ryhmiä voi olla vain yksi.
1198. Kohde ei ole WebBrowserPermissionLevel.
1199. Kohteen Objektin nimi käyttö on estetty tämän RequestCache-objektin osalta.
1200. Virhe sovelluksessa.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions