English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

1. SignalAndWait ei ole tuettu STA-säikeessä.
2. Tätä toimintoa ei voi suorittaa, kun mediasoittimeen on liitettynä kello.
3. Käyttäjänimi on määritetty, mutta salasanaa ei ole määritetty. Salasana on määritettävä, jos käyttäjänimeksi ollaan muuttamassa muu kuin machine, ASPNET tai SYSTEM. Käyttäjänimen muutoksia ei oteta käyttöön.
4. Tyypin on oltava TransparentProxy
5. Määritteiden nimien on oltava yksilöllisiä.
6. Kanavatoiminto yritti hakea tietoja pinosta ennen tietojen siirtämistä pinoon.
7. Virtaan ei voi kirjoittaa.
8. Etsintää ei tueta tässä virrassa.
9. URI-mallilla X on jo rekisteröity mukautettu jäsennin.
10. Pyynnön URI-tunnisteella on kysely, ja välimuistissa oleva vastaus on HTTP 1.0 -palvelimesta.
11. Virhe suljettaessa WebResponse-vastausta.
12. Asynkroninen kontekstin luonti epäonnistui.
13. Kohteeseen X upotettu tyyppikirjasto ladattiin ja rekisteröitiin onnistuneesti
14. Prosessin käynnistämisajankohta.
15. Paineen on oltava arvo välillä 0 - 1.
16. Kirjoituspuskurin koko tavuina. Tämä on niiden tavujen määrä, jotka voidaan sijoittaa jonoon kirjoittamista varten.
17. Argumentit eivät riitä
18. UseAttribute ei ole sallittu kohteessa SoapTypeAttribute.
19. Siirrä kohdistinta alaspäin
20. Tätä tyyppiä ei voi esittää mukautettuna määritteenä.
21. EndInit-kutsun suorittaminen ei ole mahdollista ennen edeltävää BeginInit-kutsun suorittamista.
22. Näppäimen painamisen selvittäminen ei onnistu, jos sovelluksella ei ole konsolia tai jos konsolin syöte on ohjattu uudelleen tiedostosta. Yritä käyttää Console.In.Peek-toimintoa.
23. Muutoksia ei voi tehdä
24. Virtaan kirjoitettavien tavujen määrä on suurempi kuin määritetty Content-Length-tavujen määrä.
25. ContentLength-arvoksi on määritettävä muu kuin negatiivinen luku tai SendChunked-arvoksi on määritettävä true, jotta kirjoitustoiminto voidaan suorittaa, kun AllowWriteStreamBuffering on false.
26. Määrittää, käynnistetäänkö prosessi luomatta sille uutta ikkunaa.
27. Ominaisuus edellyttää prosessitunnusta.
28. Myöhäisiä kutsuja ei voi kohdistaa tyyppeihin tai menetelmiin, joiden ContainsGenericParameters-asetus on true.
29. Vapautetaan FTP-yhteys #X.
30. Tätä toimintoa tuetaan vain Windows 2000:ssa, Windows XP:ssä ja uudemmissa.
31. Konsolin avainarvojen on oltava 0 - 255.
32. Semaforin alkumäärän on oltava vähintään nolla ja pienempi kuin enimmäismäärä.
33. Virta ei kelpaa.
34. Seuraava kokoonpano tai AppDomain epäonnistui:
35. Kansion luominen ei onnistu.
36. eventId ei kelpaa. Käytä AddAutomationFocusChangedEventHandler-toimintoa kohdistusmuutosten kuunteluun.
37. Estetään välimuistissa olevien otsikoiden päivitys koodin ollessa 304, uudet otsikot eivät lisää mitään.
38. X ei ole kelvollinen IInputElement-tyyppi. Odotettiin UIElement- tai ContentElement-tyyppiä.
39. Merkkijonon ilmaisema DateTime-arvo on sallitun arvoalueen ulkopuolella.
40. Tällä kokoonpanolla on jo täysi luottamus
41. Jatka valitsemalla Seuraava tai muuta asetuksiasi valitsemalla Edellinen.
42. Start-ominaisuus löytyi ElementStart- tai ElementEnd-määrityksen ulkopuolelta.
43. Luettelointi ei enää kelpaa, koska sen luetteloima kokoelma on muuttunut.
44. Merkinnän metatietojen HTTP-otsikoiden jäsennys ei onnistu. Ongelmallinen merkkijono: X.
45. X kutsuttiin käyttäen null-parametria Y.
46. Vahvista kaikki myönnetyt oikeudet
47. Indeksin ja määrän on viitattava johonkin merkkijonon kohtaan.
48. Kohdistintyyppi X ei kelpaa.
49. Odottamaton poikkeus noudettaessa paikallista osoiteluetteloa: X.
50. Määritteen X arvon on oltava kelvollinen lajin nimi.
51. objectID-tunnus ei voi olla pienempi tai yhtä suuri kuin nolla.
52. Yritettiin jakaa nollalla.
53. Virta ei voi olla tyhjä.
54. Vastaanotettiin virheellinen todennuskehys. Sanoman kooksi on rajoitettu X tavua, yritettiin lukea Y tavua.
55. Objekti, jonka alkuperä ei ole System.Exception, on liitetty RuntimeWrappedException-kohteeseen.
56. Resurssilaskuria ei voi päivittää. Tämä objekti on käynnistetty vain luku -tilassa.
57. Ominaisuuden Ominaisuuden nimi pituuden on oltava X - Y merkkiä.
58. Kontekstia ei voi ottaa käyttöön, jos se on järjestelty eri AppDomain-kohteissa, sitä ei ole noudettu Capture-toiminnon kautta tai se on ollut Set-kutsun argumentti.
59. Tyypit eivät ole yhteensopivia.
60. Virheellinen täyden nimen asetus: X
61. Kirjoita uusi salasana.
62. Asetusta -d ei tule käyttää SQL Server Expressin määrityksen yhteydessä.
63. DeferrableContentConverter edellyttää, että SchemaContext-tyyppinä on System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext.
64. Käyttäjä peruutti kuittauksen.
65. Kokoelmaa ei voi muokata.
66. Luettelointi on alueen ulkopuolella.
67. Värikontekstityyppien ristiriita.
68. Tulostevirrat eivät tue TypeBuilder-kohteita.
69. Sarjatoiminnon muotoilu
70. X ei ole kelvollinen RepeatBehavior-rakenteen RepeatDuration-arvo. RepeatDuration-arvon on oltava TimeSpan-arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla ajanjaksoa.
71. Kaikkia järjestelmän metatietojen merkkijonoja ei voi jäsentää muotoon "nimi:arvo", ongelmallinen merkkijono: X.
72. Polun X osaa ei löytynyt.
73. From- tai To-parametrin arvo ei voi olla pienempi kuin 0.
74. Lähdettä ei löydy, mutta kaikista tapahtumalokeista ei voi etsiä. Lokit, joista ei voi etsiä: X.
75. Osassa ei määritetä luokkaa.
76. dwDirection-parametrin arvo (X) ei ole tuettu.
77. Muokkaat määrityksiä, jotka perivät näitä määrityksiä. Valitse OK, jos haluat tallentaa näiden määritysten muutokset ja sulkea niiden ikkunat.
78. Havaittu numero ei ollut rajattu määrä.
79. Tämän toimialueen käytäntöä ei voi määrittää kahdesti.
80. Kohde-elementti ei voi saada kohdistusta.
81. Pilkulla eroteltu rooliluettelo.
82. Määritetyyppiä Tyypin nimi ei voi muuntaa parametrityypiksi Tyypin nimi.
83. ResourceReader on suljettu.
84. Siirrä kohdistinta eteenpäin
85. Kahden komplementti -muotoisen luvun pienintä arvoa ei voi muuttaa vastaluvuksi.
86. Asetuksella Asetus on sekä ApplicationScopedSettingAttribute että UserScopedSettingAttribute.
87. Määritteellä ei voi olla useita määrityksiä.
88. Tuntematon arvo Y löytyi solmusta X.
89. Virhe kirjoitettaessa rekisteritietoja rekisteriin. Tämän tehtävän suorittaminen edellyttää järjestelmänvalvojan valtuuksia. Pyydä lisätietoja järjestelmänvalvojalta
90. Tunnistamaton virhe.
91. Määritettä X voi esiintyä vain, kun Y on olemassa.
92. URI-tunnuksen on oltava tiedoston tai paketin URI-tunnus.
93. Vähennys on oltava merkkiluokan viimeinen elementti.
94. Virheellinen URI: Authority/Host ei voi päättyä kenoviivaan (\).
95. ExecuteMessage-kutsu voidaan suorittaa vain objektin alkuperäisestä kontekstista.
96. Näytä tämän oikeusryhmän oikeudet.
97. Käynnistystoiminto epäonnistui. Toista solua tai riviä ei voi muokata, koska nykyisessä solussa tai rivissä on tietojen kelpoisuustarkistusvirheitä.
98. Pyyntö peruutettiin
99. Nimetyn parametrin arvo ei saa olla Null.
100. Tekstin muotoilumoduuli ei voi hakea poikkeusmoduulin kahvaa seuraavan virheen vuoksi: X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions