English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

2901. Tyhjän kohteen esiintymää ei voi luoda.
2902. Osaa yritettiin käyttää tyyppinä, joka ei ole yhteensopiva taulukon kanssa.
2903. Kelvolliset korkeat korvikemerkit ovat väliltä 0xd800 - 0xdbff.
2904. Pyydettyä suojausprotokollaa ei tueta.
2905. Järjestelmätapahtumien ikkunasäikeen luominen epäonnistui.
2906. Korjaa tämän sovelluksen, jos se on vioittunut
2907. Tämän sanaston arvot puuttuvat.
2908. Taulukko ei ollut yksiulotteinen taulukko.
2909. Tekstin muotoilumoduuli ei voi muotoilla keskeytyskohtia. Virhe: X.
2910. Määritettyä ominaisuutta X ei löytynyt.
2911. Toiminto ei ole sallittu kohteelle IsolatedStorageFileStream.
2912. Luokan Y ominaisuuden X on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin Z.
2913. Aloituskohtaa ei löytynyt.
2914. Kokoonpanon tai sovellussäilön toimialuetta ei voi selvittää.
2915. Käyttäjä vahvisti etäsertifikaatin virheelliseksi.
2916. Teksti X ei ole kelvollinen Y.
2917. Nimi voi olla joko Null tai tyhjä.
2918. Luetteloi tämän solmun määritystiedostossa määritetyt oikeussäännöt.
2919. Moduulitiedoston nimellä X on oltava tiedostotunniste.
2920. Parametri X ei voi olla tyhjäarvoinen, ellei Y ole absoluuttinen URI.
2921. Muita kuin tavuina olevia alueita ei ole toteutettu.
2922. Koodin luomiselle määritetty tulostuksen kirjoitustoiminto ja määritetty kirjoitustoiminto eivät vastaa toisiaan, eikä niitä voi käyttää. Tämä johtuu yleensä CodeGenerator-johdetun luokan virheellisestä käytöstä.
2923. Kokoelmassa on tyyppejä, jotka eivät kelpaa.
2924. Taulukon pituuden on oltava luvun X kerrannainen.
2925. UIElement.Measure(availableSize)-parametria ei voi kutsua NaN-koolla.
2926. Prosessin vakiovirhevirta.
2927. WaitHandle-merkintää ei voi tehdä, koska enimmäismäärä ylittyisi.
2928. SlipBehavior.Slip-metodi on tuettu vain ParallelTimeline-pääelementeissä, jotka eivät kumoa, kiihdytä, hidasta tai niillä ei ole RepeatBehavior-ominaisuutta määritettynä Duration-arvoksi.
2929. Tietojen kooksi on rajoitettu X, yritettiin määrittää kooksi Y.
2930. Ticks-arvon on oltava DateTime.MinValue.Ticks- ja DateTime.MaxValue.Ticks-arvon välillä.
2931. Luokan nimen ominaisuutta ei ole määritetty.
2932. Kahvaa ei ole alustettu.
2933. Klusterien vastintiedon on osoitettava kelvolliseen merkki-indeksien elementtiin.
2934. Haluatko varmasti poistaa tämän oikeusryhmän?
2935. Malli X ei voi viitata toiseen malliin X.
2936. Asiakkaan edustaja ei antanut sertifikaattia, mutta muita käyttäjän antamia sertifikaatteja on.
2937. ExtendedProperty sisältyy jo ExtendedPropertyCollection-luokkaan.
2938. Poikkeus takaisinkutsussa: X.
2939. InitOnly (eli ReadOnly) -kentät voi alustaa vain tyyppi- tai esiintymäkonstruktorissa.
2940. FieldInfo ei vastaa kohteen tyyppiä.
2941. DeferrableContent sallitaan vain ResourceDictionaries-kohteissa.
2942. Laajenna valintaa vasemmalle
2943. Cannot create StorageRoot on a nonreadable stream.
2944. Resurssilaskuri on poistettu käytöstä. Pyydettyä toimintoa ei voi suorittaa.
2945. Pysyvää moduulia ei voi olla tilapäisessä kokoonpanossa.
2946. X(In-Buffer-pituus: Y, Out-Buffer-pituus: Z, palautettu koodi: A).
2947. Merkkijono ei voi olla tyhjä tai null.
2948. Vastauksen välimuistivahvistuksen jälkeen.
2949. Ohje-näyttö pyydetty
2950. Vastauksen tila on 304, mutta välimuistin merkintää ei ole.
2951. Vain HTTP/1.0- ja HTTP/1.1-versioiden pyyntöjä tuetaan tällä hetkellä.
2952. Palvelin kohtasi sisäisen virheen. Saat lisätietoja ottamalla customErrors-asetuksen käyttöön palvelimen .config-tiedostossa.
2953. Tunnistamaton WindowVisualState-arvo.
2954. Jos säie on odotustilassa, tämä ilmaisee odotustilan syyn.
2955. Ainoastaan yksi lippu on määritettävä.
2956. Arvon X on oltava äärellinen.
2957. Kutsu menetelmää X ennen tämän menetelmän kutsumista.
2958. Menetelmän tyyppimääritys on valmis.
2959. Objekti on lukittava lukua tai kirjoitusta varten.
2960. Muunnon on oltava skaalausten, kääntöjen ja 90 asteen kiertojen yhdistelmä.
2961. SSPI BinaryNegotiationElement ei kelpaa.
2962. Ei tarpeeksi argumentteja, oikeusryhmää ei määritetty
2963. SetObjectUriForMarshal-menetelmää tulisi kutsua vain nykyisen AppDomain-luokan MarshalByRefObjects-toiminnoille.
2964. Määrittää salasanan, jota käytetään, mikäli impersonate-asetuksen arvo on true.
2965. X ei ole vielä käynnistynyt.
2966. Objekti on jo alustettu eikä sitä voi alustaa uudelleen.
2967. Vastaanotettiin pyyntö, jonka todennusmallia ei tueta, Authorization: X SupportedSchemes: Y.
2968. Käytännön tallentaminen peruutettu
2969. Määritetty käyttöoikeusmerkintä on virheellinen, koska se on rajoittamaton. Määritä yleiset liput.
2970. StringBuilder-kohteen sarjoitetun Capacity-ominaisuuden on oltava positiivinen, korkeintaan yhtä suuri kuin MaxCapacity ja vähintään yhtä suuri kuin merkkijonon pituus.
2971. Virheellinen pyyntö
2972. Toiminto ei ole tuettu.
2973. Kokoonpanosta Kokoonpanon nimi löytyi vanhentunut .resources-tiedosto. Muodosta kyseinen .resources-tiedosto uudelleen ja muodosta sitten kokoonpano uudelleen.
2974. Et voi määrittää tietokantanimeä. Tämä on sallittua vain, jos -sstype on "c".
2975. Tämä on moniosainen MIME-viesti.
2976. Varattua oikeusryhmää X ei voi poistaa tai muokata.
2977. (?(X) ) on muodostettu väärin.
2978. Odotettiin {0xdddddddd, etc}.
2979. Varjostustoiminnon tavukoodin on oltava neljä tavua sisältävien sanojen määrä kokonaislukuna.
2980. Konteksti ei ole kelvollinen.
2981. Tämä ExceptionHandlingClause ei ole suodatin.
2982. HEAD-pyynnön tuloksena saadulla vastauksella on eri Content-MD5-otsikko.
2983. Oikeudet eivät riitä käytäntötason hankkimiseen
2984. Määritetyn ympäristölohkon muoto ei ole kelvollinen.
2985. Parametrin arvo X=Y ei ole kelvollinen.
2986. Kohteen type-asetuksen on sisällettävä TypeBuilder yleisenä argumenttina.
2987. Virheellinen määritteen X arvo: Määrite
2988. Merkkijonon lopussa on lisämerkkejä, joita ei voi jäsentää.
2989. Resurssi X ei ollut virta - suorita GetObject-kutsu.
2990. Yksittäistä taulukkoa ei voi kääntää.
2991. Ohjelmat eivät välttämättä pysty käyttämään useimpia suojattuja resursseja, kuten rekisteriä, ympäristömuuttujia, toimialuenimiä tai suojauskäytännön asetuksia. Ohjelmat pystyvät käyttämään ikkunointiresursseja ja paikallista tiedostojärjestelmää rajoitetusti.
2992. Taulukossa ei määritetä pituutta.
2993. Objektia yritettiin järjestellä kontekstirajan ylitse.
2994. Vain merkkiin / päättyvät URI-etuliitteet sallitaan.
2995. Jäljityksen kuuntelijaa X ei voitu lisätä, sillä se ei ole TraceListener-luokan aliluokka.
2996. Values for advanceWidths and glyphOffsets constitute too large of a GlyphRun. The area of its bounding box, measured in renderingEmSize squares, is 'X' but it cannot exceed 'Y'.
2997. Allekirjoittamattoman kokoonpanon rekisteröiminen /codebase-asetuksella saattaa aiheuttaa sen, että kokoonpano vaikuttaa muiden samaan tietokoneeseen mahdollisesti asennettujen sovellusten toimintaan. Valitsin /codebase on tarkoitettu käytettäväksi vain allekirjoitettujen kokoonpanojen kanssa. Anna kokoonpanolle täysi nimi ja rekisteröi se uudelleen.
2998. Tälle pyynnölle ei ole käytettävää välimuistiprotokollaa.
2999. Kenttää ei löytynyt.
3000. Ominaisuus Ominaisuuden nimi tai Ominaisuuden nimi on asetettava.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions