English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

2701. BAML-kokoonpanotunnusta X ei tunneta.
2702. Eväste on jo olemassa.
2703. Kokoonpanon Kokoonpanon nimi resurssitiedoston File Name haku, jossa ei otettu huomioon kirjainkokoa, palautti useita hakuehtoja vastaavia tiedostoja. Poista kaksoiskappaleet tai määritä oikea kirjainkoko.
2704. Objekti on lukittava lukua varten.
2705. Välimuistin merkinnän koko X on liian suuri, ei voi tehdä aluepyyntöä.
2706. Sertifikaatin nimi ei täsmää.
2707. Tästä kuvapistemuodosta ei löytynyt tietoja.
2708. 7-bittisestä virrasta löytyi virheellinen merkki.
2709. Menetelmä epäonnistui ja palautti odottamattoman virhekoodin X.
2710. Välimuistia ei voi päivittää HEAD-vastauksella, jos välimuistin merkintää ei ole.
2711. Objektin tyypin on oltava __ComObject tai johdettu kohteesta __ComObject.
2712. Tarkastele tämän oikeusryhmän ohjeen aihetta
2713. Tähän muotoiluobjektiin ei ole liitetty epäsymmetristä avainobjektia.
2714. Pyyntöä ei voi käsitellä, koska säie (X) on lopetettu.
2715. Virta ei tue lukemista.
2716. Suorituskyvyn luokkaa ei voi luoda laskurin nimellä X, koska luokan nimi on jo olemassa.
2717. Objektin tyypin on oltava Int32.
2718. Määrittää, onko HttpRuntime-osa lukittu.
2719. Värikontekstiarvojen ristiriita.
2720. Virheellinen sisäinen tila: Järjestelyn ByRef-objektilla ei tulisi olla välityspalvelinta sen omassa AppDomain-kohteessa.
2721. Myönnä kokoonpanoille kaikkien ympäristömuuttujien &rajoittamaton käyttöoikeus
2722. Varoitus: havaittiin käyttämätön tason ilmaisin: X.
2723. Parametrin lajin on oltava PropertyDescriptor.
2724. Valitsimen {x,y} edellä ei ole mitään.
2725. Virhe luotaessa määritysosassa system.net/webRequestModules määritettyjä moduuleja.
2726. Määrittää URL-osoitteen, johon pyyntö uudelleenohjataan, jos kelvollista todennusevästettä ei löydy.
2727. Avain oli virheellinen.
2728. Kohteessa X ei ole tiedostoja.
2729. Käyttöliittymälauseketta X ei voitu jäsentää, koska sen muoto on virheellinen.
2730. Vahvan nimen vahvistusvirhe. Tiedostoa tai kokoonpanoa Kokoonpanon nimi ei voi ladata. Jos kokoonpano allekirjoitetaan viiveellä, varmista, että vahvistus ohitetaan julkisen avaimen osalta.
2731. Luo halutut ominaisuudet lisäävä tai poistava SQL-komentosarjatiedosto, mutta älä suorita toimintoa. Komennon yhteydessä voidaan käyttää seuraavia asetuksia: -A, -R, -ssadd ja -ssremove.
2732. Polussa on merkkejä, jotka eivät kelpaa.
2733. Määritetyssä arvossa on virheellisiä CRLF-merkkejä.
2734. Käytäntö viittaa kokoonpanoon, joka ei ole täysin luotettujen kokoonpanojen luettelossa.
2735. Esiintymä on vain luku -tyyppinen.
2736. Nimi X on jo toisen koodiryhmän käytössä. Koodiryhmien nimien on oltava yksilöllisiä.
2737. Mikä on ero?
2738. Välitetty argumentti ei ole sarjoitettavissa.
2739. Siirrä kohdistinta taaksepäin
2740. Ensimmäinen allekirjoittaja on oltava CmsSigner, kun NoSignature on käytössä.
2741. Kokoonpanolla Kokoonpanon nimi ei ole koodikantaa
2742. BitmapMetadata-alustus on kesken.
2743. Käsittely ei ole aktiivinen määritetylle elementille.
2744. Kohdetta X ei voi määrittää, kun portti on auki.
2745. Eristetty säilötiedosto
2746. Valitsimen lisääminen luo silmukan.
2747. Asiakaskäytännön CacheSyncDate (UTC) = X, välimuistin LastSynchronizedUtc = Y.
2748. Käyttää tämän laskurin arvoa suoraan. Laskurin on oltava luotu tämän komponentin avulla.
2749. Virhe Y jäsennettäessä käytäntötasoa X. Oletuskäytäntötasoa käytettiin.
2750. Laskinten tyypit eivät vastaa toisiaan.
2751. Määrittää, onko tiedosto jäsennettävä, jotta voidaan selvittää, onko sillä sen koodauksen ilmaiseva tavujärjestysmerkki. Jos tiedostolla on sellainen, sen ilmaisemaa koodausta käytetään nykyisen määritetyn koodauksen sijaan.
2752. Aikakatkaisuksi voidaan määrittää vain System.Threading.Timeout.Infinite tai arvo > 0.
2753. Tyhjiä tiedostonimiä ei sallita.
2754. Tyyppi, joka sarjoitettiin .resources-tiedostossa, ei ollut sama tyyppi kuin .resources-tiedoston ilmoittama tyyppi. Odotettiin tyyppiä: X. Luettiin arvo: Y.
2755. Objekti, jonka tunnus on X, toteuttaa IObjectReference-liittymää, jonka kaikkia riippuvuussuhteita ei voi selvittää. Todennäköinen syy on, että kahden IObjectReference-esiintymän välillä on kahdenkeskinen riippuvuus.
2756. Tuntematon Guid-muoto.
2757. Tyypin Tyypin nimi toimintoa yritettiin kohteelle, jonka tyyppi ei kelpaa.
2758. &Tuo sertifikaattitiedostosta...
2759. TransferEncoding-ominaisuus edellyttää, että SendChunked-ominaisuuden arvo on true.
2760. Arvon on oltava positiivinen.
2761. Tätä menetelmää ei voi kutsua ilman varapuskuria.
2762. Tyyppiä Tyypin nimi olevan objektin sarjanumeroinnin poistamiseen käytettävää konstruktoria ei löytynyt.
2763. Muokkaa mukautettuja virheenkäsittelijöitä tai lisää niitä
2764. Sen funktion muistiosoite, joka suoritetaan, kun moduuli on ladattu.
2765. Tuntematon I/O-virhe.
2766. Ylivuoto tai alivuoto aritmeettisessa toiminnossa.
2767. HTTP-tavualueen lataustoiminto voi tukea vain HTTP- tai HTTPS-malleja.
2768. X, välimuistin merkintää ei löydy, tuoreuden tulos on määrittämätön.
2769. Luokan Y ominaisuuden X on oltava suurempi kuin nolla.
2770. Ei voi toimittaa sekä MemberInfo- että Array-tietoja ylemmän tason arvotyypin selvittämiseksi.
2771. Jäsenen Jäsen tyyppiä ei ole selvitetty.
2772. Välitettäessä sisältävän objektin tunnusta objektin sisältävän nykyisen kentän tunnistetiedot sisältävä FieldInfo on myös välitettävä.
2773. Tämä pyyntö edellyttää tietojen puskuroimista.
2774. Kokoonpanotiedoston File Name lukeminen ei onnistunut poikkeuksen X vuoksi.
2775. Asynkroniselle StandardOutput-virtaa käyttävälle I/O:lle kutsuttava käyttäjän tapahtumakäsittely.
2776. Objektin tyypin on oltava Boolean.
2777. Kokoonpanotiedoston osassa Y voi olla yksi solmu X.
2778. Uudelleentodentaminen epäonnistui, koska etäosapuoli yritti salata yli X tavua ennen uudelleentodennukseen vastaamista.
2779. Tätä ominaisuutta ei voi asettaa BeginInit/EndInit-lohkon ulkopuolella.
2780. IAsyncResult-objekti ei ole peräisin tämän tyypin vastaavasta asynkronisesta menetelmästä.
2781. Eri säikeessä luotua valintaikkunaa ei voi näyttää.
2782. Lukemista ei tueta tässä virrassa.
2783. Siirtymä ei viitannut merkkijonon kohtaan, tai kohteena olevan merkkitaulukon pituus ei ole riittävä.
2784. Kaikkia merkintöjä ei voi noutaa.
2785. Kohteita FileMode: X ja FileAccess: Y ei voi yhdistää.
2786. Useita ladattujen kokoonpanojen vastineita, joilla on lyhyt nimi X.
2787. AddressFamily X ei kelpaa loppupisteelle Y, käytä sen sijaan seuraavaa: Z .
2788. Kohteelle X ei ole määritetty arvoa. Oletusarvoa käytetään.
2789. Johdettu laji Tyypin nimi on raportoinut virheellisen URI-portin X arvon.
2790. Määritettyä maa-asetusta tai neutraalia maa-asetusta vastaavia resursseja ei löytynyt. Varmista, että X on upotettu tai liitetty oikein kokoonpanoon Kokoonpanon nimi kääntämisen yhteydessä tai että vaaditut satelliittikokoonpanot ovat ladattavissa ja ovat täysin allekirjoitettuja.
2791. Ei voi järjestellä: Havaittiin merkki, jota ei voi määrittää.
2792. Koska suojausta ei voi enää poistaa käytöstä, suojauksen käyttöönotolla ei ole mitään vaikutusta.
2793. Etumerkillisen tavun arvo oli liian suuri tai liian pieni.
2794. Siirtymän ja pituuden on viitattava johonkin merkkijonon kohtaan.
2795. CharacterMetrics-elementin Metrics-ominaisuudessa on liian monta kenttää.
2796. Muuntoa ei ole määritetty pisteelle.
2797. Määritetty aloitus- tai lopetuskohta on tekstialueen lopun ulkopuolella.
2798. Menetelmää kutsuttiin viestistä, jonka tyyppi ei vastaa odotettua tyyppiä.
2799. startIndex ei voi olla suurempi kuin merkkijonon pituus.
2800. Kohdenimi on virheellinen, tai palvelin on hylännyt asiakkaan käyttäjätiedot.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions