English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

1501. Virheellinen osan teksti X.
1502. Välitettyä UTF8-merkkijonoa ei voitu muuntaa Unicode-merkkijonoksi.
1503. Määrittää, onko Authentication-osa lukittu.
1504. Tapahtumakäsittelyä ei voi lisätä, koska tapahtumalla ei ole yleistä lisäämismenetelmää.
1505. Internet-koodille myönnetään oikeudet yhteyden muodostamiseen sivustoon, josta koodi on peräisin.
1506. FileObject on tällä hetkellä suljettu. Kokeile sen avaamista.
1507. Korjausta ei voi suorittaa.
1508. Kohdetaulukko ei ollut tarpeeksi pitkä. Tarkista destIndex-arvo, pituus ja taulukon alarajat.
1509. Korvaava StrokeCollection-elementti ei voi olla tyhjä.
1510. koodi muodostetaan uudelleen.
1511. Content-Length-arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin nolla.
1512. Virheelliset tyypin määritteet. Virheellinen asettelumäärite määritetty.
1513. Kohdetta ITextDocument ei saa RichEdit-ohjausobjektista.
1514. Pyydettyä suojauspakettia ei tueta.
1515. TimeSpan.MinValue-kohteen kestoa ei voi palauttaa, koska absoluuttinen TimeSpan.MinValue-arvo on suurempi kuin TimeSpan.MaxValue.
1516. Luokan Class Name tyyppiä ei löytynyt.
1517. Määritetty StrokeCollection on vain luku -tyyppinen.
1518. Pikavalikko
1519. Virhe purettaessa PKCS1-täytön salausta.
1520. Mahdollinen I/O-ongelma havaittiin muistin kopioinnin aikana. I/O-paketin säikeet eivät ole oletusarvon mukaan suojattuja. Monisäikeisten sovellusten virran käsittelyssä on huolehdittava säikeiden suojauksesta. Suojaus voidaan aikaansaada esimerkiksi käyttämällä TextReader- tai TextWriter-synkronoitujen menetelmien suojattua liittymää. Näin tulee tehdä myös käsiteltäessä esimerkiksi StreamWriter- ja StreamReader-luokkia.
1521. System.Void-taulukoita ei tueta.
1522. Tätä toimintoa ei voi tehdä, kun viestiä lähetetään.
1523. Tyypin kahva X ja kentän kahva, jonka määrittävä tyyppi on Tyypin nimi, eivät ole yhteensopivia. Hanki RuntimeFieldHandle ja määrittävä RuntimeTypeHandle samasta FieldInfo-kohteesta.
1524. Resurssilaskuria, jolla on määritetty luokan nimi X ja laskurin nimi Y, ei löytynyt.
1525. Roolipalvelu&n luokka:
1526. Tämän säilön nykyistä kokoa ei voi selvittää.
1527. Kirjoittamisen aikakatkaisu millisekunteina.
1528. Toiminnon aikana ilmeni poikkeus, joka teki tuloksesta virheellisen. Tarkista poikkeuksen tiedot InnerException-kohteesta.
1529. Muuta kunkin alueen suojaustasoa
1530. Sisäisessä taulukossa ei voi olla Int32.MaxValue-arvoa useampia osia.
1531. Viewport2DVisual3D tukee vain yhtä vuorovaikutteista Material-kohdetta.
1532. Nykyinen objekti ei tue tätä menetelmää.
1533. Kohteeseen X siirretyn objektin tyyppi ei kelpaa.
1534. Jäsenyysehto määrittää ehdon, joka kokoonpanon on täytettävä, jotta se voi olla koodiryhmän jäsen.
1535. Johdettu laji Tyypin nimi vastaa tämän URI-esiintymän jäsentämisestä. Perustoteutusta ei saa käyttää.
1536. Pyydetty toiminto on virheellinen ReflectionOnly-kontekstissa.
1537. Estää kaikkien resurssien käytön, mukaan lukien suorittamisen
1538. Monitulkintainen uudelleenohjaus
1539. Määritetyn vakion tyyppiä ei tueta.
1540. Tekeytyminen on valittu, mutta käyttäjätietoja ei ole määritetty. Määritä tekeytymisessä käytettävät käyttäjätiedot ja salasana. Tekeytymisen muutoksia ei oteta käyttöön.
1541. Kelvollinen tilakoodin perusteella: X.
1542. Menetelmää on kutsuttava tyypille, jonka Type.IsGenericParameter on false.
1543. Tiedostovalintaikkunan oikeus on rajoittamaton.
1544. Tuntematon ResourceScope-arvo: X Määritettyjä resurssibittejä voi olla liian monta.
1545. Poista valittu oikeussääntö.
1546. Asiakkaalla ei ole oikeutta lähettää kyseisenä käyttäjänä.
1547. Varjostustoimintovakiota, jonka tyyppi on Tyypin nimi, ei sallita.
1548. Määritetty arvo ei ole kelvollinen viikonpäivä.
1549. Aiemmin luotu välimuistin merkintä pitää poistaa, mutta se ei onnistu odottamattoman vastauksen tilan (X) Y vuoksi.
1550. Tee muutoksia vain nykyisen &käyttäjän tiliin
1551. Moduuli X on tallennettu.
1552. Virheelliset DateTime-tiedot. Ticks- tai dateData-tietoja ei löydy.
1553. StylusPointDescription ei voi sisältää päällekkäisiä StylusPointPropertyInfo-tietoja.
1554. Määritetty kohde on jo olemassa.
1555. Lähdetaulukon tyyppiä ei voi liittää kohdetaulukon tyyppiin.
1556. Yritettiin lukea virran loppukohdan jälkeistä kohtaa.
1557. Hallitsematon muistivirran asema ylitti virran kapasiteetin.
1558. Kun vastakkeen yhteys on katkaistu, voit ainoastaan muodostaa yhteyden uudelleen asynkronisesti ja ainoastaan eri EndPoint-kohteeseen. BeginConnect on kutsuttava säikeelle, joka ei sulkeudu, ennen kuin toiminto on valmis.
1559. Välitetyn arvon on perustuttava taulukkoon tai oltava taulukkoon perustuva tyyppi, esimerkiksi Int32.
1560. FontFamily ei voi sisältää useampia FamilyMaps-ominaisuuksia.
1561. Parametrin lajin on oltava luettelo.
1562. WaitForInputIdle-prosessi epäonnistui. Syy voi olla se, että prosessilla ei ole graafista liittymää.
1563. Seuraavat asetukset ovat käytössä kaikkien .NET Frameworkia käyttävien sovellusten kohdalla.
1564. Kokoonpano ei salli osittain luotettujen kutsujien käyttämistä.
1565. Kokoonpanoviittaukset eivät voi alkaa merkillä - tai sisältää merkkiä / tai \.
1566. Välimuistissa olevalla merkinnällä on Authorization-otsikko, ja välimuisti ei ole tuore.
1567. Prosessin tällä hetkellä varaaman näennäismuistin määrä.
1568. X, avain Y, varattiin merkintä osittain, muualla kuin välimuistissa olevien tavujen määrä Z.
1569. Ei ole mahdollista määrittää sekä GetField- että SetProperty-ominaisuutta.
1570. Kuvausta ei ole saatavilla
1571. Tyhjän arvon sallivalla objektilla on oltava arvo.
1572. Päivä-painike
1573. Määrittää, käytetäänkö käyttöjärjestelmäliittymää prosessin käynnistämiseen.
1574. Jono on tyhjä.
1575. Yhteys on katkaistu; siirto keskeytetty
1576. Sähköpostiotsikko on muodostettu virheellisesti.
1577. Tiedoston I/O-oikeus:
1578. Suojauskuvainta ei voitu käynnistää.
1579. Määritetty portin nimi on liian pitkä. Portin nimessä on oltava alle 260 merkkiä.
1580. Määritä binaaritulostetiedoston nimi
1581. Merkkijonoviittausta ei ole määritetty merkkijonon esiintymään.
1582. Mediatiedoston lataaminen epäonnistui.
1583. Kapasiteetti ei saa olla negatiivinen luku.
1584. Tiedostojen salauksen tuki toimii vain NTFS-osioilla.
1585. Koodauksen purkamisen aikana löytyi virheellisiä tietoja.
1586. Olet tehnyt muutoksia käyttöön otettavan käytännön tasoon. Ohjatun käyttöönottopaketin luomisen pitää tallentaa suojauskäytäntö, ennen kuin se voi luoda Windows Installer -asennuspaketin.
1587. RegistryKey.SetValue ei hyväksy kohdetta String[], joka sisältää viittauksen tyhjään merkkijonoon.
1588. Prosessin istunnon tunniste.
1589. RepeatBehavior X ei vastaa toiston kestoa eikä sillä ole RepeatDuration-arvoa.
1590. Syötemerkkijonon muoto ei ollut kelvollinen.
1591. Tätä API-liittymää ei voi kutsua OnRender-takaisinkutsun aikana. OnRender-takaisinkutsun aikana voidaan suorittaa vain piirtotoimintoja, jotka piirtävät Visualin sisältöä.
1592. Ominaisuuden arvon on oltava välillä 0,0 - 1,0.
1593. Kaikkien syöteluettelon objektien isäntätyypin on oltava CodeGroup.
1594. Tuo näkyviin luettelon käytössä olevista roolinhallinnan palvelutoiminnoista.
1595. Lähdetaulukko ei ollut riittävän pitkä. Tarkista srcIndex-arvo, pituus ja taulukon alarajat.
1596. Tämä ohjattu toiminto voi määrittää kokoonpanolle myönnettävät oikeudet tai kokoonpanolle oikeuksia myöntävät koodiryhmät.
1597. Kutsujan toimialueen selvittäminen ei onnistunut.
1598. Kohdetaulukko on liian pieni, jotta se voisi sisältää kaikki otsikot.
1599. Palvellaan pyynnön aluetta välimuistista, alue: X.
1600. Merkkijonon jäsennystä varten on määritettävä kelvolliset tiedot.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions