English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

401. Tämän tekstiajon Properties-jäsen ei voi olla tyhjäarvoinen.
402. Lokin sisältö.
403. MSBUILD : virhe MSB1008: Vain yksi projekti voidaan määrittää.
404. Lukeminen määritetystä komentopuskuriosoittimesta ei onnistu.
405. Tyypin, johon luettelo perustuu, ja objektin on oltava samantyyppiset, tai objektin on oltava merkkijono. Välitetty tyyppi oli X. Tyyppi, johon luettelo perustui, oli Y.
406. Vain mscorlib-kokoonpano on kelvollinen.
407. Annettu X on virheellinen koko loppupisteelle Y .
408. Järjestelytoiminnolla, jota ei hallita, ei ole ElementCount-asetusta.
409. Määritetty ikkuna ei kuulu nykyiseen prosessiin.
410. Ympäristömuuttujan nimessä voi olla korkeintaan 255 merkkiä.
411. Virheellinen aikamuoto X. Kelvollisia aikamuotoja ovat esimerkiksi 7D, 10H, 5M, 30S ja 20MS.
412. Kaikkien indeksien tyyppien on oltava Int32.
413. Moniulotteista taulukkoa ei tueta tässä toiminnossa.
414. Aiemmin luotu välimuistin merkintä pitää hylätä.
415. Virheellinen vastauksen Content-Range-muoto: X.
416. Välityspalvelimen tyyppi Tyypin nimi ja aktivointityyppi Tyypin nimi eivät täsmää.
417. URI-tunnuksen on oltava absoluuttinen.
418. /regfile-asetusta ei voi käyttää /unregister-asetuksen kanssa
419. Ilmeni muu kuin CLS-yhteensopiva poikkeus (esimerkiksi objekti, joka ei peri System.Exception-poikkeuksesta).
420. Merkkijonoa ei tunnistettu kelvolliseksi totuusarvoksi.
421. Ominaisuustietojen Decompression-toiminto epäonnistui.
422. Avain- ja arvotaulukkojen koot poikkeavat toisistaan.
423. Tyypin on oltava suoritettavan osan toimittama tyyppi.
424. Samaa objektia ei voi alustaa kahdesti.
425. Mallia ei tueta.
426. ContentID ei saa sisältää merkkiä < tai >.
427. Ei sisältöä
428. Kokoonpano tuotiin tyyppikirjastosta X
429. Virheellinen kahva.
430. Nimetyn parametrin on oltava muun kuin säilön käyttöoikeusluettelo.
431. Odottamaton opcode säännöllisen lausekkeen muodostamisessa: X.
432. Kokoelman koko oli kiinteä.
433. Istunnon tila-asetukset
434. Käytettävissä oltavien tavujen määrä, ennen kuin lukutapahtuma käynnistetään.
435. Haluatko varmasti poistaa tämän oikeuden oikeusryhmästä?
436. Määritetty ContentPosition ei kelpaa tälle elementille.
437. Objektin merkkijonosta muuntamiseen ei löydy lajimuunninta, jos laji on Tyypin nimi.
438. BitmapCacheBrush ei tue Transform-määritystä.
439. Käynnistys epäonnistui tuntemattomasta syystä.
440. Värikonteksti ei kelpaa.
441. Tämän ominaisuuden avulla ei voi määrittää Keep-Alive- tai Close-arvoja.
442. Älä näytä kääntäjän tekijänoikeustietoja
443. Virtaan ei voitu kirjoittaa.
444. Kirjoittamista ei tueta tässä virrassa.
445. Prosessin käyttämän sivuttamattoman muistin kokonaismäärä tavuina.
446. Olematonta järjestelmän maa-asetusta X ei voi korvata.
447. Kohteeseen X ei ollut etäyhteyttä, kun yritettiin lukea rekisteriä.
448. tabClasses-kohteiden määrä on oltava sama kuin tabScopes-kohteiden määrä
449. Arrange-toimintoa ei voi kutsua UIElement-elementille, jonka koko on ääretön tai Nan. Ylätason elementti, jonka tyyppi on Tyypin nimi, kutsuu UIElement-elementin. Arrange kutsui elementin, jonka tyyppi on Tyypin nimi.
450. Kun vastakkeen yhteys on katkaistu, voit ainoastaan hyväksyä uudelleen asynkronisesti. BeginAccept on kutsuttava säikeelle, joka ei sulkeudu, ennen kuin toiminto on valmis.
451. Luo uusi suojauskäytäntötiedosto
452. MSIL-komento on virheellinen, tai indeksi on määritettyjen rajojen ulkopuolella.
453. Virheellinen URI: URI on tyhjä.
454. Tämä laajennus vaatii toimiakseen MMC:n version 1.2 tai uudemman.
455. Tulos ei sisälly tämän kalenterin tukemaan alueeseen. Tuloksen tulee olla gregoriaaninen päivämäärä X - Y.
456. Tiedosto on liian suuri kelvolliseksi ColorContext-ominaisuudeksi.
457. Kaikilla luetteloilla on oltava value__-kenttä.
458. Objektityypin Objektin nimi jäsenen tyyppi puuttuu.
459. Tunnistamaton ohjausmerkki.
460. Tietobittejä lähetettyä/vastaanotettua tavua kohden.
461. SecureString on tuettu vain Windows 2000 SP3 -ympäristössä ja sitä uudemmissa.
462. Prosessimoduuleita ei voi luetella.
463. Pixel Shader -mallin on oltava Effect.ImplicitInput tai kohteen BitmapCacheBrush, VisualBrush tai ImageBrush esiintymä.
464. Hakee tai määrittää sen lokitiedoston nimen, josta tietoja luetaan tai johon tietoja kirjoitetaan.
465. Määritetyllä lipulla X ei ole jotain kelvollisista arvoista.
466. Lisää tai poista tämän oikeusryhmän oikeuksia
467. Valitse jokin asennetuista ASP.NETin versioista
468. Kanavatoimintoa ei ole. Asynkronisen kutsun lähettäminen epäonnistui.
469. Tällä Pop-toiminnolla ei ole vastaavaa pinosta poistettavaa Push-toimintoa, koska DrawingContext-ominaisuuden pinon syvyyden arvo on nolla.
470. Menetelmä ei ole sallittu
471. Tilapäinen uudelleenohjaus
472. Otsikko on määritetty monta kertaa.
473. Prosessin vakiotulostevirta.
474. VarArgs-funktiota ei voi arvioida.
475. /regfile-asetusta ei voi käyttää /tlb-asetuksen kanssa
476. Kohde X on liian pitkä. Sallittu enimmäispituus on Y merkkiä.
477. Käyttäjä ei ole paikallinen, kokeile eri polkua.
478. Valitse loppuun
479. X kutsuttiin käyttäen virheellistä parametria.
480. Tiedostoa File Name ei löydy.
481. Käytä maa-asetuksen nimeä Y vaihtoehtoisen lajittelunimen X sijaan järjestelmän maa-asetuksen Y korvaamiseen.
482. Tuntematon asetus tai oikeusryhmän nimi: X.
483. BAML-sisällön jäsentämisen aikana kohdattiin sisäinen virhe: assemblyId-arvon tulee olla negatiivinen.
484. Virheellinen hajautusasetus: X.
485. WebRequest-aikakatkaisu. Vastausta ei saatu, koska määritetty Timeout-jakso ehti kulua.
486. Tunnettujen tyypin Tyypin nimi SID-tunnusten luomista varten on määritettävä domainSid-parametri.
487. Merkkijonoa jäsennettiin etumerkittömänä numerona. Merkkijono ei voi olla negatiivinen.
488. Ldtoken-, Ldftn- ja Ldvirtftn-OpCode-toimintojen kohteena ei voi olla DynamicMethod-menetelmä.
489. Oletuskäyttöoikeuksia ei tueta FTP-pyynnölle.
490. Määritetty salauspalvelun toimittaja (CSP) ei tue tätä avaimen algoritmia.
491. X ei ole tuettu kahvalaji.
492. DLL-versio on virheellinen.
493. Tilavastausta (X) ei odoteta vastauksena komentoon Y.
494. Löytyi kaksi eri objektia, jotka on liitetty samaan URI-kohteeseen X.
495. Salli ohjaus &toimialuekäytännön perusteella
496. Useita/monimutkaisia alueita ei ole toteutettu.
497. Virta on vioittunut.
498. Etäsertifikaatilla on virheitä:
499. Esiintymää X ei ole määritetyssä luokassa.
500. Luo konsolisovellus (oletusarvo)

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions