English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

201. Jäsen kohteessa X oli tyhjä.
202. Suojauskonteksti on vanhentunut.
203. Määritetty BitmapEncoder ei tue ColorContext-ominaisuuksia.
204. Komentojen järjestys on virheellinen
205. TimeSpan-ominaisuusarvoa ei voi palauttaa Duration-arvolle X. Tarkista HasTimeSpan-ominaisuus ennen kuin pyydät TimeSpan-ominaisuusarvoa Duration-arvosta.
206. Objekti, jota käytetään aikavälin kulumisen jälkeen lähetettyjen tapahtumakäsittelyn kutsujen järjestelemiseen.
207. Yritetään luoda välityspalvelinta tyyppiin, jota ei ole sidottu.
208. Palautetussa viestissä on epäkelpo palautusarvo tai out-määrite.
209. Välimuistin CacheControl = no-cache, poistetaan joitakin otsikoita.
210. hwnd ei voi olla IntPtr.Zero tai tyhjäarvoinen.
211. X ei ole kelvollinen määritysattribuutti lajille Tyypin nimi.
212. X(In-Buffers-määrä: Y, Out-Buffer-pituus: Z, palautettu koodi: A).
213. X on mukautettu maa-asetus mutta ei korvaava maa-asetus. Älä määritä CultureAndRegionModifiers.Replacement-lippua.
214. Tuntematon TypeCode-arvo.
215. Ei voi lähettää CustomAttribute-kohdetta, jonka argumentti on tyyppiä Tyypin nimi.
216. Poistettu koodiryhmä tasolta X.
217. Kuormituskertoimen on oltava välillä 0,1 - 1,0.
218. HEAD-pyynnön tuloksena saadulla vastauksella on eri Content-Length-otsikko.
219. Tarkastele käytäntökokoonpanoja
220. FTP-pyyntömenetelmä = Menetelmän nimi.
221. Kohteessa ILGenerator oli virheellinen otsikko.
222. Suljetussa mediasoittimessa kelvollisia toimintoja ovat vain avaaminen ja sulkeminen.
223. URI-muotoja ei tueta.
224. Havaittiin tuntematon ManipulationMode-lippu.
225. Määritetyssä arvossa on virheellisiä muita kuin ASCII-merkkejä.
226. Mukautettuihin laskureihin kirjoittamiseen käyttävien esiintymien nimissä saa olla enintään 127 merkkiä.
227. Kokoonpanonimen StrongName-merkkijono ei voi olla tyhjä.
228. Tyypillä tai menetelmällä on Y yleistä parametria, mutta määritettyjä yleisiä argumentteja oli X. Kullekin yleiselle parametrille on määritettävä yleinen argumentti.
229. Lähdemerkkijono ei ollut riittävän pitkä. Tarkista sourceIndex ja määrä.
230. Register-metodia, jonka tyyppi on Tyypin nimi, ei löydy kokoonpanosta Kokoonpanon nimi .
231. Määritetty paikan numero ei ollut kelvollinen.
232. Taulukko ei ehkä ole tyhjä.
233. Sertifikaatti saatiin asiakkaan edustajalta.
234. Virhe lisättäessä evästettä säilöön.
235. Arvioi kokoonpanon suojauskäytäntö
236. Tietokoneen nimi vaaditaan
237. Tietokannan SQL-välimuistiriippuvuus otetaan käyttöön.
238. Vastausmerkkijonon X muoto on virheellinen.
239. Version parametrien on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin nolla.
240. Moduulin argumentin on oltava ModuleBuilder.
241. ApplicationName on määritettävä, ennen kuin DynamicBase voidaan määrittää.
242. Tämä Visual ei voi muuntaa annettua pistettä.
243. Välityspalvelimen komentosarjan suorituksenaikaisen ympäristön lataaminen Microsoft.JScript-kokoonpanosta epäonnistui.
244. Versioarvon on oltava positiivinen.
245. Maa-asetuksen nimi ei voi olla tyhjä merkkijono.
246. Tasotietojen hakeminen ei onnistu
247. Tämä Collection-tyyppi ei tue SourceCollection-kokoelmaansa tehtyjä muutoksia säikeestä, joka on erilainen kuin Dispatcher-säie.
248. Lokimerkinnän merkkijono on liian pitkä. Tapahtumalokiin kirjoitettavan merkkijonon sallittu enimmäispituus on 32 766 merkkiä.
249. Säie X löytyi, mutta prosessia Y ei löytynyt.
250. Määritä tämä, jos haluat määrittää tietyt verbit, joissa sääntöä käytetään.
251. Virran taulukkotiedot eivät kelpaa.
252. DatePickerFormat-arvo ei kelpaa.
253. Tämän taulukon tyyppiä ei voi sovittaa yhteen kuvapistemuodon kanssa.
254. Parametrin arvo ei voi olla suurempi kuin X.
255. Kuuntelijaa X ei ole sharedListeners-osassa.
256. Myönnä kokoonpanoille Web-sivustojen &rajoittamaton käyttöoikeus
257. Preload-merkinnät vaativat tyypin tai kokoonpanon määritteen määrittämistä.
258. GZip-otsikossa määritetty pakkaustila on tuntematon.
259. Yhdistelmäfontti sisältää merkityksellisen välin, vaikka sellaista ei odotettu.
260. Virheellinen palautuskoodi odotettaessa ohjelman suorittamista. Suoritettava komento oli X.
261. Mahdollistaa paikallisten prosessien ja etäprosessien käyttämisen sekä paikallisten prosessien käynnistämisen ja pysäyttämisen.
262. Merkin X sisältävä otsikko ei ole UseStd3AsciiRules-sääntöjen mukainen
263. Epästaattinen kenttä edellyttää kohdetta.
264. UNC-polun tulee olla muotoa \\palvelin\jakonimi.
265. Tulosteksti ei voi olla tyhjäarvoinen.
266. Määritetty parametri-indeksi ei kuulu alueeseen.
267. Enum-argumentin pohjana olevan tyypin on oltava Int32 tai Int16.
268. BitmapCacheBrush ei tue Opacity-määritystä.
269. Tuntematon ResourceScope-arvo: X Resurssinäkyvyysbittejä on ehkä määritetty liikaa.
270. Ei voi käyttää suljettua virtaa.
271. WaitCallback-jonotus epäonnistui.
272. Palvelin sulki yhteyden, jota odotettiin pidettävän avoinna
273. Peruuta tulostus
274. Anna palvelun nimi.
275. Käyttö estetty: Staattisia menetelmiä ja menetelmiä, jotka eivät ole julkisia, ei voi kutsua etäkutsuilla.
276. Ympäristömuuttujan nimi tai arvo on liian pitkä.
277. Objektille ei ole koskaan määritetty objectID-tunnusta.
278. Poistettua HwndSource-elementtiä ei voi käyttää.
279. Saman avaimen sisältävä kohde on jo lisätty.
280. Kokoonpanotietoja ei ole käytettävissä välitettävälle objektille X.
281. Array.ConstrainedCopy-toiminto toimii ainoastaan sellaisten taulukkotyyppien kanssa, jotka ovat todistettavasti yhteensopivia ilman taulukon osien määritystä, määritysten poistamista, leventämistä tai muokkausta. Muuta taulukkotyyppejä (kopioi esimerkiksi Derived[]-kohde Base[]-kohteeksi) tai käytä CER:ssä ongelmien poistamiseen Array.Copy-toiminnon heikompia luotettavuusominaisuuksia, kuten taulukon kopiointia tai mahdollisesti vioittuneen kohdetaulukon hylkäämistä.
282. Määritetty taulukko ei vastannut odotettua tyyppiä.
283. Tässä välimuistissa olevassa merkinnässä ei ole HTTP-vastausotsikoita.
284. Vastaamaton symbolialue.
285. Prosessia ei voi aloittaa, koska tiedoston nimeä ei ole määritetty.
286. Oletusarvosta poikkeavaa konstruktoria ei voi suorittaa muodostettaessa yhteyttä tunnettuihin objekteihin.
287. Valintasäilö edellyttää yhtä valintaa.
288. X ei saa olla tyhjäarvoinen.
289. MSBUILD : virhe MSB1025: Sisäinen virhe MSBuildin suorituksen aikana.
290. DataGridColumn-kohteen, jonka Header-asetuksena on X, indeksi on alueen ulkopuolella. Indeksin on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0 ja pienempi kuin Columns.Count.
291. Muodostuskutsun palautusarvo oli Null.
292. Kokoonpanolla ei ole koodikantaa.
293. Tämä OleAut-funktio ei tue määritettyä Variant-tyyppiä.
294. Liittymän esiintymää ei voi luoda.
295. Vain merkkijonolla http:// tai https:// alkavia etuliitteitä tuetaan.
296. X ei ole kelvollinen RepeatBehavior-rakenteen IterationCount-arvo. IterationCount-arvon on vastattava numeroa, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla mutta ei ääretön.
297. On annettava SendOrPostCallback, joka ei ole null.
298. Laajennettu ominaisuustietotyyppi ei kelpaa.
299. Arvotyyppien mukautettuja järjestelytoimintoja ei tueta tällä hetkellä.
300. Säikeen nykyinen perusprioriteetti

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions