English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

1601. Parametrien määrä ei vastaa argumentin arvomäärän määritystä.
1602. UnmanagedMemoryStream-pituuden on oltava positiivinen ja alle 2^63 - 1 - baseAddress.
1603. Ominaisuuden Ominaisuuden nimi PropertyCondition-arvon täytyy olla X.
1604. Otsikon päivämäärämerkkijonon arvo ei ole kelvollinen.
1605. Minkään tyyppien rekisteröintiä ei poistettu
1606. Sisäkkäinen valitsin X.
1607. X ei voi olla suurempi kuin Y.
1608. Avaintiedostoa File Name ei löydy.
1609. Käytettävissä oleva muisti ei riitä tämän toiminnon odottavissa olevien vaatimusten täyttämiseen. Tämä järjestelmä ei todennäköisesti pysty koskaan vastaamaan tähän pyynnön tarpeisiin nykyisen GC-keon segmenttikokojen johdosta. Jos kyseessä on 32-bittinen järjestelmä, harkitse käynnistystä 3 GB -tilassa tai kokoonpanotiedoston käyttämistä CLR:n suurten objektien GC-keon segmenttikokojen ja tavallisen objektikeon muokkaamiseen.
1610. Tiedosto File Name on jo olemassa.
1611. Vararg-kutsukäytäntöä ei tueta.
1612. Määritettiin kierron nolla-akseli.
1613. Tälle objektille ei ole määritetty konstruktoria, jossa ei ole parametreja.
1614. Koodattu OID-pituus on liian suuri (suurempi kuin 0x7f tavua).
1615. Virhe muokattaessa käyttöönottopakettia
1616. Määritetty arvo ei ole kelvollinen perusosoite.
1617. Kauden on oltava pienempi kuin 2^32-2.
1618. Värimuunnos ei kelpaa.
1619. Virheellinen luokan nimi. Nimen pituuden on oltava X - Y merkkiä. Lainausmerkkejä ja ohjausmerkkejä ei sallita, eikä nimen alussa tai lopussa saa olla välilyöntejä.
1620. Tapahtuman X tyyppi ei ole kelvollinen.
1621. Invoke-viesti tulisi välittää kohteelle PropagateOutParameters.
1622. Liittäminen tyhjäarvoiseen DrawingGroup.Children-kokoelmaan ei onnistu.
1623. Virheellinen URI: Isäntänimeä ei voitu jäsentää.
1624. &Myönnä kokoonpanoille seuraavien tiedostojen ja kansioiden käyttöoikeus:
1625. StartIndex-arvo ei saa olla pienempi kuin nolla.
1626. Välitetyn tyypin merkkijonojen vertaamista ei tueta.
1627. Mukautetun &virheen tila:
1628. Määritetyn StylusPointDescription-määritteen on oltava alijoukko.
1629. Maa-asetuksen IETF-nimi X ei ole tunnistettu IETF-nimi.
1630. Oikeaan konstruktoriin viittaavaa kutsua ei voitu selvittää.
1631. Objektiesiintymän menetelmää ei löydy.
1632. Aktivointimääritteitä ei tueta tyypeissä, joita ei ole johdettu MarshalByRefObject-objekteista.
1633. Pituuden arvo ei voi olla pienempi kuin 0 tai suurempi kuin syöttöpituus.
1634. Null-merkkijono tai merkkijono, jonka pituus on nolla, ei ilmaise kelvollista tyyppiä.
1635. Tuntematon virhe "X".
1636. Asiakaskäytännön MaxAge = X.
1637. Id-määritteellä varustettuja malleja voi olla vain X.
1638. Otsikon heijastusvirhe: Arvojäsenten määrä: X.
1639. Argumentin lajin on oltava Tyypin nimi.
1640. Kohdistintiedoston File Name lataaminen epäonnistui.
1641. Virhe korvausrakenteessa.
1642. Tähän objektiin ei ole liitetty mitään prosessia.
1643. Virheellinen sisältötyyppi.
1644. FamilyMap-kohdetta ei voi lisätä, koska Target-ominaisuutta ei ole asetettu.
1645. DataGrid-pääkohteen SelectionUnit-ominaisuuden nykyinen arvo estää rivien valitsemisen.
1646. (?(X) ) viittaus määrittämättömään ryhmään.
1647. Ominaisuuden Ominaisuuden nimi tunnus X, jonka tyyppi on Tyypin nimi, ei ole kelvollinen kielestä rippumaton tunnisteen nimi. Tarkista, salliiko CodeGenerator.IsValidLanguageIndependentIdentifier tunnisteen nimen.
1648. Koodiryhmä ei myönnä käyttöoikeuksia ja muodostaa koodiryhmän rakenteen pääkansion.
1649. Suojausta ei voi poistaa käytöstä.
1650. Syntaksivirhe parametreissa tai argumenteissa
1651. Epäonnistuneen kokoonpanon alue oli seuraava:
1652. Tässä ympäristössä ei tueta CMS:ää (Cryptographic Message Standard).
1653. Virheellinen kommenttisyntaksi.
1654. Määrittää, mihin istunnon tila tallennetaan.
1655. Määritetty tyyppi ei voi olla yleinen tyyppimääritys.
1656. Alustus ei onnistunut, koska CounterName puuttuu.
1657. CAS-pakottaminen on poistettu käytöstä tilapäisesti. Paina . jos haluat palauttaa asetuksen uudelleen käyttöön.
1658. Muuntaminen muotoon Int32Collection ei onnistu.
1659. Tietokanta puuttuu argumenteista.
1660. Aliosa ei voi olla tyhjä.
1661. Prosessin käynnistämisen jälkeen varaaman levylle sivutettavissa olevan muistin suurin määrä.
1662. Tämän toiminnon suorittamiseen sopivia kuvankäsittelykomponentteja ei löytynyt.
1663. Kahva ei tue synkronisia toimintoja. FileStream-konstruktorin parametreja on ehkä muutettava ilmaisemaan, että kahva avattiin asynkronisesti (eli että kahva avattiin limitetyssä I/O-toiminnossa).
1664. Valvottavan kansion polku.
1665. Määritetty Visual ei ole tämän Visual-elementin alemman tason elementti.
1666. Palauta sisältö
1667. Merkkijono sisältää virheellisiä Unicode-koodikohtia.
1668. Tuloksia ei voi kutsua virheellisen vastaavuuden avulla.
1669. Tyypin, johon luettelo perustuu, ja objektin on oltava samantyyppiset tai sama objekti. Välitetty tyyppi oli X. Tyyppi, johon luettelo perustui, oli Y.
1670. Valitse sivun yläreunaan
1671. COM-rekisteröinnin poistamistoiminnon on oltava staattinen.
1672. X, MaxStale = Y, päivityksen tila = Z.
1673. Syötetaulukko ei ole kelvollinen järjestys.
1674. Kaksinkertainen Stroke-arvo parametrissa StrokeCollectionChangedEventArgs.Added.
1675. Tiedoston poistaminen ei onnistu.
1676. ScriptEngine-moduulille ilmoitettiin muutoksesta IP-määrityksissä, ja se päivittää WebProxy-asetukset.
1677. SerialPort ei tue koodausta X. Tuettuja koodauksia ovat ASCIIEncoding, UTF8Encoding, UnicodeEncoding, UTF32Encoding ja useimmat yksi- tai kaksitavuiset koodisivut. Täydellinen luettelo on ohjeissa.
1678. Ainoastaan sisäisten koodiryhmien oikeusryhmiä tai lippuja voi muuttaa
1679. Lisää jäsenyyspalvelu ja määritä sen asetukset.
1680. Tiedostonäkymän koon laskeminen ei onnistu.
1681. Pyydetty tavujen määrä on suurempi kuin sallittu enimmäismäärä.
1682. Määritetyn arvon on oltava suurempi kuin 0.
1683. Määritä ympäristömuuttujan nimi.
1684. Määritetty arvo ei sisällä luokkamääritettä.
1685. Valitse kokoonpano tämän sovelluksen käyttämien kokoonpanojen &luettelosta
1686. Kellonaika, jolloin järjestelmä loi tämän merkinnän tapahtumalokiin.
1687. Ominaisuuden Y kohdenumero X ei saa olla pituudeltaan yli Z merkkiä.
1688. Kirjoitustoiminto epäonnistui, katso sisempi poikkeus.
1689. X-kokoonpanoa ei löydy.
1690. Tyypillä Tyypin nimi on ComRegisterFunction, jota ei kutsuta, sillä tyypin rekisteröinti ei ole meneillään.
1691. Menetelmiä ei voi kutsua IRemoteDispatch-kohteelle.
1692. Kokoonpano ei voi olla tyhjä.
1693. Tyypin Tyypin nimi poikkeus.
1694. Valitsinta -aptca voidaan käyttää vain, jos avaintiedosto tai avainsäilö on määritetty.
1695. Pääaloituskohtaa ei ole määritetty.
1696. Käyttöoikeuksien todennussäännöt
1697. Sinulla ei ole oikeuksia muokata tätä käytäntötasotiedostoa. Ota yhteyttä tietokoneen tai järjestelmän järjestelmänvalvojaan hankkiaksesi oikeudet.
1698. Vain yksi DBNull-esiintymä voi olla olemassa. DBNull-sarjoituksen poistavien menetelmien kutsuja ei sallita.
1699. Kokoonpanon Kokoonpanon nimi satelliittisopimuksen versiomääritteessä on määritetty virheellinen versio: X.
1700. Aloitusindeksi ei voi olla pienempi kuin nolla (0) tai suurempi kuin syöttöpituus.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions