English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

3101. Määrittää, onko Pages-osa lukittu.
3102. Käyttöoikeus on palautettava ennen tämän toiminnon suorittamisen yrittämistä.
3103. Liikkeiden tunnistustoiminto ei ole käytettävissä järjestelmässä.
3104. Odottamaton merkki >.
3105. Oikeus X ei ole kelvollinen tässä järjestelmässä.
3106. UriKind-parametrille välitetty arvo X on virheellinen.
3107. COM-objektille on määritettävä Set- tai Get-ominaisuus tai menetelmäkutsu.
3108. SoapQName-kohteesta puuttuu Namespace-arvo X.
3109. Määritä jokin tietty maa-asetus. Valitse esimerkiksi zh-CN, zh-HK, zh-TW, zh-MO tai zh-SG.
3110. Menetelmä X epäonnistui, koska mukautettu maa-asetus Y on jo olemassa.
3111. MSBUILD : virhe MSB1013: Vastaustiedosto on määritetty kahdesti. Vastaustiedosto voidaan määrittää vain kerran.
3112. Sisältävän objektin tunnus ei voi olla sama kuin käsiteltävän objektin tunnus.
3113. Kahden taulukon osan vertaaminen epäonnistui.
3114. Tunnistamaton Stroke-elementti StrokeCollectionChangedEventArgs.Removed-parametrissa.
3115. Kohteen X arvon on oltava säieryhmän rajoitusta Y pienempi. Alkuperäiset arvot palautetaan.
3116. Unity-tyyppi ei kelpaa.
3117. Palvelimessa sijaitsevien käyttäjätietojen käyttäjän eristämä toimialue
3118. Ensimmäinen epäonnistunut käyttöoikeus oli seuraava:
3119. SkipVerification-oikeus vaaditaan kuvapohjaisen (RVA) staattisen kentän muokkaamiseen.
3120. Tämä toiminto edellyttää, että säilö on avoinna.
3121. X ei voi olla tyhjä merkkijono.
3122. Vain yksi seuraavista sitovista lipuista voidaan määrittää: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
3123. Etäpalvelu ei löydä tyypin Tyypin nimi kenttää X.
3124. StrokeCollection-kohteeseen ei voi lisätä päällekkäistä piirtoa.
3125. X, välimuistin merkinnän uudelleenvahvistusta ei tarvita.
3126. SectionRecord-kohdetta ei löytynyt.
3127. Argumentti ei voi olla tyhjäarvo tai tyhjä.
3128. Process-elinkaaren sisältävää esiintymää voidaan käyttää vain PerformanceCounter-laskurista, jonka InstanceLifetime-määritys on PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
3129. Siirtymäarvo ei voi olla negatiivinen tai suurempi kuin puskurin pituus.
3130. Kohdetta X ei voi kutsua, kun toinen toiminto Y odottaa.
3131. Virheellinen tila käynnistyksen aikana. Samalle objektille on ehkä määritetty useita välityspalvelimia.
3132. Tätä toimintoa ei tueta tälle luokalle.
3133. Yhdyskäytävän aikakatkaisu
3134. Luettavan tiedoston (esimerkiksi "Omatiedosto.txt") täydellinen tai suhteellinen polku.
3135. Luettelointia ei ole käynnistetty.
3136. AllowHexSpecifier-numerotyyppiä ei tueta liukulukujen tietotyypeissä.
3137. Ominaisuuksien TextInfo.ANSICodePage ja TextInfo.OEMCodePage on oltava samat, kun jompikumpi niistä on monitavuinen koodisivu.
3138. Hylättyjen kohteiden määrä ei vastaa hylkäämisten syiden määrää.
3139. Virheellinen tunniste tekeytymistä varten - kopioiminen ei ole mahdollista.
3140. FileName-ominaisuuden avulla määritetylle sovellukselle välitettävät komentorivin argumentit.
3141. WindowClosed-tapahtumaa voi käyttää vain RootElement- ja TreeScope.Subtree-elementeille tai elementille, joka toteuttaa määritteen WindowPattern.
3142. Taulukon pituus ei voi olla nolla.
3143. Kokoonpanosta Kokoonpanon nimi ei löytynyt luettelon resurssimerkintää X. Tarkista kirjoitusasu, isojen ja pienten kirjainten käyttö ja muodostussäännöt sen varmistamiseksi, että kohde X on linkitetty kokoonpanoon oikein.
3144. Porttia X ei ole.
3145. Tämä asetus poistaa tietokannasta ASP.NET-jäsenyyden, -profiilien, -roolihallinnan, -mukauttamisen ja SQL-Web-tapahtumapalvelun tiedot. Huomautus: Tätä toimintoa ei voi kumota.
3146. Menetelmää BeginGetRequestStream/BeginGetResponse ei voi kutsua uudelleen edellisen kutsun ollessa käynnissä.
3147. Ohjesanoma.
3148. Määritetyn Category-luokan Counter-laskurin asettelu ei kelpaa. AverageCount64-, AverageTimer32-, CounterMultiTimer-, CounterMultiTimerInverse-, CounterMultiTimer100Ns-, CounterMultiTimer100NsInverse-, RawFraction- tai SampleFraction-lajin laskurin jäljessä on oltava jokin seuraavista peruslaskurilajeista: AverageBase, CounterMultiBase, RawBase tai SampleBase.
3149. Arvon tyypin on oltava Tyypin nimi tai X.
3150. Järjestelijää ei saada kohteelle: IID X.
3151. EndRead voidaan kutsua vain, kun olemassa on yksi odottava asynkroninen lukutoiminto.
3152. Yhteys suljettiin
3153. Sisäinen virhe: Vastakekahvaa ei voitu liittää valmistumisporttiin.
3154. Määritetty portti on virheellinen. Portin on oltava suurempi kuin 0.
3155. Ilmaisee sarjaporttiresurssia.
3156. Käytä välityspalvelimen uudelleenohjausta
3157. 206-vastauksen aloitussijaintia ei säädetä välimuistimerkinnän loppuun.
3158. JumpList-kohdetta ei voi käyttää BeginInit-kutsun suorittamisen jälkeen ennen vastaavan EndInit-kutsun suorittamista.
3159. Merkki-indeksi X ei kelpaa määritetylle fontille.
3160. Objektin tyypin on oltava Version.
3161. Tässä toteutuksessa EffectiveKeySize on oltava sama kuin KeySize.
3162. ASP.NET-sovelluksen esikoostamisapuohjelma
3163. Argumentti puuttuu.
3164. Sisäinen virhe kohteessa ScanRegex.
3165. Koodiryhmä myöntää Internet-alueelta peräisin olevalle koodille Internet-oikeusryhmän mukaiset oikeudet. Kyseinen oikeusryhmä sallii Internet-koodille oikeuden eristetyn muistin käyttämiseen ja rajoitetut käyttöliittymän käyttöoikeudet.
3166. Valitse kokoonpanon hajautuksen laskemiseen käytettävä algoritmi:
3167. Ominaisuutta X ei ole asetettu.
3168. EffectiveKeySize-arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin KeySize-arvon.
3169. Virheellinen alue, odotettu käyttäjä, User|Roaming tai tietokone.
3170. Tyypille Tyypin nimi ei voitu myöntää kelvollista käyttöoikeutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä komponentin valmistajaan.
3171. Menetelmän on oltava staattinen menetelmä.
3172. Kokoonpanoa Kokoonpanon nimi ei voi ladata.
3173. Sivusuunnassa oikealta vasemmalle -teksti ei ole tuettu.
3174. Määritettyä istuntotyyppiä ei ole määritetty.
3175. Tämä ICancelableAsyncResult ei tue peruuttamista.
3176. Olet lisännyt seuraavan kokoonpanon käytäntöjärjestelmään:
3177. Samaa ominaisuutta ei voida lisätä ja poistaa yhtä aikaa.
3178. Määritetty BitmapEncoder ei tue esikatselukuvia.
3179. Ehdottomaan pyyntöön saatiin 304-vastaus.
3180. Asetuksella Asetus ei ole ApplicationScopedSettingAttribute- tai UserScopedSettingAttribute-määritettä.
3181. Kenttää X ei voi ratkaista, koska kentän kahvan Y määrittävä tyyppi on yleinen. Määritä määrittävä tyyppi erikseen, jos haluat käyttää GetFieldFromHandle-toimintoa.
3182. Merkin arvo oli liian suuri tai liian pieni.
3183. Pyyntöä ei voi käsitellä, koska prosessi (X) on lopetettu.
3184. Tulkitse varoitukset virheiksi
3185. DataGridItem ei kelpaa.
3186. Vain uudet kaapatut kontekstit voidaan kopioida
3187. Määrittää tapahtuma-alustuksen tuen.
3188. Tekstin muotoilumoduuli ei voi vapauttaa poikkeusresurssia seuraavan virheen vuoksi: X.
3189. Virheellisesti muotoiltu versio.
3190. Lähde X on jo tietokoneessa Y.
3191. ThreadPool-kohteen BindHandle-toiminto epäonnistui tämän kahvan kohdalla.
3192. Parametrin on oltava X509Extension.
3193. Polun toinen osa ei voi olla asema tai UNC-nimi.
3194. Ominaisuus edellyttää Windows Server 2003:n tai uudemman.
3195. Määrittää, onko Trust-osa lukittu.
3196. Määrittää käyttäjänimen, jota käytetään, jos impersonate-asetuksen arvo on true.
3197. SafeHandle ei voi olla Null.
3198. Vaihteluehtoja ei voi nimetä tai käyttää sieppaamiseen.
3199. Yleistyypit eivät ole kelvolliset.
3200. Välimuistiprotokollalta pyydettiin yhdistetyn vastauksen luontia.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions