English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

701. Prosessin pääikkunan kahva.
702. Epäkelpo Win32-tiedostonimi.
703. Määrittää, suurennetaanko säikeen prioriteettiarvoa, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa säikeeseen liittyvän käyttöliittymän kanssa.
704. Arvo ei voi olla Null.
705. Polun muoto on virheellinen.
706. Aloita seuraavien ominaisuuksien lisääminen:
707. Kentän arvon noutamiseen ei voi lisätä argumentteja.
708. Laajenna valintaa oikealle
709. Resurssitiedostoja, joiden koko on suurempi kuin 2^63, ei tueta tällä hetkellä.
710. Hylätäänkö porttiin vastaanotetut null-tavut ennen sarjapuskuriin lisäämistä.
711. Ominaisuuden Ominaisuuden nimi arvon on oltava true tai false.
712. Ominaisuus vaatii Windows 2000:n.
713. Tämä toiminto sallitaan vain käytettäessä onnistuneesti todennettua kontekstia.
714. Painikkeita tarkoittavien StylusPointPropertyInfo-tietojen vähimmäisarvon on oltava 0 ja enimmäisarvon 1.
715. Määritetty argumentti ei kuulunut kelvollisten arvojen alueeseen.
716. Vastauksessa ei ole CacheControl-kohdetta eikä tilakoodia X.
717. DisplayMode-arvo ei kelpaa.
718. Parametrin arvon on oltava välillä X - Y.
719. Portti on jo avoinna.
720. MSBUILD : virhe MSB1015: MSBuild ei toimi tässä käyttöjärjestelmän versiossa. Se on tuettu vain Windows 2000:ssa, Windows XP:ssä ja näitä uudemmissa versioissa.
721. Taulukkoa ei voi kääntää, koska se ei ole käännettävä.
722. Taulukon osan tyyppi on Object, dt-määritteen arvo on Null.
723. Olet lisännyt käytäntöjärjestelmään kokoonpanon, jota ei ole allekirjoitettu täydellä nimellä. Tämä saattaa johtaa latausvirheisiin ja muuhun odottamattomaan toimintaan. Haluatko varmasti tehdä tämän?
724. Palvelin palautti tiedostonimen (X), joka ei kelpaa.
725. Piirtojen enimmäismäärä on kaksi.
726. Käyttöön otettujen liikkeiden asettaminen epäonnistui.
727. Virheellinen oletusarvo.
728. ResourceScope-Enum-kohteen resurssityyppi vaihdetaan rajoittavasta resurssityypistä yleisemmäksi. Aiempi tyyppi: X. Nykyinen tyyppi: Y
729. Arvo on pienempi kuin vähimmäisarvo.
730. Etätietokoneen resurssilaskuriin kirjoittaminen ei onnistu.
731. Jos tämä on määritetty, esikoostettu sovellus koostetaan täysin uudelleen. Kaikki aiemmin koostetut komponentit koostetaan uudelleen. Tämä asetus on aina käytössä, jos targetDir on määritetty.
732. X, Virhe poistettaessa tiedostonimeä = Y.
733. Sekä HostExecutionContextManager.SetHostExecutionContext että HostExecutionContextManager.Revert on korvattava.
734. Tiedosto on jo avoinna. Kutsu Close, ennen kuin yrität avata FileObject-objektin uudelleen.
735. Odotus päättyi hylätyn Mutex-lukon johdosta.
736. Oikeudet eivät riitä määritysominaisuuden Ominaisuuden nimi asettamiseen.
737. GUID-tunnus ei sisälly ExtendedPropertyCollection-luokkaan.
738. X ei ole kelvollinen kuvapistemuoto.
739. Käyttäjänimi ei voi olla tyhjä. Käyttäjänimen muutoksia ei oteta käyttöön.
740. Toimintoa ei tueta tässä ympäristössä.
741. Kuvan mitat ovat tämän pakkauksenhallinnan tukeman alueen ulkopuolella.
742. Toteuttamaton tila.
743. Tämä asetus ei kelpaa asetuksen X kanssa
744. Aritmeettinen toiminto aiheutti ylivuodon.
745. &Evästeen aikakatkaisu:
746. Tapahtui poikkeus kirjoitettaessa jäljityksen tuloksia lokitiedostoon File Name. X
747. Argumentin on oltava merkkijono kohteen X sijaan.
748. TouchDevice-kohdetta ei ole aktivoitu.
749. Ohjattu toiminto kopioi tämän koodiryhmän tietokoneen tietokonekäytäntötasolta. Älä muokkaa ryhmää tai nimeä sitä uudelleen.
750. Virheellinen yhdyskäytävä
751. Toiminto peruutettiin.
752. Vahingoittunut .resources-tiedosto. Resurssin nimi ulottuu tiedoston lopun ulkopuolelle.
753. Ominaisuutta ei tueta etätietokoneiden säikeissä.
754. Ominaisuudelle ei voi määrittää Set-toimintoa ja suorittaa menetelmää.
755. SetObjectUriForMarshal-menetelmää on jo kutsuttu tälle objektille, tai objekti on jo järjestelty.
756. Saitti-jäsenyysehto on tosi kaikkien alla olevasta saitista tulevien kokoonpanojen kohdalla. Tämän jäsenyysehdon täyttäville kokoonpanoille myönnetään tähän koodiryhmään liittyvät oikeudet.
757. COM-komponentin kutsu on palauttanut virheen HRESULT E_FAIL.
758. Lähteellä X on oltava samanniminen valitsin määritettynä Switches-osassa.
759. Nykyinen CachePolicy-arvo on CacheOnly, mutta pyydettyä resurssia ei ole välimuistissa.
760. Tekstin keskeytyskohta on poistettu aiemmin.
761. Prosessin tällä hetkellä käyttämän fyysisen muistin määrä.
762. Kokoonpano vietiin kohteeseen X, ja tyyppirekisterin rekisteröiminen onnistui
763. Tätä toimintoa ei voi tehdä tyhjälle kokoelmalle.
764. Tyypillä Tyypin nimi ei ole jäsennysmenetelmää.
765. Käyttäjä ei ole paikallinen, välitetään määritettyyn polkuun.
766. Pakkauksenhallinta on lisätty useita kertoja.
767. Prosessi ei voi käyttää porttia, koska toinen prosessi käyttää sitä.
768. Liittymää ei löytynyt.
769. P&erityt oikeussäännöt:
770. Pixel Shader Model 3.0 edellyttää, että mallivakiot ovat rekistereissä [0-15].
771. Korvattavien piirtojen on oltava peräkkäin nykyisessä StrokeCollection-kohteessa.
772. Tiedostojen tallentaminen edellyttää tilin
773. Haluatko palauttaa tämän käytäntötason oletuskäytännöksi? Tällöin käytäntötasoon tehdyt muutokset menetetään.
774. Tällä etäpalvelun välityspalvelimella ei ole kanavatoimintoa. Palvelimessa ei ehkä ole rekisteröityjä kuuntelevia kanavia, tai sovelluksella ei ole sopivaa asiakaskanavaa, jonka kautta sovellus voi olla yhteydessä palvelimeen.
775. Sovelluksen täydellinen IIS-metatietokantapolku. Tätä valitsinta ei voi yhdistää valitsimeen -v tai -p.
776. Sanasto ei voi olla tyhjä.
777. Ohje ei ole käytettävissä.
778. Muut kuin nolla-arvoiset fontin indeksiarvot ovat kelvollisia vain TrueType-kokoelmissa (.ttc).
779. Prosessin ainutkertainen tunnus.
780. Objektin tyypin on oltava UInt32.
781. Objektin viittaukseksi ei voi määrittää objektiesiintymää.
782. Sen tilin käyttäjänimi, jonka kirjoitustoiminnon suorittanut sovellus on liittänyt tähän merkintään.
783. Virta ei tue Flush-elementtiä.
784. Määritetty merkkijono ei ole sähköpostiosoitteen edellyttämässä muodossa.
785. Kohteen System.Void esiintymää ei voi luoda dynaamisesti.
786. Guid-merkkijonon tulisi sisältää vain heksadesimaalimerkkejä.
787. Jäsentä Jäsen ei löytynyt.
788. Upottaa määritetyn resurssin
789. Edellinen-painike
790. Päivämäärän muoto on virheellinen.
791. PresentationCore.dll-, Milcore.dll-, WindowsCodecs.dll- tai D3d9.dll-versiot eivät täsmää. Tarkista, että nämä DLL-tiedostot ovat peräisin samasta lähteestä.
792. Käytetään välimuistissa olevaa käyttäjätietokahvaa.
793. Lyhytaikaiseen moduuliin ei voi luoda viittausta moduulista, joka ei ole lyhytaikainen.
794. Aseta käytäntölauseen Exclusive-lippu
795. Kohteen X nimi on Y. Älä nimeä ResourceDictionary-sisältöä, sillä sen luontia on siirretty.
796. Taulukon nimi puuttuu argumenteista.
797. Siirry loppuun
798. Valitsemassasi kokoonpanossa on tietoja julkaisijasta. Voit valita luottamisen kaikkiin kyseisen julkaisijan sovelluksiin ja kokoonpanoihin.
799. Yhdistetyn prosessin päämoduuli.
800. CodeChecksumPragma-tiedostonimi X sisältää virheellisiä polkumerkkejä.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions