English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

501. Saat luettelon mahdollisista asetuksista komennon "aspnet_compiler -?" avulla.
502. Välimuistia ei ole päivitetty FTP-vastauksen perusteella. Odotettu X, todellinen Y.
503. Palvelin ei tue tavualuepyyntöä.
504. Y ei ole sallittu arvo kohteelle X. Arvon X on oltava suurempi kuin Z.
505. Löytyi moniselitteinen vastaavuus.
506. Tuntematon SeekOrigin määritetty.
507. TimeManager-elementin toistuvasta mitätöinnistä asettelu-/muuntoprosessin aikana näyttää muodostuneen ääretön silmukka.
508. Konteksti on jo lukittu.
509. Varastokahva ei kelpaa.
510. Tyypin alustustoimintoa ei voitu kutsua.
511. Täysi luottamus antaa tämän hallitun kokoonpanon käyttää kaikkia suojattuja resursseja täysin. Täyden luottamuksen määrittäminen tälle kokoonpanolle saattaa vaarantaa tämän tietokoneen suojauksen.
512. Prosessin käynnistämisen jälkeen varatun fyysisen muistin koon pienin arvo.
513. Virtaa ei voitu lukea.
514. Arvo X oli virheellinen.
515. Ei komento
516. Indeksi X ei ole rajoitusten mukainen.
517. Metatietovirta ei ole käytettävissä tässä toiminnossa.
518. Kontekstin on oltava lukittu ennen DoCallBack-menetelmän kutsumista.
519. Oikeudet eivät riitä määritysosan X asettamiseen.
520. Tätä ominaisuutta ei voi muokata Empty-arvoisessa Size3D-esiintymässä.
521. Hajautuksen luominen tälle kokoonpanolle ei onnistu: X.
522. Määrä ei voi olla pienempi kuin nolla.
523. Tämä ominaisuus on jo määritetty, eikä sitä voi muokata.
524. RepeatBehavior X ei vastaa toistomäärää eikä sillä ole IterationCount-arvoa.
525. Kohteen tunnus tai nimi.
526. Parametrin arvon on oltava ääretön.
527. Koodiryhmien luettelo
528. FlushFinalBlock()-menetelmää kutsuttiin kaksi kertaa CryptoStream-toiminnossa. Tätä menetelmää voidaan kutsua vain kerran.
529. c: mukautettu. Sekä istuntotiladata että tallennetut toimintosarjat tallennetaan mukautettuun tietokantaan. Tietokannan nimi on määritettävä.
530. Muodostettaessa StylusPointDescription-määritettä kaikki painikkeita tarkoittavat StylusPointPropertyInfo-tiedot on sijoitettava kokoelman loppuun.
531. Välityspalvelimen todennus vaaditaan
532. Kokoonpanoilla on oikeudet vain Avaa tiedosto -valintaikkunaan, ja ne voivat avata tiedostoja tämän valintaikkunan avulla. Tämä oikeus antaa kokoonpanojen hankkia OpenFileDialog-toiminnolla avatun tiedoston sisällön avaamatta tiedostoa tai saamatta tiedostojen I/O-oikeuksia.
533. Objektin on toteutettava IConvertible.
534. Virheellinen osan arvo X.
535. MSBUILD : virhe MSB1021: Lokitoiminnon esiintymää ei voi luoda. X
536. Argumentti ei voi olla yhtä suuri kuin X.
537. Resurssilaskuriobjektin laskurin nimi.
538. Asetusten tallentaminen ei onnistu
539. X ei ole kelvollinen kokoelman indeksi.
540. Kanavatyypillä Tyypin nimi on oltava tyypin X konstruktori, jotta sitä voitaisiin käyttää .config-tiedostosta.
541. Objektin tyypin on oltava Int16.
542. Kokoonpanon lataaminen ei onnistu
543. Uusi palvelutoiminto
544. Virheellinen syntaksi.
545. Odottamaton kokoonpanotunnus X. Kokoonpanotunnusten on oltava järjestyksessä.
546. Yritys muodostaa yhteys etäkäynnistäjään epäonnistui. Poikkeus X.
547. Tapahtumalokin oikeus on rajoittamaton.
548. AnimationTimeline-elementtiä, jonka tyyppi on Tyypin nimi, ei voi käyttää tyypin Tyypin nimi ominaisuuden X animointiin.
549. Huffman-puun muodostaminen pituustaulukon avulla epäonnistui. Virta saattaa olla vioittunut.
550. Objektia alustetaan jo.
551. Parametrin X arvo Y on virheellinen.
552. Alustustila voidaan asettaa vain kerran.
553. Item-ominaisuutta voidaan käyttää vain yksiarvoisissa kentissä.
554. Odotettiin merkkiä >.
555. Määritetty avain on tunnettu kohteen X heikko avain. Avainta ei voi käyttää.
556. Kokoonpano ei ollut täysin luotettava.
557. Käsittelysäikeessä ilmeni virhe käyttäjän antaman varjostustoiminnon yhteydessä.
558. Todennus epäonnistui, koska etäosapuoli sulki siirtovirran.
559. Yritetään käynnistää istunto uudelleen käyttäen käyttäjän antamaa sertifikaattia: X.
560. MSBUILD : virhe MSB1011: Määritä käytettävä projekti- tai ratkaisutiedosto, koska tämä kansio sisältää useita projekti- tai ratkaisutiedostoja.
561. Vastaanotettiin epätäydellinen todennussanoma. Etäosapuoli on todennäköisesti sulkenut yhteyden.
562. startIndex-arvon on oltava pienempi kuin merkkijonon pituuden.
563. Etäpalvelin palautti virheen: X.
564. Nämä asetukset eivät ole voimassa nykyisellä käyttäjällä. Käynnistä ohjattu toiminto uudelleen käyttäjänä, jolloin muutokset otetaan käyttöön tälle käyttäjälle.
565. Käyttöliittymän automaatiotapahtuman sidos, joka ei ole tuettu.
566. Määritetty polku, tiedostonimi tai molemmat ovat liian pitkiä. Täydellisessä tiedostonimessä on oltava vähemmän kuin 260 merkkiä, ja hakemiston nimessä on oltava vähemmän kuin 248 merkkiä.
567. InkSerializedFormat-toiminto epäonnistui.
568. Mukautetun maa-asetuksen X tiedosto on vahingoittunut. Yritä poistaa tämän maa-asetuksen rekisteröinti.
569. Merkintätunniste X edellyttää, että Y on toteutettu ServiceProvider-elementissä.
570. MemoryStreamin sisäistä puskuria ei voi käyttää.
571. Salli kutsut muuhun kuin hallittuun koodiin
572. Virheellinen kansio X.
573. Ylätason metatietolohkoja ei voi enää lisätä.
574. Virheenkorjaustoiminto ei voi käynnistyä.
575. Pyyntöotsikoita ei löydy välimuistissa olevasta metatiedoista testattavaksi välimuistissa olevan vastauksen Vary-otsikon perusteella.
576. Kokoonpano oli jo määritetty täysin luotettavaksi.
577. Annetun rakenteen merkki X ei kelpaa.
578. Polun X käyttäminen on estetty.
579. Tämä kokoelma sisältää pyyntöotsikoita, eikä se voi sisältää määritettyä vastausotsikkoa.
580. Virheellinen käyttäjän määrittämä kuvapisteiden varjostustoiminto. Rekisteröi PixelShader.InvalidPixelShaderEncountered-tapahtumakäsittely, jotta tätä poikkeusta ei käynnistetä.
581. Primitiivityyppi ei kelpaa: Tyypin nimi. Kokeile CodeObjectCreateExpression-menetelmän käyttämistä.
582. ACE-objektin binaarimuoto on virheellinen.
583. Vary-otsikko: Pyynnön ja välimuistin otsikkokenttien määrät eivät ole samat, otsikon nimi: X.
584. Rekisteröintikomentosarjaa ei luoda, sillä rekisteröitäviä tyyppejä ei ole
585. Kutsun kohde on aiheuttanut poikkeuksen.
586. Pituuden on oltava suurempi kuin X.
587. Siirretyt lisätiedot eivät vastaa tietoja, joita StylusPointDescription-määritteen perusteella odotetaan.
588. X ei ole kelvollinen kohteen Y arvo.
589. Poistaminen ei onnistu. Kansio ei ole tyhjä, tai kansiota ei ole.
590. Nykyinen istunto ei ole vuorovaikutteinen.
591. Määrityksen WebExceptionStatus X sisältävä pyyntö epäonnistui.
592. Ajoitustoimintoa ei ole asetettu jonoon oikeassa järjestyksessä.
593. Perusvirtaan ei voi kirjoittaa.
594. Anna print()-funktio
595. AppDomain-luokkien välinen BinaryFormatter-virhe. Odotettiin arvoa X, saatiin arvo Y.
596. TypeCode X ei ole kelvollinen.
597. Luo ja asenna suorituksenaikaisten selainominaisuuksien kokoonpano.
598. Luokka X on merkitty yksiesiintymäiseksi. Tämän luokan resurssilaskurit voidaan luoda vain ilman esiintymien nimiä.
599. Tätä API-liittymää käytettiin väärän kontekstin argumenteilla.
600. Etäsertifikaatti: X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions