English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

4001. NoSignature ei ole allekirjoittanut CMS-viestiä.
4002. Virheellinen osan nimi X.
4003. Ominaisuutta ei tueta.
4004. &Istunnon tila:
4005. Käyttöoikeuden tila ei kelpaa.
4006. Määritettyjen parametrien määrä ei vastaa odotettua määrää.
4007. Virheellinen ILGenerator-käyttö.
4008. Pisteiden määrän on oltava suurempi kuin nolla.
4009. Välilehtien lajinimien tai lajien taulukko on määritettävä
4010. Rekisteriavaimella on aliavaimia. Tämä menetelmä ei tue rekursiivisia poistoja.
4011. Bittikartan metatiedot eivät ole yhteensopivia tämän säilömuodon kanssa.
4012. Ominaisuutta Ominaisuuden nimi ei voi luoda sen oletusarvosta, koska oletusarvon laji on eri.
4013. Yritettiin käyttää polkua, joka ei ole levyllä.
4014. Tämän pyynnön Content-Type-otsikon tyyppiä ei voi määrittää moniosaiseksi.
4015. Suorituksenaikainen versio:
4016. MaxCapacity-arvon on oltava yksi tai suurempi.
4017. Double-arvo oli liian suuri tai liian pieni.
4018. Vahingoittunut .resources-tiedosto. Nimi-indeksin X resurssin nimi ulottuu virran lopun ulkopuolelle.
4019. Ominaisuus-sivut
4020. Tekstin muotoilumoduuli ei voi asettaa katkaisuehtoja. Virhe: X.
4021. Paikallisen muuttujan käytettävyysaluetta ei suljettu oikein.
4022. Saitti ei kelpaa.
4023. MSBUILD : virhe MSB1006: Ominaisuus ei ole kelvollinen.
4024. InitialRadius-kohteen on oltava äärellinen luku, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 1.
4025. Määritetyn rakenteen on oltava kuvioitava, tai sillä on oltava asettelutiedot.
4026. Otsikon tai nimen pitää viitata koodiryhmään
4027. Myönnä kokoonpanoille kaikkien sanomajonojen &rajoittamaton käyttöoikeus
4028. E&västeen suojaus:
4029. Vastauksen Cache-Control = private, ja välimuisti on public.
4030. Tunnistamaton float type -muuttuja BAML-tiedostossa.
4031. Aiemmin luotu välimuistin merkintä poistetaan käytännön X perusteella.
4032. Säikeen yksilöllinen tunnus.
4033. Poistettavaa lokia ei ole määritetty.
4034. Kuvan koodausta ei voi purkaa. Kuvan otsikko voi olla vioittunut.
4035. Tunnettujen palvelumerkintöjen on sisällettävä tilan määrite, jonka arvo on Singleton tai SingleCall.
4036. Sisäisen maa-asetuksen, kuten maa-asetuksen X, ohituksena olevan mukautetun maa-asetuksen ominaisuutta Ominaisuuden nimi ei voi muuttaa.
4037. Virheellistä XML-koodia tiedostossa File Name lähellä osia X ja Y. Osan tunnisteella on oltava tarkalleen yksi name-määrite, jonka arvo on täydellinen kokoonpanon nimi.
4038. Määritetty palvelutoiminnon nimi on jo olemassa.
4039. Tekstimallia ei voi tallentaa välimuistiin.
4040. Lisättävä tai muokattava sääntö on jo olemassa. Muutosta ei tehdä.
4041. Palvelin palautti tilakoodin, joka ei ollut kelvollisella alueella 100 - 599.
4042. Tyyppi ei voi olla arvo Null.
4043. Määrite X ei voi olla tyhjä merkkijono.
4044. Suojauskuvausobjektin SDDL-muoto on virheellinen.
4045. Tulostaa tämän ohjetekstin.
4046. Liikkeen tunnistus epäonnistui.
4047. Määritetty aika ei ole kelvollinen GMT-aika.
4048. Sovelluspalveluiden käyttämä tietokantanimi. Jos tietokantanimeä ei määritetä, oletustietokantaa "aspnetdb" käytetään.
4049. Menetelmällä on jo teksti.
4050. Rekisteröityä CultureInfo-ominaisuutta, jolla on IetfLanguageTag-tunniste X, ei ole.
4051. Tunnistamaton ohjaussekvenssi \X.
4052. Tähän kokoonpanoon käytettävät koodiryhmät:
4053. Etäobjektiin on jo liitetty URI.
4054. Aloita ASP.NET-oletustilin X poistaminen roolista Y.
4055. IComparer (tai sen käyttämä IComparable-menetelmä) ei palauttanut arvoa nolla, kun Array.Sort-menetelmä kutsui kohdetta x. CompareTo(x). x: X x:n tyyppi: Tyypin nimi IComparer: Y.
4056. Arvo X ei ole kelvollinen tyypin Tyypin nimi tälle käyttötarkoitukselle.
4057. Ajastintapahtumien välinen aika millisekunteina.
4058. Annettu portin nimi on virheellinen. Portti saattaa olla kelvollinen, mutta se ei ole sarjaportti.
4059. Tilapäisen tiedostonimen hakeminen ei onnistu
4060. Vastake ei saa olla sidottu tai yhdistetty.
4061. OleRevokeDragDrop epäonnistui. Palautuskoodi: X. Ikkunakahva: Y.
4062. Määritetty aikajana kuuluu eri säikeeseen kuin tämä aikajana.
4063. MarkupExtension-kohdetta ei voi luoda, Arguments on vääränpituinen vektori.
4064. Typografiaominaisuudet eivät kelpaa.
4065. Eri suojaustasot määrittävät, mitä koodi voi tehdä tietokoneessasi.
4066. Valitsimia -m ja -p ei voi käyttää samaan aikaan.
4067. Merkinnät X vaativat määritteen Y.
4068. X, avain Y, poistotoiminto epäonnistui -> Z.
4069. Asynkronoiselle StandardError-virtaa käyttävälle I/O:lle kutsuttava käyttäjän tapahtumakäsittelijä.
4070. IndentSize-ominaisuuden arvo ei saa olla negatiivinen.
4071. Virheellistä tyyppiä käytettiin mukautettuna määritteen konstruktorin argumenttina, kenttänä tai ominaisuutena.
4072. URL-jäsenyysehto on tosi kaikkien alla olevasta URL-osoitteesta peräisin olevien kokoonpanojen kohdalla. Tämän jäsenyysehdon täyttäville kokoonpanoille myönnetään tähän koodiryhmään liittyvät oikeudet.
4073. Otsikon arvossa oli virheellinen merkki.
4074. TimeSpan-arvon ylivuoto. Kesto on määritetty liian pitkäksi.
4075. CAS-vahvistuksia ei voi suorittaa SecurityTransparent-kokoonpanoissa.
4076. Suorituskykylaskurin prosessitietoja ei saada.
4077. Arvo X löytyi avaimen Y appSettings-määritysosasta. Arvo ei ole kelvollinen Z.
4078. Salli ohjaus periaatteen perusteella
4079. Sivuston nimi on määritettävä.
4080. Indeksi oli taulukon alueen ulkopuolella.
4081. Sen tietokoneen nimi, jossa tapahtumia luetaan tai johon niitä kirjoitetaan.
4082. Kohdetaulukko ei ole yhteensopiva kohteessa X olevien objektien kanssa.
4083. Tyyppiä Tyypin nimi ei voi käyttää tyyppiargumenttina.
4084. Sovellus suorittaa jo ohjaustoimintoa.
4085. Kaikelle intranet-koodille myönnetään oikeus lukea tietoja koodin asennuskansiosta.
4086. Muutettu koodiryhmän oikeusryhmä arvoksi X tasolla Y.
4087. Määritetty tiedostonimi ei ole kelvollinen.
4088. Toista/Keskeytä
4089. Ilmaisee, suurennetaanko prosessin prioriteettiarvoa, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa prosessin kanssa.
4090. Merkinnän tyyppi. Tyyppi voi olla esimerkiksi Tieto tai Varoitus.
4091. Pyynnön suorituksen &aikakatkaisu (sekunteina):
4092. Ensisijaiset ja toissijaiset objektit liittyvät jo toisiinsa.
4093. Koodausmuoto ei kelpaa.
4094. Ajastimen lopettaminen ei onnistu.
4095. Suojaustoimintoa ei voi arvioida.
4096. Tässä sarjaportissa käytettävä tiedonsiirtonopeus.
4097. Tekstin muotoilumoduuli ei voi asettaa asiakirjakontekstia. Virhe: X.
4098. Kohdetta X ei voi luoda, koska samanniminen tiedosto tai kansio on jo olemassa.
4099. Asetettiin määrittämätön määritemerkintä, tai tuonti- ja vientimerkinnät asetettiin samanaikaisesti.
4100. Nimitilassa http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml olevaa jaettua määritettä voi käyttää vain käännetyissä resurssihakemistoissa.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions