English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

1801. Pyynnön URI-tunnisteella on kysely, eikä eksplisiittistä vanhenemisaikaa ole määritetty.
1802. Yksiesiintymäisten luokkien käyttöikä voi olla vain Global.
1803. Välimuistia ei voi päivittä, jos Response-tila == 304 ja välimuistimerkintää ei löydy.
1804. Määritteen class arvo ei kelpaa.
1805. Sen kansion täydellinen tai suhteellinen polku, josta haluat lukea. Esimerkiksi "c:\temp".
1806. Myönnä kokoonpanoille &rajoittamatton käyttöoikeus tulostimiin
1807. Näiden käyttöoikeuksien määritteellistä liittämistä ei tueta
1808. Odottamaton virhe jäsennettäessä määritettyä luetteloa.
1809. Vähintään yksi seuraavista täytyy määrittää: TreeScope.Element, TreeScope.Children tai TreeScope.Descendants.
1810. AboveNormal- ja BelowNormal-prioriteettiluokat eivät ole käytettävissä tässä ympäristössä.
1811. Virheellinen ohjemerkkijono. Merkkijonon pituuden on oltava X - Y merkkiä.
1812. Tarkistussääntö ei ole oikean tyyppinen.
1813. LogonIdsSid-tyypin tunnettuja SID-tunnuksia ei voi luoda.
1814. Päivitetään otsikot, kun vastaus on 304.
1815. GZip-alatunnisteen virran koko ei vastaa todellista virran kokoa.
1816. Kokoelma hyväksyy vain objektit, joiden tyyppi on InputGesture.
1817. Pyynnön tila on If-Range:X.
1818. Sivunumero ei voi olla negatiivinen.
1819. Määritetyn perusosan desimaalien määrä on väärä.
1820. Vastaanottajan tietotyyppi Tyypin nimi ei kelpaa.
1821. Jäsentä ei voi käyttää.
1822. .NET-määritystyökalun luoma koodiryhmä
1823. Toiminto ei ole käytettävissä objektin nykyisen tilan vuoksi.
1824. Lähteen X lokin avaaminen ei onnistunut. Kirjoitusoikeudet saattavat puuttua.
1825. PasswordChar- ja PromptChar-arvot eivät voi olla samat.
1826. Käytäntötasoa X ei voi tallentaa.
1827. Virran loppu havaittiin ennen jäsennyksen lopettamista.
1828. Alla olevien ohjattujen toimintojen avulla voit tehdä sovelluksiin yksinkertaisia muutoksia. Käynnistä ohjattu toiminto napsauttamalla kuvaketta.
1829. Tämä luokka ei toteuta tätä menetelmää.
1830. ScrollBar-prosenttiarvon on oltava 0 - 100.
1831. Prosessin pääikkunan kuvateksti.
1832. Määritetty tiedostotunniste ei ole kelvollinen tunniste.
1833. Määritä lisää kansioita, joista viittauksia etsitään
1834. Määritetty moduuli on jo ladattu.
1835. Kokoonpanossa on toistuva resurssin nimi.
1836. Yleisen vertailutoiminnon menetelmiin välitettyjen argumenttien tyyppi on virheellinen.
1837. Pyynnön tila on If-Modified-Since:X.
1838. Start-ominaisuus löytyi ennen kohteen X lopettamista.
1839. Etäkokoonpanon määritys epäonnistui. Poikkeus: X.
1840. FileObject-objektin avoimen tilan arvo ei ollut kelvollinen. Tämä FileObject on vioittunut.
1841. BeginConnect-kutsua ei voi tehdä, kun toinen asynkroninen toiminto on meneillään samassa vastakkeessa.
1842. Arvo oli pienempi kuin taulukon ensimmäisen ulottuvuuden alaraja.
1843. Laajuuden on oltava PropertyTabScope.Document tai PropertyTabScope.Component
1844. Virheellinen liitos kohteesta X kohteeseen Y.
1845. Määritetyt tiedot eivät kelpaa. Lisätietoja on sisäisessä poikkeuksessa.
1846. Resurssilaskuriobjektin luokan nimi.
1847. Tieto-objektilla on oltava vähintään yksi muoto.
1848. Ominaisuuden X tyyppi ei ole kelvollinen.
1849. Lähettäjän osoite on määritettävä.
1850. Tekstin muotoilumoduuli ei voi hakea keskeytystietuetta. Virhe: X.
1851. Avainta X ei ole appSettings-määritysosassa.
1852. Sarjoituksen poistamiseen tarvittavaa tyyppiä Tyypin nimi ei voi ladata.
1853. Tämän maa-asetuksen rekisteröinnin poistaminen ei onnistu, koska se on maa-asetuksen X päämaa-asetus. Yritä poistaa maa-asetuksen X rekisteröinti ensin.
1854. Aliluokkaan kuuluvaa X objektia ei voi asettaa objektiksi Y.
1855. Välitetty argumentti ei ollut peräisin samasta ModuleBuilder-kohteesta.
1856. Tyyppikirjaston X rekisteröinnin poistaminen onnistui
1857. Argumentin tyyppi ei ole yhteensopiva yleisen vertailutoiminnon kanssa.
1858. Asetuksen minLocalRequestFreeThreads-arvo ei voi olla minFreeThreads-arvoa suurempi. Alkuperäiset arvot palautetaan.
1859. Pyyntö sisältää Authorization-otsikon, ja direktiiviä s-maxage, proxy-revalidate tai public ei löydy.
1860. Oletuspääobjektia ei voi määrittää kahdesti.
1861. Odottamaton parametri: X.
1862. Tietokanta on luotu tai sitä on muokattu.
1863. DateTime-konstruktorin määritteiden yhdistelmä ei sisälly sallittuun alueeseen.
1864. Pyydettyä PackagePart-ominaisuutta ei löytynyt kohderesurssista.
1865. Säikeen tunnussanoman muuntaminen Web-pyynnön tarkistamisen jälkeen epäonnistui.
1866. Määritteen X arvon on oltava ei-negatiivinen kokonaisluku.
1867. Määritetty arvo ei kelpaa luetteloinnissa X.
1868. Kuvapistemuoto ei ole tuettu.
1869. HTTP 1.0 -vastauksen Last-Modified-otsikon arvo on vanhempi kuin välimuistissa olevalla merkinnällä.
1870. Vastaanotettiin pyyntö, jonka todennusmalli ei vastaa tai sitä ei ole. AuthenticationSchemes: X, Authorization: Y.
1871. Ominaisuutta ei tueta etätietokoneissa.
1872. Pyydetty resurssilaskuri ei ole mukautettu laskuri. Laskuri on käynnistettävä vain luku -tilassa.
1873. Mukautettujen laskurien tiedostonäkymän muisti ei riitä.
1874. Määritetyn alemman tason elementin yhteys nykyiseen ylätason Visual-elementtiin on katkaistava, ennen kuin alemman tason elementti liitetään uuteen ylätason Visual-elementtiin.
1875. Korjauksessa viitattiin objektiin, jonka tunnus on X. Kyseistä objektia ei ole.
1876. StylusPointDescription-määritteen on sisällettävä vähintään X, Y ja NormalPressure tässä järjestyksessä.
1877. Tiedosto on tällä hetkellä avoinna lukemista varten. Sulje tiedosto ja avaa se uudelleen, ennen kuin yrität tätä.
1878. Poista valittu mukautettu virhe.
1879. Pysyvä uudelleenohjaus siirretty
1880. Näyttömuisti on lopussa.
1881. Kohteen X esiintymää ei voi luoda, koska kohde on abstrakti luokka.
1882. Luetteloidaan suojauspaketteja:
1883. Ilmaisee, onko liittyvä prosessi lopetettu.
1884. Koko koodi -jäsenyysehto on tosi kaikkien sitä vasten analysoitujen kokoonpanojen kohdalla. Tämän jäsenyysehdon täyttäville kokoonpanoille myönnetään tähän koodiryhmään liittyvät oikeudet.
1885. Nimetyn parametrin on oltava säilön käyttöoikeusluettelo.
1886. Koodiryhmillä pitää olla niihin liittyvä oikeusryhmä. Käytä aiemmin luotua ryhmää tai luo uusi ryhmä.
1887. COM-rekisteristä poistamistoiminnolle on oltava määritetty System.Type-parametri ja tyhjä palautustyyppi.
1888. Virheellinen alue.
1889. Due to protocol mismatch hardware support is not available.
1890. Tyypin Tyypin nimi jäljityskäsittelytoimintoa ei ole rekisteröity etäpalveluissa.
1891. Luo uusi yhteysmerkkijono.
1892. Etsintälaji ei kelpaa.
1893. X ei ole kelvollinen aikaväliarvo. Arvon on oltava suurempi kuin Y.
1894. Decimal-arvo oli liian suuri tai liian pieni.
1895. Merkkijonoa ei tunnistettu kelvolliseksi DateTime-arvoksi. Indeksissä X on tuntematon sana.
1896. Arvo X ei kelpaa, koska se ei sisällä animaatioita.
1897. Tyypin Tyypin nimi esiintymän klooni on tyhjäarvoinen, tai se ei ole kohteen Tyypin nimi esiintymä.
1898. Odotettu pituus (0 = ei mitään) = X.
1899. Taulukko ei voi olla tyhjä.
1900. Joukon LastSynchronized = X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions