English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

1301. Muistiosoite, johon moduuli on ladattu.
1302. URI X -palvelinobjektia ei ole rekisteröity etäpalvelujen infrastruktuurissa (yhteys on ehkä katkaistu).
1303. Sarakeotsikko: Näyttöindeksi: X
1304. Lukutoiminto epäonnistui, katso sisäinen poikkeus.
1305. ChangeType-komentoa ei tueta.
1306. Kohdeoikeuksien lajia ei voi liittää.
1307. Osittainen sisältö
1308. Argumenttia X ei voi määrittää useasti.
1309. Palvelin ei voi tyhjentää määritysosioita osioryhmien sisältä. Kohteen on oltava -aliosio.
1310. Useita samannimisiä jäseniä ei voi selvittää.
1311. Tunnistamaton elementti.
1312. Arvo on vain luku -tyyppinen.
1313. Arvoa kasvatetaan aina kun sovellus kirjoittaa merkinnän tapahtumalokiin.
1314. Literaaliarvoa ei löytynyt.
1315. Määritettyä tiedostoa ei voitu ladata.
1316. StandardOut ei ole uudelleenohjattu, tai prosessi ei ole vielä alkanut.
1317. Virheellinen nykyinen paikallismuuttuja symbolitietojen määrittämiseen.
1318. Värikontekstin arvo on tyhjäarvo.
1319. Määritä säännön tyypiksi Estä.
1320. Nämä määritetyt kokoonpanot vaikuttavat kaikkiin tässä .NET Frameworkissa suoritettaviin sovelluksiin.
1321. DynamicMethod-kohteen MethodAttributes- tai CallingConventions-määritykset ovat väärät. Vain julkisia, staattisia ja vakiomuotoisia määrityksiä tuetaan
1322. Välimuistia ei ole päivitetty käytännön X perusteella.
1323. Muistivirtaa ei voi laajentaa.
1324. Mitä haluat arvioida?
1325. Tyhjää nimeä ei voi poistaa.
1326. Tarvitaan portin numero
1327. Valitse asennusasetus
1328. Tallenna nimellä
1329. Ohjelmaa ei voi suorittaa. Tekeytyminen epäonnistui.
1330. Varjostustoiminnon tavukoodia ei ole. On määritettävä UriSource tai tehtävä SetStreamSource-kutsu.
1331. Luokan Class Name jäsentä Jäsen ei ole sarjoitetussa virrassa, ja sitä ei ole merkitty merkinnällä X.
1332. Virhe luotaessa määritysosassa system.net/requestCaching määritettyä Web-pyynnön välimuistikäytäntöä.
1333. Tiedostorakenteen suodatin.
1334. Korvaa kohdekansion, jos se on jo olemassa. Aiempi sisältö menetetään.
1335. CodeDomProvider ei tue tätä menetelmää.
1336. Ilmeni putkivirhe
1337. Salattavien tietojen pituus ei kelpaa.
1338. X ja Y eivät voi molemmat olla tyhjäarvoja.
1339. Objektin tyypin on oltava UInt16.
1340. Käytettiin alustamatonta mediaresurssia.
1341. Pinossa ei ole kohteita.
1342. Tämä sanoma korvataan customdata.resx-tiedostossa määritellyllä virheellä.
1343. Luo koodiryhmä
1344. Kokonaisluku tai tunnussanoma on liian iso koodattavaksi.
1345. Arvon on oltava pienempi kuin konsolin ikkunalle määritetty nykyinen enimmäiskoko (X) kyseisessä ulottuvuudessa. Huomaa, että tämä arvo riippuu näytön tarkkuudesta ja konsolin fontista.
1346. Oikeudet eivät riitä määrityselementin X asettamiseen.
1347. Kohteen X on oltava alkuperäisen sijainnin suhteellinen URI.
1348. Virhe luettaessa sijainnissa X olevaa tiedostoa. Varmista, että määritetyssä sijainnissa on kelvollinen aaltotiedosto.
1349. Argumentin on oltava välillä X - Y.
1350. Merkkijono, jonka koodaus on purettu, ei ole kelvollinen IDN-nimi.
1351. Objektin merkkijonoksi muuntamiseen ei löydy lajimuunninta, jos laji on Tyypin nimi.
1352. Objekti ei määritä tyyppiä.
1353. Sovelluksen käyttäjätietojen selvittäminen ei onnistunut.
1354. Tällä tasolla ei ole oikeusryhmää X
1355. SecurityTransparent- ja SecurityCritical-määritteitä ei voi käyttää kokoonpanon alueessa samaan aikaan.
1356. Avainta X ei löydy kokoelmasta.
1357. Luokan Y ominaisuus X ei voi olla tyhjäarvoinen.
1358. Ohjausmerkki \p{X} on keskeneräinen.
1359. Oikeusryhmä X oli käytössä. Oikeusryhmää ei voitu poistaa.
1360. Kahva ei tue asynkronisia toimintoja. FileStream-konstruktorin parametreja on ehkä muutettava ilmaisemaan, että kahva avattiin synkronisesti (eli että kahvaa ei avattu limitetyssä I/O-toiminnossa).
1361. Parametri X ei voi olla Null.
1362. Ping-pyynnön aikana tapahtui poikkeus.
1363. Muutettu koodiryhmän jäsenyysehto tyypiksi Tyypin nimi tasolla X.
1364. Nimettyä FontFamily-objektia ei voi muokata.
1365. Tätä suojauskäytäntöä käytetään tässä tietokoneessa.
1366. Kokoonpanon hajautusta ei voi luoda.
1367. Yhden tai usean pyydetyn lataaminen epäonnistui. Nouda LoaderExceptions-ominaisuus lisätietojen hankkimiseksi.
1368. Määritetty koko on pienempi kuin ISF-virrassa dekoodatut tiedot.
1369. Lukitusten määrä ei saa ylittää UInt32.MaxValue-arvoa.
1370. Tätä ominaisuutta ei tueta protokollille, jotka eivät käytä URI-tunnisteita.
1371. Kohteen X on oltava suurempi kuin Y ja pienempi kuin Z.
1372. Tämä toiminto edellyttää, että säieosaston tilana on X.
1373. Toiminto ei ole sallittu vastakkeessa, joka on määritetty estämättömäksi.
1374. Tyyppien Tyypin nimi ja siitä johdettujen tyyppien (kuten X) sarjaksi muuntamista ei saa poistaa tällä suojaustasolla.
1375. Obj:n tai Ctx:n on oltava tyhjä.
1376. Sisäistä maa-asetusta X ei voi korvata määrittämättä CultureAndRegionModifiers.Replacement-lippua.
1377. Kohteen X on sisällettävä vähintään yksi tiedoston tallennuspolku.
1378. Sovelluksen käyttäjätiedot eivät vastaa luetteloiden käyttäjätietoja.
1379. Koodausta X varten ei ole käytettävissä tietoja.
1380. Tyhjiä polun nimiä ei sallita.
1381. X on korvaava mukautettu maa-asetus. Määritä CultureAndRegionModifiers.Replacement-lippu.
1382. Tämä virta ei tue hakutoimintoja.
1383. Indeksin on oltava luettelon sallittujen arvojen sisäpuolella.
1384. Virheellinen BinaryFormatter-virta.
1385. Virhe luettaessa määrityksiä. Virhesanoma: X
1386. Abstrakteja menetelmiä ei voi valmistella.
1387. DefineDefaultConstructor-toiminnolla muodostetun konstruktorin ILGeneratoria ei voi käyttää.
1388. Menetelmää ei tueta.
1389. Tuntematon tai odottamaton muutostapahtuma
1390. Jos tämä on määritetty, esikoostettu sovellus on päivitettävissä.
1391. MSBUILD : Lokivirhe MSB1029: X
1392. Kokoonpanoviittauksen X selvitettiin viittaavan kokoonpanoon Kokoonpanon nimi seuraavalla koodikannalla: Y
1393. Värivalikoimaa, jossa on vähemmän kuin yksi väri tai enemmän kuin 256 väriä, ei voi luoda.
1394. Kahdeksantavuisella arvolla varustetun IntPtr- tai UIntPtr-kohteen sarjoitusta ei voi poistaa tietokoneessa, jossa on käytössä nelitavuinen sanakoko.
1395. Prosessin tällä hetkellä varaaman sellaisen muistin määrä, jota ei voi jakaa muiden prosessien kanssa.
1396. FileStream-toiminnolla yritettiin avata laitetta, joka ei ole tiedosto. Jos toiminto edellyttää esimerkiksi laitteiden "com1:" tai "lpt1:" tukea, kutsu CreateFile-komentoa ja käytä FileStream-konstruktoreja, jotka hyväksyvät käyttöjärjestelmän kahvan IntPtr-määritteeksi.
1397. Tähän prosessiin yhdistettyjen alkuperäisten kahvojen määrä.
1398. Joko -m tai -v on määritettävä (muttei molemmat).
1399. Näytä kalenteri
1400. Kanavatyyppi ei ole tunnistettu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions