English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

3901. Kapasiteetti kohtasi ylivuodon ja sai negatiivisen arvon. Tarkista kokoelman kapasiteetti.
3902. [MaxAge] Välimuistin MaxAge-arvoa ei voi laskea, käytetään 10 % seuraavan jälkeen: LastModified: X, LastModified: Y.
3903. Protokollavirhe: Vastaanotettu sanoma sisältää kelvollisen allekirjoituksen, mutta sitä ei salattu käytössä olevan suojaustason edellyttämällä tavalla.
3904. Virran sarjoittamisen poistamista ei voi käyttää asetukselle: Asetus.
3905. Odotettiin tyypin Tyypin nimi esiintymää args-taulukon sijainnissa X.
3906. Argumentin on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin 2^31 - 1 millisekuntia.
3907. Näyttökoordinaatti on rajaavan suorakulmion ulkopuolella.
3908. Kuuntelutoiminnon X luominen ei onnistunut.
3909. Aikakatkaisu yritettäessä käyttää käyttöliittymää. Sovellus voi olla varattu tai se ei vastaa.
3910. Virheellistä XML-koodia tiedostossa File Name lähellä osaa X
3911. Muokkaa luetteloruudussa valitun AppSettings-merkinnän avainta/arvoa.
3912. SafeHandle on virheellinen.
3913. X ei toteuta IChannelReceiver- tai IChannelSender-liittymää. Kaikkien kanavien on toteutettava jokin näistä liittymistä.
3914. Kohteessa ei ole riittävästi )-merkkejä.
3915. Ohita vahvistus
3916. Kanavaa X ei ole rekisteröity etäpalveluissa.
3917. Tilapäiskansio X on virheellinen, sen on sisällettävä absoluuttinen polkutieto. Edellistä arvoa käytetään.
3918. Käytä CompressedStack.(Capture/Run)- tai ExecutionContext.(Capture/Run)-API-liittymiä.
3919. Järjestelmän tallennustila ei riitä
3920. Käyttäjän antamia sertifikaatteja on. Palvelin ei ole määrittänyt myöntäjiä, joten kokeile kaikkia sertifikaatteja.
3921. Async-tulosobjekti on Null, tai objektin tyyppi on odottamaton.
3922. Pääobjekti ei saa olla vahvistettu osalle X.
3923. Parametrin on oltava PKCS 9 -määrite.
3924. Vain PreProcessInput- ja PostProcessInput-tapahtumat voivat käyttää InputManager-valmistelualuetta.
3925. EndWrite voidaan kutsua vain kerran kutakin asynkronista toimintoa kohden.
3926. Mediatiedoston käyttö estettiin.
3927. Määritetty arvo ei voi olla false.
3928. Todellinen arvo oli X.
3929. Lähetetään vastaus 500, AuthenticationSchemeSelectorDelegate aiheutti poikkeuksen: X.
3930. Kohteessa X ei ole riippuvuusominaisuutta Ominaisuuden nimi.
3931. Menetelmää ei voi kutsua kahta kertaa samassa esiintymässä.
3932. X Columns.Count:Y
3933. Käyttäjän eristämä toimialue
3934. Virheellinen heksadesimaali X.
3935. Lopettamaton (?#...) kommentti.
3936. Muokkaa tai lisää palvelutoiminnon asetuksia
3937. Määritteen X arvon on oltava positiivinen kokonaisluku.
3938. Kohteiden kopioita ei sallita kokoelmassa.
3939. Kokoonpanoilla on oikeudet vain suojattuihin ylimmän tason ikkunoihin ja suojattuihin ali-ikkunoihin piirtämistä varten. Oikeudet lomaketietoihin, kuten kokoon, muotoon, läpinäkyvyyteen ja sijaintiin, on rajoitettu. Kokoonpanoilla on oikeudet vain käyttäjän syötettä vaativiin tapahtumiin kyseisissä ylimmän tason ikkunoissa sekä ali-ikkunoissa.
3940. Ominaisuus vaatii Windows NT:n.
3941. ObjectManager löysi korjausten määrän, joka ei kelpaa. Tämä virhe johtuu yleensä muotoilussa olevista ongelmista.
3942. Välimuistissa oleva vastaus saattaa olla osittainen, koko X, vastauksen sisällön pituus Y.
3943. Toiminto aikakatkaistiin
3944. Tämä asetus suorittaa komentosarjan, joka luo uuden tietokannan tai määrittää aiemmin luodun tietokannan säilömään ASP.NET-jäsenyyden, -profiilien, -roolihallinnan, -mukauttamisen ja SQL-Web-tapahtumapalvelun tiedot.
3945. Tyyppiä Tyypin nimi ei ladattu ReflectionOnly-kontekstissa, mutta AssemblyBuilder luotiin AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly-muodossa.
3946. Etänimeä ei voitu selvittää
3947. Virhe luotaessa määritysosassa system.net/authenticationModules määritettyjä moduuleja.
3948. Argumenttien määrä ei voi olla negatiivinen.
3949. Syötemerkkijono oli tyhjä tai sisälsi vain välilyöntejä.
3950. OtherKeyAttribute-ominaisuus ei ole käytettävissä vastaanottajalle, joka ei hyväksy KID-avaimia.
3951. Tässä kutsussa voi käyttää vain seuraavia: TreeScope.Element, TreeScope.Children ja TreeScope.Descendants.
3952. Palvelu on valmis.
3953. MSBUILD : virhe MSB1019: Lokitoiminnon valitsin ei ole oikein muodostettu.
3954. DataGridCellsPresenter-kohteen ItemsSource on vain luku -tilassa.
3955. Virran sarjoittamista ei voi käyttää asetukselle: Asetus.
3956. Yritetään palauttaa objektin URI arvosta X arvoon Y.
3957. Maa-asetuksen tunnus X (0xX) on neutraali. Asetuksesta ei voi selvittää aluetta.
3958. Käytä luetteloa tietyille rooleille.
3959. Kohde on jo lisätty. Sanastossa oleva avain: X. Lisättävä avain: Y
3960. Kutsun esittäjän sovelluksen käyttäjätietojen selvittäminen ei onnistunut.
3961. Tiedoston koon on oltava > 0 ja < 0x3f0000
3962. Valittu XML-tiedosto on virheellinen.
3963. Virheellinen nimi.
3964. Jotkin argumentit ovat ristiriidassa keskenään.
3965. Z määritettä välitettiin kohteelle X::Y. Tämän menetelmän odottama argumenttien määrä oli A.
3966. Jo alustustilassa.
3967. Tyhjälle sisällölle ei voi luoda salattua CMS:ää.
3968. Määrä ei voi olla pienempi kuin -1.
3969. Määritetty TypeInfo oli virheellinen, koska se ei tukenut ITypeInfo-liittymää.
3970. Lisätietoja tähän tietokoneeseen vaikuttavista muutoksista
3971. Lopettamaton [] joukko.
3972. Prosessivirrassa ei voi käyttää sekä synkronista että asynkronista toimintoa.
3973. Edellisessä kanavatoiminnossa ei voitu kutsua AsyncProcessResponse-menetelmää, koska pino on tyhjä.
3974. Suljettua resurssijoukkoa ei voi käyttää.
3975. Seuraavaa viitattua kokoonpanoa ei löydy mistään /asmpath-asetuksella määritetystä sijainnista: X
3976. switchType-nimen on oltava kelvollinen luokkanimi. Se ei voi olla tyhjä.
3977. Yritettiin rekisteröidä palvelutyyppiä Tyypin nimi, X, joka on tunnettu tai aktivoitu. Toimintoa ei sallita, koska tyyppi on jo uudelleenohjattu toiseen kohteeseen aktivointia varten.
3978. Null ei ole kelvollinen arvo kohteelle X.
3979. Arvon tyypin on oltava XamlReader.
3980. Ongelma OrderedDictionary-sanaston sarjoittamisen poistamisessa. ArrayList ei sisällä DictionaryEntries-merkintöjä.
3981. Pyynnön alueen muoto on virheellinen: X.
3982. Kaikkien NativeDigits-taulukon jäsenten on oltava yksittäisiä tekstiosia (ainakin yksi UTF16-koodikohta), jolla on kohteen luvuksi määrittävä Unicode Nd -ominaisuus (numero, desimaaliluku).
3983. Konsolia ei ole.
3984. TypedReferences-kentän sisältö ei voi olla staattinen- tai vain alustus -funktio.
3985. Syötettä ei ole asetettu.
3986. Ohjattu toiminto ei pysty tekemään pyytämiäsi muutoksia.
3987. Virta ei tue hakemista.
3988. Luontitoiminto epäonnistui -> X.
3989. Aktivointimääritteitä ei tueta COM-objekteissa.
3990. Pyyntöön liittyvä IWebProxy-objekti ei sallinut pyynnön jatkamista
3991. Etäpalvelin ei täyttänyt molemminpuolisen todennuksen vaatimusta.
3992. [MaxAge] Välimuistin MaxAge-arvoa ei voi laskea, käytetään oletusarvon mukaista RequestCacheValidator.UnspecifiedMaxAge-arvoa: X.
3993. Vuoden arvon on oltava +/-10000.
3994. Tätä toimintoa ei voi tehdä valmiille asynkroniselle tulosobjekteille.
3995. Arvon luokkamäärite ei kelpaa.
3996. Menetelmällä Menetelmän nimi ei voi olla menetelmän runkotekstiä.
3997. Tätä resurssiluokkaa ei voi poistaa, koska luokkaa ei ole rekisteröity tai kyseessä on järjestelmäluokka.
3998. Asetusten ominaisuuden Ominaisuuden nimi laji ei ole yhteensopiva.
3999. Allekirjoittamattoman tavun arvo oli liian suuri tai liian pieni.
4000. X ei ole tuettu koodisivu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions