English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

3301. Objektia ei voi liittää muihin tyyppeihin tyypistä DBNull.
3302. Tyhjä merkkijono ei ole sallittu.
3303. Parametrin X on edustettava kelvollista URI-tunnistetta (katso sisäinen poikkeus).
3304. DelegateSerializationHolder-objektit on suunniteltu kuvaamaan edustajaa sarjoituksen aikana. Itse objekteja ei voi sarjoittaa.
3305. Komentoa ei ole toteutettu
3306. Numero voidaan pyöristää vain 0 - 28 desimaalin tarkkuudella.
3307. Käytettävä SQL Server -esiintymä (SQL Server 7.0 tai uudempi).
3308. Kenttä X, joka on määritetty tyypissä Tyypin nimi, ei tyypin Tyypin nimi kohdeobjektin kenttä.
3309. Määritetty MemberInfo ei vastaa odotettua tyyppiä.
3310. Valitse tehtävien muutosten tyyppi:
3311. Tunnistamaton Stroke-elementti PropertyDataChangedEventArgs.Owner-parametrissa.
3312. Tapahtuu, kun tiedoston tai kansion luominen vastaa suodatinta.
3313. Pyydettyä käytäntötiedostoa ei ole.
3314. Käynnistetään aina, kun SerialPort-nasta muuttuu.
3315. Indeksi oli sallitun alueen ulkopuolella. Indeksi ei saa olla negatiivinen, ja sen on oltava kokoelmaa pienempi.
3316. Ominaisuuden Get-menetelmää ei löytynyt.
3317. Tämä faktori tukee vain URI-tunnuksia, joiden malli on X.
3318. Tämä FTP-pyyntö on määritetty käyttämään välityspalvelinta ja HTTP-protokollaa. Välimuistin uudelleenvahvistusta ja osittain välimuistissa sijaitsevia vastauksia ei tueta.
3319. Sovellussäilön kokoonpanon selvittäminen ei onnistunut.
3320. Async-aktivointi ei ole tuettu.
3321. Kehyksen kokoa ei voi määrittää tai vastaanotettiin vioittunut kehys.
3322. UInt64-arvo oli liian suuri tai liian pieni.
3323. X ei ole kelvollinen polku.
3324. Tyyppikirjaston tuontitoiminto havaitsi virheen tyypin varmistuksen aikana. Yritä tuoda kohde ilman luokan jäseniä.
3325. Paikalliset mukautetut virh&eet:
3326. Taustaluetteloa on muutettu, eikä luettelointi ole ajan tasalla.
3327. Vastauksen päivämääräotsikkoarvo on vanhempi kuin välimuistissa olevan merkinnän.
3328. Parametrille uriParser välitetty URI-jäsenninesiintymä on jo rekisteröity mallissa X.
3329. Pixel Shader Model 3.0 edellyttää, että liukulukuvakiot ovat rekisterissä [0-223].
3330. Virheellinen \p{X} ohjausmerkki.
3331. Tuo julkaisijan sertifikaatti
3332. Uudelleenohjaus useilla vaihtoehdoilla
3333. Määritetty RegistryValueKind on virheellinen arvo.
3334. Sinun on määritettävä muu kuin tyhjä merkkijono kielen nimelle CodeDom-määritysosassa.
3335. Virheellinen laskurin nimi. Nimen pituuden on oltava X - Y merkkiä. Lainausmerkkejä ja ohjausmerkkejä ei sallita, eikä nimen alussa tai lopussa saa olla välilyöntejä.
3336. Myöhäisiä kutsuja ei voi kohdistaa kenttiin, joiden tyyppien Type.ContainsGenericParameters-asetus on true.
3337. Virheellinen URI: Dos-polussa on oltava pääkansio, esimerkiksi c:\.
3338. Tietojen, joiden salaus piti purkaa, pituus ei kelpaa.
3339. StylusPointDescriptions-määritteet eivät ole yhteensopivia. Etsi yhteinen StylusPointDescription käyttämällä StylusPointDescription.GetCommonDescription-metodia ja palauta sitten yhteensopiva StylusPointCollection kutsumalla StylusPointCollection.Reformat.
3340. Tämä todennettu sisältö ei tue tietojen salaamista.
3341. Esiintymää X ei ole luokassa Y.
3342. Rajattua TypedReference-, ArgIterator- tai RuntimeArgumentHandle-objektia ei voi luoda.
3343. Poistaa valitun yhteysmerkkijonon.
3344. Yksi sarjoitustoiminnon avaimista oli tyhjä.
3345. Loki X on jo rekisteröity lähdelokiksi tietokoneessa Y.
3346. Maa-asetusta X ei voi määrittää maa-asetuksen Y päämaa-asetukseksi, koska X on jo maa-asetuksen Y alimaa-asetus. Maa-asetukset eivät voi olla omia pääkohteitaan ketjussa.
3347. Virheellinen XML: X.
3348. Määritetty tyyppikirjaston kutsu oli virheellinen, koska se ei tukenut ITypeLibImporterNotifySink-liittymää.
3349. Vahvista uusi salasana.
3350. Tämä ei ollut GET-, HEAD- tai POST-pyyntö.
3351. Tuonti epäonnistui. Kokoonpano ei vaikuta olevan julkaisijan sertifikaatti.
3352. Palvelimen sisäinen virhe
3353. NotifyWhenProcessed voidaan kutsua vain OnStylusDown-, OnStylusMove- tai OnStylusUp-toiminnon aikana.
3354. Vain FieldInfo, PropertyInfo ja SerializationMemberInfo tunnistetaan.
3355. Palvelinobjektin tyyppiä ei voi liittää pyydettyyn tyyppiin Tyypin nimi.
3356. Ominaisuus on vioittunut.
3357. X ei voi muuntaa kohteesta Y.
3358. Ainakin yksi määritetyn taulukon osa oli tyhjä.
3359. Virheelliset tyypin määritteet. Tyypille on määritetty varattuja tavuja.
3360. Virheellinen otsikko.
3361. Sovelluksen tunnistetiedot eivät sisällä Fusion-aktivointikonteksia.
3362. Tekstin poikkeusmoduuli on poistettu aiemmin.
3363. Kohde, jonka haluat lisätä, on jo olemassa. Voit muuttaa arvoa valitsemalla kohteen ja valitsemalla Muokkaa. X
3364. Käyttäjäksi tekeytyminen ei onnistunut.
3365. Kokoonpanoilla on oikeudet vain Tallenna tiedosto -valintaikkunaan, ja ne voivat tallentaa tiedostoja tämän valintaikkunan avulla. Tämä oikeus antaa kokoonpanojen säilyttää tiedoston sisällön avaamatta tiedostoa tai saamatta tiedostojen I/O-oikeuksia.
3366. Nykyistä sisäisen pyynnön URI-rakennetta ei voi selvittää. Ohita välimuisti vain selvitettävien rakennetyyppien (kuten http, ftp tai file) kohdalla.
3367. Käytäntötasoa X on muutettu, mutta sitä ei ole tallennettu. Tämän käytäntötason käytäntö ei enää täysin vastaa kohteen Y käytäntöä.
3368. Tyypit eivät ole käytettävissä ISerializable-objektille Objektin nimi.
3369. Kohteeseen X liittyvää ei-neutraalia maa-asetusta ei löydy.
3370. Parametrin on oltava staattinen.
3371. Minkä tietokantatehtävän haluat suorittaa?
3372. MSBUILD : virhe MSB1024: Projektin vahvistukseen voidaan käyttää vain yhtä rakennetta.
3373. MSBUILD: Lokivirhe X: Y
3374. X: poikkeus (ohitettu) kohteessa Y = Z.
3375. Nykyisiä palautettavia objekteja ei ole.
3376. Tätä protokollan versiota ei tueta.
3377. Pilkulla eroteltu käyttäjäluettelo.
3378. Tämä tyyppi ei ole peräisin CodeGroup-kohteesta
3379. Pyydetty toiminto on virheellinen, jos sitä kutsutaan ModuleHandle-kohteessa, joka on Null.
3380. (tyhjä merkkijono)
3381. Sama ominaisuus on määritetty useammin kuin kerran.
3382. Objektia ei voi tallentaa tämäntyyppiseen taulukkoon.
3383. NeutralResourcesLanguageAttribute määrittää virheellisen tai tunnistamattoman vararesurssin sijainnin: "X".
3384. Pakkauksenhallinta ei voi käyttää määritettyä virran tyyppiä.
3385. Vain kahdeksan ensimmäistä mukautetun lokitiedoston nimen merkkiä ovat merkittäviä. Järjestelmässä on jo loki, jonka nimen kahdeksan ensimmäistä merkkiä vastaavat määritettyä nimeä. Määritetty nimi: X, järjestelmässä olevan lokin nimi: Y.
3386. Tekstin muotoilumoduuli ei voi kloonata keskeytystietuetta. Virhe: X.
3387. Salattavien tietojen koko on suurempi kuin tämän modulusoperaattorin sallima enimmäiskoko, joka on X tavua.
3388. Näkyvyysliput on määritettävä vain luotaessa kohdetta EnumBuilder.
3389. InvokeMember-kutsua voidaan käyttää vain COM-objekteille.
3390. Ominaisuuteen X käytetyt animaatiot laskevat nykyiseksi arvoksi Y, joka ei ole kelvollinen ominaisuuden arvo.
3391. Evästeen arvon koko on X. Se on suurempi kuin määritetty enimmäiskoko Y.
3392. Abstraktien luokkien esiintymiä ei voi luoda.
3393. Seuraava komento ei vaadi IIS-metatietokantaa, sillä se nimenomaisesti määrittää sovelluksen fyysisen lähdekansion:
3394. Tilin nimi on liian pitkä.
3395. Tätä AnimationEffect-ominaisuutta ei ole liitetty Visual-elementtiin.
3396. Sähköpostiotsikosta löytyi virheellinen merkki.
3397. Luottamuksen vähimmäistaso
3398. Mukautetun virheen asetukset
3399. Tämän ominaisuuden avulla ei voi määrittää 100-Continue-arvoa.
3400. Objektien lippuja ja GUID-tunnuksia sisältävien ACE-kohteiden lisääminen on sallittua vain kansio-objekti-ACL-luetteloille.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions